Sivukartta  |  Linkit  |  Palaute
Tekstin koko: Suurenna Pienennä
Yhteystiedot

Siirrymme yliopistoon

Kuluttajatutkimuskeskus on vuoden 2015 alusta Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen yksikkö.
KIRJAAMO

kirjaamo(at)kuluttajatutkimuskeskus.fi

JULKAISUJA & ARTIKKELEITA

Julkaisut ja artikkelit 1991-2014

Vuosikatsaus 2013

Vuosikatsaus 2012 


vuosikirja 2013

Kulutuksen kuvat

Minna Lammi, Johanna Mäkelä, Veera Mustonen (toim.)

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosiskirjoja 8.


KIRJA

Suomen sillat tulevaisuuteen
Millaiset ovat Suomen tulevaisuuden vaihtoehdot?
Millaisten uudistusten ja innovaatioiden avulla määränpäähän päästään?
Kirjan on toimittanut professori Juho Saari.
(Kirja on loppuunmyyty.)


 

UUSIA JULKAISUJA

Lihasektorin hintarakenteet.

Ari Peltoniemi, Kyösti Arovuori, Jyrki Niemi, Perttu Pyykkönen. Kuluttajatutkimuskeskus, Tutkimuksia ja selvityksiä 8/2014. (Verkkojulkaisu)


Jäljessä vai ei? Palvelukulutus Suomessa pohjoisten eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden kontekstissa. Aija Kaartinen. Kuluttajatutkimuskeskus, Tutkimuksia ja selvityksiä 7/2014. (Verkkojulkaisu).


Sähköautoilu ajoneuvokohtaisten seurantatietojen valossa. Kaarina Hyvönen & Petteri Ruotsalainen. Kuluttajatutkimuskeskus, Tutkimuksia ja selvityksiä 6/2014. (Verkkojulkaisu).


Sähköautot käyttäjien kokemina. Kaarina Hyvönen & Mika Saastamoinen. Kuluttajatutkimuskeskus, Tutkimuksia ja selvityksiä 5/2014. (Verkkojulkaisu).


Sähköistä liikennettä muotoilun keinoin. Pääkaupunkiseudun sähköisen liikenteen muotoilua ja tulevaisuuden skenaarioita. Saana Tikkanen. Kuluttajatutkimuskeskus, Tutkimuksia ja selvityksiä 4/2014. (Verkkojulkaisu).


Viitebudjettien päivitys vuodelle 2013. Mitä kohtuullinen eläminen maksaa? Anna-Riitta Lehtinen & Kristiina Aalto. Kuluttajatutkimuskeskus, tutkimuksia ja selvityksiä 3/2014.  (Verkkojulkaisu)


Asuinalueiden elinkaarikestävyys pääkaupunkiseudulla. Hannu Kytö,  Monika Kral-Leszczynska, Helena Tuorila & Juho Kiuru. Kuluttajatutkimuskeskus, tutkimuksia ja selvityksiä 2/2014.  (Verkkojulkaisu).


Energiatehokkuuspalveluiden markkinapotentiaali ja parhaat käytännöt. Kaisa Matschoss, Eva Heiskanen, Nina Kahma &  Mika Saastamoinen. Kuluttajatutkimuskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/2014. (Verkkojulkaisu)
Ajankohtaista

17.12.2014 Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän käännekohdissa

Perheiden arjen ongelmat ovat moninaistuneet yhteiskunnallisen kehityksen seurauksena. Apua tarvitsevien perheiden tunnistaminen on tärkeää, samoin auttamismenetelmien monipuolistuminen. Keskusteluun perustuvat työskentelymuodot eivät riitä kantamaan perheitä arjen ongelmien kanssa. Toiminnallisempi, arjen rytmittämiseen ja rutiinien luomiseen keskittyvä työtapa pureutuu paremmin ajelehtivaa arkea eläviin perheisiin, todetaan tuoreessa Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemassa kirjassa Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän käännekohdissa. Kirjan ovat toimittaneet FT Pirjo Korvela ja professori (emer.) Terttu Tuomi-Gröhn. Kirja pohjautuu heidän johtamaansa Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen ”Arjen muuttuvat rytmit ja käytännöt perhe-elämän kriittisissä siirtymävaiheissa”.

Lue lisää

15.12.2014 ASUKKAAT MUKAAN KESTÄVÄÄN KIINTEISTÖNPITOON: Eurooppalaisen ENTRANZE-hankkeen tuloksia

Olemassaolevia rakennuksia voidaan tehdä energiatehokkaammiksi ja viihtyisämmiksi. Samalla voidaan torjua ilmastonmuutosta sekä vähentää energian tuontiriippuvuutta lisäämällä energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa. Rakennukset käyttävät noin 40 % Euroopan energiasta ja niiden kulutukseen vaikuttaminen on haastavaa, koska rakennuskanta uusiutuu hitaasti.

Lue lisää

12.12.2014 Kaupalla vahva asema jauho- ja leipämarkkinoilla

Kauppa on kasvattanut osuuttaan kotimaisten viljatuotteiden kuluttajahinnoista. Teollisuuden osuus on pysytellyt ennallaan, ja tuottajien osuus on hieman noussut. Arvonlisäveromuutosten myötä verottajan saama siivu on pienentynyt vuosien 2008 ja 2012 välillä. Tuonnin ja myymäläleipomoiden määrän kasvu ovat lisänneet kaupan osuutta kokonaisrahavirroista, ja kotimainen teollisuus menettänyt selvästi markkinaosuuksiaan.

Lue lisää

8.12.2014 Tuuppimisella voidaan tehostaa politiikkaa

Tuuppiminen, eli ihmisten valintaympäristön muokkaaminen politiikkatavoitteiden mukaiseksi, voi olla yksi työkalu muiden joukossa pyrittäessä kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Helpoimmillaan voidaan yksinkertaisesti parantaa viestintää niin että se on vaikuttavampaa. Myös ympäristöä voidaan muokata: esimerkiksi ruokalan 20% pienemmistä lautasista syntyy 20% vähemmän ruokajätettä.

Lue lisää

4.12.2014 Suomalainen karppaaja syö sokeriakin

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan suomalainen karppaaja karppaa varsin löyhästi. Osa karppaajista syö hiilihydraatteja, sokeria ja valkoisia vehnäjauhoja.

Lue lisää

28.11.2014 Monenlainen tapaustutkimus -julkaisu päivitetty

Paljon viitattu Monenlainen tapaustutkimus -julkaisu vuodelta 2005 on päivitetty. Itä-Suomen yliopiston professori Päivi Eriksson ja Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Katri Koistinen avaavat käytännönläheisesti monien esimerkkien saattelemana tietä tapaustutkimuksen mielenkiintoiseen maailmaan.

Lue lisää

27.11.2014 Seniori-Sapuska-projekti selvitti, mitä seniorit haluavat syödä

Ikääntyneiden vajaaravitsemus herättää huolta Suomessa ja laajemminkin Euroopassa. VTT on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa ratkaisuja, joilla tälle alati laajenevalle, maksukykyiselle ja laatutietoiselle kohderyhmälle saadaan paitsi maukkaita myös ravitsemuksellisesti laadukkaita elintarvikkeita. Kehityskohteena olivat myös käytännölliset ja helppokäyttöiset ateriapakkaukset. Senioreiden näkemykset olivat keskeisessä roolissa.

Lue lisää

8.11.2014 Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu vaatii tarkennusta

Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu oli yksi nykyaikaistuvan suomalaisen yhteiskunnan keskeinen diskurssi 1900-luvulla. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar ja professori Visa Heinonen tarkastelevat agraarisen ja urbanisoituvan Suomen visiota mainosten ja sisutusartikkeleiden avulla jälleenrakennuskaudella. Taidehistoria tieteenä -lehdessä julkaistussa artikkelissa Pantzar ja Heinonen toteavat, että vastakkainasettelun osapuolet eivät ehkä olekaan maaseutu ja kaupunki vaan pikemminkin talonpoikais-kansanomainen asuminen ja seurapiirien salonkielämä.

Lue lisää

7.11.2014 Kulutustutkimuksen muodonmuutos

Onko kansantaloustiede jäänyt muun akateemisesti vireän kulutustutkimuksen taustalle? Tarpeiden alkuperää ja muuntumista tutkivaa tieteenalaa ei ole syntynyt, mutta halujen ja tarpeiden dynamiikkaa voi tarkastella esimerkiksi mentaalihistorian näkökulmasta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar kirjoittaa kirja-arviossaan Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa. Pantzar arvioi Visa Heinosen ja Matti Peltosen toimittamaa kirjaa Finnish Consumption. An Emerging Consumer Society between East and West.

Lue lisää

14.10.2014 Ravitsemussuositukset ja poliittiset päätökset ohjaavat kuluttajien ruokavalintoja

Suomalaisten syömä ruoka on pääosin melko terveellistä. Tuoreita kasviksia ja marjoja kulutetaan entistä enemmän, samoin tuoretta kalaa. Vehnän ja sokeripitoisten juomien kulutus puolestaan on vähentynyt. Kaikilta osin kulutusmuutokset eivät ole siirtyneet terveellisempään suuntaan, sillä varsinkin keksien, vohveleiden ja pikkuleipien kulutus on kasvanut huimasti. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitetään kotiin hankittujen elintarvikkeiden määrällisiä ja laadullisia muutoksia.

Lue lisää

13.10.2014 Artikkeli: Onko luottamus terveysinformaatioon yhteydessä parempaan käsihygieniaan varusmiehillä?

Hengityselinten tartuntataudit ovat yleinen terveysongelma varusmiehillä. Viranomaisten antaman terveystiedon yhteyttä parempaan käsihygieniaan tutkittiin suomalaisilla varusmiehillä. Luottamuksella viranomaisten terveysinformaation oli suora vaikutus käsienpesuun.

Lue lisää

9.10.2014 Rakennuskurssit innostavat uusiutuvan energian käyttöön

Aurinkolämpökeräinten rakennuskurssit innostavat kuluttajia energiansäästöön ja uusiutuvan energian käyttöön. Kursseille osallistuneet ovat myös innostuneet seuraamaan energiakeskusteluja, hankkimaan tietoa ja aktiivisesti neuvomaan muita energia-asioissa. Rakennuskurssit voivatkin toimia ensimmäisenä askeleena kuluttajien siirtyessä käyttämään entistä enemmän uusiutuvaa energiaa, toteavat Aalto-yliopiston tutkija Mikko Jalas, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusassistentti Helka Kuusi ja tutkimusprofessori Eva Heiskanen Science & Technology Studies –lehdessä julkaistussa tuoreessa artikkelissa.

Lue lisää

18.9.2014 Eurooppalaiset suhtautuvat epäillen pankkipalveluihin

Eurooppalaiset kuluttajat luottavat pankkipalveluihin vähemmän kuin muihin palveluihin. Parhaiten pankkipalveluihin luotetaan Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Alhaisinta luottamus on velkaongelmien kanssa painivissa maissa Etelä-Euroopassa. Luottamus vaihtelee myös palvelusta toiseen: eniten luotetaan perinteisiin palveluihin kuten pankkitileihin, vähiten investointipalveluihin. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Raija Järvisen tuoreesta artikkelista, joka on julkaistu International Journal of Bank Marketing –lehdessä.

Lue lisää

18.8.2014 Pohjoismaissa suhtaudutaan myönteisesti kestäviin syömisen tapoihin

Pohjoismaiset kuluttajat suhtautuvat myönteisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin syömisen tapoihin, mutta hyvinä pidetyt toimintatavat eivät ole kovin vakiintuneita. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mari Niva kertoo tuoreen Journal of Consumer Policy -lehdessä ilmestyneen tutkimuksen osoittavan, että eri Pohjoismaissa kuluttajat arvostavat ympäristöystävällisiä syömisen tapoja eri tavoin. Ruotsalaiset kuluttajat ovat omaksuneet eniten ympäristön kannalta kestäviä syömisen tapoja, norjalaiset vähiten. Eniten suosiota on lähiruoan ostamisella, vähiten lihankulutuksen rajoittamisella ja lentokuljetuksena maahantuotujen elintarvikkeiden välttämisellä. Suomalaiset kuluttajat ovat muita innokkaampia vähentämään elintarvikkeiden pakkausjätettä. Kestävissä syömisen tavoissa naiset ja iäkkäät kuluttajat ovat aktiivisempia kuin miehet ja nuoret. Sen sijaan koulutuksella ja ammattiasemalla oli vähäisempi rooli. Kiinnostus ruoanlaittoon, terveellinen syöminen ja myönteiset ympäristöpoliittiset asenteet ovat myös yhteydessä kestäviin ruokatapoihin.

Lue lisää

13.8.2014 Digitaalisen terveyden vallankumous vapauttaa hyvinvointitiedon kansalaisten käyttöön

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on päättänyt rahoittaa yksilön terveystiedon ja sen hyödyntämiseen liittyvien palvelujen tutkimusta. Kansalaisista kertyy räjähdysmäisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa, jonka käyttömahdollisuus terveyden ylläpidossa on valtava, mutta vielä suurelta osin hyödyntämättä. Tutkimuksen avulla pyritään luomaan uusia keinoja kansalaisten omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitoon. Hanketta koordinoi Oulun Innovaatioallianssiin (OIA) kuuluva Centre for Health and Technology -innovaatiokeskus (CHT) Oulun yliopistosta. CHT toimii tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyön vahvistajana yksilöllisen terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Hankkeessa on mukana kansainvälisesti verkottunut monitieteinen tutkimuskonsortio Oulun, Helsingin ja Lapin yliopistoista, Aalto-yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, VTT:ltä ja Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

13.6.2014 Vieraskynä: Ihmisillä on oikeus hallita digitaalista jalanjälkeään

Omia tietojaan hyödyntämällä ihmiset voivat parantaa arkeaan ja vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Suomalaisten tekemä päivittäistä liikkumista jäljittävä Moves-älypuhelinsovellus myytiin huhtikuussa Facebookille. Moves mittaa käyttäjän päivittäiset reitit ja otetut askeleet. Sen avulla voi pitää kirjaa tekemisistä ja liikkumisesta.

Lue lisää

10.6.2014 Palvelukulutus Suomessa muuttumassa eurooppalaisemmaksi

Suomen palvelukulutus on noussut muiden Pohjoismaiden tasolle. Erityisesti yksityisten palveluiden kulutus on viime vuosina saavuttanut muita pohjoisia eurooppalaisia hyvinvointivaltioita. Suomessa kulutetaan paljon koulutukseen, kulttuuriin, vapaa-aikaan, ravintoloihin ja kahviloihin. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaiseman tuoreen tutkimuksen perusteella Suomea voi kuitenkin edelleen luonnehtia ”tavaramaaksi”, sillä 1999–2012 kulutus on ollut erityisesti tavaran kulutuksen kasvua. Palvelukulutuksesta on kuitenkin tullut Suomessa entistä tärkeämpi talouskasvun ja työllisyyden ylläpitäjä.

Lue lisää

10.6.2014 Kaupan asema on vahvistunut lihamarkkinoilla

Kauppa on onnistunut viime vuosina kasvattamaan osuuttaan lihatuotteiden kuluttajahinnoista. Myös teollisuuden osuus on hieman kasvanut, mutta tuottajan ja verottajan saama osuus on sitä vastoin pienentynyt.

Lue lisää

9.6.2014 Ensimmäiset suomalaiset sähköautoilijat tyytyväisiä

Suomalaiset sähköautoilijat ovat tyytyväisiä käyttämiinsä sähköautoihin. Monet kokivat tyytyväisyytensä sähköautoihin lisääntyneen, kun ajokokemusta karttuu ja autoa opitaan käyttämään hyvin. Sähköautoilua pidettiin vaivattomana, luotettavana, miellyttävänä, hauskana ja esimerkiksi modernina ja eleganttina, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus. Siinä tarkastellaan suomalaisten sähköautoilijoiden kokemuksia ja näkemyksiä sähköautoista.

Lue lisää

22.5.2014 Kohtuullisen minimin viitebudjetit päivitetty ja laajennettu

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuonna 2010 laatimat ensimmäiset kohtuullisen minimin viitebudjetit on päivitetty ja laajennettu kolmella esimerkkitaloudella vuoden 2013 tasolle. Uudet esimerkkitaloudet ovat yhden vanhemman perhe ja lapsiperhe, joissa teini-ikäisiä lapsia. Viitebudjetteja on laadittu nyt yhdeksälle esimerkkitaloudelle: yksin asuvat miehet ja naiset alle 45-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat, yksihuoltaja, jolla kaksi lasta sekä kolmelle lapsiperheelle, joissa alle 10-vuotiaita lapsia ja teinikäisiä lapsia. Ryhmäkeskustelut olivat pohjana myös uusien viitebudjettien laadinnassa. Budjetit sisältävät seuraavat kulutusmenoryhmät: ruoka, vaatetus, kodin tavarat ja laitteet, informaatio, vapaa-aika, terveys ja hygienia sekä asuminen ja liikkuminen.

Lue lisää

16.5.2014 Kuinka nykyaika tuotiin Suomeen: Osmo A. Wiio uuden tulkkina

Edesmennyt professori, toimittaja ja poliitikko Osmo A. Wiio oli sekä tulevaisuuden ennakoija että luoja, ajatusten uudelleen muotoilija ja kansainvälisten vaikutteiden tulkki. Wiio puolusti avoimen yhteiskunnan ajatusta, olipa kyse sitten viestintäpolitiikasta tai tietotekniikan kehittämisestä. Wiion elämäntyössä uuden tekniikan edistäminen oli erikoisasemassa, ja hän kertoi ensimmäisenä monista uutuuksista suomalaisille, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar kirjoituksessaan Media & Viestintä –lehdessä.

Lue lisää

15.5.2015 Kuluttajatutkimuskeskus tutkii kuluttajien suhtautumista uusiin sähköisen liikkumisen ratkaisuihin

Kuluttajatutkimuskeskuksessa alkaa tutkimushanke, jossa tutkitaan, missä määrin ja millä ehdoin suomalaiset ovat halukkaita hankkimaan ja käyttämään uusia sähköiseen liikkumiseen liittyviä ratkaisuja ja palveluja sekä hyväksymään ne osaksi arjen käytäntöjään. Tarkastelun kohteena ovat kevyet sähköiset ajoneuvot, sähköautoilun yhteiskäyttöratkaisut sekä sähköisen liikenteen ja älykkäiden järjestelmien yhdistämiseen perustuvat ratkaisut ja palvelut. Hankkeessa tutkitaan myös sähköisen liikkumisen yhteyksiä muihin asuin- ja kaupunkiympäristön toimintoihin ja käytäntöihin.

Lue lisää

13.5.2014 KTK ja Optula Valtiotieteellisessä tiedekunnassa 9.5.2014

Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen henkilökuntaa vieraili perjantaina yliopistossa. Superpäivään mahtui monenlaista hauskaa ohjelmaa.

Lue lisää

8.5.2014 Pääkaupunkiseudun asuinalueet erilaistuneet voimakkaasti

Pääkaupunkiseudun alueellinen erilaistuminen alkoi voimistua 1990-luvun laman jälkeen ja se on jatkunut koko 2000-luvun ajan. Asuinalueet ovat erilaistuneet kasvunopeuden, kaupungistumisasteen, asumisväljyyden sekä taloudellisen ja väestöllisen huoltosuhteen mukaan. Osa muutoksista on myönteisiä ja osa kielteisiä. Pääosa tutkimusaineistoista ajoittuu kolmelle vuosikymmenelle, vuodesta 1980 vuoteen 2012, jona aikana alueen asukasluku on kasvanut noin 750 000 asukkaasta noin yhteen miljoonaan. Espoon Matinkylän keskus, Helsingin Latokartano ja Vantaan Aviapoliksen alue olivat pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvaneita asuinalueita. Urbaaneimmat alueet sijoittuivat Helsingin keskustan lisäksi pääliikenneväylien varrelle. Kasvaneen taloudellisen huoltosuhteen alueet keskittyivät Helsingissä koillis- ja itäosiin sekä Espoon ja Vantaan tiiviisiin kerrostalolähiöihin. Kasvaneen väestöllisen huoltosuhteen alueet olivat pääkaupunkiseudun ranta-alueilla ja etenkin Espoon itäisissä osissa. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin asuinalueiden erilaistumista ja elinkaarikestävyyttä.

Lue lisää

7.5.2014 Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Ari Kuisminille

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2013 gradupalkinnon Ari Kuisminille Helsingin yliopistosta. Kuisminin gradu käsittelee suomalaisten kuluttajien kokemuksia palveluista. Kuisminin tutkimus laajentaa palvelututkimusta kiinnittämällä huomiota kuluttajien yhteiskunnalliseen asemaan ja arjen merkityksiin. Palkinnon saajan valitsi erikoistutkija Kirsti Ahlqvist Tilastokeskuksesta. Gradupalkinto jaettiin keskiviikkona 7.5.2014 seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

23.4.2014 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikatsaus 2013 on ilmestynyt

Kuluttajatutkimuskeskuksen (KTK) toimintavuonna ratkaistiin laitoksen tulevaisuuden toiminta. Kuluttajatutkimuskeskus on valtion virasto vuoden 2014 loppuun, ja siirtyy Helsingin yliopiston yksiköksi 2015 alusta. Laitoksella säilyy kansallinen tehtävä kulutustutkimusta tekevänä yksikkönä. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimus on laaja-alaista ja monitieteistä, mikä näkyy myös toimintavuoden aikana julkaistuissa tutkimustuloksissa.

Lue lisää

21.3.2014 Virkamies tahtoo tiivistettyä tietoa ja enemmän vuorovaikutusta kulutustutkijoiden kanssa

Ympäristöpolitiikan näkökulmasta kuluttajien käyttäytyminen on tärkeää, mutta kestävän kulutuksen ongelmia ja mahdollisuuksia koskevan tutkimustiedon hyödyntäminen ympäristöpolitiikassa ei ole itsestäänselvyys. Kuluttajakäyttäytymistä ja kulutusyhteiskuntaa koskevaa tutkimusta on paljon, mutta kestävää kulutusta koskevan tutkimuksen kenttä on monitieteinen ja pirstaleinen. Eva Heiskanen ym. (2014) käsittelevät tuoreessa tutkimuksessaan pohjoismaisten virkamiesten näkemyksiä kuluttajien käyttäytymistä koskevan tutkimustiedon käytöstä ympäristöpoliittisessa päätöksenteossa.

Lue lisää

4.3.2014 Kuluttajatutkimuskeskus tutkii muuttoliikkeen dynamiikkaa 2014–2015

”Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla" -tutkimuksessa kuvataan, analysoidaan ja mallinnetaan pääkaupunkiseudun muuttovirtojen eriytymistä ja valikoivuutta asuinaluekontekstissa. Vuonna 2013 alkanut koko pääkaupunkiseudulle kohdistuvan hankkeen syventävänä kohteena on Espoon keskusta. Tutkimusta laajennetaan vuonna 2014 toisella syventävällä kohteella, joksi valittiin Vantaan Länsimäki.

Lue lisää

6.2.2014 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2013: Kulutuksen kuvat

Kuluttajatutkimuskeskuksen 6.2.2014 julkistettavassa vuosikirjassa pohditaan usean kirjoittajan voimin kulutuksen ja kuluttajan kuvia. Kulutus ulottuu monille elämänalueille ja katoaa siksi helposti näkyvistä. Kirjan analyysien kohteena ovat median ja aikakauslehtien mainoskuvat ja niissä esiintyvät henkilöt, mainosten sisällöt ja niiden välittämät kuvat tuotteista ja palveluista.

Lue lisää

31.1.2014 Uudet palvelut tekevät sähkönkulutuksen näkyvämmäksi arjessa

Uudet teknologiat tekevät sähkön kulutuksen aiempaa näkyvämmäksi. Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin uusien energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintamahdollisuuksia ja parhaita käytäntöjä kotitalouksien ja sähköyhtiöiden näkökulmasta. Sähköyhtiöiden palveluvalikoimaan kuuluvien maksuttomien energiatehokkuuspalveluiden käyttö, esimerkiksi sähkön kulutuksen seuraamiseen tarkoitettu verkkopalvelu, lisää kuluttajan kiinnostusta ottaa käyttöönsä myös muita energiatehokkuuspalveluita, tutkimuksesta vastaava erikoistutkija Kaisa Matschoss sanoo.

Lue lisää

21.1.2014 Suuret rakennusliikkeet hyötyvät eniten muuttoliikkeestä

Muuttovirrat muodostuvat ja ohjautuvat tällä hetkellä markkinatalouden ehdoilla. Kunnille tämä merkitsee väestörakenteiden ja samalla asumis- ja palvelutarpeiden vaikeasti hallittavia muutoksia. Suurimpia voittajia ovat muutamat isot tarjontaa hallitsevat rakennusliikkeet, sanoo Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö. Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemä tutkimus Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät julkistettiin tiistaina 21.1. Helsingissä. Tutkimuksen on rahoittanut Kunnallisalan kehittämissäätiö (www.kaks.fi) ja se julkaistaan säätiön tutkimusjulkaisujen sarjassa.

Lue lisää

30.12.2013 Kela: Perusturva riittää harvoin kohtuulliseen kulutukseen

Kohtuullista toimeentuloa uhkaa pienituloisuuden lisäksi koulutuksen puute, sairaudet ja velkaantuminen. Millä rahamäärällä ihminen tulee Suomessa toimeen? Mikä on kohtuullinen kulutuksen taso? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Kelan tutkimusosaston julkaisema artikkelikirja, joka on samalla Suomen Akatemian rahoittaman perusturvan tasoa tarkastelevan tutkimushankkeen loppuraportti.

Lue lisää

27.12.2013 Kuluttajatutkimuskeskuksen postilokero-osoite muuttuu 1.1.2014

Uusi postiosoite on PL 142, 00531 Helsinki.

Lue lisää

30.11.2013 Ruotsalainen kuluttaja ei lannistunut kriisissä

Ruotsin ja Suomen yksityisen kulutuksen rakenne on hyvin samanlainen, mutta naapurimaassa on uskallettu käyttää rahaa talouskriisin aikana kuten ennenkin. Ruotsissa yksityinen kulutus on pönkittänyt kansantalouden myönteistä kehitystä, ja samalla kansalaisten hyvinvointi on pysynyt turvattuna. Naapurimaassa on voitu välttää talouden uhkakuvien luoma negatiivinen kierre, kun taas suomalaiset ovat olleet herkkiä reagoimaan talouden uhkiin. Nykytilanteessa olisi vältettävä kehityskulku, jossa kuluttajien mieliala ja taloudellinen käyttäytyminen laajenevat yleiseen ilmapiiriin, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas Helsingin Sanomain vieraskynässä.

Lue lisää

29.11.2013 Suomalaiskuluttajat tyytyväisiä palveluihin

Suomalaiset kuluttajat ovat muihin eurooppalaiskuluttajiin verrattuna tyytyväisiä palveluihin, erityisesti pankki- ja vakuutuspalveluihin, yleishyödyllisiin palveluihin, valmismatkoihin sekä kulttuuri-, viihde- ja liikuntapalveluihin, mutta eivät yhtä tyytyväisiä viestintäalaan. Liikenteen palvelut ja muun muassa lakiasiainpalvelut ovat vastanneet Suomessa kuluttajien odotuksia paremmin kuin muissa vertailuun osallistuneissa EU-maissa. Tavaramarkkinoista mm. uusien autojen ja polttoainemarkkinat toimivat kuluttajien kokemusten mukaan hyvin. Suomalaiset ovat tyytyväisiä myös päivittäistavaramarkkinoihin. Nämä käyvät ilmi Euroopan komission tuottamasta kuluttajamarkkinoiden tulostaulusta, jota on analysoitu Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa työselosteessa.

Lue lisää

22.11.2013 Kaikki ovat vastuussa vuorovaikutteisesta ruokajärjestelmästä

Kuluttajat ja maataloustuottajat haluavat kohdata toisiaan. He jakavat monia näkemyksiä ruokaketjun toivottavasta tulevaisuudesta. Osa kehitystoiveista lisäisi toteutuessaan kuluttajien ja tuottajien vuorovaikutusta, osa vaatii vuorovaikutteisuutta toteutuakseen. Näin osoittavat Vuorovaikutteinen ja vastuullinen elintarvikeketju -hankkeessa tehdyt kyselytutkimukset ja pienryhmäkeskustelut sekä niiden pohjalta tuotettu kokoelma ratkaisuehdotuksista tuottajien ja kuluttajien kohtaamisen haasteisiin.

Lue lisää

21.11.2013 Päivi Timonen jatkaa Kuluttajatutkimuskeskuksen johtajana

Valtioneuvosto on nimittänyt maatalous- ja metsätieteiden tohtori Päivi Timosen jatkamaan Kuluttajatutkimuskeskuksen johdossa 1.1.–31.12.2014. Timonen on toiminut tutkimuskeskuksen johtajana keväästä 2012 lähtien. Vuoden 2015 alusta lukien Kuluttajatutkimuskeskus yhdistetään Helsingin yliopistoon. Yhdistäminen on osa tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta, josta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 5.9.2013.

Lue lisää

12.11.2013 Kansalaiset mukaan tutkimusohjelmiin käynnistyvässä EU-hankkeessa

Euroopan komissio on myöntänyt rahoituksen kolmivuotiselle tutkimushankkeelle, jossa tutkitaan uusia tapoja aktivoida sidosryhmiä ja kansalaisia tutkimusohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esimerkkejä uusista osallistumiskäytännöistä ovat deliberatiiviset kansalaisraadit, joukkoistamistyökalut, päätösprosessien simulointi, sidosryhmäfoorumit, osallistuva budjetointi sekä erilaiset sähköiset osallistumiskanavat, joilla ei vain tiedoteta tai kerätä tietoa sidosryhmien tarpeista, vaan joilla luodaan uusia käytäntöjä yhteiskunnallisten resurssien ja intressien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi tutkimustoiminnassa. Kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavan hankkeen koordinaattorina toimii Kuluttajatutkimuskeskus. Suomesta hankkeessa on mukana myös Helsingin yliopisto. Ulkomaisia partnereja ovat Aarhusin yliopisto Tanskasta, Vilnan kansainvälinen kauppakorkeakoulu Liettuasta sekä Laboratorio Di Scienze Della Cittadinanza Roomasta, Italiasta.

Lue lisää

8.11.2013 Suomi kaipaa asteittaista uusiutumista – ei rajua remonttia

Suomalaisen yhteiskunnan rakenteet ovat lähtökohtaisesti kunnossa. Suomi kaipaa silti asteittaisia uudistuksia. Kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen vaatii arkisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän ottamista politiikan tärkeäksi päämääräksi taloudellisen kilpailukyvyn rinnalle, todetaan tuoreessa Suomen sillat tulevaisuuteen -kirjassa. Kirjan ovat kirjoittaneet eri tieteenalojen edustajat, ja sen on toimittanut professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta. Kirjan on julkaissut Kuluttajatutkimuskeskus.

Lue lisää

4.11.2013 Kuluttajatutkimuskeskus ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos valtiotieteelliseen tiedekuntaan

Kuluttajatutkimuskeskus (KTK) ja oikeusministeriön alaisuudessa toimiva Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) sijoitetaan Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuoden 2015 alusta. Neuvottelut käytännön järjestelyistä käydään ensi vuoden aikana. Liitos on seurausta valtioneuvoston sektoritutkimuslaitoksia koskevasta periaatepäätöksestä, joka tehtiin syyskuussa.

Lue lisää

31.10.2013 Kutsu: Tuottajien ja kuluttajien välinen vuorovaikutus ruokaketjussa -seminaari 22.11.2013

Tervetuloa kuulemaan tuottaja- ja kuluttajakyselyjen sekä erilaisen työpajatyöskentelyn pohjalta syntyneitä ratkaisuehdotuksia siihen, miten tuottajien ja kuluttajien välistä vuorovaikutusta ruokaketjussa voitaisiin lisätä. Seminaari pidetään perjantaina 22.11.2013 klo 9.00–11.10 Messukeskuksessa Helsingissä.

Lue lisää

17.10.2013 Kansalaisraati toivoo lisää kansanäänestyksiä

Kansanäänestyksen vähäinen käyttö, puolueiden ryhmäkuri, asioiden valmistelun läpinäkymättömyys ja vaikeaselkoisuus saavat moitteita kansalaisraadilta. Hallituksen demokratiapoliittisen selonteon valmistelun pohjaksi Kuluttajatutkimuskeskus ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi toteuttivat hankkeen, jossa suomalaisista koottu kansalaisraati nosti esille demokratian ongelmia Suomessa ja esitti niihin ratkaisuehdotuksia.

Lue lisää

2.10.2013 Politiikan tuettava kestävän kehityksen vauhdittamista

Kestävän kehityksen vauhdittaminen vaatii tehokasta politiikkaa tuekseen. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan rutiininomaisesti päädy politiikan valmisteluun. Päinvastoin jotkin yksinkertaistukset kuluttajien käyttäytymisestä vaikuttavat edelleen poliittiseen keskusteluun, ja ne ovat johtaneet siihen, että politiikassa on keskitytty usein tuotantoon kulutuksen sijasta, kirjoittavat professori Oksana Mont Lundin yliopistosta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen, tutkija Kate Power Copenhagen Resource Institutesta ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Helka Kuusi Pohjoismaisen ministerineuvoston julkaisemassa tutkimuksessa.

Lue lisää

1.10.2013 CFP: Kulutustutkimuksen seuran syysseminaarin teemana Big data

Kulutustutkimuksen Seura järjestää syysseminaarin perjantaina 15.11.2013 Jyväskylän yliopistolla. Pääpuhujana on Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Ruckenstein. Hänen puheenvuoronsa aiheena on Big data, dataismi ja kulutustutkimus. Seminaarissa on neljä työpajaa, joihin pyydetään esityksiä. Ilmoittautumiset seminaariin ja työpajoihin 1.11.2013 mennessä. Syysseminaarin ohjelma löytyy Kulutustutkimuksen Seura Ry:n nettisivulta osoitteesta: http://www.kulutustutkimus.net/?p=621

Lue lisää

24.9.2013 Kuluttajilla vahva luottamus lakiin ja viranomaisiin

Suomalaiset kuluttajat luottavat siihen, että lainsäädännön ansiosta kuluttajien oikeudet toteutuvat. Kuluttajat ovat hyvin tietoisia omista oikeuksistaan, ja myös vähittäiskaupan ja palvelutarjoajien ajatellaan pääsääntöisesti kunnioittavan niitä. Viranomaisten ajatellaan pitävän myös yritykset kaidalla polulla. Suomalaiset kuluttajat ovat tyytyväisiä siihen, että elinkeinoharjoittajat yleensä korjaavat virheensä, kertoo tuore Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemä kuluttajapoliittinen katsaus.

Lue lisää

 

24.9.2013 Vähähiilihydraattista ruokaa syövät suhtautuvat positiivisesti tieteeseenVähähiilihydraattista ruokavaliota noudattavat ihmiset suhtautuvat positiivisesti tieteeseen, mutta kriittisesti ravitsemusasiantuntijoihin. Internet on tuonut uuden ulottuvuuden tiedeviestintään mm. vuorovaikutteisuudellaan, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Jauho tuoreessa Yhteiskuntapolitiikan artikkelissa. Artikkelin aineistona ovat yleisöpuheenvuorot internetissä. Kirjoituksessa käsitellään vallitseviin ravitsemussuosituksiin kriittisesti ja vähähiilihydraattiseen ruokavalioon myönteisesti suhtautuvien suhdetta asiantuntijatietoon. Artikkelissa Jauho toteaa, että ravitsemussuosituksia ja niitä koskevaa viestintää tulisikin kehittää sellaiseen suuntaan, joka kykenee paremmin ottamaan huomioon eri ryhmien tarpeet.

Lue lisää

23.9.2013 Uusien opittujen energiansäästötapojen säilyttäminen on tärkeää

Kuluttajat voivat olla innokkaita muuttamaan toimintatapojaan säästääkseen energiaa. Jos kuluttajien muu ympäristö ei kuitenkaan muutu, he palaavat helposti vanhoihin energiankäyttötapoihin. Kuluttajien tapoja voidaan muuttaa tehokkaasti vain, jos tarjotaan räätälöityjä työkaluja erilaisille ryhmille ja erilaisiin tilanteisiin, kirjoittavat tohtorit Sylvia Breukers ja Ruth Mourik sekä Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen tuoreessa artikkelissaan Changing Energy Demand Behavior: Potential of Demand-Side Management. Artikkelissaan he esittelevät sosio-teknisen lähestymistavan energian kulutukseen.

Lue lisää

5.9.2013 Kuluttajatutkimuskeskus siirtyy Helsingin yliopistoon 2015

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi. Päätöksessä mainitaan, että Kuluttajatutkimuskeskus yhdistetään Helsingin yliopistoon valtakunnallisena erityistehtävään perustuvana instituuttina tai yksikkönä vuonna 2015. Yhdistämissuunnitelmasta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön ja Helsingin yliopiston kanssa.

Lue lisää

30.8.2013 Digitaalisten aineistojen toivotaan tuottavan taloudellista hyvinvointia

Maailmassa on vielä paljon luokittelematonta tietoa, jonka analyysistä voi olla monenlaista hyötyä. Julkinen sektori on ollut erityisen kiinnostunut suurten aineistojen mahdollisuuksista sysätä liikkeelle uudenlaista kasvutaloutta. Yhteisiä tietovarantoja jakamalla pyritään edistämään yritystoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta. Tiedon analysointiin on jo syntynyt käytäntöjä. Aineistoanalyysiä kehitetään yksilöllisessä terveydenhuollossa, esimerkiksi elintapasairauksien ennakoinnissa ja hoitojen kohdentamisessa. Aineistojen vapaan saatavuuden uskotaan myös lisäävän yhteiskunnallista tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä, mutta aineistot eivät koskaan voi olla enempää kuin niitä käsittelevät ihmiset - Big Datasta ei tule suurta, jos siitä ei tehdä suurta, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Ruckenstein Helsingin Sanomain vieraskynässä.

Lue lisää

22.8.2013 Lapsuus ja talous: mielitekoja, markkinointia ja vaihtoharrastuksia

Aikuisilla on selvä käsitys siitä, millaisia lasten pitäisi olla. Nykyajan lapset eivät leiki tarpeeksi ulkona vaan syövät epäterveellisesti, mankuvat tavaraa ja tuijottavat ruutua päivästä toiseen. Moderni lapsi nähdään viattomana uhrina, jota on suojeltava markkinakoneistolta. Lapsille tavaroita ja palveluita tuottavat yritykset kuitenkin ovat usein lapsilähtöisempiä kuin kasvattajat: kulutushaluja tutkitaan sukeltamalla lasten arkeen. Lapsiin vedotaan myös virtuaaliympäristöillä, joissa vanhemmat eivät ole koko ajan läsnä. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijan Minna Ruckensteinin tuore kirja Lapsuus ja talous (Gaudeamus 2013) osoittaa, kuinka jumiutuneet käsitykset estävät näkemästä lasten elämää määrittäviä kiinnostavia ja ajankohtaisia asioita. Lapsilla on taloudellista osaamista, jonka tunnistamisesta olisi hyötyä myös aikuisille.

Lue lisää

 

14.8.2013 Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus keskittyy uuden syntymiseen

Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus ja teoreettisesti painottunut historiantutkimus ovat lähellä toisiaan. Merkittävin ero on se, että menneisyyksiä lienee rajallisemmin kuin tulevaisuuksia. Evolutionaarisessa tulevaisuudentutkimuksessa on kysymys ennen kaikkea luovista, uuden syntymisen (tai kuoleman) prosesseista. Yhteiskuntatieteissä ja tulevaisuudentutkimuksessa erityisenä haasteena on empiirisen ja teoreettisen työn kytkentä, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar evoluutioteoriaa ja tulevaisuudentutkimusta käsittelevässä artikkelissaan. Artikkeli on julkaistu Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n kirjassa Miten tutkimme tulevaisuuksia? Alunperin vuonna 1993 ilmestyneestä julkaisusta tehdyssä uudistetussa painoksessa suomalaiset asiantuntijat esittelevät tulevaisuudentutkimusta, sen yhteyksiä muihin tieteisiin ja tiedonaloihin sekä käytössä olevia menetelmiä ja niiden sovelluksia.

Lue lisää

5.8.2013 Vapaa-aika voi stressata enemmän kuin työaika

Ihmiset kertovat tuntevansa stressiä kotona ja vapaa-aikana keskimäärin enemmän kuin työelämässä. Palautumista taas tapahtuu uniajan lisäksi eniten työaikana. Perheellisyydellä näyttää olevan myös vaikutusta vapaa-ajan stressiin. Arjen jatkuva kuorma tunnistetaan erityisesti lapsiperheissä, ja se näkyy fysiologisesti mitattuna, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Veera Mustonen Helsingin Sanomain vieraskynässä.

Lue lisää

24.7.2013 Vastuuta energiansäästöstä ei voi sälyttää vain yksilöille

Energiansäästö- ja ilmastonmuutoskeskustelussa on keskitytty yksilöön ja tämän käytöksen muuttamiseen. Tehokkaampaa olisi vaikuttaa siihen, kuinka erilaiset kulutustavat leviävät tai muuttuvat yhteisöissä, ja tarkastella sitä, kuinka yhteiskunnan olemassa olevat rakenteet vaikuttavat niihin, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Kaisa Matschoss Helsingin Sanomain vieraskynässä.

Lue lisää

17.7.2013 Kotitalouksilla olisi varaa kuluttaa enemmän

Synkkä taloustilanne houkuttelee suomalaisia kuluttajia pikemminkin säästämään ja tämä pitkittää taantumaa. Kotitalouden näkökulmasta säästäminen tuntuu fiksulta, mutta kansantalous kärsii, jos kuluttamisen sijaan vain säästetään pahan päivän varalle. Ainakin finanssimarkkinat olisi hyvä saada liikkeelle ja asuntokauppa kasvuun, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Petteri Repo Helsingin Sanomain vieraskynässä.

Lue lisää

5.7.2013 Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten perheiden selviytymisessä finanssikriisistä on merkittäviä eroja

Finanssikriisi alkoi Yhdysvalloissa jo vuonna 2007, mutta eteni Suomeen vasta vuonna 2009, jolloin bruttokansantuote (BKT) supistui 8,8 prosenttia ja työttömyys nousi 8,2 prosenttiin. Toinen merkittävä ero oli kriisin rajallinen vaikutus perheiden varallisuuteen, kirjoittavat professori Jukka Laitamäki New Yorkin yliopistosta ja tutkimusprofessori Raija Järvinen Kuluttajatutkimuskeskuksesta tuoreessa Liiketaloudellisen Aikakauskirjan artikkelissa.

Lue lisää

4.7.2013 Kuluttajapolitiikka nykymuodossaan ei tarjoa kuluttajavaikuttamiselle välineitä

Kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaan kaivattaisiin otetta, joka tarjoaisi välineitä myös kuluttajavaikuttamiselle, sillä monien kansalaisten mielestä kuluttaminen ja politiikka kuuluvat yhteen. Erityisesti monille nuorille kuluttajana vaikuttaminen on luontevampaa poliittista käyttäytymistä kuin äänestäminen. Modernin kuluttajapolitiikan tehtävänä voitaisiinkin pitää kansalaisten kuluttajavaikuttamisen helpottamista - nyt politiikan toimenpiteissä keskitytään kuluttajan suojelemiseen surkeilta tai vaarallisilta tuotteilta, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Päivi Timonen ja tutkimuspäällikkö Minna Lammi Turun Sanomien Lukijoilta-palstalla.

Lue lisää

3.7.2013 Pohjoismainen kuluttajatutkimuksen konferenssi 2014

Vaasan yliopisto järjestää kolmannen pohjoismaisen kuluttajatutkimuksen konferenssin 21.-22.5.2014 Vaasassa. Lisätietoja konferenssista löytyy Facebookista (NCCR2014) ja lähiaikoina julkaistavilta konferenssin verkkosivuilta.

Lue lisää

2.7.2013 Muutot pääkaupunkiseudulta kehyskuntiin vähentyneet

Osa 1980- ja 1990-luvuilla kehyskuntiin muuttaneista on nyt palaamassa pääkaupunkiseudulle – lapset ovat lähteneet omiin asuntoihinsa, jolloin liian ison omakotitalon ylläpitäminen on alkanut käydä työlääksi ja pendelöinti pääkaupunkiseudulle vie aikaa ja rahaa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö Hyvinvointikatsauksessa. Valmistumassa olevan tutkimushankkeen tulokset osoittavat, että Helsingin täydennysrakentaminen etenkin itäisessä kantakaupungissa on vetänyt uusia asukkaita muista kunnista niin, että muuttovirrat ovat ainakin osittain kääntyneet paluumuutoksi, Kytö toteaa.

Lue lisää

26.6.2013 Missä viipyy ”paperiton toimisto”?

Selvitimme tutkimuksessamme toimistotyöntekijöiden paperinkäyttökäytäntöjä ja havaitsimme, että matka kohti paperitonta toimistoa on todennäköisesti pitempi ja tuulisempi kuin mitä ennakoitiin 1970-luvulla. Organisaatioiden on tärkeää ymmärtää, missä paperi on hyödyllistä ja vielä tärkeämpää, miksi se on hyödyllistä, kirjoittavat Sari Yli-Kauhaluoma (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu / Kuluttajatutkimuskeskus), Mika Pantzar (Kuluttajatutkimuskeskus) ja Sammy Toyoki (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) tuoreessa artikkelissaan.

Lue lisää

14.6.2013 Kuluttajatutkimuskeskus mukaan tutkimaan nuorten velkaongelmia

Nuorten velkaongelmia aletaan tutkia Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa. Hankkeessa analysoidaan eri-ikäisten nuorten velkaongelmien luonnetta sekä eri toimijoiden ja viranomaisten rooleja ongelmien muodostumisessa ja niistä selviytymisessä. Hanketta johtaa professori Tuula Linna Lapin yliopistosta. Tutkimuksen osahankkeita toteutetaan myös Itä-Suomen yliopistossa, Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksessa ja Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Kuluttajatutkimuskeskuksen johtamassa osahankkeessa tutkimuksen kohteena ovat nuoret 25-34-vuotiaat, joilla velkaantumisaste on yli kaksisataa prosenttia.

Lue lisää

12.6.2013 Kotityöhön käytetty aika vähentynyt – pikkulasten hoitoon panostetaan

Kotitaloudet käyttävät entistä vähemmän aikaa kotitöihin, muun muassa vaatteiden huoltoon ja asiointiin. Sen sijaan pikkulasten ja lemmikkien hoitoon käytetään entistä enemmän aikaa, kertoo tuore Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimus. Tutkimus on tehty yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Tärkeimmät ja arvoltaan merkityksellisimmät kotitaloustuotannon tehtävät liittyvät asumispalvelujen sekä aterioiden ja välipalojen tuottamiseen.

Lue lisää

 

29.5.2013 Kouluissa tulisi vahvistaa henkilökohtaisen talouden opetusta

Arjen taloustaitojen merkitys tulee nuorille esiin viimeistään siinä vaiheessa, kun he ryhtyvät hoitamaan itsenäisesti omaa taloutta. Koti ja koulu ovat ensisijaisesti vastuussa nuorten taloustaitojen kartuttamisesta. Kaikki vanhemmat eivät kykene kuitenkaan siirtämään järkevän taloudenhoidon malleja lapsilleen. Koulujen talousopetus painottuu ainakin oppilaiden mielestä liiaksi makrotalouden ilmiöiden käsittelyyn tai tulevaisuudessa tarvittaviin valmiuksiin, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Liisa Peura-Kapanen tuoreessa Kleio-lehden artikkelissa.

Lue lisää

27.5.2013 Lääkärit painottavat palvelujen saatavuutta – terveydenhoitajat ennaltaehkäisyä terveyspalveluissa

Lääkärit näyttäisivät olevan kiinnostuneempia tasa-arvosta terveyspalvelujen saatavuudessa kuin tasa-arvosta itse terveydessä, kun taas terveydenhoitajien näkemysten mukaan terveydenhuollon painopiste pitäisi siirtää sairauksien hoidosta niiden ehkäisemiseen, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Jauho tuoreessa artikkelissaan. Jauho vertaa kirjoituksessaan lääkäreiden ja terveydenhoitajien näkemysten painotuksia ja eroja terveydenhuollossa. Artikkeli on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemassa "Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt" -kirjassa.

Lue lisää

21.5.2013 Loppukäyttäjien ymmärtäminen tärkeää energian säästämisessä

Energiapolitiikassa kuluttajien tarpeiden huomioiminen ja ymmärtäminen on tärkeää, jotta energian kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää. Käyttäjätutkimus ja vuorovaikutteiset keinot ovat hyödyllisiä, vaikkakin vielä riittämättömiä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen, tutkija Mikael Johnson Aalto-yliopistosta ja tutkija Edina Vadovics Unkarin Green Dependent Sustainable Solutions Associationista. Artikkeli on julkaistu Journal of Cleaner Production -lehdessä ja se on osa EU:n rahoittaman Changing Behaviour -hankkeen tuloksia.

Lue lisää

16.5.2013 Kuluttajatutkimuskeskus mukana Asuinalueiden kehittämisohjelmassa 2013-2015

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimushanke "Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla" on hyväksytty ympäristöministeriön ja muiden ministeriöiden sekä ARAn yhteiseen "Asuinalueiden kehittämisohjelmaan 2013-2015". Ohjelman tavoitteena on uudistaa, eheyttää ja kehittää kasvukeskusten asuinalueita sekä levittää hyviä käytäntöjä. Ohjelman hankkeilla vähennetään asuinalueiden eriytymistä ja syrjäytymisen riskiä sekä vahvistetaan osallisuutta ja asuinalueiden sosiaalista eheyttä. Syventävä tutkimus kohdistetaan Espoon keskustan alueelle. Hankkeessa syntyvää tutkimustietoa voidaan hyödyntää myös muiden kaupunkiseutujen strategisessa suunnittelussa, asuinalueiden kehittämisessä ja toimissa, joita tarvitaan negatiivisen segregaatiokehityksen ehkäisemiseksi.

Lue lisää

15.5.2013 Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Jaana Kaarretille

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2012 gradupalkinnon Jaana Kaarretille Lapin yliopistosta. Kaarretin gradu käsittelee lukion toisluokkalaisten vanhojentanssien kulutusvalintoja. Valinnan teki taloussosiologian emeritusprofessori Timo Toivonen Turun yliopistosta. Gradupalkinto jaettiin keskiviikkona 15.5.2013 seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

14.5.2013 Itsepalvelu valtaa alaa ikääntyvien tarvitsemissa hoivapalveluissa

Tulevaisuudessa hoivapalvelut toteutetaan enemmän ja vähemmän tee se itse -periaatteella. Väestön ikääntymisen ja kustannusten kasvun vuoksi hoivavastuuta siirretään julkiselta sektorilta kansalaisille. Itsepalvelun myötä kodista muodostuu aikaisempaa tärkeämpi palvelujen tarjontapaikka. Kehittyvä terveysteknologia auttaa hoivapalvelujen tuottamista itsepalveluna, esim. verensokeriarvojaan tarkkailevat diabeetikot ovat terveysteknologian käytössä edelläkävijöitä. Kansalaisilla on jo nyt ja tulevaisuudessa vieläkin paremmat mahdollisuudet hoivapalvelujen omatoimiseen tuottamiseen - tietoa ja osaamista on, mutta onko halua, kirjoittaa erikoistutkija Helena Tuorila tuoreessa artikkelissaan Futura-lehdessä.

Lue lisää

13.5.2013 Käyttäjälähtöisyys noussut keskeiseksi innovaatiotoiminnan haasteeksi

Tutkijat ja asiantuntijat ovat nostaneet käyttäjälähtöisyyden yhdeksi keskeiseksi innovaatiotoiminnan haasteeksi. On arvioitu, että käyttäjälähtöisyys olisi ratkaisu uudenlaisen innovaatiotoiminnan tarpeisiin. Muita vastaavan tasoisia megahaasteita olisivat globaali tiedonhankinta ja globaalit yhteistyöverkostot sekä globaalit haasteet ja julkisen sektorin haasteet innovaatioajureina. Kun puhutaan käyttäjälähtöisyydestä, puhutaan siis todella isosta asiasta, kirjoittaa tutkimusjohtaja Petteri Repo udi.fi-sivuston kolumnissa.

Lue lisää

6.5.2013 Kekseliäitten kansalaisten toimintaa tarvitaan kestävässä kehityksessä

Kansalaiset ovat parhaimmillaan kekseliäitä ongelmanratkaisijoita ja osallistuvia päätöksentekijöitä, jotka haluavat kantaa vastuuta ja edistää yhteistä hyvää. Esimerkiksi Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaan liittyvät päätökset ja interventiot tulevat vaikuttamaan niin paikallistasolla, kansallisesti kuin kansainvälisestikin suoraan kansalaisten elämään. Nyt olisikin korkea aika käydä keskustelua valtioneuvoston tulevaisuusselontekoon kirjattavista sisällöistä ja tulevaisuuden linjauksista laaja-alaisesti eri foorumeilla kansalaisia kuullen, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Kaisa Matschoss ja akatemiatutkija Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta artikkelissaan Turun Sanomissa.

Lue lisää

2.5.2013 Miksi Lidl ei ole mukana ruokakorivertailussa?

Kuluttajatutkimuskeskuksen maanantaina 29.4.2013 julkaisema tutkimus ”Ruokakorin hintakehitys” Työselosteita ja esitelmiä 144/2013 (pdf) on odotetusti kiinnostanut ilahduttavan paljon niin mediaa kuin kuluttajiakin. Monissa keskusteluissa ja kysymyksissä on pohdittu, miksi Lidl ei ole mukana vertailussa. Lidl on jätetty vertailusta pois lähinnä siitä syystä, että sen tuotevalikoimassa on muihin kauppoihin nähden vähemmän brändituotteita ja selvästi enemmän kaupan omia merkkituotteita. Tämä ero vaikeuttaa ruokakorien vertailukelpoisuutta. Tutkimuksessa oli mukana 67 myymälää useista eri kaupparyhmittymistä koko Suomen alueelta. Tutkimuksen tuloksiin ei sisälly arviota Suomen edullisimmasta tai kalleimmasta kaupparyhmittymästä.

Lue lisää

29.4.2013 Sähköautojen joustava työkäyttö edellyttää kattavaa julkista latausverkkoa

Useimmat sähköpakettiauton käyttäjät ovat verrattain tyytyväisiä autoon ensimmäisten käyttökuukausien jälkeen. Sähköpakettiauton hyvänä puolena pidetään sitä, että autoa ei tarvitse käydä tankkaamassa huoltoasemalla. Toisaalta auton tiheä lataustarve aiheuttaa hankaluuksia. Suomen kylmän talven todettiin luovan haasteita sähköauton toimivuudelle ja käytölle.

Lue lisää

29.4.2013 Ruoan hinta noussut reippaasti

Kuluttaja maksoi 73 tuotetta sisältäneestä ruokakoristaan vuoden 2012 lokakuussa 4,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ruoka kallistui vuonna 2012 edellisvuosien tapaan selvästi yleistä hintakehitystä nopeammin. Ruoan hintaa nosti muun muassa makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien hintoihin vaikuttaneet valmisteverokorotukset. Hinnat nousivat erityisen paljon vihanneksissa, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus.

Lue lisää

 

24.4.2013 Eva Heiskaselle yritystoiminnan tukirahaston palkinto

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen on saanut tunnustuspalkinnon yritystoiminnan tukirahastolta. Palkittava julkaisu käsittelee vaihtoehtoisten lämmitystapojen lisäämistä. Artikkelin kirjoittamiseen ovat osallistuneet Heiskasen lisäksi Aalto-yliopiston professori Raimo Lovio ja tutkijatohtori Mikko Jalas. Aalto-yliopiston yritystoiminnan tukirahasto tukee lähinnä yrittäjyyteen liittyvää opetusta ja tutkimusta.

Lue lisää

22.4.2013 Kulutuksen ohjaamisen merkitys päästöjen vähentämisessä kasvaa

Kulutus on nousemassa keskeiseksi uudeksi ympäristöpoliittisen ohjauksen välineeksi Suomessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, kirjoittaa ilmastovaikutusten tutkimiseen erikoistunut tutkijaryhmä tuoreessa artikkelissaan Ympäristö ja Terveys-lehdessä. Tutkimusryhmään kuului tutkijoita Suomen ympäristökeskuksesta, Kuluttajatutkimuskeskuksesta, Ilmatieteen laitokselta ja Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Kuluttajatutkimuskeskuksesta artikkelia oli kirjoittamassa tutkimusprofessori Eva Heiskanen. Useat jo käytössä olevat ohjauskeinot ovat vaikuttaneet ilmastopäästöjen vähenemiseen - on muun muassa ohjattu rakentamista, energiaa kuluttavien laitteiden kulutusta sekä liikennevirtoihin vaikuttavaan kaavoitusta.

Lue lisää

22.4.2013 Ihmiset seuraavat toisiaan kulutusvalinnoissaan

Ihmiset seuraavat toisiaan kulutusvalinnoissaan, koska suurin osa ihmisten kulutuksesta on täysin aivotonta, toimitaan niin kuin autopilotilla, niin kuin ympäristö ohjaa tai niin kuin muut tekevät, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen sanoo. Heiskanen puhuu kulutusvalinnoista Petri Luukkaisen dokumentissa. Heiskanen tähdentää haastattelussa sitä, että kulutusmuutosten poliittisuus ja vaikutus toisten ihmisten valintoihin on tärkeää. Tavarataivas-elokuvan ohjaajana tunnettu Petri Luukkainen teki pikadokumentin yksilön ja ilmastonmuutoksen välisestä suhteesta.

Lue lisää

9.4.2013 Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen vaatii asunto-osakeyhtiöiden innostusta

Energiatehokkuuden parantaminen rakennuksissa vaatii, että myös asunto-osakeyhtiöissä innostutaan energiatehokkuudesta. Asunto-osakeyhtiöissä energiaremonttipäätökset täytyy tehdä yhdessä monien omistajien kanssa, mikä on huomattavasti monimutkaisempaa kuin yhden omistajan taloissa. Eurooppalaisessa ENTRANZE-hankeessa selvitettiin, miten eri EU-maissa voitaisiin siirtyä entistä energiatehokkaampiin rakennuksiin. Tavoitteena on, että entistä suurempi osuus rakennuksista olisi lähes nolla-energiataloja ja rakennuksia, joiden lämmityksessä ja viilennyksessä hyödynnettäisiin uusiutuvia energianlähteitä.

Lue lisää

4.4.2013 Maineella tärkeä merkitys organisaatioille

Organisaatioiden maineeseen liittyvien riskien ennustaminen on vaikeaa, mutta tarpeellista, koska maineen menetys voi olla uhka koko organisaation toiminnalle. Organisaatioiden olisikin hyvä tunnistaa maineeseen liittyviä riskitekijöitä ja valmistautua niihin, kirjoittavat tutkija Kati Suomi ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Raija Järvinen kansainvälisessä Journal of Retailing and Consumer Services -lehdessä julkaistussa artikkelissaan. He tutkivat vähittäiskauppojen ja korkeakoulujen maineeseen liittyviä erilaisia riskitekijöitä.

Lue lisää

28.3.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikatsaus 2012 on ilmestynyt

Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintaa on kehitetty kuluttajapoliittisen ohjelman sekä työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteiden mukaisesti. Laitoksen strategia uusittiin toimintavuoden aikana. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimus on laaja-alaista ja monitieteistä, mikä näkyy myös toimintavuoden aikana julkaistuissa tutkimustuloksissa.

Lue lisää

26.3.2013 Karttatyökalu auttaa tarkastelemaan energian kulutusta

ENTRANZE-hankekonsortio on julkaissut interaktiivisen rakennuksia ja niiden energiatehokkuutta koskevan tilastokartan (http://www.entranze.eu/data-tool/). Karttatyökalun avulla voi tarkastella ja vertailla EU-27-maiden (+ Kroatian ja Serbian) rakennuskantaa ja energian kulutusta. Työkalu on tarkoitettu ennen kaikkea poliittisten päätösten valmisteluun. Käyttäjäystävällisen käyttöliittymän avulla voi tarkastella ja vertailla rakennusten lämpöerityksen tasoa, käyttöä, kokoa, tyyppiä, omistusrakennetta, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä sekä energian kulutusta.

Lue lisää

19.3.2013 Kuluttajat mieltävät terveysvaikutteiset elintarvikkeet hybrideiksi

Terveysvaikutteisia elintarvikkeita mainostetaan usein käyttäjän terveyttä edistävinä, ja niiden säännöllisen käytön kerrotaan pienentävän käyttäjän riskiä sairastua tiettyihin terveysongelmiin. Kuluttajat ovat kuitenkin suhtautuneet tuotteisiin epäillen. Funktionaaliset elintarvikkeet nähdään eräänlaisena ruoan ja lääkkeiden hybrideinä. Tuotteet liitetään sekä terveelliseen syömiseen että tiettyjen terveysongelmien lääkintään, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Mikko Jauho ja Mari Niva kansainvälisessä Food, Culture & Society-lehdessä.

Lue lisää

19.3.2013 Hyvinvoinnin nettityökalujen menestys nojaa käyttäjäyhteisöihin

Työkaluja oman hyvinvoinnin seurantaan ja parantamiseen tarjotaan netin välityksellä suoraan kuluttajille ja terveydenhuollon palveluina. Näissä palveluissa terveyteen tai hyvinvointiin liittyvää dataa voidaan analysoida ja joukkoistaa. Useimmat alan menestystarinat nojaavat vahvasti käyttäjien yhteisöön, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Veera Mustonen Tietoviikossa julkaistussa kirjoituksessa.

Lue lisää

26.2.2013 Suomalaiset valittavat herkästi maksukorttien ongelmista

Suomalaiset valittavat käyttötileihin ja pankkikortteihin liittyvistä ongelmista herkemmin kuin EU-maiden kuluttajat keskimäärin. Eniten kuluttajat valittavat maksukorttien oikeudettomasta käytöstä Kuluttajariita- ja Pankkilautakuntaan. Internet-palstoilla puolestaan keskustellaan maksukorttien riskeistä, pankkien hinnoista ja pankkien rehellisyydestä ja eettisyydestä. Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemä tuore tutkimus perustuu kuluttajien kokemuksiin maksukortti- ja luottopalveluiden ongelmista ja palvelupettymyksistä.

Lue lisää

 

6.2.2013 Kuluttajat epäilevät painonhallintatuotteitten tarpeellisuutta

Kuluttajat eivät pidä painonhallintaan kehitettyjä elintarvikkeita, kuten kevyttuotteita ja ateriankorvikkeita, kovin hyödyllisinä, jos tavallinen ruokavalio on monipuolinen ja syödyt määrät kohtuullisia. Toisaalta tuotteet hyväksytään, jos tavanomainen vaihtoehto olisi painonhallinnan kannalta huonompi. Arvioidessaan elintarvikkeiden sopivuutta painonhallintaan kuluttajat kiinnittävät huomiota energia-, rasva- ja sokeripitoisuuden lisäksi elintarvikkeiden luonnollisuuteen, käsittelemättömyyteen ja käyttötapoihin sekä siihen, että ruokavalio kokonaisuudessaan tukee painonhallintaa. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Mari Niva ja Mikko Jauho ja Helsingin yliopiston professori Johanna Mäkelä kirjoittavat aiheesta tieteellisessä artikkelissa, joka on julkaistu kansainvälisessä Appetite-lehdessä.

Lue lisää

23.1.2013 Lähiöitä kannattaa kehittää

Isot kaupungit, kuten Tampere, voivat estää väen siirtymistä kehyskuntiin korjaamalla lähiöitä nykyistä viihtyisämmiksi. Asuinympäristöön on luotava uudenlaisia luonnollisen kohtaamisen ja toiminnan paikkoja, jotka rohkaisevat vuorovaikutukseen eri asukasryhmien välillä, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö Aamulehden Vierailija-palstalla.

Lue lisää

17.1.2013 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2012: Arjen kartat ohjaavat näkemistä

Uusi tietotekniikka on johtamassa uudenlaiseen kuvaamiseen tieteissä. Tämä muutos voi saada meidät näkemään ja katsomaan arkea ja itseämme aivan uusilla, ennennäkemättömillä tavoilla. Kuvat ovat innostaneet ihmisiä kautta historian: ne kertovat yksinkertaistetusti ja nopeasti tekijän mielestä merkityksellisiä asioita. Kuvat ja mittarit eivät kuitenkaan ole viattomia, koska ne ohjaavat näkemistä. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2012 Arjen kartat ja rytmit herättää keskustelemaan kuvaamisen, mittaamisen ja arjen kartoittamisen tavoista.

Lue lisää

7.1.2013 Arjen ristiriitoja pikkulapsiperheissä

Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että kotitöiden tekeminen ja jakaminen vanhempien kesken on yksi ristiriitoja aiheuttava toiminnan alue perhe-elämän siinä vaiheessa, jolloin vasta opetellaan tapoja ja käytäntöä toimia uudessa elämäntilanteessa. Ristiriidat aiheutuvat siitä, että puolisoilla on toisistaan poikkeavat näkemykset perheessä noudatettavasta roolimallista. Perhe-elämän arjen ongelmien varhainen havaitseminen on tarpeellista lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi, kirjoittavat Anu Raijas ja Marjaana Sailio tuoreessa sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aikakauslehti Januksessa.

Lue lisää

21.12.2012 Vapauttaako tietoyhteiskunta pakkorytmisyydestä?

Uusi tekniikka saattaa palauttaa ihmisen alkuperäiseen yksilöllisemmin määräytyvään rytmiinsä. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että Elisan mainoskampanjan lupaus keväältä 2000 "Haluan olla kaikkialla, kaikkien kanssa, kaiken aikaa, nyt ja aina" toteutuisi. Mainos oletti rytmien häviävän 24 tuntia ja 7 päivää viikossa auki olevan yhteiskunnan myötä. Luultavasti tulevaisuudessa tulemme näkemään ihmisiä, jotka sanovat: "Haluan olla tietyssä paikassa, tietyn ajan, mielitiettyni kanssa, nyt ja aina", kirjoittaa tutkimusprofessori Mika Pantzar Projektiuutiset-lehdessä.

Lue lisää

19.12.2012 Palvelua ja palvelua

Siirtyminen tuotteiden myymisestä palveluiden tarjontaan pakottaa yritykset ajattelemaan asiakassuhdetta uudestaan. Moni vanha itsestäänselvyys täytyy ratkaista uudella tavalla, jolloin epäilemättä kannattaa pohtia asiakkaankin tarpeita uusin silmin. Palvelut saattavat tarjota aikaisempaa paremmat mahdollisuudet tarjontansa räätälöintiin, muokkaamiseen ja sovittamiseen muihin tuotteisiin. Moni uskookin tulevaisuuden olevan palveluiden, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Petteri Repo tuoreessa udi.fi-sivun kolumnissa (http://udi.fi/kolumnit/palvelua-ja-palvelua).

Lue lisää

18.12.2012 Energiatehokkuuspalveluita aletaan tutkia

Kuluttajatutkimuskeskuksessa käynnistyy vuonna 2013 tutkimushanke, jossa selvitetään energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintapotentiaalia sekä tuotetaan tietoa palveluiden parhaista käytännöistä ja sudenkuopista. Tällaisia palveluita voisi olla esimerkiksi nettipalvelu, joka seuraa sähkönkulutusta kuukausittain ja antaa käyttäjälle vinkkejä, kuinka vähentää energiankulutusta. Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa asiakastarpeita sähkönkäytön säästöpalveluissa. Tutkimuksessa selvitetään myös, millaisia energiatehokkuuspalveluita ja pilotteja yhtiöt ovat jo lähteneet toteuttamaan. Tutkimushanketta rahoittavat Tekes ja sähkötutkimuspooli.

Lue lisää

18.12.2012 Kuluttajat suosivat turvallisia kauppakeskuksia

Turvallisuuden kannalta kriittisiä ovat päivät, jolloin kauppakeskusten asiakasvirrat ovat suuret pyhien, alennusmyyntien tai erilaisten tapahtumien johdosta. Tällöin pienikin onnettomuus voi saada aikaan suuren joukon nopean liikkeen, joka saattaa kasvattaa vahinkoja moninkertaisesti. Kuluttajien turvallisuuden tunnetta alentaa tilojen ahtaus, muiden asiakkaiden käyttäytyminen ja myymälän valvonnan puutteet. Vaaran paikoiksi kuluttajat nimeävät erityisesti kassa-asioinnin ja pysäköinnin parkkihalleissa. Turvallista mainetta kannattaa vaalia. Jos kuluttajilla on riittävästi vaihtoehtoja, he valitsevat toimivan, viihtyisän, siistin, ja valoisan kauppakeskuksen, jossa on itselle sopivin liikevalikoima ja riittävä palvelutaso, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Raija Järvinen kirjoittaa Turun Sanomien kolumnissa.

Lue lisää

17.12.2012 Vastuu nuorten talousosaamisen edistämisestä kuuluu kaikille

Eri toimijat – opetus, viranomaiset, yritykset, järjestöt ja media – tuottavat informaatiota ja materiaalia nuorten talousosaamisen edistämiseen, mutta tiedon löytäminen ja ymmärtäminen eivät aina ole helppoa. Nuorten taloudellisen osaamisen edistämistä selvittänyt tutkijaryhmä peräänkuuluttaa koordinoitua yhteistyötä ja selkeää työnjakoa eri toimijoiden kesken. Tällä tavoin voitaisiin helpottaa tiedon löydettävyyttä. Tutkimus tehtiin Kuluttajatutkimuskeskuksessa ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Lue lisää

 

12.12.2012 Suomalaiset kuluttajat tyytymättömiä tele- ja viestintäpalveluihin

Suomalaiset kuluttajat ovat edelleen tyytymättömiä tele- ja viestintäpalveluihin. Myös koko Euroopan unionin alueella tele- ja viestintäpalveluissa on puutteita, mutta suurimmat ongelmat nähtiin olevan sijoitus-, eläke- ja vakuuspalveluissa, asuntolainoissa sekä kiinteistöpalveluissa. Tämä ilmenee tuoreesta vuoden 2012 EU:n kuluttajatulostaulusta.

Lue lisää

26.11.2012 Kaupan oma merkkituote yleensä brändielintarviketta halvempi

Kauppojen omat merkit ovat yleensä ruokakaupan brändituotteita halvempia. Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Ahvenanmaan valtionviraston tekemässä Ahvenanmaan ruokakorivertailussa valtaosa kaupan omista merkkituotteista oli edullisempi. Vertailussa 36 brändituotteelle löydettiin vastaava kaupan oma merkkituote. Viisi brändituotetta osoittautui edullisemmaksi vaihtoehdoksi kuin vastaava kaupan oma merkkituote ainakin yhdessä kaupassa. Muiden tuotteiden kohdalla kaupan oma merkkituote oli halvempi kuin vastaava brändituote, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore vertailuselvitys.

Lue lisää

20.11.2012 Miksei kouluruoka maistu?

Maksuton kouluruokailu on ollut tärkeä osa sotien jälkeistä kansanterveyden ja tasa-arvon edistämisen projektia. Sen merkitystä suomalaislasten koulumenestykseen, terveyteen ja hyvinvointiin on ylistetty. Tutkimusten mukaan huolestuttavan suuri osa oppilaista ei kuitenkaan syö kouluruokaa. Oppilaat eivät joko syö kouluateriaa lainkaan tai he syövät vain leipää tai salaattia. Kyselytutkimusten perusteella tutkijat ovat päätelleet oppilaiden jättävän kouluruoan väliin, koska he voivat ostaa hampurilaisia, nuudeleita, voileipiä, karkkia tai limsaa joko koulusta tai koulun liepeiltä, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Ruckenstein tuoreessa Nuorten elinolot -vuosikirjan artikkelissa.

Lue lisää

20.11.2012 Suomalaiset isoäidit leipovat eurooppalaisessa hankkeessa

Viisitoista suomalaisten isoäitien valmistamaa perinneleivonnaista esitellään eurooppalaisessa Grandma’s Design -hankkeessa. Mukana on isoäitejä myös Alankomaista, Belgiasta, Italiasta ja Turkista. Hankkeen ideana on koota perinteisiä leivontareseptejä mukana olevista maista ja houkutella isoäitejä näyttämään, miten leivonnaiset syntyvät. Suomalaiset isoäidit on videoitu ja kuvattu kodeissaan eri puolilla Suomea heidän valmistaessaan tuttuja leivonnaisia. Mukana on muun muassa raparperikeikauskakku, omenapiirakka, mustikkakukko, karjalanpiirakat, tiikerikakku ja kaneliässät.

Lue lisää

 

16.11.2012 Internetin keskustelupalstojen tutkiminen on tärkeää – kunhan muistetaan reunaehdot

Internetin blogit ja keskustelufoorumit tarjoavat tutkijoille oivan mahdollisuuden analysoida suomalaisten terveys- ja sairausaiheisiin liittyviä kokemuksia ja mielipiteitä. Aineistot kertyvät itsestään ja näin ollen keräämisen kustannukset ovat minimaalisia verrattuna kysely- ja haastattelututkimuksiin. Keskustelupalsta-aineistojen keräämisessä ja analyysissä on kuitenkin syytä pitää mielessä muutama seikka, jotta varmistetaan tutkimuksen tieteellinen tasokkuus. Ensinnäkin netissä kirjoittavat ihmiset eivät todennäköisesti edusta kovin hyvin väestöä. Toiseksi tutkijan on hahmotettava, mistä kerätty aineisto kertoo ja miten se on muodostunut, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Piia Jallinoja Suomen Lääkärilehden pääkirjoituksessa 16.11.2012.

Lue lisää

16.11.2012 Kuluttajatutkimuskeskus kannattaa lausunnossaan siirtymistä Helsingin yliopistoon

Kuluttajatutkimuskeskus kannattaa esitystä siirtää tutkimuskeskus osaksi Helsingin yliopistoa eri vaihtoehtoja kartoittaen. Selvityksessä on tunnistettu Kuluttajatutkimuskeskuksen monipuolinen yhteiskuntatieteellinen osaaminen kulutuksen ja markkinoiden kysymyksissä sekä keskuksen toimintatavan sopiminen yliopistoon. Siksi ehdotus on oikeaan osunut ja tarkoituksenmukainen. Ratkaisu takaisi kuluttajatutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja riippumattomuuden jatkossakin, lausunnossa todetaan.

Lue lisää

13.11.2012 Aalto-tapahtumassa pohdittiin yhteiskunnan ja energian välistä suhdetta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seuran järjestämä tapahtuma The 2nd Aalto Event on Science and Technology Studies keräsi yhteiskunnan ja tieteen ja teknologian välisestä suhteesta kiinnostuneita tutkijoita Helsinkiin 5.-6. marraskuuta. Tänä vuonna tapahtuman teemana oli energia yhteiskunnassa. Kaksipäiväisen tapahtuman pääpuhujina olivat muun muassa professori Simon Marvin Durhamin yliopistosta Iso-Britanniasta ja professori Harald Rohracher Linköpingin yliopistosta. Kuluttajatutkimuskeskuksesta tapahtumassa oli mukana kaksi aurinkoenergiaa käsittelevää tutkimuspaperia.

Lue lisää

8.11.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijaksi VTT Nina Kahma

Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijaksi on valittu Nina Kahma. Kahma siirtyi uuteen työhönsä Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolta, jossa hän työskenteli erikoistutkijana. Kahma on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori yhteiskuntapolitiikan alalta. Hän on tutkinut muun muassa sosioekonomisia eroja elämäntyyleissä, kulttuurissa ja vapaa-ajan harrasteissa, yhteiskuntaluokkiin samastumista sekä viimeksi erilaisia eläkepolitiikkaan liittyviä aiheita.

Lue lisää

8.11.2012 Itsepalvelu valtaa alaa hoivapalveluissa

Valtio ja kunnat siirtävät entistä enemmän hoivapalvelujen tuotantoon liittyvää vastuuta kansalaisille itselleen. Vaikkeivät kansalaiset suhtautuisikaan myönteisesti tarvitsemiensa hoivapalvelujen itse tuottamiseen, voidaan heidät ohjata siihen taloudellisilla kannusteilla. Tee se itse -hoivapalveluista voidaan tehdä ammattilaisten toteuttamia hoivapalveluja edullisempia. Jotta tee se itse -hoivapalvelut eivät muodostuisi uhkaksi kansalaisten yhdenvertaisuudelle, palvelujen pitää toimia kaikille kansalaisille vauvasta vaariin, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila kirjoittaa tuoreessa Yhteiskuntapolitiikan artikkelissa.

Lue lisää

8.11.2012 Nuorten elinolot 2012 -kirjan julkistustilaisuus

Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä – Nuorten elinolot -vuosikirja 2012 julkistetaan yhdistetyillä Nuorisotutkimus- ja lapsuudentutkimuksen päivillä torstaina 15.11. klo 13.30–15.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki, salissa 104. Julkistustilaisuuteen on vapaa pääsy. Nuorten elinolot -kirjasarja on syntynyt Nuorisotutkimusverkoston, Nuorisoasiain neuvottelukunnan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Lue lisää

7.11.2012 Vastuullisessa ruokaketjussa korostuu ihmisten hyvinvointi

Ihmisten ja ihmisten hyvinvoinnin merkitys painottuvat vastuullisessa ruokaketjussa. Peräti neljä seitsemästä vastuullisuuden sisällön ulottuvuudesta liittyy jollakin tavalla toiminnan inhimillisiin tekijöihin, kuten esimerkiksi ravitsemukseen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Talous on instrumentaalinen vastuullisuuden ulottuvuus, jonka avulla voidaan tuottaa hyvää ihmisille, tuotantoeläimille ja luonnolle. Samanarvoisen jalansijan antaminen tasaisesti kaikille vastuullisuuden ulottuvuuksille ei siten ole ehkä loogista, kirjoittaa monitieteinen tutkijaryhmä artikkelissaan. Tutkimusryhmään on kuulunut Kuluttajatutkimuskeskuksesta tutkija Katja Järvelä.

Lue lisää

1.11.2012 Palvelun vapauttaminen ei takaa kilpailua

Palvelun vapauttaminen ei riitä takaamaan kilpailua. Monopoliaseman purkamisen jälkeen kilpailu ei välttämättä ala toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Eurooppalaisten kuluttajien mielestä erityisesti vesi- ja sähköhuoltoaloilla palvelua on liian vähän. Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemä kahdeksan EU-maan vertailu osoittaa, että maiden kesken on merkittäviä eroja. Siinä missä markkinoiden voi katsoa Suomessa toimivan pääosin hyvin, etenkin Unkarin palvelumarkkinat näyttävät kehnoilta. Tutkimuksen perusteella Eurooppaa ei voida pitää yhtenäisenä markkina-alueena, sillä markkinoiden toimivuudessa ja kilpailussa on merkittäviä maakohtaisia eroja.

Lue lisää

 

26.10.2012 Kansalaiset valmiita osallistumaan sähköisessä ympäristössä

Kansalaiset ovat halukkaita osallistumaan omaa arkeaan koskettaviin keskusteluihin ja kyselyihin, kansalaisaloitteiden tekemiseen ja seuraamiseen sekä lausuntojen antamiseen. Kansalaisten mielipiteitä tutkittiin hankkeessa, jossa joukko kansalaisia kokeili verkkokeskustelua sähköisessä osallistumisympäristössä. Kokeilun toteuttivat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Kuluttajatutkimuskeskus yhteistyössä.

Lue lisää

 

26.10.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen johtokunta on asetettu

Valtioneuvosto on asettanut 25.10.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen johtokunnan kolmeksi vuodeksi 1.11.2012 alkaen. Johtokunnan puheenjohtaja on Kuluttajaviraston ylijohtaja Päivi Hentunen ja varapuheenjohtaja professori Pirjo Laaksonen Vaasan yliopistosta. Johtokunnan muut jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Minna Tukiainen työ- ja elinkeinoministeriöstä, erikoistutkija Tom Björkroth Kilpailuvirastosta, tutkimusjohtaja Mika Maliranta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta, professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta ja projektivastaava Paula Pessi Kuluttajaliitosta.

Lue lisää

23.10.2012 Tekstiilijätteet päätyvät Suomessa kaatopaikalle

Tekstiilijätteet päätyvät Suomessa pääosin kaatopaikalle. Kukin suomalainen poistaa tekstiilejä jätteeksi runsaat yhdeksän kiloa ja lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestöille lähes viisi kiloa vuosittain. Vain pieni osa tekstiilijätteestä poltetaan Suomessa energiaksi tai hyödynnetään muutoin. Ruotsissa ja Tanskassa puolestaan suurin osa jätteestä poltetaan energiaksi, tuore Pohjoismainen tutkimus kertoo. Suomesta tutkimusta on ollut tekemässä Kuluttajatutkimuskeskus.

Lue lisää

 

19.10.2012 Palvelut pitää ohjata lähemmäs kuluttajia

Tulevaisuudessa –kun väestö ikääntyy ja liikkuminen kallistuu –palveluja halutaan entistä lähempää tai suoraan kotiin. Kauppaa pitäisi ohjata kaavoituksen lempeillä keinoilla rakentamaan tavarataloja jättikauppakeskusten sijaan. Asuntotuotantoon puolestaan tarvitaan reilua peliä tonttituotantoon ja -jakoon. Tarvitaan myös kuluttajien varhaista osallistumista päätöksentekoon. Kuluttajat voivat parhaimmillaan antaa alueiden omaleimaisen kehittämisen kannalta arvokasta tietoa siitä, mitä tarpeita ja toiveita olisi hyvä ottaa huomioon yhdyskuntasuunnittelussa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkija Jenni Väliniemi-Laurson Yhdyskuntasuunnittelu-lehden tuoreessa artikkelissa.

Lue lisää

17.10.2012 Terveysvaikutteisia elintarvikkeita ei aina mielletä terveellisiksi

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet poikkeavat ravitsemusvalistuksen perussanomasta, jonka mukaan terveellisyys syntyy monipuolisuudesta, tasapainosta ja kohtuullisuudesta sekä liian rasvan, sokerin ja suolan välttämisestä. Kuluttajat eivät miellä terveysvaikutteisina markkinoituja elintarvikkeita automaattisesti terveellisiksi. Terveellisyys liitetään hyvinä pidettyihin ruoka-aineisiin, monipuolisuuteen ja sopivaan energiansaantiin. Kuluttajien näkemyksissä monet terveysvaikutteisina markkinoidut elintarvikkeet asettuvat samaan kategoriaan kevyinä markkinoitujen ja täydennettyjen tuotteiden kanssa, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mari Niva kirjoittaa tuoreessa artikkelissaan. Artikkeli on julkaistu kirjassa Hyvä ja paha ruoka.

Lue lisää

3.10.2012 Käyttäjälähtöisyys ei sovi sellaisenaan julkiselle puolelle

Käyttäjälähtöisyydestä on hyötyä julkisellakin sektorilla, mutta käyttäjälähtöisyys sellaisenaan ei sovi julkiselle puolelle. Julkisen sektorin palveluntarjonnasta päätetään demokraattisesti siinä, missä yksityisen sektorin tarjonnasta päätetään kukkarolla. Julkiselle sektorille käyttäjälähtöisestä ajattelusta voisi ottaa esimerkiksi nykypalvelujen käytettävyyden parantamisen ja parempien palautejärjestelmien rakentamisen, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Petteri Repo ja johtaja Päivi Timonen kirjoittavat udi.fi-sivuston tuoreessa kolumnissa.

Lue lisää

27.9.2012 Uudessa taloudessa ei uutta

Uudessa taloudessa ei ole mitään uutta: niitä on ollut viimeisen 150 vuoden kuluessa tasaisin väliajoin. Yhden uuden talouden kriisi näkyy siinä, että nuoret ovat konservatiivisia. 1990-luvulla nuorten kotikeskeisyys lisääntyi talouden kriisissä. Nyt uusi talous on kääntynyt jälleen uuteen vaiheeseen: se ei enää ole suurten organisaatioiden uudistumista, vaan pienen mittakaavan kehittämistä ja yrittäjyyttä, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar sanoi puhuessaan Vox Helsingissä. Tilaisuudessa oli yhteensä kuusi puheenvuoroa maailman talouden ilmiöistä, jotka voi katsella verkosta.

Lue lisää

26.9.2012 Syömisen ajat ja paikat

Syöminen on pitkään ankkuroitunut kodissa perheen kanssa yhdessä syötävään ateriaan. Kolmen vuosikymmenen aikana ruokailu on kuitenkin muuttunut Suomessa. Mikroaaltouunien yleistyminen 1980-luvulla ja ruoan lämmittämisen helppous niissä vapautti perheenjäsenet syömään eri aikoina, ja valmisateriat vapauttivat ruoanvalmistuksen pakosta. Uusin muutos liittyy ruokailuun kodin ulkopuolella. Eniten ulkona syövät pari-kolmekymppiset yksin asuvat ja lapsettomat parit, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Johanna Varjonen Hyvinvointikatsauksessa 3/2012.

Lue lisää

 

24.9.2012 John Schouten Kulutustutkimuksen seuran seminaariin

Kulutustutkimuksen seuran syysseminaarissa pääpuhujana on kulutuskulttuurin ja yhteisötutkimuksen uranuurtaja, markkinoinnin professori John Schouten Aalto yliopiston kauppakorkeakoulusta. Hän esitelmöi otsikolla ”The Ultimate Actor-Network: Consuming in the Biosphere”. Tilaisuus järjestetään Tilastokeskuksessa perjantaina 9.11.2012 klo 12.00-–16.00. Seminaarin työryhmiin voi esittää papereita 26.10.2012 saakka suoraan ryhmien vetäjille.

Lue lisää

21.9.2012 Asiantuntijaryhmä ehdottaa valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta

Tutkimus- ja innovaationeuvoston asettama asiantuntijaryhmä esittää valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta. Tutkimuslaitoksia yhdistettäisiin tieteidenvälisyyden ja monitieteisyyden vahvistamiseksi. Ehdotuksen mukaan Kuluttajatutkimuskeskus siirtyisi Helsingin yliopiston instituutiksi tai erillislaitokseksi vuoden 2014 alusta alkaen. Ryhmä ehdottaa myös yhteiskuntapolitiikkaa tukevan kilpaillun rahoituksen laajentamista merkittävästi.

Lue lisää

19.9.2012 Energiatehokkuutta pohditaan Helsingissä alan konferenssissa

Kulutustottumuksilla on huomattava vaikutus siihen, toteutuvatko kansainväliset tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuluttajat kaipaavat tietoa ja osaamista sekä välineitä ja palveluja, joiden avulla energiaa säästyy ja energian käyttö arjessa tehostuu. Yli kaksisataa energiatehokkuuden ja kuluttajakäyttäytymisen asiantuntijaa kokoontuu Helsinkiin Kaapelitehtaalle 20.-21.9.2012 Energy Efficiency & Behaviour 2012 -konferenssiin pohtimaan näitä kysymyksiä. Konferenssin käytännön järjestelyistä vastaa Motiva Oy. Järjestelyihin on osallistunut tutkimusprofessori Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

12.9.2012 Tiede joutui puolustuskannalle keittiössä

Terveellisestä syömisestä keskusteltaessa virallisten asiantuntijoiden rinnalle on nostettu tavallisia ihmisiä kokemuksineen. Se ei välttämättä ole huono asia. Maal­lik­ko- ja asian­tun­ti­ja­vies­tien rin­nas­ta­mi­sel­la on myös myön­tei­siä seu­rauk­sia. Näin voi­daan ot­taa ta­val­lis­ten ih­mis­ten ko­ke­muk­set ja nä­kö­kan­nat huo­mioon po­liit­ti­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa ja ter­vey­den­huol­lon suun­nit­te­lus­sa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Piia Jallinoja Helsingin Sanomain vieraskynässä 12.9.2012.

Lue lisää

5.9.2012 Lapset on valjastettu verkkomainontaan

Yritykset hyötyvät internetissä lapsista ja nuorista, koska he tuottavat valinnoillaan tietoa markkinointitutkimuksiin ja suosittelevat mieluisia tuotteita ystävilleen. Nuo­riin ei yk­sin­omaan koh­dis­te­ta mark­ki­noin­tia, vaan nuo­ret myös tuot­ta­vat si­tä, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Ruckenstein Helsingin Sanomain vieraskynässä 5.9.2012.

Lue lisää

29.8.2012 Nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeensa

Talousasiat eivät aina kiinnosta nuoria vielä peruskoulussa, kun talousasiat eivät elämässä ole vielä ajankohtaisia. Koulun jälkeen osa itsenäistyvistä nuorista jää vaille talouskasvatusta juuri silloin, kun se olisi tarpeen. Suomeen tarvitaan kokonaisvaltaista nuorten taloudellisen osaamisen edistämistä, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Liisa Peura-Kapanen Helsingin Sanomain vieraskynässä.

Lue lisää

22.8.2012 Ikääntyviä kiinnostaa valmisruuan tuunattavuus

Ikääntyviä ei kiinnosta erityinen senioreille suunnattu ruoka, vaan hyvä tavallinen ruoka ja tuunattava valmisruoka. Itse tekemistä arvostaville kuluttajille valmisruoka olisi todellinen vaihtoehto, jos siihen sisältyisi mahdollisuus muokata ruokaa oman maun mukaan. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin yli 55-vuotiaiden näkemyksiä ikääntyville mieluisasta ateriasta ja ateriapakkauksista.

Lue lisää

 

15.8.2012 Energiatehokkuuden edistäminen kokoaa asiantuntijoita Suomeen

Tehokas energiatehokkuuden edistäminen edellyttää kuluttajien käyttäytymisen ymmärtämistä. Syyskuussa Helsingissä järjestettävässä konferenssissa pohditaan, miten uusi tekniikka ja uudet tuotteet sekä tieto muuttavat ihmisten käyttäytymistä ja asenteita. Konferenssin järjestelyihin on osallistunut tutkimusprofessori Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Hän uskoo, että konferenssin esitykset valottavat energiatehokkuuden edistämistä ja sen ratkaisuja tuoreista ja lupaavista näkökulmista. Konferenssin käytännön järjestelyistä vastaa Motiva Oy. Konferenssin päärahoittaja on Sitra. Toteutusta tukevat myös työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä Helsingin Energia.

Lue lisää

2.8.2012 Asumisratkaisuissa tulisi kuulla kuluttajaa

Kuluttajat saattavat keksiä hyviä ideoita, mutta sitäkin oleellisempaa on ohjata kehittäjiä huomioimaan kuluttajille tärkeät asiat. Ekologinen asuminen ei ole aina ihmisille itseisarvo, koska uudenlaiset ratkaisut voivat herättää epäilyjä. Jos ekologista asuntorakentamista halutaan lisätä merkittävästi, ei riitä, että nykyisiä käytäntöjä parannetaan tai tehostetaan. Tarvitaan myös aivan uudenlaisia toimintatapoja ja ratkaisuja, tutkimusjohtaja Petteri Repo ja erikoistutkija Kaarina Hyvönen kirjoittavat Helsingin Sanomien Vieraskynässä 2.8.2012.

Lue lisää

 

30.7.2012 Lähiöiden kehitykseen kannattaa panostaa

Lähiöissä tulisi kiinnittää huomiota paitsi rakennusten ja niiden ympäristön kuntoon myös alueen yleiseen elinvoimaan. Elinvoimaisessa lähiössä toimivat lähipalvelut, jotka ovat saavutettavissa ilman autoa, erikoistutkija Hannu Kytö ja tutkija Jenni Väliniemi-Laurson kirjoittavat Helsingin Sanomien Vieraskynässä 26.7.2012.

Lue lisää

 

24.7.2012 Käyttäjät luovat arvoa elämystaloudessa

Elämystaloudessa aineettomilla tekijöillä on aiempaa merkittävämpi rooli uuden tarjonnan tuottamisessa, VTT:n ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa raportissa todetaan. Raportissa kiinnitetään erityinen huomio käyttäjiin ja heidän rooliinsa elämysinnovaatioiden kehittämisessä.

Lue lisää

13.7.2012 Käyttäjälähtöisyys-hanke julkaisi uusia yhteistyöesimerkkejä

Käyttäjälähtöisyys-hankkeessa kerätään esimerkkejä siitä, millä tavoin käyttäjien kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja miten yhteistyön kautta saadaan aikaan parempia tuotteita ja palveluja. Udi.fi-sivustolla julkaistiin heinäkuun alussa kymmenen uutta esimerkkikuvausta käyttäjien ja yritysten sekä julkisten palvelujen välisestä yhteistyöstä. Hankkeen udi.fi-sivustoa ovat olleet luomassa Tekesin, VTT:n, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat.

Lue lisää

16.7.2012 Energiakävelyllä tietoa kodin energiaparannuksista

Toisten ihmisten tosielämän kokemuksista kuuleminen lisää ihmisten tietämystä asumisen energiatehokkuudesta ja energian säästämisestä. Kuluttajatutkimuskeskus on ollut mukana järjestämässä kävelykierroksia, joissa naapurit saavat tutustua toisten tekemiin energiaratkaisuihin. Kierroksilla on esitelty muun muassa maalämpöä, pellettilämpöä, aurinkosähköä, pientuulivoimaa ja aurinkolämpökeräimiä. Energiakävelyt liittyvät Suomen Akatemian rahoittamaan LAICA-hankkeeseen, jossa tutkitaan ihmisten omia energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan liittyviä keksintöjä, ideoita ja käytäntöjä.

Lue lisää

 

7.7.2012 Kulutuksen näkökulma köyhyyden määrittelyyn

Köyhyyden ja pienituloisuuden tutkimuksen valtavirta ja köyhyysrajan määrittely perustuvat tuloihin. Pelkästään tuloihin perustuva lähestymistapa ei kuitenkaan kerro koko kuvaa köyhyydestä ja sen kokemisesta, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas Turun Sanomien Lukijan kolumni -palstalla 7.7.2012. Köyhyys on laaja sosiaalinen ilmiö, johon liittyy alhaisen tulotason lisäksi puutteita hyvinvoinnin muillakin alueilla, ja se rajoittaa kotitalouksien mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Köyhyyden määrittelyä tulisi laajentaa tuloihin perustuvasta tarkastelusta monipuolisemmaksi ihmisten elinolojen tarkasteluksi, Raijas kirjoittaa.

Lue lisää

3.7.2012 Kestävää kulutusta koskevia perususkomuksia aletaan tutkia

Kuluttajatutkimuskeskus on mukana uudessa kansainvälisessä projektissa, jossa selvitetään kestävän kulutuksen edistämisen esteitä. Hankkeessa analysoidaan myyttejä, jotka vaikeuttavat tehokasta kestävän kulutuksen edistämistä. Tutkimusta tekemässä ovat Lundin yliopisto Ruotsista, Copenhagen Resource Institute Tanskasta ja Kuluttajatutkimuskeskus Suomesta. Hanketta rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto. Tutkimuksen tulokset auttavat päätöksentekijöitä kehittämään entistä tehokkaampia tapoja auttaa kansalaisia kuluttamaan kestävämmin.

Lue lisää

18.6.2012 Isoäidin leivonnaiset -hanke alkaa

Grandma’s Design -projekti on Euroopan unionin (European Culture Programme) rahoittama hanke, jossa yhdistetään eurooppalaisia ruokaperinteitä nykyaikaiseen tuotekehittelyyn ja muotoiluun. Projektissa esitellään eurooppalaista leipomisperinnettä kuvaamalla ja haastattelemalla naisleipojia Belgiasta, Suomesta, Alankomaista, Italiasta ja Turkista.

Lue lisää

 

14.6.2012 TEM tiedottaa: Kuluttajapoliittinen ohjelma 2012–2015

Hallitus haluaa vahvistaa kuluttajien etuja, oikeuksia ja tiedonsaantia. Markkinoilla olevista tuotteista ja palveluista sekä niiden turvallisuudesta on oltava riittävästi tietoa, jota kuluttajat voivat hyödyntää tehdessään arjen valintoja. Kuluttajatietoisuutta tuetaan viranomaisten, yrityksien sekä kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen tiiviillä yhteistyöllä.

Lue lisää

14.6.2012 Lähi- ja luomuruoka kiinnostaa kuluttajia

Lähi- ja luomuruoka ovat lisänneet selvästi suosiotaan ruoan ostotilanteessa. Esimerkiksi lähiruokaa piti vuonna 2011 ruoan valintatilanteessa vähintään melko tärkeänä asiana 59 prosenttia kuluttajista, kun vuonna 2005 vastaava osuus oli 41 prosenttia. Lähi-, luomu- tai pientuottajien tuotteita myyvistä erikoismyymälöistä ruokaa hankitaan kuitenkin toistaiseksi melko harvoin. On silti huomionarvoista, että yli puolet kuluttajista on asioinut ainakin joskus näissä erikoismyymälöissä, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Pellervon taloustutkimuksen PTT tuore tutkimus. Pääasiallisesti kuluttajat ostavat ruokansa isoista marketeista.

Lue lisää

 

13.6.2012 Wahlen väitteli kuluttajaekonomiasta

Stefan Wahlenin tuore väitöskirja tuo uuden näkökulman kulutustutkimukseen tarkastelemalla kuluttajapolitiikan käytäntöjä ja kuluttajien jokapäiväistä elämää sekä tarjoamalla uusia näkökulmia kulutuksen muutokseen. Nyky-yhteiskunnan yksi keskeinen haaste on kestävän kehityksen ja kulutuksen edistäminen. Kestävään kehitykseen liittyvien ongelmien hallinta ja ratkaiseminen onnistuneesti edellyttää myös tietämyksen laajentamista aiheesta. Tuore väitöskirja kysyy, miten eri osapuolet ohjaavat kulutusta. Väitöskirja julkaistiin Kuluttajatutkimuskeskuksen Väitöskirja-sarjassa.

Lue lisää

13.6.2012 Pantzar: Rutiinien muuttaminen vaatii tapojen alkuperän tunnistamista

Arkisen käyttäytymisen muuttaminen vaatii kulutuskäytäntöjen, esimerkiksi ostoskäyttäytymisen tai kylmäsäilytyksen, alkuperän ymmärtämistä. Rutiinit ovat vahvoja ihmisten käyttäytymisen peruspilareita, ja siksi muutoksia ei saada aikaan pelkän valistuksen avulla. Hyvä esimerkki tästä on ympäristöpolitiikka. Ihmisillä on halua toimia ympäristömyötäisesti, mutta halun lisäksi tarvitaan käytäntöjen ymmärtämistä, jotta halu voi muuntua uudeksi käytännöksi, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar sanoo. Aihepiiriä käsittelevä tuore kirja The Dynamics of Social Practice on syntynyt kansainvälisen yhteistyön tuloksena. Kirjan ovat kirjoittaneet professori Elizabeth Shove Lancasterin yliopistosta, Mika Pantzar ja tutkija Matt Watson Sheffieldin yliopistosta.

Lue lisää

12.6.2012 Kuluttajat suhtautuvat myönteisesti kierrätysmateriaalien käyttöön asuinrakentamisessa

Kuluttajat pitävät uusio- ja kierrätysmateriaalien käyttöä asuinkerrostalojen rakentamisessa hyvänä ajatuksena. Asukkaat sijoittaisivat uusio- ja kierrätysmateriaaleja mieluiten paikkoihin, jotka eivät ole jatkuvasti asukkaiden lähellä, kuten pihalaattoihin, julkisivuun, seinä-, katto- ja lattiarakenteiden eristeeksi sekä talon runkoon. Luotettavan tiedon tarjonta uusio- ja kierrätysmateriaaleista ja niiden vaikutuksista asukkaiden arkeen nostettiin keskeiseksi edellytykseksi materiaalien laajalle käytölle. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta.

Lue lisää

 

4.6.2012 Lähipalvelujen merkitys kasvaa väestön ikääntyessä

Väestörakenteen muutos ja muuttoliike muokkaavat lähitulevaisuudessa alueellisia palvelutarpeita. Etenkin lähipalvelujen kysyntä kasvaa huomattavasti, ja siksi tarvitaan täysin uudenlaisia palveluratkaisuja, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö Hyvinvointikatsauksen numerossa 2/2012.

Lue lisää

4.6.2012 Puhelinnumeromme muuttuvat tiistaina 5.6.2012

Kuluttajatutkimuskeskuksen vaihteen uusi numero on 5.6.2012 lähtien 029 505 9000. Matkapuhelinnumeromme ja faksinumeromme säilyvät ennallaan. Puhelu maksaa soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukaisen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun.

Lue lisää

4.6.2012 Mikä ihmeen kuluttajakansalainen?

Työelämä tunkeutuu yhä syvemmälle ihmisten arkeen uuden tekniikan ja yhä kilpailullisemmaksi muuttuneen maailman myötä. Tavoitettavissa ja valmiudessa oleminen on odotusarvo. Töiden tekeminen “omalla ajalla” on sääntö, ei poikkeus, kirjoittaa tutkimusprofessori Mika Pantzar Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaisemassa tuoreessa Talous & Yhteiskunta -lehden kolumnissa.

Lue lisää

29.5.2012 Suomalaiset kuluttajat keskimääräistä aktiivisempia EU-yhteismarkkinoilla

Suomalaiset kuluttajat ovat keskimääräistä aktiivisempia verkkokauppaostajia sekä kotimaassaan että EU-maiden sisäisessä kaupassa. Muista EU-maista suomalaisia aktiivisempia ovat luxemburgilaiset, itävaltalaiset ja maltalaiset kuluttajat.

Lue lisää

25.5.2012 Henkilökohtainen vuorovaikutus tärkeää myös tulevaisuuden pankkipalveluissa

The Future of Banking Services -kirjan yhdeksän artikkelia valottavat tulevaisuuden pankkipalveluita sekä asiakkaiden että pankkien näkökulmasta. Tulevaisuuden trendejä ovat muun muassa erilaisten korttien ja mobiiliteknologian yhdistyminen ja uusien toimijoiden, kuten kauppaketjujen, korttiyhtiöiden ja jopa teleoperaattorien, tulo pankkialalle. Yksittäisten palveluiden sijaan pankit tarjoavat tulevaisuudessa laajaa palveluvalikoimaa pankki-, vakuutus- ja varainhoitoasioissa.

Lue lisää

23.5.2012 Kohtuullinen kulutus ja perusturvan riittävyys

Tämä Kelan sarjassa julkaistu raportti liittyy perusturvan riittävyyttä koskevaan osahankkeeseen, jonka tavoite on tutkia kohtuullisena pidettävän kulutuksen sisältöä ja tasoa. Millä ihminen tulee Suomessa toimeen? Mikä on kohtuullinen kulutuksen taso? Raportti on osa laajempaa Suomen Akatemian rahoittamaa perusturvan tasoa useista näkökulmista valottavaa tutkimushanketta Back to the Basics: Basic Security and Consumption. Raportin ovat kirjoittaneet professori Mikko Niemelä Tampereen yliopistosta ja tutkimuspäällikkö Anu Raijas Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

23.5.2012 Asumisen, liikenteen ja ruoan kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää huomattavasti

Asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vuoteen 2020 mennessä vähentää vuosittain noin 4,5 miljoonalla tonnilla. Asumisessa merkittävimmät päästövähennysmahdollisuudet liittyvät uusiin lämmitysjärjestelmiin ja energiakorjauksiin. Lisäksi merkittäviä päästösäästöjä syntyisi parantamalla huolto- ja käyttötapoja sekä edistämällä energiatehokkaiden laitteiden kysyntää. Liikenteessä päästöjä leikkaisi tehokkaimmin auto- ja polttoaineverojen kiristäminen ja tulevaisuudessa tienkäyttömaksut. Ruoasta aiheutuvia päästöjä vähentäisi vähähiilisen ruokavalion edistäminen ruokapalveluissa sekä ruokahävikin pienentäminen. Näitä muutoksia on mahdollista toteuttaa hyväksyttävällä tavalla osana ohjauskeinoyhdistelmiä, joissa suunnitelmallisesti helpotetaan ilmastomyötäisempien vaihtoehtojen käyttöönottoa. Nämä tulokset selviävät Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tuoreesta selvityksestä.

Lue lisää

 

14.5.2012 Kuluttajapolitiikasta ennakoivaa

Kuluttajapolitiikka keskittyy aikaisempaa enemmän suuriin tulevaisuuden haasteisiin, jotka koskevat energiaa, terveyttä ja ruokaa. Samalla ollaan siirtämässä huomiota yksilöstä valintojen arkkitehtuureihin, Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Päivi Timonen arvioi MEP Mitro Revon (S&D) isännöimässä euroklubitilaisuudessa 10.5.2012.

Lue lisää

11.5.2012 TEM:n esitys: Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhteen ensi vuoden alussa

Osana tätä virastoratkaisua on selvitetty myös Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Tässä yhteydessä on päätetty, että asia ratkaistaan valtioneuvoston sektoritutkimusselvityksen johtopäätösten pohjalta tehtävissä arvioissa, jossa tutkimuksen itsenäiseen asemaan liittyvät kysymykset tulevat huomioiduksi.

Lue lisää

10.5.2012 Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Antti Kaihovaaralle

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2011 gradupalkinnon Antti Kaihovaaralle Helsingin yliopistosta. Kaihovaaran gradu käsittelee kotitalouksien resurssienjakoa ja lasten inhimillistä pääomaa 1920-luvun Suomessa. Valinnan teki ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta. Gradupalkinto jaettiin torstaina 10.5.2012 seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

10.5.2012 Tutkimuksen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta koskevan Euroopan laajuisen MASIS-hankkeen loppuraportti on julkaistu

Hankkeessa kartoitettiin 37 maan ajankohtaisia tiede- ja teknologiakeskustelujen teemoja, tutkimukseen liittyvän päätöksenteon tavoitteita ja osallistumiskanavia, tieteellisen tiedon käyttöä päätöksenteossa sekä tiede yhteiskunnassa -kysymyksiin kohdistuvaa tutkimusta ja siihen liittyviä toimintoja kuten tiedeviestintää ja teknologian arviointitoimintaa. Hankkeen loppuraportin mukaan energia- ja ilmastokysymykset ovat eniten keskustelua herättäviä tutkimusteemoja Euroopassa. Myös tutkimusjärjestelmien uudistaminen ja pyrkimykset löytää ratkaisuja, jotka tukevat tutkimuksen riippumattomuutta, ammattimaista johtamista ja tutkimustiedon yhteiskunnallista relevanssia, ovat herättäneet kiivasta keskustelua monissa Euroopan maissa.

Lue lisää

10.5.2012 Suomalaisten lihankulutus muuttuu

Puolet suomalaisista on muuttanut tai aikoo muuttaa lihankulutustaan lähivuosina. Tavallisimmin lihansyöntiä vähennetään tai siirrytään naudan- tai sianlihasta broileriin samalla, kun kasvisten käyttöä lisätään. Makutottumukset, terveellisyys ja painonhallinta, osin myös eläinten hyvinvointi ja ympäristövaikutukset, ovat tärkeitä muutosten syitä. Eri kuluttajaryhmissä muutokset ovat kuitenkin erisuuntaisia, kirjoittaa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkijaryhmä Meat Science -lehdessä ilmestyvässä artikkelissaan.

Lue lisää

9.5.2012 Kuluttajat painonhallinnan markkinoilla (KULUMA) -hankkeen loppuraportti on ilmestynyt

Kuuden tutkimuslaitoksen ja korkeakoulun yhteisessä ”Kuluttajat painonhallinnan markkinoilla” -tutkimushankkeessa (2009-2011) tarkasteltiin painonhallintaan liittyviä merkityksiä, käytänteitä, painoon vaikuttavia ja motivoivia tekijöitä, arjen ruokavalintoja, ostokäyttäytymistä sekä pakkausten välittämän tiedon tulkintaa erilaisten aineistojen ja analyysitapojen valossa. Tutkimusta rahoittivat Tekes sekä kahdeksan suomalaista elintarvikealan yritystä. Artikkelissaan “Mä olen hallinnut painoa ja paino on hallinnut minua” Mari Niva, Mikko Jauho ja Johanna Mäkelä kirjoittavat painonhallinnan arjesta.

Lue lisää

25.4.2012 Kulutus- ja kuluttajatutkimukselta odotetaan ajankohtaisuutta ja yhteiskunnallista relevanssia

Kulutustutkimuksen kysyntä yhteiskunnassa kasvaa, ja siltä odotetaan kansalais- ja käyttäjälähtöistä näkökulmaa sellaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja ongelmiin kuin ilmastonmuutos, luonnonvarojen vähentyminen, kaupungistuminen, ikääntyminen ja teknologinen muutos. Kulutustutkijoilta toivotaan heikkojen signaalien löytämistä, yhteiskunnallisten muutosten ennakointia, kansalaisia osallistavien menetelmien ja sovellusten kehittämistä sekä tavallisten ihmisten arjen kontekstia tutkimuksen näkökulmana. Tarvitaan tulkitsevaa ja reflektoivaa tietoa, joka auttaa ymmärtämään muuttuvaa kulutusyhteiskuntaa.

Lue lisää

20.4.2012 Kulutuksen kohtuullistaminen jää politiikassa ekotehokkuuden varjoon

Kestävä kulutus ja erityisesti kulutuksen kohtuullistaminen ovat politiikassa yhä vaikeita asioita, vaikka ympäristöhaasteet tunnustetaankin laajasti. Kulutuksen kokonaismäärän sijaan keskitytään ekotehokkuuteen, toteaa yhteiskuntatieteiden maisteri Annukka Berg. Hän väittelee Helsingin yliopistossa 20.4. ympäristöpoliittisesta aiheesta. Väitös perustuu etupäässä Suomen kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaan (KULTU) (2003–2010) liittyviin asiantuntijahaastatteluihin ja asiakirjojen analyysiin. Väitöskirja on julkaistu Kuluttajatutkimuskeskuksen väitöskirjasarjassa.

Lue lisää

19.4.2012 Valtion talous- ja yhteiskuntatieteellisen sektoritutkimuksen uudistaminen

Kuluttajatutkimuskeskuksen johtokunta tukee kannanotossaan hallitusohjelmaan kirjatun sektoritutkimuslaitosverkoston kehittämistyötä. Erityisenä tarpeena on taloudellisen ja yhteiskunnallisen sektoritutkimuksen rakenteen uudistaminen tavoitteena ko. tutkimusta tekevien tutkimuslaitosten resurssien nykyistä tehokkaampi käyttö ja vaikuttavuus.

Lue lisää

18.4.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen tulevaisuusskenaariot

Osana Kilpailuviraston, Kuluttajaviraston ja mahdollisesti Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämisselvitystä Kuluttajatutkimuskeskus sai 2.4.2012 tehtäväksi arvioida relevantit tutkimustoiminnan järjestämisvaihtoehdot. Vaihtoehtojen esittämisen ja vertailun työkaluksi valittiin skenaariot. Kuluttajatutkimuskeskuksen 13.4.2012 kirjoittamassa muistiossa tarkastellaan viittä vaihtoehtoa.

Lue lisää

 

16.4.2012 Kuluttajan ruokakorissa näkyi hintojen nousu

Kuluttaja maksoi ruokakoristaan vuoden 2011 lokakuussa noin 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Elintarvikkeiden hintoja nostivat muun muassa elintarvikkeiden raaka-aineiden kallistuminen sekä käyttöön otetut valmisteverot. Tuotekohtaisia eroja kuitenkin löytyy, sillä esimerkiksi vihanneksia, hedelmiä ja riisiä suosivan kuluttajan ruokamenot saattoivat jopa vähetä, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus.

Lue lisää

13.4.2012 Asiantuntemusta päätöksenteon tueksi

Kuluttajatutkimuskeskuksen ajankohtaisten hankkeiden ansiosta tutkimuskeskuksen asiantuntemus tukee hallitusohjelman tietotarpeita erityisesti köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisessä, kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämisessä sekä julkisen talouden vakauttamisessa ja työurien pidentämisessä. Toimintavuonna 2011 Kuluttajatutkimuskeskus osallistui vuosiksi 2012–2015 laadittavan kuluttajapoliittisen ohjelman valmisteluun, konsernin ja muiden hallinnonalojen asiantuntijatyöhön sekä kehittämistehtäviin kuluttajien ja kotitalouksien toiminnan sekä kulutuksen asiantuntijoina, selviää Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta vuosikatsauksesta.

Lue lisää

13.4.2012 Raha-asiat.fi-sivustolta neuvoja oman talouden hallintaan

Raha-asiat vaativat suunnittelua. Uudistetulla raha-asiat.fi-sivustolla (http://www.raha-asiat.fi/index.phtml?s=4341) on tietoa oman talouden hallinnasta, erilaisista maksutavoista, luotoista, maksujärjestelyistä ja maksuhäiriömerkinnän seurauksista.

Lue lisää

 

11.4.2012 Uusi työkalupakki ruokaketjun vastuullisuuden rakentamiseen

Vastuullinen liiketoiminta pyrkii kohti kestävää kehitystä. Useissa yrityksissä ei ole kuitenkaan määritelty ja mitattu, mitä vastuullisuus tarkoittaa omassa toiminnassa ja toimitusketjuissa. Vastuullisuustyökaluja esitellään tuoreessa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n sarjassa julkaistussa kirjassa. Tutkimushankkeen ovat toteuttaneet MTT, Kuluttajatutkimuskeskus sekä Jyväskylän yliopisto Tekesin rahoituksella. Yrityskumppaneina ovat olleet Fazer Leipomot, HK Ruokatalo ja Raisio-Konserni ja SOK. Tutkimuksessa ruokaketjun vastuullisuutta pohdittiin yhdessä suomalaisten yritysten ja ruokaketjun sidosryhmien kanssa. Kuluttajien käsityksiä vastuullisuudesta selvitettiin 1 300 vastaajan kyselyllä.

Lue lisää

11.4.2012 Gambling and Consumption: Why People Gamble -seminaari 10.5.2012

Kulutustutkimuksen Seuran kevätseminaari “Gambling and Consumption: Why People Gamble” järjestetään torstaina 10.5.2012 klo 13-16 Tieteiden talon salissa 505 Helsingissä yhteistyössä Pelitoiminnan tutkimussäätiön kanssa (http://www.pelisaatio.fi/). Aiheena on rahapelaaminen ja kulutus ja pääpuhujana on ruotsalainen antropologi ja tunnettu rahapelitutkija Per Binde. Häntä kommentoivat Minna Ruckenstein, Pauliina Raento ja Riitta Matilainen. Seminaarissa myös jaetaan seuran pro gradu -palkinto.

Lue lisää

2.4.2012 Eila Kilpiö eläkkeelle

Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja, professori Eila Kilpiö jäi eläkkeelle 1.4.2012 alkaen. Hänen seuraajakseen on määräajaksi nimitetty MMT Päivi Timonen.

Lue lisää

15.3.2012 Päivi Timonen Kuluttajatutkimuskeskuksen johtoon

MMT Päivi Timonen on nimitetty Kuluttajatutkimuskeskuksen määräaikaiseksi johtajaksi ajalle 1.4.-31.12.2012. Kuluttajatutkimuskeskuksen nykyinen johtaja Eila Kilpiö jää maaliskuun lopussa eläkkeelle. Timonen on työskennellyt Kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkijana, erikoistutkijana, tutkimuspäällikkönä ja tutkimusjohtajana.

Lue lisää

15.3.2012 TEM selvittää Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston yhdistämistä

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) selvittää Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston yhdistämistä. Samalla harkitaan, olisiko myös Kuluttajatutkimuskeskus yhdistettävissä uuteen virastokokonaisuuteen. Selvitys valmistuu kevään aikana.

Lue lisää

13.3.2012 Lapsuudenkodin vaikutus perheen taloudelliseen päätöksentekoon

Lapsuudenkoti vaikuttaa taloudellisten asenteiden ja käyttäytymisen muotoutumiseen, mutta taloudellinen tieto täytyy saada muualta kuin omilta vanhemmilta. Lapsen ja nuoren taloudelliseen sosiaalistamiseen osallistuvat vanhempien ohella koulu, kaverit, kaupalliset yritykset ja media, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas tuoreessa Hyvinvointikatsauksen artikkelissa.

Lue lisää

5.3.2012 Sähkön käytöstä tulee yhä älykkäämpää hyvien palvelujen avulla

Älykkään sähköverkon palvelut mahdollistavat sähkönkulutuksen tarkemman seurannan ja ohjauksen. Palveluja kehitetään sekä sähkön säästämiseksi että kulutushuippujen tasaamiseksi. Asiakkaat kiinnostuvat älyverkon palveluista, jos ne tarjoavat konkreettisia hyötyjä. Erityisesti paljon sähköä käyttävät kuluttajat, uuden lämmitysjärjestelmän hankkineet sekä ympäristötietoiset kuluttajat ovat kiinnostuneita uusista mahdollisuuksista. Monet edelläkävijäasiakkaat ovat myös aktiivisia mm. taloyhtiöissä, joten he vaikuttavat muihinkin kuluttajiin, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore raportti.

Lue lisää

 

5.3.2012 Kestävien aterioiden tarjonta voi muuttaa kulutustottumuksia

Kestävää kulutusta voidaan edistää vaikuttamalla kulutuksen rakenteisiin. Esimerkiksi kestävien vaihtoehtojen tarjoaminen julkisissa ruokapalveluissa voi johtaa pysyviin muutoksiin ihmisten kulutusvalinnoissa, kirjoittavat Helsingin yliopiston tukija Stefan Wahlen, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen ja erikoistutkija Kristiina Aalto. Journal of Consum Policyssä ilmestyneessä tuoreessa artikkelissa käsitellään julkisten ruokapalvelujen vaikutusta kestävien aterioiden kysyntään ja tarjontaan.

Lue lisää

13.2.2012 Lapsiperheet syövät yhä enemmän ulkona

Nuoret lapsiperheet ruokailevat ravintoloissa entistä innokkaammin. Eniten ravintoloissa syövät alle 50-vuotiaat kaupunkilaiset. Pääkaupunkiseudulla aterioidaan kodin ulkopuolella tuplasti muuta maata enemmän. Ruokailu liikenneasemaravintoloissa on puolestaan uusi kasvava ilmiö yli 50-vuotiaiden keskuudessa. Välipalojen merkitys kasvaa, eikä yhtenäisiä kansallisia ruoka-aikoja ole enää olemassa. Tulokset ilmenevät Kuluttajatutkimuskeskuksen ruokailutottumuksia ja ulkona syömistä käsittelevästä tutkimuksesta.

Lue lisää

10.2.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäälliköksi VTT Piia Jallinoja

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäälliköksi on valittu dosentti Piia Jallinoja. Jallinoja siirtyy uuteen työhönsä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta yksikönpäällikön paikalta. Jallinoja on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori sosiologian alalta. Hän on tutkinut muun muassa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, terveyskäyttäytymistä ja ihmisten muuttuvia elintapoja. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikön virkaan tuli 19 hakemusta.

Lue lisää

3.2.2011 Akateeminen ja hyödyntävä tutkimus täydentävät toisiaan

Akateemista tutkimusta ja hyödyntävää tutkimusta ei pidä nähdä vastakkaisina vaan toisiaan täydentävinä tutkimuksen alueina, todettiin Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämän seminaarin loppukeskustelussa perjantaina 3.2. Helsingissä. Kansantalousosaston osastopäällikkö Jukka Pekkarinen valtiovarainministeriöstä totesi, että akateeminen taso toimii takeena tutkimuksen laadusta, mutta korkeatasoisesta tutkimuksesta lohkeaa elementtejä niin julkiseen keskusteluun kuin poliittiseen päätöksentekoonkin.

Lue lisää

3.2.2012 Kilpiö: Organisaatiomuutokset yhteiskuntatutkimuksessa tärkeitä

Talous- ja yhteiskuntatieteiden niukkojen resurssien ja hajanaisen tutkimusverkoston vuoksi organisaatiomuutokset ovat tulevaisuudessa tärkeitä. Yhteiskunta ei hyödy kapeista selvityksistä: tarvitaan horisontaalista ja strategista näkymystä päätöksentekoon. Riippumaton ja kriittinen tutkimus, joka tarkastelee yhteiskunnallisia ilmiöitä riittävän etäisyyden päästä, on tarpeen, johtaja Eila Kilpiö sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä seminaarissa perjantaina 3.2. Helsingissä.

Lue lisää

3.2.2012 Tutkimuksen ja päätöksenteon välille tarvitaan hyvät yhteydet

Tutkimuksen ja päätöksenteon välille tarvitaan vahvoja kytkentöjä, vaikka tutkimus ja valvonta onkin syytä pitää erillään toisistaan. Kuluttajille ja kansalaisille mikään ei ole turhauttavampaa kuin se, että lisääntyvän läpinäkyvyyden mukanaan tuomat tulokset epäkohdista eivät näy poliittisessa päätöksenteossa, tutkimusprofessori Mika Pantzar sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä seminaarissa perjantaina 3.2.2012 Helsingissä.

Lue lisää

17.1.2012 Maassamuuton monet kasvot

Erikoistutkija Hannu Kytö Kuluttajatutkimuskeskuksesta kirjoittaa pääkaupunkiseudun muuttovirroista Siirtolaisuusinstituutin julkaisusarjassa ilmestyneessä Maassamuuton monet kasvot - 8. Muuttoliikesymposium 2010 -raportissa. Raportissa on ajankohtaista tietoa muuttoliikkeen ja aluekehityksen uusista piirteistä 2000-luvun lopussa.

Lue lisää

10.1.2012 Sähköisen liikenteen palveluista alkaa tutkimushanke

Kuluttajatutkimuskeskus alkaa tutkia käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä sähköisestä liikenteestä ja siihen liittyvistä palvelutarpeista. Tutkimuksen tavoitteena on edistää sähköisen liikenteen palvelujen käyttäjälähtöistä kehittämistä. Tutkimus on osa Tekesin rahoittamaa Pääkaupunkiseudun sähköinen liikenne -hankekokonaisuutta. Hankekonsortio koostuu eri alojen yrityksistä ja julkisista yhteisöistä. Tavoitteena on sähköisen liikenteen nopea lisääntyminen pääkaupunkiseudulla sekä tämän mahdollistaman uuden kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen.

Lue lisää

10.1.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen virkaa haki 19

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikön virkaan on tullut yhteensä 19 hakemusta. Viran haku päättyi 4.1.2012. Tutkimuspäällikkö toimii tutkimuksen johtoryhmän jäsenenä vastaten osaltaan Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimustoiminnan strategisesta kehittämisestä sekä hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ulkoisen tulorahoituksen hankinnasta.

Lue lisää

2.1.2012 Call for papers: Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2012: Arjen uudet kartat

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjan 2012 teema on ARJEN UUDET KARTAT, ja kirjaan haetaan artikkeliehdotuksia. Kirjan toimittavat tutkimuspäällikkö Minna Lammi, tutkimusprofessori Mika Pantzar ja tutkija Jenni Väliniemi-Laurson.

Lue lisää

20.12.2011 Ruoan tuottajien ja kuluttajien kohtaaminen kiinnostaa

Lisääntyvä kiinnostus ruoan alkuperään, sen tuotanto-olosuhteisiin ja tuottajiin näkyy uusina avauksina esimerkiksi kumppanuusmaataloudessa ja uudentyyppisissä kaupoissa. Tarve tuottajien ja kuluttajien kohtaamiseen sekä siihen kohdistuvien odotusten tarkasteluun ja täsmentämiseen on ilmeinen, todetaan Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemassa tuoreessa kirjallisuuskatsauksessa.

Lue lisää

15.12.2011 Ai me siis käyttäjälähtöisiä?

Kysyessämme yritysten edustajilta heidän tuotteidensa ja palvelujensa käyttäjälähtöisyydestä saamme usein vastauksen sijaan hämmentyneen katseen. Olemme oppineet ohittamaan kiusallisen hiljaisuuden kysymällä yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun ominaisuuksista. Sitten siirrymme sen käyttöön ja ajan myötä käyttäjiin. On helppo valita sen välillä, että yritykset toimivat käyttäjälähtöisesti tekemättä siitä erityistä numeroa ja sen välillä, että ne julistavat käyttäjälähtöisyyttä antamatta sille paljon sisältöä. Suomalainen käyttäjälähtöisyys näyttäytyy hiljaisena, sitkeänä ja sitoutuneena puurtamisena, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo tuoreessa kolumnissaan.

Lue lisää

15.12.2011 Kotitalouspalvelut arjen helpottajana

Kotitalouspalveluilta odotetaan hyvää työn jälkeä ja aikataulujen pitävyyttä. Kotitalouspalvelut helpottavat kuluttajien arkea monin tavoin. Kuluttajatutkimuskeskuksessa on tutkittu kotitalouspalvelujen ostamista ja ostamisen motiiveja. Samalla on tarkasteltu kotitalousvähennyksen merkitystä palvelujen käytön kannustimena. Kotitalouspalveluista arjen helpottajana kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Kristiina Aalto Puhtaus&PalveluSektorin numerossa 8/2011.

Lue lisää

15.12.2011 Peruspalvelut halutaan kävelyetäisyydelle

Espoon Soukassa ja Vantaan Koivukylässä asuvat haluavat kävelyetäisyydelle kodistaan muun muassa päivittäistavarakaupan, apteekin, terveyskeskuksen, kirjaston ja kahvilan. Liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut halutaan pyöräilyetäisyydelle. Kulttuuripalveluja asukkaat ovat valmiit hakemaan joukkoliikenne-etäisyydeltä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö ja tutkija Jenni Väliniemi tuoreessa Asu ja rakenna -lehdessä.

Lue lisää

15.12.2011 Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminta kuluttajapoliittisella ohjelmakaudella 2008 - 2011

Keskeisiä kuluttajapolitiikan tavoitteita ohjelmakaudella ovat korkean kuluttajansuojatason varmistaminen, kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edistäminen, kuluttajien roolin sekä toimivien ja turvallisten markkinoiden varmistaminen. Tutkimuksella on oma merkittävä rooli kulutusmuutosten ennakoinnissa, päätöksenteon kehittämisessä sekä vaikutusten arvioinnissa. Kestävän kulutusyhteiskunnan edellytykset ja sen rakentaminen on Kuluttajatutkimuskeskuksen keskeinen tutkimusalue. Tutkimuksessa on keskitytty niin kestävään kulutukseen tähtäävien innovaatioiden kuin kuluttajien arkeen liittyvien palvelujen kehittämistyöhön. Painopisteinä ovat käyttäjien tarpeet ja niihin pohjautuvat muutokset ja uutuudet. Tarkastelutapa pyrkii ennakointiin ja kulutusyhteiskunnan muutoksen analysointiin, joista esimerkkeinä kulutuksen megatrendien selvittäminen, kansalaisten näkökulmien hakeminen eurooppalaisen teknologiapolitiikan suuntaamiseen samoin kuin ruoankulutuksen ja -käytäntöjen skenaariot. Edelleen on tarkasteltu kotitaloustuotannon muutoksia ja sitä korvaavien palveluiden kehittymistä.

Lue lisää

14.12.2011 Eläytymismenetelmä sopii ajattelutapojen tutkimiseen

Eläytymismenetelmässä vastaajalle ei anneta valmiita kysymyksiä eikä vastausvaihtoehtoja. Vastaaja voi kertoa asiasta vapaasti omaa asiantuntemustaan hyödyntäen. Menetelmä on erityisen kayttökelpoinen silloin, kun halutaan selvittää tiettyyn asiaan liittyvää ajattelua ja sen logiikkaa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila tuoreessa Hyvinvointikatsauksessa.

Lue lisää

12.12.2011 Kuntien väliset muuttovirrat Suomessa -hanke alkaa vuonna 2012

Tutkimushankkeessa selvitetään kuntien välisiä muuttovirtoja sekä niiden syitä ja seurauksia 2000-luvun aikana. Hankkeessa kuvataan, analysoidaan ja mallinnetaan kuntien välisten eriytyvien ja valikoivien muuttovirtojen alueellisia syitä ja seurauksia erityisesti talous- väestö- ja palvelurakenteiden näkökulmasta. Lisäksi selvitetään erityisesti päivähoito- peruskoulu- ja eläkeläisryhmien alueellista palvelukysyntää sekä muuttovirtojen niissä aiheuttamia muutoksia vuosina 2000-2010

Lue lisää

9.12.2011 Kuluttajuus liittyy kiinteästi politiikkaan

Eri aikakausina on korostettu yhteiskuntaan kuulumista ja siihen vaikuttamista kuluttajuuden kautta hieman eri painotuksin. Modernin, globalisoituvan kulutusyhteiskunnan kuluttajauuteen kuuluvat kysymykset eettisestä, vihreästä ja ekologisesta valinnasta. Kuluttajapolitiikasta ovat monin osin puuttuneet tavoitteet vaikuttaa epäoikeudenmukaisiin markkinoihin tai ympäristönsuojelun laiminlyönteihin. Kansalaisjärjestöjen vaatimuksissa toivotaan vahvempaa politiikkaa ja kuluttajien ja yritysten käyttäytymistä ohjaavia toimia. Tämä haastaa poliittisia päättäjiä kyseenalaistamaan kulutukseen perustuvaa elämäntapaa ja pohtimaan arkisia kulutuspäätöksiä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Minna Lammi ja tutkimusjohtaja Päivi Timonen tuoreessa artikkelissaan. Artikkeli on julkaistu Kalevi Sorsa -säätiön kirjassa Kuluttajavaikuttamisen rajat.

Lue lisää

8.12.2011 Kansalaisvaikuttamista voidaan lisätä neuvottelevalla demokratialla

Kansalaisyhteiskuntaa voidaan vahvistaa muun muassa neuvottelevan demokratian keinoin. Näitä keinoja käytettiin kansainvälisen ilmastopolitiikan muovaamisessa, kun yhteensä 4 000 eri maiden kansalaista osallistui ensimmäiseen maailmanlaajuiseen ilmastokuulemiseen syyskuussa 2009. Nyt hankkeesta on ilmestynyt kirja, jossa pohditaan, kuinka uudenlaista demokraattista päätöksentekokulttuuria voidaan kehittää kansainvälisessä ympäristössä. Kuluttajatutkimuskeskus on osallistunut kirjan toimittamiseen sekä useiden artikkelien kirjoittamiseen.

Lue lisää

5.12.2011 Raha valjastettava hyvään

Mielenilmaisut eri puolilla maailmaa tekevät näkyväksi markkinatalouden vääryyksiä. Rikkaat rikastuvat, kun keskiluokkaiset ovat yhä ahtaamalla. Köyhyys on peruskokemus länsimaissakin. Vaihtoehtoisia talouskäsityksiä kehittelevät hankkeet ovat luonnollinen reaktio viimeaikaiseen kehitykseen.Taloudesta voi pyrkiä tekemään ihmisten taloutta: taloutta, joka palvelee sosiaalisia päämääriä eikä alista niitä alleen. Markkinatermein se myös kannattaa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Ruckenstein Taloussanomien kolumnissa.

Lue lisää

5.12.2011 Ruokapalvelut voivat edistää kestävää kehitystä

Viime aikoina käyty runsas keskustelu koulujen kasvisruokapäivästä ja kasvisruoan terveellisyydestä liittyy valtioneuvoston periaatepäätökseen (8.4.2009) kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa, jonka yhtenä osana on ruokapalvelujen ympäristökuorman pienentämiseen tähtäävä kestävä ruokalautanen. Kulutuksen ympäristövaikutuksista suurin osa aiheutuu ruoasta, asumisesta ja liinkenteestä. Ruokapalveluilla puolestaan on suuri merkitys Suomessa, koska suomalaisten aterioista joka kolmas on ammattikeittiön tekemä Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Kristiina Aalto kirjoittaa artikkelissaan TEHO-lehdessä.

Lue lisää

5.12.2011 Arjen budjetti

Kuluttajatutkimuskeskuksessa laadittiin vuoden 2010 lopulla kohtuullisen minimin mukaiset viitebudjetit neljälle erilaiselle kotitaloustyypille. Viitebudjetit ovat esimerkki välttämättömäksi katsotun kulutuksen sisällöstä ja rahallisesta arvosta. Viitebudjeteissa konkretisoitiin hyödykekorin avulla elämisen perustarpeiden tyydyttäminen ja niihin liittyviin toimintoihin tarvittava kulutus. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Anna-Riitta Lehtinen kirjoittaa kohtuullisen arjen budjetista tuoreessa TEHO-lehdessä.

Lue lisää

5.12.2011 Päivi Timoselle Suomen Leijonan Ritarimerkki

Tasavallan presidentti on myöntänyt Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Päivi Timoselle Suomen Leijonan Ritarimerkin.

Lue lisää

1.12.2011 Oma talous hallintaan – missä ja miten?

Talousosaaminen on kaikille keskeinen kansalaistaito, sillä hyvä taloustaito on jopa hyvinvointiin keskeisesti vaikuttava inhimillinen ominaisuus. Nuoret tekevät oman elämäntilanteensa ja niukkojen tulojen puitteissa taloudellisia valintoja, jotka ovat ratkaisevia tulevaisuudenkin kannalta. Ilman riittävän laajoja perustietoja ja -taitoja talouden hoidosta on hankala selvitä yhä monimutkaistuvassa taloudellisessa ympäristössä. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas ja erikoistutkija Anna-Riitta Lehtinen kirjoittavat nuorten taloudellisesta osaamisesta tuoreessa Tykkää taloudesta! -kirjan artikkelissa Oma talous hallintaan - missä ja miten.

Lue lisää

28.11.2011 Tervetuloa kansalaisvaikuttamisen seminaariin ja kirjanjulkistukseen to 8.12.2011 klo 10.00-11.30!

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos on haaste niin ympäristölle kuin demokraattiselle päätöksenteollekin. Kansalaisvaikuttamisen parantaminen kansallisesti ja kansainvälisesti on monien kansalaisjärjestöjen ja politiikan tekijöidenkin tavoite. Julkistettava kirja käsittelee World Wide Views -hanketta, jossa 38 maan kansalaisille tarjottiin mahdollisuus välittää näkemyksiään YK:n ilmastoneuvotteluihin.

Lue lisää

 

28.11.2011 Uuden muodin luominen on ihmeellistä

Valtiot kilpailevat innovaatiopoliittisella edelläkävijyydellä, minkä takia politiikan käsitteitä kehitetään nopeasti. Kansallinen innovaatiojärjestelmä alkaa olla out, triple helix ei ole päässyt mainstreamiin Suomessa, käyttäjälähtöisyys on in ja ekosysteemi on up and coming. Perinteisesti muoti on liitetty vaatteisiin ja niiden suunnitteluun. Politiikassa muoti-ilmiöt mahdollistavat uusien toimintatapojen kokeilun ennen kuin ne vakiintuvat. Osa muoti-ilmiöistä häviää aikanaan, osa juurtuu järjestelmään. Paitsi vaatteissa, myös politiikassa on käynnissä jatkuva valinta kilpailevien ideoiden välillä. Tutkimuspäällikkö Petteri Repo ja tutkimusjohtaja Päivi Timonen Kuluttajatutkimuskeskuksesta kirjoittavat politiikan muoti-ilmoistä udi.fi-sivun kolumnissa.

Lue lisää

25.11.2011 Hyvinvoinnin välineet ovat hukassa

Hyvinvointi liitetään ajankohtaisessa keskustelussa, moninaisissa kansallisissa hankkeissa ja mainonnassa ensisijaisesti yksilön terveyteen. Hyvinvointi ei kuitenkaan ole pelkästään yksilötason asia. Julkista keskustelua pitäisi käydä enemmän niistä oletuksista ja näkemyksistä, jotka ohjaavat terveyden ja hyvinvoinnin päätöksentekoa. Huomiota tulisi kiinnittää yksittäisiä valintoja paljon enemmän rakenteisiin, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen kansalaisten hyvinvointiin, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Tanja Kotro Talouselämän kolumnissa.

Lue lisää

24.11.2011 Johanna Mäkelä Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professoriksi

Helsingin yliopiston kansleri nimitti valtiotieteiden tohtori, dosentti 
Johanna Mäkelän ruokakulttuurin professoriksi 1.1.2012 alkaen. Professuuri on alan ensimmäinen Suomessa ja maailmanlaajuisestikin harvinainen. Johanna Mäkelä toimii tällä hetkellä Kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkimuspäällikkönä. Mäkelän tutkimusalueena on ruoka- ja kulutussosiologia, ateriat, syömisen tyylit ja käytännöt, ruuankulutuksen muutokset ja tulevaisuus, kestävä ruokavalio ja elintarvikeketjun vastuullisuus.

Lue lisää

23.11.2011 Kuluttajamarkkinoiden tulostaulua voidaan käyttää laajasti

Euroopan unionin komission julkaisema kuluttajamarkkinoiden tulostaulu on hyödynnettävissä monipuolisesti politiikan tueksi. Sitä voidaan käyttää muun muassa kuluttaja-, tuoteturvallisuus-, energia- ja elinkeinopolitiikan tukena. Tulostaulu on useiden tutkimusten, selvitysten ja tilastotietojen kooste, ja se seuraa markkinoiden toimivuuden kehitystä sekä sisämarkkinoilla että jäsenmaittain. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemassa työselosteessa todetaan, että tulostauluaineisto on ainutlaatuinen ja merkittävä uusi resurssi hyödynnettäväksi. Selosteen on tehnyt Arto Rajala Kuluttajaviraston pyynnöstä.

Lue lisää

15.11.2011 Käyttäytyminen ei muutu vain tietoa jakamalla

Informaation jakaminen on käytetyin tapa, kun yritetään edistää kansalaisten ympäristövastuullista käyttäytymistä. Ihmisillä on oikeus tietää ilmastonmuutoksen kaltaisista arkielämään vaikuttavista asioista, mutta päivittäisen käyttäytymisen muuttaminen ei onnistu pelkästään tietoa jakamalla. Kansalaisten ja kuluttajien lähestyminen pelkästään yksilöinä ei toimi, koska ihmisten arkikäyttäytymiseen vaikuttavat myös muut ihmiset. Yhteisöllisen ja sosiaalisen toimintaympäristön huomioonottava ympäristötietoisuuden edistäminen on tapa muuttaa yhteiskuntaa ”alhaalta ylöspäin” – työpaikka, asuinkerrostalo, kaupunginosa tai kunta kerrallaan. Muutos vahvistuu, jos yksittäiset aloitteet tekevät yhteistyötä ja pyrkivät vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin omien toimintaedellytystensä vahvistamiseksi, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen kirjoittaa tuoreessa artikkelissaan. Artikkeli on julkaistu ympäristöministeriön ja rakennustiedon julkaisemassa kirjassa Ympäristötietoisuus: suomalaiset 2010-lukua tekemässä.

Lue lisää

11.11.2011 Kulutustutkimus kaipaa yhteistyötä yli tieteenalarajojen

Kulutustutkimuksessa tarvitaan entistä enemmän yhteistyötä tieteenalarajojen yli, mutta myös vahvempaa yhteyttä tutkimuksen hyödyntäjiin, professori Karin Ekström Boråksen yliopistosta Ruotsista sanoi puhuessaan Kulutustutkimuksen seuran 10-vuotisseminaarissa Vaasan yliopistossa. Hän kaipasi vahvempaa yhteistyötä päättäjien, yritysmaailman ja tutkimuksen välillä.

Lue lisää

10.11.2011 Kulutustutkimuksen kehitettävä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia

Kulutustutkimuksen yhtenä tehtävänä on kehittää kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia sekä talouden eri sektoreiden välistä vuorovaikutusta, Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Eila Kilpiö sanoi puhuessaan Kulutustutkimuksen seuran 10-vuotisseminaarissa Vaasan yliopistossa. Kilpiö pohti puheessaan sitä, mitä kulutustutkimuksella on tarjottavanaan muille tieteille. Hän totesi kotitalouden ja arjen näkökulmien olevan sellaisia tulokulmia, jotka ovat kulutustutkimukselle ominaisia.

Lue lisää

2.11.2011 Käyttäjälähtöisyys lisääntyy innovaatiotoiminnassa

Käyttäjä- ja ihmislähtöisyys ovat innovaatiotoiminnan trendejä, jotka yleistyvät Suomessakin, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Ruckenstein kirjoittaa Tieteessä tapahtuu -lehden pääkirjoituksessa. Minna Ruckenstein, Johannes Suikkanen ja Sakari Tamminen ovat koonneet Sitran julkaisuun Unohda innovointi (Ruckenstein ym. 2011) työnsä tulokset innovaatiotoiminnasta.

Lue lisää

31.10.2011 Nuorten talouskasvatus kytkettävä paremmin tähän päivään

Uudet sähköiset toimintatavat talousasioiden hoitamisessa, sopimusten tekeminen ja ymmärtäminen sekä luoton hakeminen muualta kuin pankeista näkyvät puutteellisesti nuorille suunnatussa taloudellisessa oppi- ja valistusmateriaalissa. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisusta, jossa tutkittiin nuorille 15–20-vuotiaille suunnattua taloudellisen osaamisen oppi- ja valistusmateriaalia.

Lue lisää

 

21.10.2011 EU-maiden kuluttajat tyytymättömiä tele- ja viestintäpalveluihin

EU-maiden kuluttajat arvioivat, että erityisesti tele- ja viestintäpalveluiden (internet-palvelut, matkapuhelinpalvelut ja televisiokanavien tilaukset) toiminnassa on ongelmia koko EU:n alueella. Suomessa nämä markkinat toimivat kansalaisten mielestä vielä EU:n keskitasoa huonommin. Tämä ilmenee tänään ilmestyneestä vuoden 2011 EU:n kuluttajatulostaulukosta.

Lue lisää

19.10.2011 Epäonnistuminen kuuluu tutkimuksen tekoon

Tutkimuksen tekoon kuuluu olennaisena osana riskien otto ja epäonnistuminen. Tieteen historia kertoo, että epäonnistumiset ovat usein olleet suurten tutkimusinnovaatioiden lähtökohtia, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar sanoo. Aalto-yliopiston epäonnistumisen päivän (13.10.2011) paneelista voit kuunnella lisää mielipiteitä tutkimuksenteosta ja epäonnistumisesta. http://www.youtube.com/watch?v=NxZP6Z-Tt20.

Lue lisää

19.10.2011 Energian hinnannousu vaatii sopeutumista

Keskustelu veronkorotuksista on vienyt huomion pois energian hinnan yleisestä noususta. Sähkön – ja ylipäätään energian – hinnannousu ei viime vuosina ole johtunut pääasiassa verouudistuksesta vaan energian kysynnän maailmanlaajuisesta kasvamisesta, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen ja erikoistutkija Kaisa Matschoss Helsingin Sanomien Vieraskynässä 19.10.2011. Artikkeli on luettavissa osoitteessa hs.fi/uutiset/pääkirjoitukset.

Lue lisää

28.9.2011 Sosioekonominen nousu ei kanavoidu lähiöihin vaan pientalokehälle

Kolmessakymmenessä vuodessa lähiöiden asema asuntomarkkinoilla on muuttunut. Sosioekonominen nousu ei enää kanavoidu lähiöihin kuten 1970-luvulla, vaan se kanavoituu pientalokehälle, kaupunkitutkimuksen professori Matti Kortteinen sanoi puhuessaan keskiviikkona 28.9. Kuluttajatutkimuskeskuksessa.

Lue lisää

28.9.2011 Lähipalvelut halutaan kilometrin etäisyydelle

Lähiöiden asukkaat pitävät tärkeimpinä lähipalveluina päivittäistavarakauppaa, kirjastoa ja terveyskeskusta. Kohtuullisena asiointimatkana näihin palveluihin pidetään enintään kilometrin kävelyetäisyyttä. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin kahden esimerkkilähiön avulla lähipalvelujen merkitystä ja kehittämistä.

Lue lisää

 

15.9.2011 Tervetuloa Kulutustutkimuksen seuran syysseminaariin 10.-11.11.2011

Jälleen on aika kerääntyä yhteen kulutustutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden kesken ja keskustella tämän hetkisistä tutkimushankkeista. Tänä vuonna seminaari järjestetään Vaasan yliopistossa kaksipäiväisenä tapahtumana. Tule sinäkin mukaan nauttimaan kiinnostavista keskusteluista ja innostavista esityksistä!

Lue lisää

13.9.2011 Käyttäjien osallistaminen ei ole menestyksen tae

Energiantehokkuuden edistämisessä tutkimus ja teknologian kehitys tuottavat parempia ratkaisuja, joita on yritetty epäonnistuneesti levittää kokeilujen ja demonstraatioiden kautta käyttäjille. Käyttäjät on nähty eräänlaisena ”tulppana”, joka estää hyvien ratkaisujen käyttöönoton. Vasta viime vuosina on alettu ymmärtää, että käyttäjät on otettava mukaan kestävien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen ja Aalto-yliopiston tutkija Mikko Jalas. Artikkeli ilmestyi Gaudeamuksen julkaisemassa kirjassa Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo toteaa artikkelissaan, että osallistaminen ei ole menestyksen tae eivätkä kestävät innovaatiot aina sovi käyttäjien arkeen. Käyttäjiä kannattaa osallistaa erityisesti silloin, kun heidän suhtautumistaan innovaatioon ei tunneta.

Lue lisää

6.9.2011 Kavonius: Kotitalouksien säästäminen 1950-luvulla vähäistä

Säästäminen oli keskeisessä asemassa 1950-luvun poliittisessa liturgiassa, mutta tosiasiassa kotitalouksien lisääntynyt tulo meni kulutukseen tai esimerkiksi rakentamiseen. Perheiden säästäminen väheni lapsiluvun kasvaessa, koska tulonsiirrot eivät riittäneet tasaamaan kulutusmahdollisuuksia, valtiotieteiden tohtori Ilja Kavonius sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä seminaarissa Helsingissä 5.9.2011.

Lue lisää

1.9.2011 Palvelualalla maine on monen tekijän summa

Hyvä maine on palvelusektorilla tärkeä kilpailuetu kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Raija Järvinen ja tutkija Kati Suomi Turun kauppakorkeakoulusta tuoreessa artikkelissaan kansainvälisen palveluliiketoiminnan konferenssin julkaisussa. Järvinen ja Suomi ovat tutkineet maineen käsitettä ja sen ulottuvuuksia vähittäiskaupassa ja korkeakouluissa. Tutkimuksen mukaan vähittäiskaupan toimijat liittivät maineen käsitteeseen monenlaisia merkityksiä, kuten tuotteiden ympäristövaikutuksiin, yrityksen eettisyyteen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä tekijöitä.

Lue lisää

30.8.2011 Tee se itse -hoivapalvelu ei tarkoita etuuksista luopumista

Tulevaisuudessa valtio ja kunnat siirtävät entistä enemmän hoivapalvelujen tuotantoon liittyvää vastuuta kansalaisille pyrkiessään säästämään. Tee se itse -hoivapalvelut voidaan nähdä niin rasittavana velvollisuutena kuin elvyttävänä terapianakin. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila toteaa tuoreessa keskustelualoitteessaan, että tee se itse -hoivapalvelujen käyttö ei kuitenkaan merkitse lakisääteisistä etuuksista luopumista.

Lue lisää

 

24.8.2011 Kuluttajanäkökulma tehostaa kestävän kulutuksen politiikkaa

Kuluttajien arkielämän käytäntöjen ymmärtäminen auttaa tekemään sellaista politiikkaa, joka edistää kestävää kulutusta ja kehitystä. Siksi kuluttajia pitäisi ottaa mukaan, kun suunnitellaan kestävää kulutusta edistävää politiikkaa. Ihmiset ovat myös innostuneempia toimimaan silloin, kun heidän tekemisillään on selvä vaikutus erityisesti lähiympäristöön. Tiedot käyvät ilmi yhteiseurooppalaisen EUPOPP-tutkimushankkeen tuoreesta raportista Policies to Promote Sustainable Consumption Patterns in Europe. How effective are sustainable consumption policies in the EU-27? (raportti osoitteessa http://www.eupopp.net/docs/eupopp_brochure_110621.pdf).

Lue lisää

18.8.2011 Ekologisuus kuluttajien arjessa haastavaa

Kulutuksen ympäristövaikutusten pohtiminen edellyttää ihmisiltä hyvää tietämystä ympäristöongelmien syistä ja seurauksista sekä informaatiota eri tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajalta. Käytännössä vain harvoista tuotteista on saatavilla tietoa markkinoilla olevien vaihtoehtojen paremmuudesta. Puun kulutuksessa ekologisuus ei ole kuluttajien mielestä niin itsestään selvä puun ominaisuus kuin asiantuntijoiden tulkinnoista voisi päätellä. Ekologisuus liittyy kuluttajien arkisissa tulkinnoissa kierrätykseen, säästäväisyyteen, vanhan korjaamiseen ja luontoystävällisyyteen. Esimerkiksi metsien tehokas hyödyntäminen ei tue tulkintaa ekologisuudesta tai ylipäätään puun käyttöä materiaalina, kirjoittavat Itä-Suomen yliopiston kehittämisasiantuntija Sari Tuuva-Hongisto ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Päivi Timonen Maailma haastaa – metsä tulevaisuuden ratkaisuissa -kirjassa julkaistussa tuoreessa artikkelissa.

Lue lisää

 

10.8.2011 Uusperheissä rahankäyttö monimutkaisempaa kuin ydinperheissä

Lapsiperheiden rahatalouden käytännöissä on eroja uus- ja ydinperheiden välillä. Uusperheissä vanhempien erilliset pankkitilit ja erilaiset maksukäytännöt yhteisten menojen ja lasten kulujen suhteen ovat yleisempiä kuin ydinperheissä. Usein kumpikin vanhempi vastaa itse omien biologisten lastensa menoista. Uusperheet ovat vähän tutkittu ja mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska niissä rahankäyttö on selvästi mutkikkaampaa kuin perinteisemmissä ydinperheissä, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas Journal of Economic Psychology -lehdessä julkaistussa tieteellisessä artikkelissa. Tällä hetkellä suomalaisista lapsiperheistä yhdeksän prosenttia on uusperheitä, mutta osuus on kasvussa niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa.

Lue lisää

 

1.8.2011 Yhä useampi pohtii lihansyönnin eettisyyttä

Ympäristösyyt ja eläinten hyvinvointi ovat osalle – vaikkakin pienelle – tärkeä peruste muuttaa ruokatottumuksia. Vaikka enemmistö suomalaisista ei suunnittelekaan lihansyönnin vähentämistä, monet toivovat ruokaketjun ottavan toiminnassaan huomioon eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön. Yli puolet olisi myös valmis maksamaan lihasta enemmän, jos se lisäisi eläinten hyvinvointia, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mari Niva ja tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä Helsingin Sanomain vieraskynässä 1.8.

Lue lisää

31.7.2011 Kulutuksen minimitaso voidaan määritellä

Kulutusyhteiskunnan lukuisat toiminta- ja valintamahdollisuudet näyttävät hämärtävän ihmisten käsitystä siitä, mikä oikeastaan on heille välttämätöntä ja tarpeellista. Ihmiset käyttävät ja omistavat paljon hyödykkeitä, joita ilman he eivät usko pärjäävänsä. Yhteisiä eurooppalaisia viitebudjetteja laadittaessa olisi yksilöitävä välttämättömät hyödykkeet yhteistyössä kuluttajien kanssa, sillä kuluttajien käsitykset arkielämässä tarvittavista hyödykkeistä näyttävät olevan samansuuntaisia eri EU-maissa. Viitebudjeteissa pitäisi kuitenkin ottaa huomioon palkka- ja kulutustasojen erot sekä julkisten palvelujen osuus kotitalouksien kulutuksesta eri maissa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Johanna Varjonen ja Anna-Riitta Lehtinen Helsingin Sanomain vieraskynässä 31.7.

Lue lisää

18.7.2011 Puutalossa viehättää muukin kuin materiaali

Puun käyttöä rakentamisessa pyritään edistämään, mutta asiantuntijoiden argumentit eivät aina vetoa kuluttajiin. Kuluttamiseen ja asumiseen liittyviä valintoja eivät selitä pelkästään taloudelliset ja rationaaliset tekijät. Asumisen valintojen taustalla on myös eettisiä näkemyksiä, mielihyvää, elämyksiä ja elämäntapoja. Jotta puurakentamista voitaisiin lisätä, julkisessa keskustelussa tulisi kiinnittää huomiota asumisen kokonaisuuteen, ei vain puumateriaalin ekologisiin ominaisuuksiin, kirjoittavat kehittämisasiantuntija Sari Tuuva-Hongisto Itä-Suomen yliopistosta ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Päivi Timonen Helsingin Sanomissa ilmestyneessä vieraskynässä 18.7.

Lue lisää

14.7.2011 Riskitieto ohjaa terveyspolitiikkaa

Tilastolliset tutkimusmenetelmät muodostavat kansanterveyspolitiikasta käydyn keskustelun tiedollisen perustan. On vaikea puhua sairauksien ehkäisystä tai terveyden edistämisestä ilman, että vedotaan tilastollisiin laskelmiin tautien yleisyydestä tai epidemiologisiin tutkimuksiin niitä koskevista riskitekijöistä. Laajat terveydenhuollon seurantajärjestelmät tuottavat tietoa eri väestöryhmien terveydentilasta ja kiinnittävät huomiota tekijöihin, jotka vaikuttavat ryhmien jäsenten sairastumisen todennäköisyyteen. Tämä riskitieto suuntaa toimintapolitiikoita, jotka tähtäävät terveyden edistämiseen ja sairauden uhan vähentämiseen. Lisäksi omien riskiarvojen tarkkailusta ja henkilökohtaisten elämäntapojen sääntelystä on tullut itsestään selvä osa yksilön terveydenhoitoa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Jauho tuoreessa artikkelissaan.

Lue lisää

13.7.2011 Ruokakaupat ovat etääntyneet asiakkaistaan

Lähikauppojen tulisi reagoida nopeammin kysynnän ja kulutustottumusten muutoksiin. Kuluttajien liikehdintä ja asukaslähtöiset vastarintaliikkeet kertovat, että kaupan ja kuluttajien vuorovaikutus on ollut riittämätöntä. Lähikaupoista voisi kuitenkin tulla uudenlaisia elinvoimaisia palvelupaikkoja, jos kuluttajia kuultaisiin ja heidän tarpeitaan ymmärrettäisiin paremmin, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat Jenni Väliniemi ja Katja Järvelä Helsingin Sanomain vieraskynässä 13.7.

Lue lisää

4.7.2011 Itsepalvelu valtaa vähitellen myös hoiva-alan

Itsepalvelu ei ole vallannut vain pankkitoimintaa, vaan myös terveydenhoidossa asiakkaan on entistä useammin selviydyttävä omin avuin. Tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyessä kansalaisten odotetaan vastaavan entistä enemmän omasta hyvinvoinnistaan. Yksilöllisyyden huomioimista ei ole mahdollista parantaa ilman kansalaisten myötävaikutusta. Hyvinvointipalvelujen ammattilaisia ei voida vaatia punnitsemaan, miten paljon asiakas tietää omista terveysongelmistaan ja niiden hoitamisesta. Saadakseen yksilöllisiä ja tarpeidensa mukaisia palveluja kansalaisten on osallistuttava aktiivisemmin niiden suunnitteluun ja tuotantoon, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila Helsingin Sanomain vieraskynässä 4.7.

Lue lisää

22.6.2011 Raportti: Ruoan ja asumisen kulutusvalinnoilla voi vähentää ympäristökuormitusta

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja Kuluttajatutkimuskeskus tiedottavat 22.6.2011: "Kuluttajat voivat jokapäiväisillä ruokaan ja asumiseen liittyvillä valinnoillaan vähentää kulutuksensa ilmastokuormitusta ja rehevöittävää vaikutusta ilman että elämänlaatu kärsii", kommentoi neuvotteleva virkamies Taina Nikula ympäristöministeriöstä tuoretta tutkimusraporttia Aterioiden ja asumisen valinnat kulutuksen ympäristövaikutusten ytimessä. Ruokaan liittyviä vaikutuksia tarkasteltiin ravitsemussuosituksista tutun lautasmallin avulla. Mukana oli 30 tuttua kotiruoka-, valmisruoka- ja kouluruoka-ateriaa. "Olemme halunneet tarkastella ihmisten oikeasti arjessaan syömiä aterioita. Lautasmalli tarjoaa mahdollisuuden tutkia ihmisten arkiruokailua ympäristövaikutusten näkökulmasta niin, että myös aterioiden terveellisyys otetaan huomioon", kertoo tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

22.6.2011 Kasvukeskusten muuttovirrat muuttumassa

Viime vuosien aikana muuttovirrat ja niiden suuntautuminen kasvukeskuten ja kehyskuntien välillä ovat vaihdelleet nopeasti ja voimakkaasti. Esimerkiksi Turusta, Helsingistä, Tampereelta ja Oulusta kaupungeista kehyskuntiin suuntautuneet muuttovirrat ovat hiipumassa. Viime vuonna kaupunkiseutujen muuttovirrat ovat kääntyneet niin, että suurten kaupunkiseutujen kehyskunnat ovat keränneet muuttovoittoa. Myös Turku sai maan sisäisen muuttoliikkeen ansiosta noin neljänsadan henkilön muuttovoiton kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö Turun Sanomien Alakerran artikkelissa 19.6.2011.

Lue lisää

 

21.6.2011 "Elävä esikaupunki" -tutkimushanke alkaa syksyllä 2011

Elävä esikaupunki -hankkeessa etsitään keinoja lisätä asuinalueiden elinkaarikestävyyttä ja tilojen monikäyttöisyyttä eli ”tilallista pääomaa”. Tavoitteena on säilyttää rakennuskannan arvo ja tuottavuus muutoksissa. Sen sijaan, että kaupunkiympäristön monikäyttöisyys liitettäisiin ensisijaisesti kaupallisiin ja julkisiin palveluihin, tässä lähtökohdaksi otetaan asuntokannan joustokyky ja sen kautta vaikutukset myös palvelujen tilankäyttöön. Tavoitteena on toimijoiden, kuten kolmannen sektorin omaehtoisuuden lisääminen, jolloin myös tarve keskitettyyn hallinnointiin vähenisi. Hanke sisältää kolme aihealuetta, jotka tarkastelevat esikaupunkeja alueellisen toimijuuden ja kaupunkitilan käytön, asuinalueiden elinkaarikestävyyden ja joustavan käyttäjälähtöisen tilatarjonnan näkökulmista, kertoo tutkimushankkeen vastuullinen johtaja erikoistutkija Hannu Kytö Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

20.6.2011 Arjen hyvinvointi - voidaanko sitä mitata?

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas tarkastelee tuoreessa artikkelissaan arjen hyvinvointia - kuinka ihmiset käytännössä resursseja hyödyntäen hallinnoivat arjen erilaisissa ympäristöissä moninaisten toimintojen kokonaisuutta ja ja kuinka he kokevat tämän. Anu Raijas käsittelee artikkelissaan hyvinvoinnin perinteistä mittaamista arjessa toteutuvan hyvinvoinnin näkökulmasta. Arjen hyvinvoinnilla näyttäisi olevan kolme toisiinsa kietoutuvaa juurta: elinolosuhteet, kotitalouksen resurssit ja toimintakyvyt. Hyvinvointi riippuu paljosta muustakin kuin rahasta ja materiasta, ja se konkretisoituu ja näyttäytyy viime kädessä ihmisten tavallisessa arkielämässä kirjoittaa Anu Raijas Arjen hyvinvointi -artikkelissaan. Artikkeli on luettavassa Juho Saaren toimittamassa teoksessa Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta.

Lue lisää

 

15.6.2011 "Nuoret kuvittelevat, että hyvinvointivaltio pitää heistä huolta"

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas on huolissaan suomalaisten huolettomasta suhtautumisesta omaan talouteensa Taloussanomien artikkelissa 15.6.2011. Esimerkiksi sairastuminen tai työttömäksi jääminen ei huoleta suomalaisia. Ihmiset katsovat, ettei heidän välttämättä tarvitse varautua taloudellisiin riskeihin, Raijas sanoo. Anu Raijaksen haastattelu on luettavissa Taloussanomissa osoitteessa http://www.taloussanomat.fi/raha/2011/06/15/nuoret-kuvittelevat-etta-hyvinvointivaltio-pitaa-heista-huolta/20118255/139?rss=13.

Lue lisää

14.6.2011 Ravintola-ala elpyy ja tervehtyy

Harmaan talouden ongelmat ovat yleisiä ravintola-alalla, joka on erittäin kilpailtu ja työvoimavaltainen toimiala. Talouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti kuluttajien ravintolakäynteihin ja edelleen ravintoloiden myynteihin. Kuluttajat eivät kovin usein kysele ravintolakuittien perään, mikä lisää mahdollisuutta kiertää veroja myymällä tuotteita ohi kassan kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Ari Peltoniemi Turun Sanomien Kirjoittajavieras-palstalla. Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.ts.fi/online/mielipiteet/kirjoittajavieras/229012.html.

Lue lisää

 

10.6.2011 Pantzar: Hälytalous synnyttää tyhjyysmarkkinat

Tulevaisuuden eurooppalaiset taloudet tulevat kohtaamaan jatkossa nopean ja hitaan talouden eriytymisen. Nopeasta taloudesta, hälystä, syntyvät tyhjyysmarkkinat, joilla ihmiselle myydään vapautta ja tilaa valita omat polkunsa, aikansa ja paikkansa. Kadehdittavin joutilasluokan symboli saattaa olla se, ettei ei ole pakko kantaa kännykkää ja olla kytkettynä globalisoituneen työelämän pakkotahtiin. Saa nukkua rauhassa yönsä ja viettää viikonloput perheensä kanssa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori, akatemiatutkija Mika Pantzar Aalto-yliopistosta tuoreessa raportissaan Asiakkaan aika ja talouden rytmiliike.

Lue lisää

8.6.2011 Joka viides kauppakeskus auki maksimiajan

Kauppakeskusten sunnuntaiaukioloja ei haluta laajentaa. Suurin osa kauppakeskuksista ja niissä sijaitsevista myymälöistä oli avoinna sunnuntaisin uuden liikeaikalain salliman maksi­miajan kello 12–18. Sen sijaan päivittäisiä maksimiaukioloaikoja (arkisin 7–21, lauantaisin 7–18 ja sunnuntaisin 12–18) noudatti noin viidennes kauppakeskuksista ja myymälöistä. Kauppa­keskusjohto on tyytyväinen aukioloaikoihin, myymäläyrittäjistä kaksi kolmesta. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta selvityksestä, jossa tutkittiin kaupan aukioloaikojen muutosta kauppakeskuksissa. Selvityksen on tilannut työ- ja elinkeinoministeriö TEM ja yhteis­työkumppaneina tutkimuksen tekemisessä ovat olleet Erikoiskaupan Liitto ja Suomen Kauppa­keskusyhdistys.

Lue lisää

 

8.6.2011 Verotukseen liittyvät kysymykset puhuttivat taloustutkijoiden kesäseminaarissa Jyväskylässä

Jyväskylän yliopistoon 28. kertaa kokoontuneet taloustutkijat keskustelivat taloudesta eri näkökulmista. Erityisesti verotukseen liittyvät kysymykset puhuttivat jälleen. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Ari Peltoniemi puhui seminaarissa ruokapalveluiden arvonlisäveroalesta. Seminaarin tiedote on luettavissa osoitteessa https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2011/06/tiedote-2011-06-08-11-00-03-243518.

Lue lisää

6.6.2011 Ravinnon rasva ja lihavuus - terveellisen syömisen ideaalien ja käytäntöjen moninaistuminen -hanke alkaa syksyllä

Kuluttajatutkimuskeskuksessa alkaa uusi Suomen Akatemian rahoittama hanke, jossa tarkastellaan sekä ravinnon rasvoja että lihavuutta yhdistämällä ruoan sosiaalisen ja kulttuurisen tutkimuksen sekä kriittisen lihavuustutkimuksen näkökulmia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten rasva ja lihavuus ovat monin tavoin kietoutuneet arkielämän käytänteisiin. Sekä laadullisia että määrällisiä aineistoja ja menetelmiä hyödyntävä konsortio koostuu neljästä osahankkeesta, jotka pohtivat lihavuuteen ja rasvankäyttöön liittyviä ihanteita ja käytänteitä nyky-Suomessa. Osatutkimukset tarkastelevat rasvan ja hiilihydraattien valintaa 1970-luvulta alkaen, julkisia keskusteluja terveellisestä syömisestä, keskusteluja ja kokemuksia lihavuudesta ja lihavista ruumiista sekä arjen painonhallintaa. Kuluttajatutkimuskeskuksesta mukana ovat erikoistutkijat Mari Niva ja Mikko Jauho tutkijoina ja tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä konsortion vastuullisena johtajana. Kuluttajatutkimuskeskuksen ohella konsortioon kuuluvat THL ja Jyväskylän yliopisto. Nelivuotinen hanke alkaa 1.9.2011.

Lue lisää

3.6.2011 Valtimotaudit ja terveystutkimuksen menetelmällinen murros Suomessa

Terveyspoliittiset toimenpiteet ovat riippuvaisia niistä menetelmistä, joiden avulla kansanterveyden tila ja siihen vaikuttavat tekijät analysoidaan esiin. Väestön terveyden tilan kuvauksissa tilastollisen tiedon merkitys on ollut pitkään keskeinen. Nykyään kroonisten kansantautien ja terveysriskien aikakaudella tilastollisten menetelmien merkitys on korostunut kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Jauho Hyvinvointikatsauksen tuoreessa numerossa.

Lue lisää

31.5.2011 Käyttäjälähtöisyys-hanke esittelee yhteistyöesimerkkejä

Vasta käynnistyneessä Käyttäjälähtöisyys-hankkeessa kerätään case-kuvauksia, jotka julkaistaan udi.fi-sivustolla. Esimerkeissä kerrotaan, millä tavoin yhteistyötä käyttäjien kanssa voidaan tehdä ja miten yhteistyön avulla saadaan aikaan parempia tuotteita ja palveluja. Sekä julkisten palveluiden että yritysten käyttäjälähtöisiä oivalluksia löytyy jo hankkeen sivustolta. Uusia esimerkkikuvauksia on luvassa kesäkuun lopussa. Udi-sivustoa ovat olleet luomassa Tekesin, VTT:n, Kuluttajatutkimuskeskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat.

Lue lisää

17.5.2011 Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Anne-Mari Pekkariselle

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2010 gradupalkinnon Anne-Mari Pekkariselle Jyväskylän yliopistosta. Pekkarisen gradu käsittelee kuluttajien kokemuksia tuotepakkauksista. Valinnan teki emeritaprofessori Liisa Uusitalo. Gradupalkinto jaettiin tiistaina 17.5. seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

12.5.2011 Mitro Repo Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa

MEP Mitro Repo puhuu Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa Helsingissä 17.5. kuluttajansuojasta EU:ssa. Kommenttipuheenvuorot esittävät Kuluttajaviraston, Kuluttajaliiton ja Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen edustajat. Seminaarissa jaetaan myös seuran vuotuinen gradu-palkinto. Kevätseminaari järjestetään Tilastokeskuksen tiloissa ja sisäänpääsy on vapaa.

Lue lisää

12.5.2011 Tutkimus monikansallisesta neuvottelevasta päätöksenteosta käynnistyy

Kuluttajatutkimuskeskuksessa toteutetaan hanke, jossa tutkitaan monikansallisia neuvottelevan päätöksenteon foorumeita. Koska monet nykyajan keskeisistä haasteista eivät noudata kansallisia rajoja, on syntynyt tarve kehittää monikansallisia demokraattisia käytäntöjä, joilla tuetaan kuluttajien ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon. Tällaisia käytäntöjä on viime vuosina alettu toteuttaa lisääntyvässä määrin. Hankkeen tavoitteena on tutkia empiirisesti eräiden ensimmäisten kansainvälisesti toteutettujen neuvottelevan päätöksenteon foorumeiden vaikutuksia, luoda perusteita niiden arvioinnille, tutkimukselle ja suunnittelulle sekä auttaa hyödyntämään niiden tuloksia kansallisessa päätöksenteossa. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Raskille myöntämänä tutkijatohtorin tehtävänä. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Sydneyn teknillinen yliopisto Australiasta, Stuttgartin yliopisto Saksasta, Pomona College Yhdysvalloista, Teknologirådet Tanskasta sekä Aalto yliopisto ja Helsingin yliopisto Suomesta.

Lue lisää

10.5.2011 Senioreiden ruokatoiveet tutkimuksen kohteeksi

Kuluttajatutkimuskeskus on mukana VTT:n koordinoimassa tutkimushankkeessa, jossa aletaan tutkia iäkkäiden kuluttajien ruokatoiveita. Hankkeen tavoitteena on parantaa iäkkäiden kuluttajien ravitsemusta kehittämällä maittavaa ruokaa joukkoruokailuun ja vähittäismyyntiin. Aluksi Kuluttajatutkimuskeskus tutkii, mitkä ovat nykypäivän iäkkäiden kuluttajien kriteerit "hyvälle" aterialle. Kehitysvaiheessa suunnitellaan räätälöityjä elintarvikkeita ja aterioita. Kuluttajatutkimuskeskus kerää ikääntyviltä kuluttajilta tietoa kehitystyön tuotosten onnistuneisuudesta. Kuluttajatutkimuskeskuksesta mukana projektissa ovat erikoistutkija Helena Tuorila, tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä ja tutkija Katja Järvelä. Hankkeen päärahoittaja on Tekes ja mukana on myös suomalaisia ruokataloja sekä pakkausalan yrityksiä. Hanke kestää kolme vuotta ja se päättyy vuonna 2014.

Lue lisää

9.5.2011 Ilmastopolitiikan päättäjien kuultava kansalaisia

Ilmastonmuutoksen hallintaan tähtäävät ratkaisut tulevat jo lähitulevaisuudessa heijastumaan kuluttajien arkisiin valintoihin esimerkiksi matkailussa ja asuinrakennusten energiaratkaisuissa. Koska kuluttajat ja kansalaiset joutuvat elämään näiden ratkaisujen seurausten kanssa, on vähintäänkin kohtuullista, että ilmastopolitiikan päättäjät kuulevat mahdollisimman kattavasti kuluttajien ja kansalaisten näkemyksiä eri maissa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Minna Lammi ja erikoistutkija Mikko Rask tuoreessa Ilmastonmuutos käytännössä -kirjassa.

Lue lisää

6.5.2011 Mitro Repo: Kuluttakaa!

MEP Mitro Repo (sd) kehottaa kansalaisia kuluttamaan, ei säästämään aineellista perinnöksi jälkipolville. Raha pitää panna pyörimään, kunhan se tehdään rehellisesti. Aineellisen perinnön sijasta vanhempien pitäisi jättää jälkipolville aineeton perintö: usko, toivo ja tunne, Repo sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä kuluttajapolitiikkaa käsitelleessä keskustelutilaisuudessa Helsingissä perjantaina 6.5.2011.

Lue lisää

 

29.4.2011 Pohjoismaiden syömiskäytäntöjä aletaan tutkia

Vasta alkaneessa yhteispohjoismaisessa tutkimushankkeessa tutkitaan Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen syömiskäytäntöjä. Vertaileva tutkimus antaa tietoa siitä, miten entistä joustavammat työajat, muuttuneet perhesuhteet ja kestävän kehityksen vaatimukset ovat vaikuttaneet syömiseen ja aterioihin. Hanketta johtaa professori Lotte Holm Kööpenhaminan yliopistosta. Norjasta mukana on Statens Institutt for forbruksforskning SIFO, Suomesta Helsingin yliopisto ja Kuluttajatutkimuskeskus.

Lue lisää

20.4.2011 Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus näkyi pääruokien hinnoissa

Ravintoloiden ruokapalveluiden arvonlisäveron alentaminen heinäkuun alussa 2010 näkyi erityisesti ravintoloiden pää- ja jälkiruokien hinnoissa. Tämä selviää Kuluttajatutkimuskeskuksen hintaseurantatutkimuksesta.

Lue lisää

28.3.2011 Kaupalla keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä

Kaupalla on keskeinen rooli kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämisessä. Kauppa voi ohjata tuotantoa, parantaa omaa toimintaansa sekä ohjata kuluttajia kestävämpiin valintoihin. Suomesta ja muista pohjoismaista löytyy useita hyviä esimerkkejä päivittäistavarakaupan innovatiivisistä uudistuksista, joilla kestävää tuotantoa ja kulutusta edistetään. Näitä esitellään tuoreessa Sustainable Consumption and Production in Nordic Retail -hankkeen internet-julkaisussa, jonka tiedonkeruuseen osallistui Suomesta Kuluttajatutkimuskeskus. Lisäksi sivustolla esitellään keinoja, joilla julkiset päätöksentekijät voivat edistää kaupan kestävän kulutuksen hankkeita.

Lue lisää

22.3.2011 KTK:n johtokunta: talous- ja yhteiskuntatieteellisen sektoritutkimuksen uudistaminen hallitusohjelmaan

Kuluttajatutkimuskeskuksen johtokunta esittää, että taloudellisen ja yhteiskunnallisen sektoritutkimuksen rakenteen uudistaminen aloitetaan hallituskauden alussa. Hallitusohjelmassa tulee tavoitteeksi asettaa ko. tutkimusta tekevien tutkimuslaitosten resurssien nykyistä tehokkaampi käyttö ja vaikuttavuus. Eri ministeriöiden alaisuuteen hajautetun tutkimuslaitoskentän toiminnan ja ohjaamisen keskittäminen tiiviimmin valtioneuvoston alaisuuteen on tärkeää päätöksenteon muuttuvien tarpeiden ja valtion tiukan taloustilanteen vuoksi, johtokunnan kannanotossa todetaan.

Lue lisää

11.3.2011 Hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita tarvitaan

Yhteiskuntaan kaivataan hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita politiikan tueksi. Hyvinvointi muodostuu monimutkaisesta kokonaisuudesta, ja siksi sen mittaaminen on haasteellista. Hyvinvoinnin mittaaminen on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta ja keskustelua, jossa pohditaan hyviä tapoja mitata hyvinvointia, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas kirjoittaa Hyvinvointikatsauksen tuoreessa numerossa.

Lue lisää

11.3.2011 Eläkeläiset yhteiskunnan voimavara

Eläkkeellä olevat kansalaiset tuottavat itselleen ja muille monia palveluita, joiden merkitystä työelämän joustavuudelle ja julkisen sektorin kestävyydelle ei ole riittävästi ymmärretty. Eläkkeellä olevien aktiivinen toiminta esimerkiksi hoivatyössä muodostaa merkittävän hyvinvointipuskurin. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Johanna Varjonen kirjoittaa Hyvinvointikatsauksen tuoreessa numerossa hyvinvointipalvelujen yhteiskunnallisesta työnjaosta pohtien erityisesti ikääntyvien osuutta tässä.

Lue lisää

3.3.2011 Kriittinen keskustelu tieteen roolista Suomessa vähäistä

Kriittinen keskustelu tieteen roolista on suomalaisessa julkisuudessa vähäistä, vaikka tiedettä ja teknologiaa seurataan tiiviisti eri medioissa. Suomalaiset ovat myös kansainvälisesti vertaillen melko hyvin perillä tieteeseen, teknologiaan ja innovaatioihin liittyvistä kysymyksistä. Tämä kertoo onnistuneesta tieteen popularisoinnista. Sen sijaan julkisuudessa käytävä kriittinen keskustelu ja väittely on Suomessa vähäistä, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijan Mikko Raskin tuore raportti.

Lue lisää

3.3.2011 Tulossa kirja kansalaisosallistumisesta ilmastoneuvotteluihin

Politiikan areenan laajeneminen yhä uusille alueille muun muassa ilmastonmuutoksen hallinnan myötä nostaa kansalais- ja kuluttajakeskustelut entistä tärkeämpään rooliin. World Wide Views on Global Warming (WWViews) -kansalaiskuulemisessa noin 4 000 kansalaista 38 maassa ottivat kantaa joulukuussa 2009 Kööpenhaminassa järjestettyyn YK:n ilmastomuutoskonferenssiin ja sen neuvottelukysymyksiin. Kuulemisessa keskeistä oli tarjota kansalaisille mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään kansallisille poliittisille päättäjille. Kansalaiskuulemisesta on tulossa kansainvälinen kirja Earthscanin kustantamana.

Lue lisää

1.3.2011 Riittääkö perusturva?

Sosiaalipoliittinen yhdistys järjestää torstaina 3.3.2011 seminaarin perusturvasta ja sen riittävyydestä Helsingissä, Tieteiden talolla. Seminaarissa esitellään hiljattain valmistuneiden ja käynnissä olevien tutkimusprojektien tuloksia perusturvasta ja sen riittävyydestä. Alustuksissa arvioidaan riittävyyttä eri näkökulmista, eri menetelmiä ja aineistoja hyödyntäen. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas puhuu seminaarissa aiheesta Mitä eläminen maksaa. Lisätietoa seminaarista löytyy yhdistyksen sivuilta osoitteesta http://www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/Perusturvasemma.htm

Lue lisää

1.3.2011 Kuluttajien finanssialan osaaminen tunnettava yrityksissä

Erilaisten kuluttajien taloudellisessa osaamisessa on melkoisia eroja, joiden tunteminen on tärkeää erityisesti finanssipalveluita tarjoaville yrityksille. Nykypäivänä kaikkien kuluttajien oletetaan pystyvän hoitamaan taloudelliset asiansa itse, ja heidän oletetaan seuraavan niin globaalia taloutta kuin kansantalouttakin. Kuluttajien aktiivinen toiminta finanssimarkkinoilla vaatii taloudellista osaamista. Kaikkien osapuolten etu on, että kuluttajat saavat finanssipäätöstensä tueksi mahdollisimman hyvin informaatiota, kirjoittavat tutkija Antti Pellinen Verist-yhtiöstä, erikoistutkija Kari Törmäkangas ja professori Outi Uusitalo Jyväskylän yliopistosta sekä tutkimuspäällikkö Anu Raijas Kuluttajatutkimuskeskuksesta tuoreessa International Journal of Bank Marketing -lehdessä ilmestyneessä artikkelissa.

Lue lisää

25.2.2011 Kulutusmuutokset edellyttävät vaihtoehtoja

Kulutus voi muuttua, jos ihmisille annetaan vaihtoehtoja toimia toisin. Valistus ei siinä auta. Esimerkiksi ympäristöpuolella kuluttajilla on oikeasti vähän vaihtoehtoja toimia toisin, Akatemiatutkija Mika Pantzar Aalto-yliopistosta sanoi puhuessaan kuluttajapolitiikan seminaarissa Helsingissä perjantaina 25.2.2011.

Lue lisää

25.2.2011 Sinnemäki: Kuluttajan vaikutus markkinoilla tärkeää

Nykypäivänä kuluttajilla on tärkeä vaikutus markkinoiden kehittymiseen. Erityisesti sosiaalisen median ja verkon merkitys on kasvanut. Se horjuttaa usein hyvällä tavalla kansalaisten ja viranomaisten välillä olevaa tasapainoa, työministeri Anni Sinnemäki (vihr.) sanoi Kuluttajapolitiikan nykytilaa käsittelevän keskustelualoitteen luovutustilaisuudessa perjantaina 25.2.2011 Helsingissä. Keskustelualoite on laadittu Kuluttajatutkimuskeskuksessa, ja yhteistyöryhmään on kuulunut työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä Kuluttajaviraston edustajia.

Lue lisää

 

25.2.2011 Kuluttajapoliittinen ajattelu vaatii uusia tulokulmia

Kuluttaja-ajattelu on nyky-yhteiskunnassa levinnyt laajalle eri politiikan aloille. Siksi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa keskustelualoitteessa esitetään, että kuluttajavaikutusten arviointi pitäisi ottaa mukaan kaikkeen säädösvalmisteluun. Kuluttajapolitiikan nykytilaa käsittelevä keskustelualoite luovutettiin perjantaina 25.2.2011 työministeri Anni Sinnemäelle. Keskustelualoite on laadittu Kuluttajatutkimuskeskuksessa, ja yhteistyöryhmään on kuulunut työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä Kuluttajaviraston edustajia.

Lue lisää

24.2.2011 Elämänmuutokset ja luoton kokeilu ajoittuvat nuorilla samaan aikaan

Isot elämänmuutokset, kuten opintojen aloittaminen, työelämään siirtyminen, muutto lapsuuden kodista asumaan itsenäisesti ja elämäntyylien kokeilu, ajoittuvat nuorilla samaan aikaan kuin luottojen käytön kokeilu ja mahdolliset maksuvaikeudet. Itsenäinen asuminen ja siihen liittyvät menot ovat yksi osa aikuistumista. Ristiriitaista nuorten luotonkäytössä on se, että nuoret hankkivat tavanomaisia kestokulutustavaroita asuntoihinsa kulutusluotoilla. Kyse ei ole ylellisyyskulutuksesta, mutta nuorten pienituloisuus huomioiden heillä ei olisi varaa tavanomaisiinkaan kestokulutustavaroihin kulutusluotoilla, kirjoittaa tutkija Anna-Riitta Lehtinen Kuluttajatutkimuskeskuksesta tuoreessa Ympäristöministeriön julkaisemassa nuorten asumista käsittelevässä julkaisussa.

Lue lisää

23.2.2011 Tiedotustilaisuus ja kuluttajapolitiikan seminaari perjantaina 25.2.2011 klo 9.30 Säätytalolla

Tiedotustilaisuuden avaa ministeri Anni Sinnemäki. Katsaus kuluttajapolitiikan nykytilaan -raportin esittelevät johtaja Eila Kilpiö Kuluttajatutkimuskeskuksesta ja johtaja Anja Peltonen Kuluttajavirastosta. Tiedotustilaisuuden jälkeen pidettävässä kuluttajapolitiikan seminaarissa puhuvat akatemiatutkija Mika Pantzar, kuluttajaekonomian yliopistonlehtori Minna Autio ja oikeustieteen tohtori, professori Kirsti Rissanen. Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 23.2.2011 klo 16.00: eija.niiranen@kuluttajatutkimuskeskus.fi tai puh. 010 605 9019.

Lue lisää

 

23.2.2011 Paikallinen energianeuvonta sopii käyttäjien tarpeisiin

Kansalaiset tarvitsevat apua energian säästämiseen, ja sitä saadaan parhaiten omalta paikkakunnalta. Paikalliset energianeuvojat - alueelliset energiatoimistot, kansalaisjärjestöt ja energiapalveluyritykset - tekevät tärkeää työtä. Työhön tarvitaan kansallisia resursseja ja yhteisiä toimintatapoja, mutta myös joustavuutta sopeuttaa hankkeita paikallisiin oloihin ja energian käyttäjien tarpeisiin, sanoo tutkimusprofessori Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

22.2.2011 Ruuan alv-ale näkyy edelleen hinnoissa

Ruuan arvonlisäveron aleneminen näkyy edelleen ruuan hinnoissa. Vuosi arvon­lisäveron alentamisen jälkeen 60 prosenttia arvonlisäveron hintoja alentavasta vaikutuksesta oli haihtunut, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus. Elintarvikkeiden hintoja nosti erityisesti raaka-aineiden hintojen voimakas nousu vuoden 2010 syksyllä.

Lue lisää

 

11.2.2011 Hyvä suunnittelu syntyy puhuen ja osallistuen

Suomalaisen päätöksenteon puute ja haaste on keskustelun vähäisyys. Puheen merkitystä ei aina ole ymmärretty, kun on uskottu yhteneväiseen ymmärrykseen asioista, yhteen totuuteen. Hyvään ratkaisuun pääseminen vaatii paljon puhetta ja keskustelua, Sitran strategisen designin johtaja Marco Steinberg sanoi puhuessaan USER-X- ja Valon päivä -seminaarissa Helsingissä perjantaina 11. helmikuuta.

Lue lisää

11.2.2011 USER-X- ja Valon päivä -seminaarin koelähetys

USER-X- ja Valon päivä -seminaarin alustukset videoidaan. Videot ovat katsottavissa osoitteessa: http://www.livestream.com/ncrc. Käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan kehittäjäfoorumi USER-X ja Kuluttajatutkimuskeskus järjestävät yhteistapahtuman perjantaina 11.2.2011 klo 9.00-12.00 Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Kyseessä on samaan aikaan sekä USER-X-kehittäjäfoorumin kick off -tilaisuus että Kuluttajatutkimuskeskuksen perinteinen Valon päivä -seminaari. Kehittäjäfoorumin alullepanijoita ovat Forum Virium Helsinki, Kuluttajatutkimuskeskus, Tekes sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lue lisää

19.1.2011 Kestävä joukkoruokailu kaipaa lisää tukitoimia

Joukkoruokailua haluttaisiin tehdä ympäristömyötäiseksi nopeasti, mutta toimeenpano vaatisi enemmän resursseja, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus. Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa julkistettiin huhtikuussa 2009 ja sen mukaan yksi kasvisateria, sesonginmukainen ateria tai luomuateria piti olla viikoittain tarjolla jo vuonna 2010.

Lue lisää

14.1.2011 Tiedotustilaisuus 19.1. - Kestävä joukkoruokailu kaipaa lisää tukitoimia

Joukkoruokailua haluttaisiin tehdä ympäristömyötäiseksi nopeasti, mutta toimeenpano vaatisi enemmän resursseja. Julkisten hankintojen kestä­vyyden edistäminen joukkoruokailussa on toteutunut aiottua hitaammin, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus. Tervetuloa tiedotustilaisuuteen keskiviikkona 19.1. klo 10.30 Kuluttaja­tutkimuskeskuksen MoniTori-saliin (Kaikukatu 3, 5. kerros, Helsinki). Ympäristö­ministeriön ylitarkastaja Taina Nikula esittää tiedotustilaisuudessa kommenttipuheenvuoron.

Lue lisää

3.1.2011 Tieteen päivät 12.–16.1.2011 (ke–su) Helsingin yliopiston päärakennuksessa

Päivien pääteema on Arjen arvoitus – Vardagens under. Keskiviikkona Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen puhuu arkipäivän ympäristöpolitiikasta, tutkija Anna-Riitta Lehtinen kertoo maksuvaikeuksista selviytymisestä ja tutkija Liisa Peura-Kapasen aiheena on turvallisuus kaupassa. Erikoistutkija Mikko Jauho puhuu syömisen riskeistä, terveydestä ja ihmisen arjesta. Tieteen päivien ohjelmatiedot ovat osoitteessa http://www.tieteenpaivat.fi/tp2011/index.html.

Lue lisää

17.12.2010 Kuluttajat reagoivat lamaan ripeästi

Kuluttajat näyttävät reagoivan lamaan poliittisia päätöksentekijöitä ripeämmin. Esimerkiksi kesällä 2008 kuluttajien varovaisuuden kasvu näkyi kaupan tilastoissa ylellisyyshyödykkeiden kysynnän hiipumisessa. Yksi syy kuluttajien nopeaan reaktiokykyyn saattaa olla nykyaikainen media, joka sitoo suomalaisen kuluttajan maailmanmarkkinoihin huomattavasti nopeammin kuin talouden kauppavirrat. Olisiko siis syytä siirtää talouden ennakoinnin katse ulkomaankaupan virroista kohti globalisoituvan median uutisvirtoja, kysyvät Aalto-yliopiston akatemiatutkija Mika Pantzar ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Hannu Kytö Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa vuosikirjassa.

Lue lisää

16.12.2010 Joukkoliikenteen, hajautetun energiantuotannon ja ikääntyvien yhteiskuntien sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen kiinnostaa suomalaisia

Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämän kansalaisraadin mukaan julkisesti rahoitettavan tutkimus- ja kehitystyön avulla tulisi kehittää yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja, kuten joukkoliikenteen tekniset ja sosiaaliset innovaatiot; hajautettu energiantuotanto; ikääntyvien yhteiskuntien sosiaaliset innovaatiot; eurooppalaista identiteettiä tukeva televisio; tiiviiden eurooppalaisten ekokaupunkien kokeilu; yhdistelmämateriaalien kierrätys sekä työn jakamisen linjausten Euroopan laajuinen yhtenäistäminen. Tulokset selviävät Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta raportista, jossa selvitetään seitsemässä EU-maassa toteutetun CIVISTI-hankkeen tuloksia.

Lue lisää

30.11.2010 Mielen ja kehon eliksiirit -ohjelma käynnistyy

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamiskeskittymän tutkimusohjelma Mielen ja kehon eliksiirit alkaa tammikuussa 2011. Tekesin rahoittama hanke jakaantuu kahteen päätutkimusalueeseen, joista toinen on terveyden ja hyvinvoinnin palveluekosysteemit ja toinen terveyskäyttäytyminen. Keskeisiä toimijoita hankkeessa ovat yritykset (mm. Firstbeat Technologies Oy, Kustannus Oy Duodecim, Orion Pharma, Mawell Oy,Valio Oy, Vivago Oy), ja valituiksi tulleet tutkimuslaitokset (mm. Aalto Health Management, Kuluttajatutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston psykologian laitos, Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Työterveyslaitos, VTT). Keskeisintä Kuluttajatutkimuskeskuksen kannalta on tavoitella palveluiden suunnittelun kuluttajalähtöistä näkökulmaa hankkeen kaikissa osa-alueissa. Pääosa tutkimustyöstä tehdään elämäntapaterveyden tutkimuksessa eli niiden esteiden tunnistamisessa ja kannusteiden kehittämisessä, joita tarvitaan tukemaan ihmisten moninaista hyvinvointia. Kuluttajatutkimuskeskus toteuttaa muun muassa teorian ja nykyisen tietämyksen koontia ja analyysiä, arjen rytmianalyysiä ja koetun hyvinvoinnin tutkimusta.

Lue lisää

30.11.2010 Hyvinvointiprosessin tukeminen sosiaalisessa mediassa ja valmennuksessa

Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun vetämänä käynnistyy vuonna 2011 tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia sosiaalisen median keinoin tukeva sovellus. Sen taustalla on laaja-alainen ymmärrys ihmisten käyttäytymisestä ja tarpeista hyvinvoinnin saralla. Kuluttajatutkimuskeskus on mukana hankkeessa tuottamassa sekä markkinoilla olevien sovellusten kuluttajakuvan analyysiä että ymmärrystä kuluttajien kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja kuluttajakäyttäytymisestä.

Lue lisää

30.11.2010 Hyvä pakkaus on tuttu ja toimiva myös tulevaisuudessa

Kuluttajien mielestä käytettävyyden, ekologisuuden ja viestinnällisyyden tulisi olla pakkaussuunnittelun kulmakiviä tulevaisuudessa. Hyvä pakkaus on helppo avata ja sulkea uudelleen, ja siitä on kätevää annostella tuotetta. Tuttuus on etu: paketti löytyy nopeasti hyllystä ja sen avaaminen onnistuu rutiinilla. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa kuluttajat arvioivat tulevaisuuden pakkauskonsepteja.

Lue lisää

29.11.2010 Nuorten taloudellisen osaamisen edistäminen

Kuluttajatutkimuskeskuksessa käynnistyy vuoden 2011 alusta tutkimushanke, jonka tarkoituksena on edistää kuluttajien taloudellista osaamista. Tekesin rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa taloudellista osaamista ja käyttäytymistä lähestytään kuluttajanäkökulman lisäksi taloudellisen ympäristön toimijoiden - viranomaiset, koulu, finanssiala ja media - näkökulmista. Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää nuorille eri kanaviin innovatiivisia ratkaisuja, palveluita ja työvälineitä taloudellisen ympäristön ymmärtämiseen ja taloudellisten asioiden hoitamiseen. Tutkimushankkeeseen osallistuvat rahoittavina osapuolina Kuluttajatutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Finanssialan keskusliitto, Suomen Pankki, Tapiola, Turva ja Otavamedia. Sen lisäksi hankkeeseen osallistuvat asiantuntijapanostuksella Finanssivalvonta, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Projektia johtaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas.

Lue lisää

24.11.2010 Kuluttajatutkimuskeskuksen ravintolapalveluiden alv-tutkimus julkaistaan alkuvuodesta 2011

Julkisuudessa on keskusteltu ravintolapalveluiden arvonlisäveron siirtymisestä hintoihin, ja siinä yhteydessä on esiintynyt epätarkkuuksia Kuluttajatutkimuskeskuksen toteuttamasta ravintolapalveluiden hintatutkimuksesta. Kuluttajatutkimuskeskus julkaisi 8.11. tiedotteessa ennakkotietoja tekeillä olevasta tutkimuksesta. Ennakkotiedoissa todettiin, että arvonlisäveron alentaminen näkyi ravintolaruuan ja alkoholittomien juomien hinnoissa. Hintamuutokseen liittyvä tutkimus julkaistaan alkuvuodesta 2011. Tutkimuksessa esitellään hintamuutosten lisäksi tutkimuksen lähtökohdat ja metodit. Tutkimus tehdään yhteisrahoitteisesti MaRan (Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry) kanssa, mutta MaRa ei osallistu tutkimuksen suunnitteluun eikä käytännön toteutukseen. Tutkimustyö toteutetaan Kuluttajatutkimuskeskuksessa itsenäisesti ja riippumattomasti. Vuonna 2011 Kuluttajatutkimuskeskus jatkaa tutkimusta ravintola-alan muista ajankohtaisista kuluttajakysymyksistä.

Lue lisää

22.11.2010 Sinnemäki: Kuluttajaneuvonnan muutos ollut toimiva

Kuluttajaneuvonnan valtiollistaminen on osoittautunut toimivaksi muutokseksi. Sen avulla on saatu yhtenäisyyttä ja tehokkuutta sekä hyödytetty kuluttajien asemaa markkinoilla, kuluttaja-asioista vastaava ministeri Anni Sinnemäki (vihr.) sanoi maanantaina 22.11. puhuessaan kuluttajapolitiikan aamupäivässä Helsingissä. Sinnemäki käsitteli puheessaan hallituskauden aikaansaannoksia kuluttajapolitiikassa sekä tulevan hallituskauden haasteita.

Lue lisää

22.11.2010 Kiuru: Tarvitaan kuluttajahallinnon ja -lainsäädännön arviointi

Ensi hallituskaudella pitäisi tehdä kuluttajahallinnon ja –lainsäädännön arviointi, vaati kansanedustaja, Suomen Kuluttajaliiton puheenjohtaja Krista Kiuru (sd) puhuessaan maanantaina 22.11. kuluttajapolitiikan aamupäivässä Helsingissä. Olisi keskeistä arvioida, mitä asioita kuluttajaviranomaiset tekevät ja mitkä tehtävät kuuluvat mieluummin järjestöille.

Lue lisää

22.11.2010 Kilpiö: Kuluttaja-asioihin tarvitaan lisää yhteistyötä hallinnonaloille

Kuluttaja-asioissa tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän horisontaalista yhteistyötä, jotta ongelmakohtiin voidaan tarttua nopeasti. Jos ongelmat markkinoilla näkyvät vain valituksina kuluttajahallinnossa, ei pystytä riittävän nopeaan reagointiin ongelmien ratkaisemiseksi, Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Eila Kilpiö sanoi maanantaina 22.11. puhuessaan kuluttajapolitiikan aamupäivässä Helsingissä.

Lue lisää

19.11.2010 Energiatehokkuus vaatii paikallistason ratkaisuja

Tehokas energian kulutuksen vähentäminen vaatii käyttäjien huomioimista erityisesti paikallistasolla. Kuluttajien käyttäytymisen muuttaminen onnistuu, kun sekä yhteisöön liittyviä että yksilöllisiä pulmia pystytään ratkaisemaan, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen työryhmänsä kanssa tuoreessa Energy Policy -lehdessä. Artikkelissa käsitellään neljän eri yhteisön; kunnan, toimialayhteisön, intressiyhteisön ja ad hoc yhteisön, työskentelyä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Lue lisää

19.11.2010 Kulutus tärkeää ilmastonmuutoskeskustelussa

Politiikan areenan laajeneminen yhä uusille alueille muun muassa ilmastonmuutoksen hallinnan myötä nostaa kansalais- ja kuluttajakeskustelut entistä tärkeämpään rooliin. Ilmastonmuutokseen liittyvässä keskustelussa kansalaiset nostavat esiin poliittisten kysymysten lisäksi kuluttajuuteen liittyviä teemoja: kansalaiset hakevat ratkaisuja ilmastonmuutokseen kulutuskysymysten kautta, kun heille ei ole tarjolla poliittista valtaa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäälliköt Minna Lammi ja Petteri Repo sekä tutkimusjohtaja Päivi Timonen tuoreessa Kulutustutkimus.Nyt –lehdessä. Lehti julkistettiin Kulutustutkimuskeskuksen seuran syysseminaarissa 19.11.2010.

Lue lisää

19.11.2010 Kuluttajapolitiikka murrosvaiheessa

Kuluttajapolitiikka on muutosvaiheessa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Perimmäisenä syynä tähän ovat markkinoiden laajentuminen sekä sen myötä yleinen kuluttajuuden muutos. Kuluttajatutkimuskeskuksen työselosteessa tarkastellaan kuluttajapolitiikkaa sekä OECD:ssä että EU:ssa. Kansainvälisiä suuntaviivoja peilataan kansallisen tason keskusteluihin esittelemällä, miten kuluttajapolitiikkaa kehitetään ja toteutetaan Australiassa ja Britanniassa.

Lue lisää

11.11.2010 Kauppojen turvallisuudessa petrattavaa

Päivittäistavaramyymälöissä suhtaudutaan vakavasti turvallisuusasioihin, mutta parannettavaakin löytyy. Tavaroiden poimiminen korkealta, tuotepyramidit ja kampanjatuotteiden sijoittelu voivat aiheuttaa vaaratilanteita kuluttajan ostoskierroksella. Turvallisuusmääräysten noudattamisessa löytyy myös laiminlyöntejä. Nämä käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa havainnoimalla tutkittiin kauppojen turvallisuutta.

Lue lisää

8.11.2010 Ravintolapalveluiden alv:n alentaminen siirtyi asiakashintoihin

Ravintolapalveluiden arvonlisäveron alentaminen näkyi ravintolaruoan ja alkoholittomien juomien asiakashinnoissa koko toimialalla. Tämä selviää Kuluttajatutkimuskeskuksen hintaseurantatutkimuksen tuloksista. Eniten hinnat laskivat ketjuihin kuuluvissa kahviloissa sekä liikenneasemaravintoloissa. MaRan jäsenravintolat siirsivät ravintolapalveluiden arvonlisäveron alentamisen 86 prosenttisesti asiakashintoihin.

Lue lisää

5.11.2010 Terveysvaikutteisilla elintarvikkeilla kohennetaan hyvinvointia

Nuoret käyttävät terveysvaikutteisia elintarvikkeita samoista syistä kuin aikuisetkin. Niitä syödään terveyden ja oman hyvinvoinnin kohentamiseksi, mutta myös hyvän maun vuoksi, kertoo Päivi Lemmetyisen ja Mari Nivan artikkeli Kehittyvä Elintarvike -lehdessä. Tutkimukseen vastanneet sata nuorta eri puolelta Suomea tunsivat hyvin myös terveellisen syömisen periaatteet ja olivat kiinnostuneita omasta terveydestään. Erilaisten terveysvaikutteisina markkinoitujen elintarvikkeiden käyttö oli nuorten keskuudessa pikemminkin satunnaista kuin säännöllistä. Aikuisten tapaan nuoret pitivät terveyttä edistävinä myös sellaisia peruselintarvikkeita kuin kasvikset, hedelmät, marjat, maito ja ruis. Artikkeli perustuu Lemmetyisen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tekemään opinnäytetyöhön.

Lue lisää

2.11.2010 Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari 19.11

Kulutustutkimuksen seura järjestää perinteisen syysseminaarin aiheesta Kulutuksen niukkuus, runsaus ja kauneus perjantaina 19.11 klo 12–16 Tilastokeskuksen tiloissa Helsingissä.

Lue lisää

29.10.2010 Vuoropuhelu kulutuksen kanssa yhä tärkeämpää tuotekehitykselle

Kuluttajat eivät ole olleet halukkaita toteuttamaan seuraavan sukupolvien matkapuhelinten käyttöennusteita, arvioivat akatemiatutkija Mika Pantzar ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo tuoreessa Consumer Behaviour - A Nordic Perspective -kirjassa. Pantzar ja Repo pitävät tätä esimerkkinä siitä, että teknologiavetoisuus ei enää ohjaa innovaatioiden käyttöönottoa. Tuotekehityksen vuoropuhelu kulutuksen kanssa on kasvattanut merkitystään.

Lue lisää

26.10.2010 Lehtonen: Asumiseen liitetyt palvelut voisivat keventää arkea

Asumisen kevyillä palveluratkaisuilla voitaisiin keventää erilaisten ja eri ikäisten asukkaiden arkipäivää. Palveluasumisratkaisuja voitaisiin hyvin tarjota myös muille kuin iäkkäille. Kevyisiin palveluihin voisi liittyä vaikka tieto-, ruuansäilytys- ja pesulapalveluita sekä erilaisten palveluiden välitystä, professori Hilkka Lehtonen Aalto-yliopistosta sanoi puhuessaan Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -tutkimushankkeen loppuseminaarissa Helsingissä tiistaina 26.10.

Lue lisää

26.10.2010 Nupponen: Asukaslähtöisyydelle yhteiskunnallinen tilaus

Asukaslähtöisyydelle asuntorakentamisessa on tällä hetkellä yhteiskunnallinen tilaus. Ryhmärakennuttaminen on yksi tapa lisätä asukaslähtöisyyttä. Se tarjoaa mahdollisuuksia edulliseen, asukkaiden näköiseen asuntorakentamiseen, tutkija Terttu Nupponen Aalto-yliopistosta sanoi puhuessaan Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -tutkimushankkeen loppuseminaarissa Helsingissä tiistaina 26.10.

Lue lisää

26.10.2010 Puustinen: Pärjäämisen ihanne ylläpitää löyhää yhdyskuntarakennetta

Omatoimisuuden ja pärjäämisen ihanne suomalaisessa asuntopolitiikassa on johtanut omistusasumisen ja oman talon rakentamisen arvostukseen. Vuokra-asumista on kohdeltu toisarvoisena mallina, joka kuuluu vain niille, jotka eivät kykene hankkimaan omaa asuntoa. Omatoimisuuden arvostus samoin kuin luonnon arvostus ylläpitävät myös löyhää yhdyskuntarakennetta. Vihreät ja avarat näkymät ovat suositumpia kuin tiiviit ja urbaanit yhdyskuntanäkymät, tutkijatohtori Sari Puustinen Aalto-yliopistosta sanoi puhuessaan Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -tutkimushankkeen loppuseminaarissa Helsingissä tiistaina 26.10.

Lue lisää

26.10.2010 Krokfors: Ympäristökriisi myös kaavoituksen ongelma

Globaali ympäristökriisi on myös kaavoituksen ja asumisen suunnittelun kriisi. Britanniassa tämän ajattelun pohjalta on kehitetty yhteistoimintaa, jonka avulla suunnittelua voitaisiin parantaa. Tämä CABE-malli toimii sekä valtiovallan neuvonantajana että yleisön edun takaajana, tutkija Karin Krokfors Aalto-yliopistosta sanoi puhuessaan Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -tutkimushankkeen loppuseminaarissa Helsingissä tiistaina 26.10.

Lue lisää

26.10.2010 Asumisen kirjoa laajennettava pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun asuntotuotantoon on saatava keskeisiin muutostrendeihin vastaavia asumisen ja rakennuttamisen tapoja perinteisen massatuotannon lisäksi, vaativat asumisen tutkijat. Asumisen kentälle kaivataan myös uusia aktiivisia toimijoita, todettiin Aalto-yliopiston YTK:n johtaman Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -tutkimushankkeen loppuseminaarissa Helsingissä tiistaina 26.10. Kulutajatutkimuskeskus on ollut hankkeessa tutkimuskumppanina.

Lue lisää

20.10.2010 Takuu-Säätiön asiakkaat selviytyvät tiukastakin maksuohjelmasta

Yhdeksän kymmenestä ylivelkaantuneesta Takuu-Säätiön takausasiakkaasta maksaa lainansa loppuun. Takuu-Säätiön asiakkaat ovat saamaansa palveluun ja velkojen järjestelyyn tyytyväisiä, vaikka lainan maksuohjelmaa ja asetettuja sääntöjä pidetään tiukkoina. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen Takuu-Säätiölle tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin järjestelylainan saaneiden säätiön asiakkaiden selviytymistä velkaongelmista. Tutkimuksen aineisto koottiin ryhmäkeskusteluin ja henkilökohtaisin haastatteluin Takuu-Säätiön maksuohjelmassa olevilta tai sen onnistuneesti päättäneiltä velallisilta.

Lue lisää

19.10.2010 Mitä eläminen maksaa?

Yksin asuvan miehen taloudessa tarvitaan 260 erilaista tavaraa ja palvelua, jotka ovat välttämättömiä toimeentuloon ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen tämän päivän Suomessa. Nelihenkisessä pikkulapsiperheessä lukumäärä on 365. Näiden hankkiminen maksaa 495–1 497 euroa kuukaudessa ilman asumista ja liikennemenoja. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa laadittiin kohtuullisen minimin viitebudjetit. Tutkimus on osa laajempaa perusturvan tasoa useista näkökulmista valottavaa tutkimushanketta, jota johtaa Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto ja osarahoittaa Suomen Akatemia.

Lue lisää

15.10.2010 Investointi turvallisuuteen kannattaa

Kaupan turvallisuusinvestoinnit parantavat asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden tunnetta sekä vaikuttavat parhaimmillaan positiivisesti työilmapiiriin. Turvallisuusinvestoinnit voivat auttaa myös liiketoiminnan onnistumisessa. Tulokset käyvät ilmi Kaupallisten keskusten turvallisuus ja kilpailukyky -tutkimusprojektin tuloksista. Hankkeen loppuseminaarissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 15.10. todettiin, että aina ei tarvita suuria investointeja, vaan monet kuluttajien havaitsemat turvallisuuspuutteet voidaan korjata varsin pienin kustannuksin. Samassa yhteydessä julkaistiin kokoomateos projektin osatutkimusten tuloksista.

Lue lisää

8.10.2010 Vatvonnasta syntyy hyvää toimintaa

Vastuullisuus ei saisi olla hyvin toimeentulevien etuoikeus ja kuluttajan tulisi ylipäätänsä saada osallistua vastuullisuuden määrittelyyn. Yhteiskuntavastuun kautta yritykset voivat myös yrittää saada suoran yhteyden kuluttajiin, mikä on erittäin hyvää bisnestä, kirjoittaa Kuluttajatutimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo Vastuullinen Vaikuttaja -lehden kolumnissa.

Lue lisää

5.10.2010 Professori Alan Warden virkaanastujaisluento

Professori Alan Warde pitää virkaanastujaisluennon keskiviikkona 6.10. klo 16.15-18.00. Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Luennon otsikkona on The Challenge of Making Consumption Sustainable. Alan Warde on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia kulutussosiologian alalla. Professuuri on Erkon säätiön rahoittama ja sijaitsee Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Warden toimikausi on 1.8.2010-31.7.2011.

Lue lisää

30.9.2010 Innovaatio on jatkuva prosessi

Innovaatiot eivät ole hetken välähdyksiä, vaan ne pitäisi ymmärtää mieluummin prosesseina. Suunnittelijat, tuottajat ja kuluttajat ovat kaikki eri tavoin mukana tässä prosessissa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori ja Aalto-yliopiston akatemiatutkija Mika Pantzar sekä Lancasterin yliopiston professori Elizabeth Shove Technology Analysis & Strategic Management -lehdessä ilmestyneessä artikkelissa. Artikkelissa käytetään esimerkkinä sauvakävelyä.

Lue lisää

30.9.2010 Muovi sopi yhteen tehokkuusihanteen kanssa

Muovin käyttö yleistyi suomalaiskodeissa 1950-luvulla. Sen läpimurtoa olisi ehkä saattanut ennakoida, kun arkielämään tuotiin uudenlaisia työtehon ja hallinnan valmiuksia. Muovi sopi hyvin yhteen sen ajan tehokkuusihanteiden, kotitalouden tehostamisen ja perheen työnjaon ihanteiden kanssa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Minna Lammi ja tutkimusprofessori, Aalto-yliopiston akatemiatutkija Mika Pantzar Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften -lehdessä.

Lue lisää

30.9.2010 Asuminen ja työ ohjaavat pääkaupunkiseudun muuttovirtoja

Pääkaupunkiseudun ja sen ympärillä olevien kuntien välinen muuttoliike elää talouden tahtiin. Asumisen kalleus ajaa pääkaupunkiseudulta kehyskuntiin ja työ houkuttelee muuttamaan muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle. Halvempi asuminen ja oma pientalo puolestaan houkuttelevat ympäryskuntiin, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Hannu Kytö ja tutkija Jenni Väliniemi Hyvinvointikatsauksessa ilmestyneessä artikkelissa.

Lue lisää

30.9.2010 Mieluisan asunnon vuoksi ajetaan pitkiä matkoja autolla

Asuminen ja liikenne ovat avainasemassa, kun pääkaupunkiseudun kuntien houkuttelevuutta pyritään lisäämään. Toiveidensa mukaisen asunnon lisäksi pääkaupunkiseudun muuttajat arvostavat hyviä liikenneyhteyksiä sekä asuinalueen rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä. Valintaan ei niinkään vaikuta asuinkunta tai asunnon sijainti, vaan mahdollisuus hankkia omien toiveiden mukainen koti, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila Hyvinvointikatsauksessa ilmestyneessä artikkelissa.

Lue lisää

28.9.2010 Talouden kuvat suomalaisessa mediassa

Kuluttajatutkimuskeskuksessa käynnistyy tutkimushanke, jossa tutkitaan talouden representaatioita suomalaisessa mainonnassa ja journalismissa. Helsingin yliopisto johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa kolmivuotista hanketta, jossa viisi yksittäistä tutkimusta käyttävät laajaa media-aineistoa. Osahankkeista kaksi tehdään Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Tutkimuksissa tarkastellaan historiallisesti taloutta arkea jäsentäväksi merkittäväksi tekijäksi. Taloudella tarkoitetaan arkisia tapoja esittää ihmisten suhde abstraktiin järjestelmään, jolle voidaan antaa merkityksiä.

Lue lisää

28.9.2010 Well-being Camp -hyvinvoinnin asiantuntijaseminaari Vierumäellä

Osana Euroopan Teknologiainstituuttiverkoston (EIT) seminaaria järjestetään Wellbeig Camp -asiantuntijaseminaari, jossa tavoite on saattaa yhteen yritysmaailman ja tutkimuksen asiantuntijat keskustelemaan suomalaisen hyvinvoinnin kehittämisestä kuluttajalähtöisesti, hyvinvointia laajasti tarkastellen ja teknologiaa hyödyntäen. Kuluttajatutkimuskeskus mukana järjestämässä Vierumäellä pidettävää seminaaria 28.10.2010. Yleisölle avoin seminaari tarjoaa useita mielenkiintoisia alustuksia johtavilta suomalaisilta tutkijoilta ja yritysten esityksiä muun muassa hyvinvointiteknologian tulevaisuuden näkymistä, liiketoiminnan kansainvälistämisestä ja kuluttajakäyttäytymisestä hyvinvoinnin näkökulmasta.Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää joko tutkimus- tai yritysposteri.

Lue lisää

17.9.2010 Kuluttaminen ja tuottaminen kohtaavat harvoin

Kuluttamisen ja tuottamisen maailmat liikkuvat yhä omia polkujaan. Kuluttajien muuttuvien tarpeiden mallintaminen ja simulointi -hankkeen eri tutkimuksissa havaittiin, että kuluttajat ja palveluiden ja tuotteiden suunnittelijat mieltävät kuluttamiseen liittyvät asiat eri tavoin ja tämän vuoksi on syytä kehittää kuluttajien ja yritysten yhteisten työpajojen, arjen havainnoinnin ja kuluttajatiedon dokumentoinnin menetelmiä yrityksissä. Kuluttajatarpeiden muuttumista yrityskontekstissa analysoiva kolmivuotinen Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun johtama KULTA-tutkimushanke saatiin päätökseen syyskuun aikana.

Lue lisää

17.9.2010 Loppuseminaari urbaanista asumisesta

Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -tutkimushankkeen loppuseminaari pidetään tiistaina 26.10.2010 klo 12.30–16.30 Helsingissä Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki). Seminaarin pääpuhujana on professori Ronald van Kempen Utrechtin yliopistosta.Tilaisuudessa julkistetaan myös hankkeen julkaisu Asutaan urbaanisti!

Lue lisää

10.9.2010 Miksi terveyspolitiikka ei tarttunut Väinö Kanniston sydäntautihavaintoihin 1940-luvulla?

Terveyspolitiikkaa hallitsi aina 1950-luvulle asti väestöpoliittinen huoli, joka kohdisti huomion tartuntatauteihin lapsuudessa ja aikuisiässä ja piti sepelvaltimotaudin kaltaiset krooniset vanhuusiän vaivat poissa terveyspolitiikan asialistalta. Siksi väestöntutkija Väinö Kanniston tutkimukset eivät johtaneet terveyspoliittisiin aloitteisiin, vaikka hän havaitsi jo 1940-luvulla tutkimuksissaan Itä-Suomen korkean sydäntautikuolleisuuden. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Jauho kirjoittaa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistussa tuoreessa artikkelissa, että Kannisto on jälkikäteen nostettu suomalaisen sydäntautiprojektin menestystarinassa edelläkävijän asemaan. Jauhon näkemyksen mukaan Kanniston merkitys on ennemminkin siinä, että hän juurrutti uudenlaisen tilastollisen otteen kansanterveyden tarkasteluun.

Lue lisää

6.9.2010 Kestävään ruuan kulutukseen päästään yhteistyöllä

Kestävän ruuan kulutuksen lisääminen vaatii säädösten lisäksi uusia innovaatioita. Arkipäiväisten tapojen muutos vaatii aitoa yhteistyötä tuottajien, kuluttajien ja välittäjien kesken. Kuluttajat on otettava vahvasti mukaan suunnitteluun, jotta muutoksia saadaan aikaan, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Päivi Timonen sanoi puhuessaan Euroopan maataloustutkimussuunnitelman EURAGRI:n konferenssissa Helsingissä maanantaina 6.9.2010. Kolmipäiväisen konferenssin ohjelma löytyy EURAGRI:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.euragri.org/

Lue lisää

6.9.2010 Vapaa-aika suuri menoerä lapsiperheissä

Kahden huoltajan lapsiperheissä rahaa kuluu runsaasti liikenteeseen, vaatteisiin ja vapaa-aikaan. Perinteisten välttämättömyyksien lisäksi nämä näyttävät olevan tämän päivän lapsiperheille välttämättömiä kulutuskohteita. Erityisesti hyvätuloiset lapsiperheet käyttävät vapaa-aikaan ja kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin entistä enemmän rahaa, kirjoittavat Kelan tutkimusosaston erikoistutkija Mikko Niemelä ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas tuoreessa Perhepiirissä-kirjassa julkaistussa artikkelissa.

Lue lisää

30.8.2010 Tilaa Kuluttajatutkimuskeskuksen uutiskirje

Kuluttajatutkimuskeskus alkaa julkaista neljä kertaa vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä. Ensimmäinen kirje julkaistaan syyskuussa. Uutiskirjeessä kerromme tuoreista tutkimuksistamme, alkavista hankkeistamme, kiinnostavista seminaareista ja muusta ajankohtaisesta. Voit tilata uutiskirjeen osoitteessa http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/kuluttajatutkimuskeskus/uutiskirje tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tiedotus@kuluttajatutkimuskeskus.fi

Lue lisää

16.8.2010 Taloudellinen tuottavuus ei lopu eläkeikään

Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen sanotaan romuttavan koko hyvinvointiyhteiskunnan perustan, koska se aiheuttaa kestävyysvajeen valtion budjettiin ja johtaa hoivapalvelujen puutteeseen. Suurin osa eläkkeelle siirtyneistä ja siirtyvistä on hyväkuntoisia, joten heillä on varsin todennäköisesti edessään parikymmentä toimeliasta vuotta. Suuret ikäluokat tekevät kuitenkin runsaasti vapaaehtoistyötä, joten eläkkeelle siirtyminen on vain siirtymistä virallisen talouden piiristä epäviralliseen eli palkattomaan talouteen, kirjoittaa erikoistutkija Johanna Varjonen Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

12.8.2010 Multimedian markkinointi riippuvainen koko mediakentästä

Multimedia on tullut matkapuhelimiin, mutta sen markkinointi on vahvasti riippuvainen muusta mediakentästä. Tämä tarkoittaa paitsi haasteita, myös mahdollisuuksia yhdistää markkinointia ja palveluja uudella tavalla tai luoda uusia palveluja,jotka tukeutuvat useisiin eri tiedotusvälineisiin, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Petteri Repo ICST's Global Community Magazine -lehdessä.

Lue lisää

10.8.2010 Lapsiperheiltä puuttuu aikaa, ei rahaa

Lapsiperheiden toimeentulo on viime vuosina heikentynyt muuhun väestöön verrattuna, mutta enemmistö kahden huoltajan lapsiperheistä kuuluu hyvin ansaitsevien joukkoon. Lapsiperheiden ahdingossa on enemmän kyse ajan kuin rahan puutteesta. Nykyperheillä ei ole läheisten muodostamia verkostoja käytettävissä tilapäiseen lastenhoitoon tai kotiapuun, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Riepu Pakoma ja tutkimuspäällikkö Anu Raijas Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

5.8.2010 Monen nuoren taloudenhallinta on olematonta

Taloudellisesta riippumattomuudesta on tullut täysi-ikäisyyden ohella tärkeä aikuisuuden määrittäjä. Vaikka nykynuoret ovat tottuneita rahankäyttäjiä, heillä on vähän kokemusta oman talouden hallinnasta ja ostopäätösten tekemisestä. Kulutusluoton saaminen on aikuisuuden, luottokelpoisuuden ja hyväksynnän osoitus, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Anna-Riitta Lehtinen Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

3.8.2010 Tuulivoima sopeutettava alueellisesti

Tuulivoiman alueellinen hyväksyttävyys riippuu siitä, miten hyvin hanke pystytään sopeuttamaan sille alueelle, jonne voimala rakennetaan. Projekti, jota muokataan alueen tarpeiden mukaan, sopii ympäristöönsä ja saa myös alueen asukkaiden hyväksynnän, kirjoittavat tutkija Eric Jolivet Toulousen yliopistosta Ranskasta ja tutkimusprofessori Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta Energy Policyssä julkaistussa artikkelissa. Artikkeli esittelee Etelä-Ranskassa lähellä Albia sijaitsevan tuulivoimalaprojektin haasteita.

Lue lisää

24.7.2010 Ravitsemusongelmia ei ratkaista valistuksella

Väestön lihominen ja aikuisiän diabeteksen lisääntyminen osoittavat, että ravitsemukseen liittyviä terveysongelmia ei ole voitettu. Ravitsemus on myös poliittisesti tärkeä kysymys. Sekä terveyden edistämisen strategiat että ruokakulttuuria ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat poliittiset ohjelmat ottavat siihen kantaa. Ne ovat eri linjoilla siitä, kuuluuko päävastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä yksilölle vai yhteiskunnalle, kirjoittavat erikoistutkijat Mikko Jauho ja Mari Niva Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

14.7.2010 Valmisruokaa vai kotiruokaa

Valmisruokia kulutetaan Suomessakin paljon huolimatta siitä, että ne ovat kalliimpia kuin vähemmän jalostetut elintarvikkeet. Kuluttajat ovat olleet valmiita maksamaan ruoanlaitosta säästyneestä ajasta ja valmistamisen helppoudesta, kirjoittaa erikoistutkija Ari Peltoniemi Turun Sanomien kirjoittajavieras-palstalla 14.7.

Lue lisää

1.7.2010 Uudet maksutavat vaativat sopeutumista

Niin pankeilla kuin kaupoilla on vielä pohtimista siinä, miten asioinnin helppoutta, kuluttajan yksityisyyden suojaa ja sen myötä maksamisen turvallisuutta voidaan lisätä. Uusien maksutapojen hyväksyminen vie aina aikaa ja edellyttää, että kuluttajat oivaltavat itse uusien käytäntöjen hyödyt ja kokevat ne turvallisiksi omassa arjessaan, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Liisa Peura-Kapanen Turun Sanomien kirjoittajavieras-palstalla 1.7.

Lue lisää

19.6.2010 Kohtuullinen kulutustaso kaikkien perusoikeus

Nyky-yhteiskunnassa aineellisesta hyvinvoinnista tinkiminen aiheuttaa herkästi ulkopuolisuuden kokemuksia, kun ihminen vertaa omaa taloudellista ja sosiaalista asemaa muihin. Ihmisten syrjäytymisen estäminen on tärkeä poliittinen kysymys. Ihmisarvoiseen elämään ja kokonaishyvinvoinnin toteutumiseen tarvitaan muutakin kuin perustuslain turvaamat välttämätön toimeentulo ja huolenpito, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas Turun Sanomien kirjoittajavieras-palstalla 19.6.

Lue lisää

9.7.2010 Kansalaiset haluavat keskustella verkossa mielenkiintoisista ja arkea koskettavista aiheista

Kansalaiset odottavat, että verkkodemokratiaa edistävä palvelu tarjoaa mahdollisuuden osallistua mielenkiintoisiin ja arkea koskettaviin aiheisiin keskustelemalla tai palautetta antamalla. Kansalaisia kiinnostaa myös, kuinka heidän antamaansa palautetta on hyödynnetty hallinnossa ja päätöksenteossa. Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemässä taustaselvityksessä tutkittiin kansalaisten näkemyksiä verkkodemokratiaa edistävistä palveluista. Selvityksen tulokset ovat luettavissa Kuluttajatutkimuskuksen julkaisemasta työselosteesta Vaikuttamisen paikka - kansalaisten näkemyksiä verkkodemokratiaa edistävien palvelujen kehittämiseen.

Lue lisää

 

24.6.2010 Käyttäjälähtöisyydestä etua yritysten innovaatiotoimintaan

Tutkijoiden mukaan loppukäyttäjän syvällisempi ymmärtäminen tuo yrityksille kilpailuetua. Tutkimusten tulokset osoittavat myös, että käyttäjälähtöisyyttä tukevia menetelmiä on paljon, ja että yritykset löytävät omaan innovaatioprosessiinsa sopivat kokeilemalla erilaisia lähestymistapoja. Teknologia-asiantuntija Anna-Maija Rautiainen Tekesistä sanoo, että tutkijoiden havainnot osoittavat, että käyttäjälähtöisyyden hyödyntämisessä on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Tekesin Yhteiskunta ja innovaatiot -ohjelmassa VTT tutki kolmessa hankkeessa käyttäjälähtöistä innovaatiota. Kuluttajatutkimuskeskus oli mukana VTT:n kanssa Eesi-hankkeessa, jossa tarkasteltiin elämysten roolia käyttäjäkokemuksessa. Tekesin tiedote luettavissa osoitteessa http://www.tekes.fi/fi/community/Uutiset/404/Uutinen/1325?name=Kayttajalahtoisyydesta+etua+yritysten+innovaatiotoimintaan.

Lue lisää

21.6.2010 Kansainvälinen työpaja ilmastokuulemisen kehittämisestä

Kuluttajatutkimuskeskus järjesti yhdessä tanskalaisen Roskilden yliopiston ja kalifornialaisen (USA) Pomona Collegen kanssa kansainvälisen työpajan 7.–9.6.2010 Snekkerstenissä Tanskassa. Työpajassa pohdittiin globaalin kansalaiskuulemisen kehittämistä sekä esiteltiin tutkimusta, joka liittyy vuoden 2009 syyskuussa 38 maassa järjestetyn World Wide Views on Global Warming -ilmastokuulemisen arviointiin. Workshopissa suunniteltiin myös uuden kansainvälisen kuulemistilaisuuden järjestämistä. Työpajan tulokset ovat luettavissa Kuluttajatutkimuskeskuksen Ilmastoareenablogissa osoitteessa http://blogit.kuluttajatutkimus.fi/ilmastoareena/.

Lue lisää

17.6.2010 Kotitaloustuotanto lisää kulutusmahdollisuuksia

Kotitalouksien tekemä työ lisää kulutusmahdollisuuksia merkittävästi. Sen taloudellinen merkitys jää kuitenkin herkästi huomiotta, koska kotitalouksien itselleen tuottamat palvelut jäävät pääosin kansantalouden tilinpidon ja bruttokansantuotteen ulkopuolelle. Arvoltaan merkityksellisimmät kotitaloustuotannon tehtävät liittyvät asumispalvelujen sekä aterioiden ja välipalojen tuottamiseen. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, johon aineiston on tuottanut Tilastokeskus.

Lue lisää

11.6.2010 Kulutus muuttuu - entä politiikka

Kuluttajatutkimuskeskus järjesti yhdessä Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kuluttajapolitiikan kehittämiseen liittyvän työpajan Kulutus muuttuu - entä politiikka 15.2.2010. Aiheesta toteutettiin lisäksi Internet-kysely asiantuntijoille ja Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapanelisteille huhtikuussa 2010. Työpajan ja Internet-kyselyn tulokset on julkaistu Kuluttajatutkimuskeskuksen työselosteita ja esitelmiä 124/2010 -verkkojulkaisussa (http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5453/2010_124_tyoseloste_kulpo.pdf).

Lue lisää

10.6.2010 Uusitalo: Laaja-alaiselle kulutustukimukselle tilaus

Pienen maan kulutustutkimuksessa pitäisi varoa sitoutumista vain yhteen tutkimusnäkökulmaan ja metodeihin. Kaikki eivät voi lähteä samaan suuntaan, vaan tarvitaan laaja-alaista kulutustutkimusta, jossa käytytään erilaisia lähestymistapoja, professori Liisa Uusitalo Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulusta sanoi puhuessaan Nordic Conference on Consumer Resrearch –konferenssissa Vaasassa torstaina 10.6. Suomessa kansainväliset vaikutteet on imetty nopeasti tutkimukseen sekä Yhdysvalloista että Euroopasta. Uusitalon mukaan aiheen tärkeys ja vaatimukset ovat metodologisia lähestymistapoja ja muoteja tärkeämpiä. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoilla on konferenssissa seitsemän esitystä, jotka käsittelevät kestävää kulutusta, kulutuskulttuuria, käyttäjälähtöisyyttä, välttämätöntä kulutusta ja kotitalouden tuotantoa. Konferenssin tutkimuspaperit julkaistaan alkusyksystä.

Lue lisää

8.6.2010 Ulkona syömisen terveellisyyteen kiinnitetään huomiota yhä enemmän

Ulkona syömisen terveellisyyteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota samalla kun se yleistyy niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Yksi ratkaisu kuluttajien valinnanmahdollisuuksien lisäämiseen on tiedon jakaminen. Terveellisyydestä on myös tullut uusi markkinointikeino. Ulkona syömiseen liittyy kuitenkin tilanteesta riippuen erilaisia odotuksia, joten terveellisyys on vain yksi tekijä ravintolaa tai annosta valittaessa, kirjoittavat erikoistutkija Johanna Varjonen ja tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä Kuluttajatutkimuskeskuksesta tuoreessa raportissa Consumers’ attitudes and behaviour when eating out.

Lue lisää

19.5.2010 Erityismenetelmä sopii myös elinympäristön tutkimiseen

Eläytymismenetelmä on tervetullut poikkeus tavanomaisten kysely- ja haastattelututkimusten rinnalle niin tutkimushenkilöille kuin tutkijoille. Eläytymismenetelmää on käytetty paljon sosiaalitieteissä, mutta elinympäristöä tutkivien alojen, kuten yhdyskuntasuunnittelun piirissä se on vähemmän tunnettu. Menetelmä ei kahlitse tutkimushenkilöä elinympäristöönsä, minkä ansiosta tämä voi tuoda vapaasti omia näkemyksiään ja ajatuksiaan esiin tutkimuskohteesta, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Helena Tuorila ja Katri Koistinen Yhdyskuntasuunnittelu-lehdessä ilmestyneessä tuoreessa artikkelissa.

Lue lisää

7.5.2010 Käyttäjät edesauttavat innovaatioiden kehityksessä

Käyttäjien osallistuminen innovointiin voi edesauttaa yritysten innovaatiotoimintaa. Sitä ei kuitenkaan voi pitää patenttiratkaisuna. Onnistuneet käyttäjäinnovaatiot edellyttävät toimivan käyttäjäyhteisön muodostumista ja sujuvaa vuorovaikutusta yrityksen ja käyttäjäyhteisön välillä. Yhtä kaikille sopivaa ratkaisua osallistumiseen ei ole olemassa, kirjoittavat tutkimusprofessori Eva Heiskanen, erikoistutkija Tanja Kotro ja tutkimuspäällikkö Petteri Repo Kuluttajatutkimuskeskuksesta sekä tutkija Sampsa Hyysalo Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista tuoreessa Technology Analysis & Strategic Management -lehdessä.

Lue lisää

7.5.2010 Seminaari: Nuoret luovilla aloilla – Musiikin vienti maailmalle

Kuluttajatutkimuskeskus järjesti yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Musexin sekä Finlandia Hall Rotary Klubin kanssa seminaarin Nuoret luovilla aloilla – Musiikin vienti maailmalle torstaina 6.5. klo 18 Säätytalossa. Seminaarissa pohdittiin mm., minkälaisia ammatillisia, kaupallisia ja muita valmiuksia luovien alojen kehittäminen edellyttää, mitä menestyminen artistin näkökulmasta vaatii sekä ovatko valtiovallan ja muiden toimijoiden visiot ja keinot riittäviä luovien alojen edellytysten ja elämyskulttuurin kehittämiseksi.

Lue lisää

5.5.2010 Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Linda Turuselle

Kulutustutkimuksen seura on palkinnut Linda Turusen pro gradu -tutkimuksen vuoden parhaana kulutustutkimuksen graduna. Palkinnon saajan valitsi kolmesta ehdokkaasta Aalto-yliopiston akatemiatutkija, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar. Turusen työ tarkastelee luksuksen ja feikin välistä suhdetta. Pantzar kiitti työtä erityisesti rohkeasta aiheen ja metodin valinnasta.

Lue lisää

4.5.2010 Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaari 5.5.

Kulutustutkimuksen Seura järjestää kevätseminaarin keskiviikkona 5.5. Tilastokeskuksessa klo 13-17. Seminaarin pääpuhujana on johtava ekonomisti Adriaan Perrels Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Hän puhuu kulutuksesta kestävän kehityksen tekijänä. Seminaarissa jaetaan myös seuran gradupalkinto ja esitellään kolme tuoretta väitöskirjaa kulutustutkimuksen alalta.

Lue lisää

28.4.2010 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikatsaus 2009 on ilmestynyt

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimustoiminta on vahvistunut ja kansainvälistynyt viime vuosien aikana selvästi, mitä on lisännyt myös aktiivisuus Euroopan unionin rahoittamissa tutkimushankkeissa. Erityisen merkittävää kansainvälistä näkyvyyttä tutkimuskeskus on saanut ilmastopolitiikkaan, tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutusten arviointiin, yritysten yhteiskuntavastuuseen sekä uusien energiaa säästävien teknologioiden ja käyttäytymismallien omaksumiseen liittyvissä hankkeissa. Lue lisää Kuluttajatutkimuskeskuksen vuoden 2009 toiminnasta ja tutkimustuloksista internetsivultamme: http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/julkaisut/vuosikatsaus_2009.

Lue lisää

28.4.2010 Väestönsuojat lähiöiden yhteistiloiksi

Väestönsuojat voitaisiin ottaa lähiön loftiksi, joustavasti käyttöön otettavaksi asumisen yhteiseksi laajentumatilaksi. Talokohtaisia suojia rakennettaessa tulisi samalla antaa ohjeistusta niiden rauhanaikaisesta hyödyntämisestä. Kerrostalon suojelujohtajalla voisi olla merkittävä tehtävä tilojen normaaliolojen aikaisen käytön kehittämisessä, kirjoittaa kaupunkitutkimuksen professori Timo Kopomaa Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemassa raportissa Väestönsuojat lähiössä.

Lue lisää

22.4.2010 Parempi kuluttajaymmärrys auttaisi estämään ylivelkaantumista

Kuluttajien ylivelkaantumista voitaisiin estää entistä tehokkaammin, jos erilaisten kuluttajien kuluttamistapoja ja velkaantumissyitä ymmärrettäisiin paremmin. Suomalaiset ylivelkaantuneet ovat tällä hetkellä velkaantuneet lähinnä kulutus- ja korttiluotoilla. Vaarana on, että nykyiset suuret asuntoluotot aiheuttavat ongelmavelkaantumista, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas, tutkija Anna-Riitta Lehtinen ja Helsingin yliopiston dosentti Johanna Leskinen Journal of Consumer Policy -lehdessä ilmestyneessä tuoreessa artikkelissa.

Lue lisää

21.4.2010 Kansalaiset pohtimaan tutkimustarpeita

Yhteiskunnan kehityksessä tutkimusalueiden painotuksilla on merkittävä asema, johon myös kansalaisilla pitäisi olla sananvaltaa. Demokraattisissa yhteiskunnissa olennaisten ja ennakoivien tutkimuspainotusten valinta voisi hyvin tapahtua kansalaiskeskustelujen avulla, kirjoittavat projektikoordinaattori Anders Jacobi ja johtaja Lars Klüver Tanskan teknologirådetista sekä Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Rask tuoreessa Knowledge Democracy -kirjassa.

Lue lisää

14.4.2010 Eväät käyttötapojen remonttiin

Jos energian käyttötapoja onnistuttaisiin muuttamaan, voitaisiin kotitalouksien energiankulutusta vähentää ainakin 10 prosenttia. Vastaavasti toimistoissa, kouluissa ja muissa julkisissa rakennuksissa energiankulutus vähentyisi 5–15 prosenttia kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen Motiva XPRESSIN numerossa 1/2010.

Lue lisää

1.4.2010 Kulutustavoilla väliä ympäristölle

Kulutustapojen muuttaminen voi olla tehokas tapa torjua ympäristöongelmia. Esimerkiksi roskiin heitettävän ruuan määrän vähentäminen voi pienentää koko ruokaketjussa syntyviä ilmastovaikutuksia aina alkutuotannosta kulutukseen ja jätehuoltoon. Kulutusta voidaan ohjata poliittisin keinoin muun muassa lainsäädännöllä, taloudellisin ohjauskeinoin ja valistuksella. Kaikki keinot eivät kuitenkaan ole yhtä toimivia ja hyväksyttäviä joka maassa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen, saksalaisen Öko-Instituutin tutkijat Bettina Brohmann, Uwe R. Fritsche ja Norma Schönherr sekä Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Kristiina Aalto Progress in Industrial Ecology -lehdessä julkaistussa artikkelissa.

Lue lisää

29.3.2010 Selvitys: arvonlisäveron alennus siirtyi kuluttajahintoihin

Arvonlisäveroa alennettiin lokakuun alusta 2009 viidellä prosenttiyksiköllä. Alennus siirtyi kuluttajahintoihin, mutta tuoteryhmittäin oli eroja. Valmisaterioiden hinnat nousivat aina arvonlisäveron alentamiseen saakka. Puolivalmisteiden ja raaka-aineiden hinnat olivat laskusuunnassa jo aiemmin. Tämä ilmenee Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemästä hintaseurannasta, joka luovutettiin työministeri Anni Sinnemäelle 29.3.2010.

Lue lisää

26.3.2010 Energiatehokkaat ratkaisut välittyvät huonosti markkinoilla

Energiatehokkuutta voitaisiin lisätä nykytekniikalla merkittävästi, mutta tästä huolimatta aika vähän on tapahtunut viime vuosina. Tieto toimivista ratkaisuista ei tunnu välittyvän nykymarkkinoiden kautta, vaikka sekä rakennusyrityksillä että kuluttajilla olisi tahtoa tehdä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen ja Aalto-yliopiston professori Raimo Lovio Journal of Industrial Ecology -lehden kestävää kulutusta käsitelleessä erikoisnumerossa julkaistussa artikkelissa.

Lue lisää

9.3.2010 Kotitalouspalveluissa tärkeää hyvä työn jälki ja aikataulujen pitävyys

Kotitalouspalvelujen asiakkaat pitävät tärkeimpinä laatutekijöinä hyvää työn jälkeä, huolellisuutta ja siisteyttä. Myös aikataulussa pysyminen, yksilöllisten toiveiden huomioon ottaminen ja valitusten jälkeinen työnlaadun parantaminen on tärkeää. Palvelujen onnistuneisuus kulminoituu pääosin asiakaspalvelijan ominaisuuksiin ja taitoihin. Tämä selviää Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin kuluttajien kokemuksia kotityöpalveluista.

Lue lisää

 

22.2.2010 Tehokas energiansäästö kaipaa yhteisön tukea

Energiansäästöhankkeisiin tarvitaan mukaan sidosryhmiä ja palveluntarjoajia sekä yhteisön arvostettuja jäseniä. Sosiaalinen tuki ja kaikkien osallistuminen sekä vertaisviestintä ovat tärkeitä energiansäästöhankkeiden onnistumisille, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen tuoreessa Ympäristö ja terveys -lehdessä. Hän johtaa parhaillaan käynnissä olevaa EU-rahoitteista Changing Behaviour -tutkimushanketta, jossa tutkitaan parhaita tapoja soveltaa energiansäästön tutkimustietoa paikallistasolla.

Lue lisää

19.2.2010 Kannanotto perusopetuksen tuntijakoon: talouskasvatuksen lisääminen välttämätöntä

Talouskasvatuksen lisääminen on välttämätöntä. On sekä lisättävä finanssiopetuksen määrää että aikaistettava finanssiopetuksen aloittamista. Näin toteavat Finanssialan Keskusliitto, Finanssivalvonta, Kuluttajavirasto, Kuluttajatutkimuskeskus sekä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) opetushallitukselle tänään antamassaan kannanotossa. Opetusministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan ehdotusta perusopetuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja perusopetuksen tuntijaoksi.

Lue lisää

17.2.2010 Onko onni uunituore kännykkämalli?

Maailman tila 2010 -raportti herättelee pohtimaan kulutuksen merkitystä ja tulevaisuutta. Raportin teemasta keskustellaan perjantaina 19.2. Vanhalla ylioppilastalolla Gaudeamuksen, Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen ja Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä tilaisuudessa. Mukana keskustelemassa ovat Maailman tila 2010 -projektin johtaja Erik Assadourian, Katri Merikallio (Suomen Kuvalehti), Satu Hassi (Euroopan parlamentti), Sirpa Pietikäinen (Euroopan parlamentti), Karoliina Auvinen (WWF), Mikko Rask (Kuluttajatutkimuskeskus), Dodo ry., Eija Koski (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus)ja Outi Honkatukia (Valtiovarainministeriö). Keskustelutilaisuus järjestetään Vanha ylioppilastalon juhlasalissa perjantaina 19.2.2010 klo 13.00-15.30.

Lue lisää

5.2.2010 Velkaneuvonnan ongelmat näkyvät tuomioistuimissa

Jos velkaneuvonta ei toimi kunnolla, se nähdään tuomioistuimissa ruuhkina, oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Kuluttajien taloudellinen kyvykkyys -seminaarissa Helsingissä 5.2.

Lue lisää

5.2.2010 Kuluttajien optimismi vaikuttaa liialliselta

Kuluttajien optimismi vaikuttaa tällä hetkellä liialliselta, vaikka pääsääntöisesti kuluttajat ovat hyvin tapahtumien tasalla, osastopäällikkö Antti Suvanto Suomen Pankista sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Kuluttajien taloudellinen kyvykkyys -seminaarissa Helsingissä 5.2. Suvanto arvoi, että lisääntyvä työttömyys maltillistaa kuitenkin tunnelmia.

Lue lisää

5.2.2010 Kouluihin tarvitaan opastusta talouden hallinnasta

Peruskoulun ja lukion sivutuotteeksi tarvitaan myös oman talouden hallinnan opastusta, toimitusjohtaja Irene Luukkonen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Kuluttajien taloudellinen kyvykkyys -seminaarissa Helsingissä 5.2.

Lue lisää

5.2.2010 Kuluttajien varallisuuden erot kasvaneet

Suomalaisten varallisuus on kasautunut, samoin kuin toimeentulo-ongelmat. Tämä polarisaatio on syventynyt 2000-luvulla, tutkimuspäällikkö Anu Raijas Kuluttajatutkimuskeskuksesta sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Kuluttajien taloudellinen kyvykkyys -seminaarissa Helsingissä 5.2.

Lue lisää

4.2.2010 Kuluttajien taloudellinen kyvykkyys – kenen on vastuu?

Tervetuloa Kuluttajatutkimuskeskuksen perinteiseen Valon Päivän seminaariin perjantaina 5.2.2010 klo 12–15! Seminaari pidetään Kuluttajatutkimuskeskuksen tiloissa (MoniTori-sali, 5. kerros, Kaikukatu 3, Helsinki).

Lue lisää

 

28.1.2010 Kotitöiden ulkoistaminen on moniuloitteista

Kotitalouksissa tehtävän työn arvo on kansantaloudellisesti merkittävä. Kotitöiden ulkoistaminen on moniuloitteista: esimerkiksi ruuanlaitossa voidaan valita ulkona syömisen, einesten, alusta asti tai osittain itse tekemisen välillä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas ja tutkija Riepu Pakoma artikkelissaan Kotitaloustöiden tekeminen ja teettäminen suomalaisissa kotitalouksissa. Artikkeli ilmestyi Gaudeamuksen julkaisemassa kirjassa Naiset, miehet ja talous. Teokseen on koottu sukupuoleen liittyvää tutkimusta taloustieteen eri aloilta, ja se esittelee ajankohtaista tutkimustietoa suomalaisesta työ- ja perhe-elämästä.

Lue lisää

27.1.2010 Voivatko kuluttajat pelastaa maailman?

Kuluttajien arkipäiväisillä tavoilla ja käytännöillä voi olla suuriakin vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskunnan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kehitykseen. Tutkijat pohtivat kuluttajien roolia erityisesti ruuan kulutuksessa Helsingissä järjestetyssä seminaarissa, jonka tuloksena on julkaistu Anthropology of Food –lehden erikoisnumero kestävästä ruuan kulutuksesta. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä on ollut mukana toimittamassa erikoisnumeroa. Lehteä voi lukea verkossa osoiteessa http://aof.revues.org/index6379.html.

Lue lisää

28.12.2009 Call for papers: Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2010

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjan 2010 teema on KULUTUS TALOUDEN PYÖRTEISSÄ, ja kirjaan haetaan artikkeliehdotuksia. Kirjan toimittavat tutkimuspäällikkö Minna Lammi, tutkimusjohtaja Päivi Timonen ja tutkija Liisa Peura-Kapanen.

Lue lisää

21.12.2009 Terveyspalvelutkin ovat nykyisin kulutushyödykkeitä

Terveyspalveluja hankkiva kansalainen osaa vaatia ja puolustaa oikeuksiaan. Valistunut potilaskuluttaja myös valittaa entistä herkemmin, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila Tilastokeskuksen julkaisemassa Hyvinvointikatsauksen numerossa 4/2009.

Lue lisää

21.12.2009 Kulutuksen liikkeet - Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009

Kuluttajana toimiminen on viime vuosikymmenien aikana tullut keskeiseksi osaksi arkea. Kuluttajuus saa jatkuvasti uusia muotoja ja merkityksiä niin markkinoilla kuin laajemmin yhteiskunnassa eikä ristiriidoiltakaan aina vältytä. Artikkelikirja kertoo monta tarinaa kulutuksen moninaistumisesta. Kulutusyhteiskunnan laajentumisen rajoilla keskustellaan niin vastuullisuudesta, sitoutumisesta kuin yksilöllisyydestäkin.

Lue lisää

15.12.2009 Turvalliseksi koetussa kaupassa osaava henkilökunta

Kaupan henkilökunnan määrä ja osaaminen ovat kuluttajien mielestä keskeisiä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus. Kassalla olevaa yksinäistä myyjää ei mielellään häiritä, vaikka apua tarvittaisiinkin. Vartijoiden puolestaan haluttaisiin olevan ystävällisiä ja helposti lähestyttäviä, jotta heiltä voisi tarvittaessa kysyä apua.

Lue lisää

 

9.12.2009 Laskujen hallinta nähdään ongelmana e-laskuissa

E-lasku on monille kuluttajille uusi asia, ja siksi se herättää myös vastustusta ja epäilyjä. Sähköisen laskun omaksuminen vaatii uudenlaisia käytäntöjä, ja kuluttajat kokevat varsinkin laskujen hallinnan kuten muistamisen ja arkistoinnin vieraina. E-laskun käyttöönoton esteitä ovat kuluttajien kielteinen suhtautuminen, tarjonnan vähäisyys sekä tiedon puute, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus kuluttajien näkemyksistä e-laskusta.

Lue lisää

 

2.12.2009 Kauppa siirsi alv-alennuksen ruuan hintaan

Elintarvikkeet halpenivat vuoden 2009 syyskuusta lokakuuhun 5,7 prosenttia. Lokakuun alussa toteutetun arvonlisäveron alennuksen laskennallinen hintavaikutus on 4,3 prosenttia. Nämä tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemän hintaseurannan ensimmäisistä tuloksista. Nämä tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemän hintaseurannan ensimmäisistä tuloksista.

Lue lisää

30.11.2009 Taistelu ilmastonmuutosta vastaan edellyttää uusia rakenteita

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan edellyttää uusia rakenteita ja sosiaalista mobilisointia. Kestävää kulutusta tukevaa yhteistoimintaa voidaan kehittää yhteisten intressien, käytäntöjen ja rakenteiden pohjalta. Kunnilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa niin alueen yritystoimintaan kuin kuluttajiinkin. Kuluttajatutkimukskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen, erikoistutkija Mikael Johnson, tutkija Mika Saastamoinen sekä tutkijat Simon Robinson ja Edina Vadovics tarkastelevat yhteistoiminnan mahdollisuuksia ratkaista kestävän kulutuksen ongelmia Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Januksessa julkaistussa artikkelissaan.

Lue lisää

30.11.2009 Siirsikö kauppa alv-alennuksen ruuan hintaan?

Kuluttajatutkimuskeskus aloitti lokakuussa 2008 työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön toimeksiannosta hintaseurannan. Sen tarkoituksena on selvittää, miten lokakuun 2009 alussa toteutettu elintarvikkeiden arvonlisäveron viiden prosenttiyksikön alennus on siirtynyt kuluttajahintoihin. Väliaikatietoja hintaseurannan tuloksista esitellään työministeri Anni Sinnemäen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 2.12.2009 klo 9.30–10.30 työ- ja elinkeinoministeriössä, osoitteessa Eteläesplanadi 4, (V kerros, Peilisali) Tilaisuudessa hintaseurannan tuloksia esittelevät erikoistutkijat Johanna Varjonen ja Ari Peltoniemi Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Ministeri Sinnemäki arvioi uudistuksen onnistumista tarjolla olevien tietojen pohjalta. Paikalla on myös asiantuntijoita hintaseurantaa ohjaavasta työryhmästä. Tervetuloa!

Lue lisää

29.11.2009 Rintamamiesalue vastaa yhä suomalaisten toiveita

Kaupunkirakentamisessa pitäisi ottaa huomioon se, että enemmistö asukkaista haaveilee omasta pientalosta. Vain kuluttajilla on käytännön tietoa siitä, millainen kaupunginosa olisi kiinnostava ja kaupallisesti toteuttamiskelpoinen. Rintamamiesalueita voi edelleen pitää onnistuneena esimerkkinä kaupunkirakentamisesta; niistä voitaisiin ottaa oppia tulevaisuudessakin, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikö Minna Lammi ja tutkimusjohtaja Päivi Timonen Helsingin Sanomissa ilmestyneessä vieraskynässä 29.11.2009.

Lue lisää

27.11.2007 Arviointi Kuluttajatutkimuskeskuksesta julkaistu

Kuluttajatutkimuskeskuksesta tehty arviointi luovutettiin perjantaina 27.11.2009 ministeri Anni Sinnemäelle. Toimintaa arvioineen professori Pirjo Laaksosen mukaan kuluttajatutkimukselle on yhteiskunnallinen tilaus.

Lue lisää

24.11.2009 Kansalaiset toivovat ilmastosopimusta Kööpenhaminasta

Kansalaisten kuuleminen 38 eri maassa antaa selvän viestin siitä, että ihmiset pitävät uutta ilmastosopimusta kiireellisenä tavoitteena ja he odottavat ilmastoneuvottelijoiden tekevän kunnianhimoisia ratkaisuja Kööpenhaminassa. Tulokset perustuvat 26. syyskuuta 2009 toteutettuun globaaliin World Wide Views on Global Warming -kansalaiskuulemiseen, johon osallistui yhteensä noin 4 000 eri maiden kansalaista. Hankkeen tulokset luovutettiin tiistaina 24.11.2009 ympäristöministeri Paula Lehtomäelle.

Lue lisää

 

20.11.2009 Pientalojen rakennustavat vaikuttavat energiankulutukseen vuosikymmeniä

Kotitalouksilla ja asumisella on suuri merkitys, kun mietitään energiatehokkuuden parantamista. Nyt rakennettavat rakennukset ovat käyttökunnossa vielä vuonna 2050, jolloin ne myös määrittelevät energiankulutusta vuosikymmeniä, yli-insinööri Pentti Puhakka työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoi puhuessaan Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa -seminaarissa Helsingissä 20.11.2009. Seminaarin järjestivät yhteistyössä Kuluttajatutkimuskeskus, Enespa Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hiilineutraalit kunnat -hanke ja Changing Behaviour -hanke.

Lue lisää

18.11.2009 Elintarvikkeiden hintaseurannan tiedotustilaisuus 2.12.

Elintarvikkeiden hintaseurannan tiedotustilaisuus on siirtynyt ministeri Anni Sinnemäen aikataulujen johdosta. Tiedotustilaisuus pidetään 2.12. klo 9.30. työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 4, 5 kerros, peilisali.

Lue lisää

5.11.2009 Pääkaupunkiseudun kehyskuntiin muutetaan usein pakon edessä

Uuden tutkimuksen mukaan noin viidennes pääkaupunkiseudulta muuttaneista uskoo asuvansa siellä jälleen viiden vuoden kuluttua, kirjoittaa Hannu Kytö HS:n vieraskynässä 5.11.2009.

Lue lisää

5.11.2009 Aluerakenne pääkaupunkiseudulla muuttunut pysyvästi

Aluerakenne on pääkaupunkiseudulla muuttunut pysyvästi. Erityisesti Helsinkiin on syntynyt huono-osaisuuden keskittymistä. Kun alueellinen eriytyminen on lähtenyt liikkeelle, se näyttää olevan vaikeasti pysäytettävissä, Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian professori Matti Kortteinen sanoi. Hän puhui torstaina 5.11. Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Pääkaupunkiseudun muuttovirrat -seminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

5.11.2009 Helsingin ja ympäristökuntien välinen muuttoliike vilkasta

Pääkaupunkiseudusta on tullut yksi alue, jonka sisällä muutetaan vilkkaasti. Helsingin ja ympäryskuntien välillä on jatkuvaa ja runsasta muuttoliikettä. Muiden suurten kaupunkien, kuten Turun ja Oulun, alueella ei ole tapahtunut vastaavanlaista seutuistumista, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä Siirtolaisinstituutista sanoi. Hän puhui torstaina 5.11. Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Pääkaupunkiseudun muuttovirrat -seminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

5.11.2009 Pientalot houkuttavat kehyskunnissa, palvelut pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun kehyskuntien vetovoima perustuu asuntojen edullisempiin hintoihin ja pientaloasumiseen. Asunnon vaihdon yhteydessä kuluttajat etsivät viihtyisämpää ja palveluiltaan sopivampaa asuinympäristöä. Pääkaupunkiin muutetaan työn, palveluiden ja tapahtumien läheisyyden vuoksi. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin pääkaupunkiseudun muuttajien motiiveja.

Lue lisää

3.11.2009 Verkkokuluttaminen haastaa jo kuluttajapolitiikankin

Kuluttajien välinen vuorovaikutus on tunnusomaista verkkokaupalle. Kuluttajat arvioivat tuotteita, palveluja ja verkkokauppoja sekä keskustelevat omista kulutusratkaisuistaan. Uudenlaiset välittäjät tukevat tällaista toimintaa - ja haastavat perinteisen kuluttajapolitiikan yhdessä kuluttajien kanssa. Siksi kuluttajapolitiikka ei enää vastaa kuluttajien tarpeisiin samalla tavalla kuin aikakaudella ennen Internetiä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo, tutkimusjohtaja Päivi Timonen ja Svenska social- och kommunalhögskolanin yliopistonlehtori Kim Zilliacus tuoreessa Journal of Consumer Policy -lehdessä julkaistussa artikkelissa (Vol. 32, No. 3, 289-301).

Lue lisää

23.10.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa

Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari järjestetään Jyväskylässä perjantaina 27.11. Professori Outi Uusitalo puhuu aiheesta Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana, ja tuoreet tohtorit esittelevät kulutustutkimuksen väitöskirjojaan. Seminaarissa on myös neljä työryhmää, joihin voi tarjota esityksiä. Lisätietoa löytyy Kulutustutkimuksen Seuran verkkosivulta osoitteesta http://www.kulutustutkimus.net/?p=241.

Lue lisää

15.10.2009 Pohjoismainen kulutustutkimus esillä Vaasassa

Vaasan yliopisto järjestää 9.–11. kesäkuuta 2010 kulutustutkimukseen keskittyvän tieteellisen konferenssin. Konferenssin pääpuhujina esiintyvät professorit Kjell Grønhaug Norjasta, Solveig Wikström Ruotsista, Liisa Uusitalo Suomesta ja Klaus G. Grunert Tanskasta. Konferenssiin tarjottavien abstraktien dead line on lokakuun lopussa. Konferenssin aihepiireihin voi tutustua osoitteessa http://nccr2010.webs.com/.

Lue lisää

30.9.2009 Kotona tehty työ taloudellisesti merkittävää

Kotona tehty työ on taloudellisesti merkittävää, mutta kansantalouden tilinpitoon se ei kuulu. Rahallisesti merkittävintä on ruokatalouden hoitaminen. Tästä työstä ison osan tekevät naiset, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Johanna Varjonen tuoreessa Hyvinvointikatsauksessa.

Lue lisää

30.9.2009 Kuluttajat kiinnostuneita omasta ilmastovaikutuksestaan

Kuluttajat haluavat tietää omista vaikutusmahdollisuuksistaan ilmastonmuutokseen kulutuksen avulla. Tiedon lisääntymisestä huolimatta yksittäisen kuluttajan ei ole helppo arvioida oman toimintansa vaikutuksia laajemmin. Kuluttajatutkimuskeskus on ollut mukana usean tutkimuslaitoksen yhteishankkeessa, jossa kehitettiin Ilmastopalautepalvelun demonstraatioversio. Kuluttajat ovat myös päässeet kokeilemaan ja arvioimaan palvelua. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on julkaissut aiheesta raportin.

Lue lisää

28.9.2009 Kansalaiset valmiita tiukkoihin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Kansalaisten mielestä kasvihuonekaasupäästöjä pitäisi leikata peräti 25–40 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Usein esitetty 25 %:n päästötavoite ei tyydyttänyt kansalaisia 38 maassa toteutetussa kansalaiskuulemisessa. Valtaosa kansalaisista halusi pitkän aikavälin tavoitteeksi usein ehdotettua kahta celsiusastetta alhaisemman lämpenemistavoitteen. Tulokset perustuvat 26. syyskuuta 2009 toteutettuun globaaliin Wolrd Wide Views on Global Warming -kansalaiskuulemiseen, johon osallistui yhteensä 4 400 kansalaista 38 maassa.

Lue lisää

28.9.2009 Kuluttajatutkimuskeskuksessa avoimet ovet

Kuluttajatutkimuskeskuksessa on avoimet ovet perjantaina 2.10. klo 10–14 osoitteessa Kaikukatu 3, 5. kerros, Helsinki. Kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme ja tiloihimme. Esittelemme tutkimusta, kuluttajapaneelia sekä KULTU-tietokantaa, josta voi hakea suomalaisia kulutustutkimuksen alaan liittyviä tutkimuksia. Tervetuloa tutustumaan!

Lue lisää

 

28.9.2009 Kaunista ja käytännöllistä koteihin

Kaunista ja käytännöllistä olivat kaksi tunnussanaa, jotka luonnehtivat suomalaiskotien ihannetta 1950-luvulla. Suomalaisissa lyhytelokuvissa kannustettiin miettimään kodin tehtäviä ja ottamaan samalla huomioon myös kansantalouden vaateet. Asuntosäästäminen nähtiin niin perheille kuin koko kansakunnalle hyödylliseksi, korjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Minna Lammi International Journal of Consumer Studies -lehden tuoreessa numerossa ilmestyneessä artikkelissa.

Lue lisää

26.9.2009 Kansalaiset haluavat hiilijalanjälkimerkin tuotteisiin

Kansalaiset haluavat tuotteisiin pakollisen hiilijalanjälkimerkinnän. Kansalaispaneeli ehdottaa ilmastorahaston perustamista, jonka tehtävänä olisi uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen tukeminen. Päästörajat alittaneita maita halutaan lisäksi palkita. Sadanseitsemän suomalaisen muodostama kansalaispaneeli äänesti lauantaina 26.09. suosituksista ilmastoneuvottelijoille. Kansalaiset pääsivät vaikuttamaan YK:n ilmastonmuutoskonferenssiin, kun eri maat järjestivät kansalaispaneeleja eri puolilla maailmaa. Suomessa kansalaispaneeliin järjesti Kuluttajatutkimuskeskus.

Lue lisää

26.9.2009 Suomalaispaneeli huolissaan ilmastonmuutoksesta

Kansalaispaneeliin osallistuneet suomalaiset ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta. He toivovat YK:n ilmastokonferenssin saavan aikaiseksi sopimuksen, johon myös Suomi liittyy. 85 prosenttia panelisteista toivoo, että sopimuksen rikkojille asetettaisiin rangaistuksia. Kansalaiset pääsevät vaikuttamaan YK:n ilmastonmuutoskonferenssiin, kun eri maat järjestävät kansalaispaneeleja eri puolilla maailmaa lauantaina 26.09. Suomessa kansalaispaneeliin järjestää Kuluttajatutkimuskeskus. Eri maiden tuloksia voi seurata internetissä osoitteessa http://www.wwviews.org/

Lue lisää

26.9.2009 Kansalaispaneelien ensimmäiset tulokset valmiita

Ensimmäisten maiden kansalaispaneelien tulokset valmistuivat lauantaina aamupäivällä 26.09. Australian kansalaispaneeli on todella huolestunut ilmastonmuutoksesta. Japanin paneeli ei puolestaan ole kovin huolestunut, mutta pitää tärkeänä, että YK:n ilmastonmuutoskonferenssi Kööpenhaminassa saa aikaan sopimuksen. Kansalaiset pääsevät vaikuttamaan YK:n ilmastonmuutoskonferenssiin, kun eri maat järjestävät kansalaispaneeleja eri puolilla maailmaa lauantaina 26.09. Suomessa kansalaispaneeliin järjestää Kuluttajatutkimuskeskus. Eri maiden tuloksia voi seurata internetissä osoitteessa http://www.wwviews.org/

Lue lisää

18.9.2009 Miltä tulevaisuuden kulutustyhteiskunta näyttää?

Miten tulevaisuudessa syödään kestävällä tavalla? Miten asutaan energiatehokkaasti? Millä tavalla kansalaiset pääsevät vaikuttamaan monimutkaistuvaan politiikkaan? Miten ollaan, eletään ja pidetään hauskaa? Tampereella toukokuun lopussa pidettyssä Future of the Consumer Society -konferenssissa käsiteltiin lukuisia kulutusyhteiskunnan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Konferenssin proceedings on nyt saatavilla internetissä. Julkaisusta löytyy myös Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoiden artikkeleita. Konferenssin materiaalit ja julkaisu löytyvät osoitteesta http://www.futuresconference.fi/2009/?id=materials.

Lue lisää

18.9.2009 Kansalaiset vaikuttamaan ilmastonmuutosneuvotteluihin

Kansalaiset pääsevät ensimmäistä kertaa mukaan vaikuttamaan YK:n ilmastonmuutoskonferenssiin, kun eri maat järjestävät kansalaispaneeleja eri puolilla maailmaa. Paneeleissa tuhannet ihmiset keskustelevat ja äänestävät samoista kysymyksistä. Suomessa sata kansalaista kokoontuu lauantaina 26.9. Helsingissä järjestettävään kansalaispaneeliin, jonka järjestää Kuluttajatutkimuskeskus.

Lue lisää

17.9.2009 Ympäristökeskustelussa vallalla usko tiedon avulla ohjaamiseen

Suomalaisessa ympäristökeskustelussa on vallalla vahva usko tiedon avulla ohjaamiseen. Tiedolla ohjaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan räätälöityjä ohjenuoria erilaisille kuluttajille ja kulutustavoille, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä sanoi torstaina 17.9. Kotitalouksien kulutusvalinnat ja niiden ympäristövaikutukset –hankkeen loppuseminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

17.9.2009 Ruoka- ja asumisvalinnoilla voi keventää ympäristökuormitusta

Kotitalouksien ateriavalinnat ja asumisratkaisut vaikuttavat suomalaisten ympäristökuormaan merkittävästi. MTT:n, Suomen ympäristökeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Thule-instituutin yhteisessä tutkimuksessa on hahmoteltu, millaiset arjen valinnat ovat ympäristömyötäisiä. Kotitalouksien kulutusvalinnat ja niiden ympäristövaikutukset -hankkeen tutkimustuloksia esiteltiin 17.9. Säätytalolla Helsingissä.

Lue lisää

11.9.2009 Syö sopivasti - asu ajatellen!

Kotitalouksien kulutusvalinnat ja niiden ympäristövaikutukset -hankkeen päätösseminaari ja tiedotustilaisuus järjestetään torstaina 17.9. klo 10-14 Säätytalolla (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki). Tule kuuntelemaan, kuinka kotitaloudet voivat erilaisilla valinnoillaan vaikuttaa ympäristöön. MTT:n, SYKE:n, Thule-Instituutin ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat esittävät havainnollisia esimerkkejä lounaslautasen ruoka-ainevalintojen sekä asumisen ympäristövaikutuksista.

Lue lisää

19.8.2009 Neilimo: Aito asiakaslähtöisyys haaste kaupalle

Kauppojen aito asiakaslähtöisyys on suuri haaste erityisesti kauppaketjuille. Kuluttajien moninaistuessa ja kaupan ketjuuntuessa asiakkaiden kuuntelu vaatii kaupalta paljon, vuorineuvos Kari Neilimo sanoi Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Kaupasta kaikille -kirjan julkistamisseminaarissa Helsingissä 19.8.2009.

Lue lisää

18.8.2009 Finanssiosaaminen kansalaistaidoksi

Kuluttajia tulisi kannustaa suunnittelemaan talouttaan pitkäjänteisesti. Suomalaisten taloustiedoissa on kuitenkin parannettavaa. Finanssiosaamisen kehittämiseksi tarvitaan laajoja toimia, sillä nykyisin finanssilukutaidon kartuttaminen on kuluttajan oman aktiivisuuden varassa, kirjoittaa tutkija Liisa Peura-Kapanen Helsingin Sanomien vieraskynässä.

Lue lisää

14.8.2009 Kuluttajat mukaan gm-keskusteluun

Geenitekniikasta keskusteltaessa kuluttajia on kohdeltava täysivaltaisina kumppaneina, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Jauho Helsingin Sanomien vieraskynässä 14.8.

Lue lisää

5.8.2009 Ruokavalinnat ympäristöä säästäviksi

Ravitsemuskasvatus on jo muuttanut suomalaisten ruokatottumuksia, mutta tulevaisuudessa ruokailutottumuksia on muutettava myös ympäristösyistä. Eri tavoin koostettujen aterioiden ympäristövaikutuksilla voi olla suuria eroja, kirjoittavat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen professori Sirpa Kurppa ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä Helsingin Sanomien vieraskynässä 5.8.

Lue lisää

29.7.2009 Verkkokauppa osoittaa tulevaisuuden

Verkkokauppa on yhä tärkeämpi osa suomalaisten arkea. Voi ajatella, että kuluttajalla olisi oikeus hyvään lähiverkkokauppaan siinä missä lähikauppaankin. Supisuomalaisen verkkokauppamaailman rakentaminen vaikuttaa haasteelliselta globalisoituvassa maailmassa. Verkkokuluttajat eivät tottele käskyjä, vaan valitsevat mieluisensa kauppapaikat. Edelläkävijyys on muutenkin kallista, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Petteri Repo sanomalehti Kalevan alakerrassa 29.7. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoiden kirjoittamat aiemmat alakertakirjoitukset ovat ilmestyneet Kalevan paperilehdessä 25.6., 9.7. ja 23.7. Sähköisesti lehtiä voi lukea tilaamalla sähköisen näköislehden.

Lue lisää

23.7.2009 Kuluttajat mukaan kaupan suunnitteluun

Kauppakeskusten suunnittelusta on unohdettu keskeisin tekijä, eli käyttäjien arki. Keskustelu suurista ostoparatiiseista ja niiden sijoittamisesta siirtää katseen ja keskustelun pois siitä, että on helppo rakentaa samalla kaavalla isoja yksiköitä, joilla siirretään jakelukustannuksia kuluttajien maksettaviksi. Yksilöllisten, erottuvien ja paikallisista lähtökohdista mietittyjen lähikauppaympäristöjen vahvistaminen voisi tarjota paremman lähtökohdan ekologisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Ei siis vain keppiä, kulutuksen vähentämistä ja elintasosta tinkimistä, jos voidaan tarjota myös porkkanaa ekologisina tapoina tehdä ja toimia paremmin, kirjoittavat tutkimusjohtaja Päivi Timonen ja tutkija Jenni Väliniemi sanomalehti Kalevan alakerrassa 23.7. Kirjoitus on julkaistu Kalevan paperilehdessä, ja sähköisesti lehtiä voi lukea tilaamalla sähköisen näköislehden. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoiden kirjoittamat aiemmat alakertakirjoitukset ovat ilmestyneet Kalevan paperilehdessä 25.6. ja 9.7.

Lue lisää

20.7.2009 Energiatehokkuutta voidaan tehostaa vain yhteisvoimin

Energiatehokkuutta voidaan edistää vain ottamalla kansalaiset mukaan muutoksen suunnittelijoiksi ja tekijöiksi. Nykyaikainen kaupunkirakenne, rakennukset ja kotien sisätilat on suunniteltu edullisen ja keskitetyn energiantuotannon aikakaudella. Harva kuluttaja jaksaa tai haluaa poiketa normaaliksi koetusta käytöksestä omaksumalla radikaalisti uudenlaisia tapoja käyttää energiaa. Sosiaalisesti rakentuneita energian käyttötapoja voidaan muuttaa vain yhteisvoimin energiaa säästävämpään suuntaan, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen sanoo. Heiskanen toimii energiatehokkuuden ohjausta tutkivan EU:n rahoittaman Changing behaviour -hankkeen koordinaattorina. Hanke päättyy vuonna 2010. Tutkimushankkeen tuloksista on ilmestynyt useita verkosta saatavilla olevia konferenssipapereita.

Lue lisää

9.7.2009 Kuka vastaa ravintolaruoan terveellisyydestä?

Terveellisyydestä on tullut markkinointikeino myös ravintola-alalla. Tähän on johtanut huoli lasten ja aikuisten yleistyvästä ylipainosta, jonka erääksi syyksi useissa maissa on arveltu yhteisten perheaterioiden ja ylipäätään kotiruoan kulutuksen vähentymistä. Ruokapalvelujen tarjoaman ruoan terveellisyys kiinnostaa lisääntyvästi kuluttajia niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. Erityisesti naiset kiinnittävät siihen huomiota ja toivovat kevyempiä ateriavaihtoehtoja, kirjoittavat erikoistutkija Johannan Varjonen ja tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä sanomalehti Kalevan alakerrassa 9.7. Kirjoitus on julkaistu Kalevan paperilehdessä, ja sähköisesti lehtiä voi lukea tilaamalla sähköisen näköislehden. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoiden aiempi alakertakirjoitus on ilmestynyt Kalevan paperilehdessä 25.6.

Lue lisää

3.7.2009 Kulutus erottelee lapsiperheitä

Suuri joukko suomalaisia ei ole päässyt nauttimaan viime vuosina tapahtuneesta elintason noususta. Köyhien lapsiperheiden määrä on kolminkertaistunut viime laman jälkeen. Suurimmat erot lapsiperheiden välillä näkyvät kalliiden kestokulutustavaroiden hankinnassa ja yksityisautoilussa. Myös rahan käyttöä edellyttävät vapaa-ajan vietto, maksulliset harrastukset ja matkailu erottelevat lapsiperheitä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas ja tutkija Anna-Riitta Lehtinen Helsingin Sanomain Vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

26.6.2009 EU-politiikka lähemmäs kansalaisia

EU-politiikkaan voi löytää uutta virtaa, kun kansalaiset pääsevät entistä useammin ratkomaan yhteisiä haasteita, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Mari Niva ja Mikko Rask Helsingin Sanomain vieraskynässä 26.6.

Lue lisää

25.6.2009 Autojen huollosta ihmisten huoltoon

Huoltoasemat ovat muuttaneet palvelutarjontaansa radikaalisti viimeisen kymmenen vuoden aikana: yhä harvemmin näillä asemilla on tarjolla auton huoltopalveluita ja aiempaa useammin niissä voi tehdä ruokaostoksia. Huoltamokauppojen lisääntymisen myötä perinteisten peruspalveluiden tarjonta voi kasvaa. Tarjonta heikkenee, jos huoltoasemamyymälä syrjäyttää perinteisen, kaupunkikeskustassa tai taajamassa sijaitsevan lähikaupan, kirjoittavat tutkimuspäällikkö Anu Raijas ja tutkija Paavo Saarinen sanomalehti Kalevan alakerrassa 25.6. Kirjoitus on julkaistu Kalevan paperilehdessä, ja sähköisesti lehtiä voi lukea tilaamalla sähköisen näköislehden.

Lue lisää

18.6.2009 Kulutuksen megatrendit muokkaavat teknologian kehitystä

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäälliköt Anu Raijas ja Petteri Repo nostavat kulutuksen merkityksen kasvamisen, kodin muutoksen ja varallisuuden kasvun keskeisiksi teknologian kehitystä muokkaaviksi megatrendeiksi tänään julkaistussa Megatrendit ja me -katsauksessa. Ympäristövaikutukset, asenteiden hidas muuttuminen käytännöiksi ja ajankäytön rakenteet rajoittavat kulutuksen muutosvoimaa. Katsauksessa käsitellään kulutuksen megatrendien lisäksi myös maailmantalouden ja innovaatioiden megatrendejä. Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapaneeli osallistui megatrendien arviointiin.

Lue lisää

11.6.2009 Ikääntyvät haluavat tarvitsemiaan palveluja ”yhdeltä tiskiltä”

Suomalaisten ikääntyminen lisää kotona asumista tukevien palveluiden tarvetta. Ikääntyvien palveluiden hankintaa rajoittavat esimerkiksi tottumattomuus palveluiden tilaamiseen ja epäilyt palveluntarjoajan luotettavuudesta. Toisaalta julkisen sektorin mahdollisuudet vastata palveluiden kasvavaan kysyntään vaikuttavat tulevaisuudessa riittämättömiltä. Ikääntyvien kansalaisten määrän lisääntyessä heidän palvelutarpeidensa tyydyttämiseen joudutaan etsimään uudenlaisia ratkaisuja. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen -esitutkimuksesta.

Lue lisää

 

4.6.2009 Kuva kuluttajien taloudellisesta osaamisesta hajanainen

Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemassa keskustelualoitteessa luodaan katsaus kuluttajien taloudenhallintaa ja taloudellista osaamista koskevaan tutkimukseen 2000-luvun Suomessa. Tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella voidaan päätellä, että valtaosa suomalaisista on taloudellisesti kyvykkäitä. Kyvykkyydestä kertoo, että taloudellisia asioita hoidetaan yleisesti ottaen vastuullisesti, esimerkiksi laskujen maksu ajallaan on kuluttajille tärkeää.

Lue lisää

 

28.5.2009 Uudet asumiskonseptit hyväksytään uutta ja vanhaa yhdistäen

Kuluttajat hyväksyvät helpoimmin tutuimmat asumiskonseptit. Vieraimpiin ulkomailta lainattuihin konsepteihin syntyy kuitenkin helposti parannusehdotuksia, kun kuluttajat pääsevät kehittelemään asumiseen uudenlaisia konsepteja. Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimuksessa kuluttajat, rakennuttajat ja pääkaupunkiseudun kuntien edustajat pohtivat yhdessä uudenlaisten asumiskonseptien sopivuutta pääkaupunkiseudulle.

Lue lisää

 

22.5.2009 Supermarketit kilpailukykyisiä

Kuluttajien näkökulmasta supermarketit ovat hyvin kilpailukykyisiä myymälöitä. Yleensä kuluttajalla on yksi kaupa, joko hypermarketti tai supermarketti, jossa hän pääsääntöisesti asioi. Lisäksi kuluttajat haluavat tehdä täydennysostoksia kotinsa lähellä olevista liikkeistä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Katri Koistinen ja professori Raija Järvinen Journal of Retailing and Consumer Services -lehdessä julkaistussa tuoreessa artikkelissa. Artikkelissa tarkastellaan, miten suomalaiset kuluttajat käyttävät erilaisia päivittäistavarakaupan jakelukanavia ja millaisia vahvuuksia ja heikkouksia kuluttajat niihin liittävät. Tutkimus perustuu Helsingissä, Turussa ja Joensuussa pidettyyn yhteensä seitsemään ryhmäkeskusteluun.

Lue lisää

16.5.2009 Kansalaiset uskovat vahvoihin instituutioihin

Kansalaisten tulevaisuusvisioissa ratkaistaan luonnonvaraongelmat, säilytetään eurooppalainen monikulttuurisuus ja huolehditaan globaalista tasa-arvosta. Kansalaiset uskovat vahvoihin instituutioihin, suoraan kansalaisvaikuttamiseen ja valistukseen. Muun muassa tällaisia tulevaisuusvisioita syntyi, kun kansalaiset pohtivat tulevaisuuden Eurooppaa Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä tulevaisuustyöpajassa 15.-16. toukokuuta 2009. Työpajaan osallistuneet kansalaiset pitivät tärkeänä, että he tulevat kuulluksi muutoinkin kuin vain vaaleissa.

Lue lisää

13.5.2009 Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Maria Pecorarolle

Kulutustutkimuksen seura on palkinnut Maria Pecoraron pro gradu -tutkimuksen vuoden parhaana kulutustutkimuksen graduna. Palkinnon saajan valitsi neljästä ehdokkaasta Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Päivi Timonen. Työ tarkasteli eettisen ruoan kulutuksen diskursseja suomalaisessa mediassa. Timonen kiitti työtä erityisesti lähteiden kriittisestä tarkastelusta ja valintojen hyvistä perusteluista mm. aineiston keruuseen ja sen rajoitteisiin liittyen.

Lue lisää

11.5.2009 Yhdessä syöminen yhä tärkeää

Syömisen sosiaalisuus ja yhteisöllisyys ei ole häviämässä, vaikka joka päivä ei ehkä ehditäkään aina syödä joukolla. On vaikea nähdä sellaista tulevaisuutta, jossa ihmiset eivät koskaan söisi yhdessä, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä sanoo. Hänen kirjoittamansa kirjanosa syömisen sosiaalisuudesta ilmestyi tuoreessa Meals in Science and Practice -kirjassa. Kirjan on toimittanut Herbert L Meiselman ja sen on kustantanut Woodhead publishing.

Lue lisää

11.5.2009 Ilmastopalautepalvelusta apua kotitalouksille päästövähennystalkoissa

Kuluttajat kokevat kotitalouskohtaisen ilmastopalautteen hyödylliseksi oman kulutuksensa ilmastovaikutuksen ymmärtämiseksi ja vähentämiseksi. Climate Bonus / Kulutuksen ilmastovaikutus – hankkeessa kehitettiin ilmastovaikutusten hallintajärjestelmää, jonka avulla kuluttajat voisivat seurata ja vertailla ostostensa kasvihuonekaasupäästöjä. Kokeilu kattaa elintarvikkeiden, liikkumisen ja asumisen ilmastovaikutukset ja siinä elintarvikeostokset kirjautuvat palveluun automaattisesti kaupan kassalla asiakaskortin avulla tai matkapuhelimen välityksellä.

Lue lisää

7.5.2009 Muotoilu liittyy kuluttajien arkipäivään

Muotoilu liitetään yhä useammin kuluttajien arkipäiväisiin kokemuksiin, sanoo tutkija Toni Ryynänen. Erityisesti teollisen muotoilun rooli on korostunut, ja siitä puhutaan ja kirjoitetaan entistä enemmän myös mediassa. Toni Ryynäsen väitöstutkimus tarkastetaan 15.5. Helsingin yliopistossa. Teos ilmestyy Kuluttajatutkimuskeskuksen väitöskirjasarjassa. Tutkimuksessa tarkastellaan muotoilun mediajulkisuutta suomalaisessa talouslehdistössä 1980-luvun lopulta 2000-luvun ensivuosiin.

Lue lisää

6.5.2009 Tilastokeskus kerää tietoa suomalaisten ajankäytöstä

Tilastokeskus tekee laajan tutkimuksen suomalaisten ajankäytöstä. Kuluttajatutkimuskeskus on yhtenä yhteistyökumppanina tutkimuksessa. Tutkimuksella selvitetään muun muassa työajan pituutta, kotitöihin käytettyä aikaa, opiskelua ja vapaa-ajan harrastuksia. Tutkimus tehdään haastattelemalla 4 500 kotitaloutta, joiden jäsenet edustavat otoksena koko maan 10 vuotta täyttänyttä väestöä. Haastattelututkimus alkoi huhtikuussa 2009 ja päättyy toukokuussa 2010. Ajankäyttötutkimus tuottaa monipuolista aineistoa, jota käytetään hyvin erilaisissa tutkimuksissa: Kuluttajatutkimuskeskus käyttää aineistoa mm. arjen toimintoja, asumista ja asiointia tutkittaessa sekä erilaisia elämäntavan muutoksia koskettelevissa tutkimuksissa. Se on olennaisen tärkeä tietolähde kotityön arvoa ja määrää sekä sen muutoksia selvitettäessä.

Lue lisää

23.4.2009 Kuluttajatutkimuskeskuksen puhelinnumerot muuttuvat 1.5.2009 alkaen

Kuluttajatutkimuskeskuksen puhelinvaihteen uusi numero on 010 605 9000. Telefaksin numero on (09) 876 4374.

Lue lisää

23.4.2009 Pelastaako kulutus Suomen lamalta?

Kulutustutkimuksen seura järjestää kevätseminaarin 13.5. aiheesta Pelastaako kulutus Suomen lamalta? Tilaisuudessa puhujina ovat professori Liisa Uusitalo ja akatemiatutkija, dosentti Mika Pantzar Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä dosentti Antti Kuusterä Suomen Pankista. Kulutustutkimuksen seuran pro gradu -palkinnon jakaa tutkimusjohtaja Päivi Timonen Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 13.5.2009 klo 14-17 Tilastokeskuksen auditoriossa Helsingissä. Tilaisuus on maksuton, mutta sinne vaaditaan ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen perttu.melkas@stat.fi.

Lue lisää

17.4.2009 Pieni, tehokas ja potilaiden kiittämä

Rahapula ei ole aina pääsyy terveyskeskusten ongelmiin, vaan pienilläkin voimavaroilla saadaan aikaan asiakkaiden mielestä laadukkaita palveluja. Laadussa on kuitenkin suuria aluellisia ja kuntien välisiä eroja, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Hannu Kytö Aamulehdessä 15.4. julkaistussa alakerta-kirjoituksessa.

Lue lisää

8.4.2009 Terveyskeskusten tuottavuutta kohottamalla voidaan parantaa palvelujen saatavuutta ja hillitä kustannusten kasvua

Terveyskeskusten toiminnan tuottavuutta kohottamalla perusterveydenhuoltopalvelujen saatavuutta voitaisiin parantaa ja kustannusten kasvua hillitä. Tuottavuutta voidaan nostaa huonontamatta palveluiden laatua. Jos kaikki terveyskeskukset tuottaisivat palvelunsa yhtä tehokkaasti kuin tehokkaimmat yksiköt, niin perusterveydenhuollossa olisi noin 6 prosentin säästöpotentiaali, joka tarkoittaisi lähes 200 miljoonaa euroa. Tämä ilmenee Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteistyönä tehdystä tutkimuksesta.

Lue lisää

 

31.3.2009 Säästäväisyys kuluttajien keskeinen hyve

Säästäväisyys on edelleen suomalaisten kuluttajien keskeinen hyve. Kuluttajat liittävät säästäväisyyden ennen kaikkea hyötyjen maksimointiin ja kustannusten minimointiin. Huoli ympäristöstä on muodostunut uudeksi hyveeksi, jonka kuluttaja ottaa huomioon omia ja muiden kulutuskäytäntöjä pohtiessaan, kirjoittavat tutkija Kaisa Huttunen Helsingin yliopistosta ja tutkimuspäällikkö Minna Lammi Kuluttajatutkimuskeskuksesta Historiallisen Aikakauskirjan kulutukseen keskittyvässä erikoisnumerossa.

Lue lisää

25.3.2009 Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen näkökulmasta

Kuluttajatutkimuskeskus oli mukana sektoritutkimuksen neuvottelukunnan ”Työ, osaaminen ja hyvinvointi” -jaoston tilaamassa esiselvityksessä ”Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret”. Kuluttajatutkimuskeskus vastasi tutkimuskartoituksesta, jossa selvitettiin lasten ja nuorten kulutusköyhyyden vaikutusta syrjäytymiseen. Osio tuotti tietoa lapsiperheiden kulutuserojen sekä tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuuden yhteydestä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tutkimuskartoituksen tekivät Anu Raijas, Anna-Riitta Lehtinen ja Johanna Varjonen. Tutkimuskartoitus tehtiin nopealla aikataululla, mutta oli monin tavoin mielekäs. Erityisen hyvä oli, että kulutus otettiin mukaan syrjäytymistarkasteluun.

Lue lisää

23.3.2009 Kansalaiset mukaan kansainväliseen ilmastonmuutoskeskusteluun

Kansalaiset pääsevät ensimmäistä kertaa mukaan vaikuttamaan YK:n ilmastonmuutos­konferenssiin, kun eri maat järjestävät kansalaispaneeleja eri puolilla maailmaa. Kansalais­paneelien järjestäjät 43 maasta ja 60 organi­saatiosta tapaavat Kööpenhaminassa alkavalla viikolla. World Wide Views on Global Warming (WWViews) -hankkeessa pyrkimyksenä on antaa kansa­laisille mahdollisuus vaikuttaa Kööpenhaminassa vuoden 2009 lopussa pidettä­vän ilmastokonferenssin keskusteluihin ja tulevaisuuden ilmastopolitiikkaan. Suomessa kansalaispaneelin järjestää Kuluttajatutkimuskeskus.

Lue lisää

19.3.2009 Lapset tietoisia terveellisestä ja epäterveellisestä

Lapset ovat hyvin tietoisia siitä, mikä ruoka on terveellistä ja mikä epäterveellistä. Lasten suosikkiruuat kuuluvat silti usein epäterveellisiksi laskettuihin ruokiin, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä sanoo. Suomalaisten, ruotsalaisten, tanskalaisten ja norjalaisten lasten ruokakäsityksiä käsittelevä artikkeli on julkaistu Food, Culture & Society -lehdessä.

Lue lisää

 

19.3.2009 Kuluttajat kannattavat aikaan sidottua sunnuntaiaukioloa kaupoille

Kuluttajatutkimuskeskusken kuluttajapanelistit kannattavat aikaan sidotun sunnuntaiaukiolon sallimista suurille kaupoille. Nykyisen aukiolosääntelyn purkamista ja vapaata aukioloaikaa panelistit eivät pidä hyvänä vaihtoehtona. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen työ- ja elinkeinoministeriölle laatimasta aukioloa käsittelevästä laajennetusta asaintuntijalausunnosta. Lausunto perustuu aukiolovaihtoehtojen SWOT-analyysiin ja Kuluttajatutkimuskeskusken kuluttajapanelisteille tehtyyn nettikyselyyn. Kuluttajapaneeli ei ole edustava otos väestöstä.

Lue lisää

 

10.3.2009 Kuluttajat tarvitsevat välineitä vastuullisuuden arviointiin

Kuluttajat tarvitsevat välineitä siihen, miten he voivat arvioida omien valintojensa vastuullisuutta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä sanoo. Kuluttajien vaikuttamista helpottaisi vastuullisuusmerkki, joka sisältäisi kaikki vastuullisuuden ulottuvuudet. MTT:n ja Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteisessä tutkimushankeessa laadittiin kriteerit ja mittarit, joiden avulla ruisleivän, broilerituotteiden ja margariinin tuotantoketjun vastuullisuutta voidaan arvioida.

Lue lisää

9.3.2009 Habbon vastakulttuuri voi toimia inspiroijana

Verkkoyhteisöissä moni nuori tapaa ystäviään, viettää aikaa ja chattailee. Habbo on virtuaalinen hotelli, jossa voi osallistua ja pelata monella eri tavalla ja tyylillä. Vastakulttuurista pelaamista, kuten goottina pelaaminen Habbossa, pidetään yleensä häiritsevänä, mutta goottipelaajat ovat usein kekseliäitä ja tuottavia yhteisön jäseniä. Goottipelaajat eivät ole pelkästään kuluttajia, vaan myös sisällöntuottajia, jotka inspiroivat Habbon kehittäjiä, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikael Johnson ja tutkija Tanja Sihvonen kirjoittavat tuoreessa Journal of Virtual Worlds Research -lehden erikoisnumerossa.

Lue lisää

27.2.2009 Suomalainen ruokakulttuuri muuntuu moneksi

Millaista on suomalainen ruokakulttuuri? Monet suomalaiset perinneruoat, kuten karjalanpiirakka ja maksalaatikko, ovat kaikkien mielestä suomalaista ruokaa, vaikka osa niiden raaka-aineista tuodaan ulkomailta. Suomalaisten makumieltymyksistä kielivät ruoat, joita suomalaiset kaipaavat maailmalla. Yhden ruokakulttuurin sijasta voidaan puhua useista ruokakulttuureista, joita muodostuu eettisten katsomusten tai erilaisten muotivirtausten pohjalta sekä maahanmuuttajaryhmien keskuuteen. Finfood - Suomen Ruokatieto ry kokosi ammattilaisjoukon rakentamaan yhteistä näkemystä suomalaisesta ruokakulttuurista. Projektissa syntyvän aineiston analyysistä on vastannut tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

24.2.2009 Kuljeskelu kiinnostaa enemmän kuin luonnon hyödyntäminen

Kaupungistunut elämäntapa on vahvistanut erityisesti keski-ikäisten luontoharrastuksissa retkeilyä ja keräilyä. Hyötyviljelyn harrastus puolestaan on menettänyt merkitystään. Käsitys kävelystä on muuttunut terveysliikuntaa korostavaksi: kävellen ei niinkään siirrytä paikasta toiseen, vaan sen avulla hoidetaan kuntoa. Luontoharrastuksissa korostuu hyödyn ja haltuunoton sijaan keräily, etsiskely ja kuljeskelu, kirjoittaa tutkimusjohtaja Päivi Timonen luontoharrastuksia käsittelevässä tuoreessa artikkelissaan.

Lue lisää

23.2.2009 Vaatteissa suuria vaihteluja kokomerkinnän ja todellisen koon välillä

Kokonumero ei aina kerro vaatteen kokoa. Yhteispohjoismaisen tutkimuksen mukaan vaatekokojen välillä on suuria eroja: L-kokoiset housut saattavat olla pienemmät kuin toiset housut, jotka ovat S-kokoa. Todellisen koon vaihtelu samankokoiseksi merkittyjen vaatteiden välillä on suurempaa naisten kuin miesten vaatteissa.

Lue lisää

6.2.2009 Kaupallisuus voi kaventaa tutkimuksen kuvaa

Yhteiskunnassa, jossa kaupalliset toimistot ja yliopistot tekevät kaupallista tutkimusta, kaikesta tulee myös herkästi samaa. Tutkimuksen koko kuva muuttuu lyhytjänteiseksi ja käytännölliseksi. Kuka silloin tekee pitkäjänteistä työtä, kysyi ennakointipäällikkö Riitta Nieminen-Sundell Sitrasta puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen Valon päivän seminaarissa Helsingissä perjantaina 6.2.

Lue lisää

6.2.2009 Tieteelliset ja kaupalliset tavoitteet yhteensovitettavia

Tieteelliset ja kaupalliset tavoitteet ovat yhteensovitettavia, ylitarkastaja Pirjo Kutinlahti työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen Valon päivän seminaarissa Helsingissä perjantaina 6.2. Tutkimuksen hyödyntämisen tärkein ja pääasiallisin reitti on yritysten ja tutkimuksen välinen yhteistyö.

Lue lisää

6.2.2009 Kuluttajien osallistuminen tuo demokraattista uskottavuutta

Kaupallisessa yhteiskunnassa kuluttajapolitiikka on muuttunut kuluttajien suojelusta kulutusyhteiskunnan muutoksia ennakoivaksi. Kuluttajapolitiikan muutoksen myötä myös kuluttajatutkimuksessa on siirrytty 1990-luvun alun tuotetestauksista kuluttajia osallistaviin tutkimuksiin. Tämä tuo tutkimukselle demokraattista uskottavuutta, tutkimusjohtaja Päivi Timonen Kuluttajatutkimuskeskuksesta sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen Valon päivän seminaarissa Helsingissä perjantaina 6.2.

Lue lisää

6.2.2009 Yritysten mukanaolo suuntaa tutkimusta

Yritysten mukanaolo tutkimuksissa näkyy myös käytännön tutkimustyössä vahvasti. Jo tutkimuskysymysten asettelussa otetaan huomioon yritysten ja tieteellisen tutkimuksen erilaiset lähtökohdat, tutkija Mika Saastamoinen Kuluttajatutkimuskeskuksesta sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen Valon päivän seminaarissa Helsingissä perjantaina 6.2.

Lue lisää

29.1.2009 Kuluttaja tarvitsee varallisuuden hallintaan tukea

Kokonaisvarallisuuden hallintaan liittyvä VINHA-tutkimushanke 2006–2008 on tuottanut uutta tietoa kuluttajien varallisuuden hallinnasta. Hankkeessa kehitettiin palvelukonsepti, joka hyödyttää sekä kuluttajaa että finanssiyritystä helpottamalla varallisuuden hallintaan liittyvien vaihtoehtoisten ratkaisujen esittämistä havainnollisella ja ymmärrettävällä tavalla. Palvelua voi käyttää joko verkkoympäristössä tai henkilökohtaisessa palvelutilanteessa. Projektin tuloksia esiteltiin loppuseminaarissa Finanssialan Keskusliitossa 29.1.2009.

Lue lisää

9.1.2009 Arjen hyvinvointi koostuu pienistä palasista

Arjen hyvinvointi koostuu tyytyväisyydestä arjen toimivuuteen sekä kuluttajien kokemasta luottamuksesta markkinoiden ja yhteiskunnan toimivuuteen. Arjen hyvinvointia voidaan ymmärtää vain, jos ihmisten elinolosuhteita ymmärretään paremmin. Esimerkiksi asuinympäristön turvallisuus ja palveluiden saatavuus vaikuttavat arjen sujuvuuden kautta koettuun hjyvinvointiin vahvasti, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas sanoi puhuessaan Tieteen päivillä Helsingissä.

Lue lisää

9.1.2009 Ruoan valintatavat tilannesidonnaisia

Kuluttajien tavat valita ruokaa ovat vahvasti riippuvaisia tilanteesta. Jossain tilanteessa painavinta on terveellisyys tai kotimaisuus, toisessa vaikkapa hinta. Sama kuluttaja valitsee eri tilanteessa eri tavoin, mutta myös erilaiset kuluttajaryhmät toimivat yhä erilaistuneemmin. Erilaistumiseen liittyy myös eriarvoistuminen: kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia nauttia valinnanmahdollisuuksista, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mari Niva sanoi puhuessaan Tieteen päivillä Helsingissä.

Lue lisää

9.1.2009 Kuva kotitöistä muuttunut

Kotitöiden evoluutio on muuttanut erilaisten kotona tehtävien töiden keskinäisiä suhteita: toiset ovat paisuneet, toiset kutistuneet ja uusia tehtäviäkin on noussut esille. Muutos on vaikuttanut myös siihen, mitkä työt miellämme kotitöiksi ja mitkä ovat esimerkiksi harrastuksia. Teknologian kehitys on pääasiassa keventänyt ja nopeuttanut yksittäisten kotitöiden tekemistä ja muuttanut töiden organisointia, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Johanna Varjonen sanoi puhuessaan Tieteen päivillä Helsingissä.

Lue lisää

8.1.2009 Elintarvikkeiden arvonlisäveron alennuksen hintaseuranta aloitettu

Elintarvikkeiden arvonlisävero alenee 17 prosentista 12 prosenttiin lokakuun 2009 alussa. Kuluttajatutkimuskeskus seuraa yhteistyössä Kuluttajaviraston ja lääninhallitusten kanssa alennuksen siirtymistä elintarvikkeiden kuluttajahintoihin. Tutkimus selvittää, missä laajuudessa veron alennus näkyy kuluttajahinnoissa ja millaisia eroja hintavaikutuksissa mahdollisesti on eri tuotteiden ja tuoteryhmien, kaupparyhmien ja myymälätyyppien välillä. Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta 8.1.2009.

Lue lisää

30.12.2008 Kuluttajatutkimuskeskus Tieteen päivillä

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat esiintyvät perjantaina 9.1. Tieteen päivillä otsikolla Arjen evoluutio. Tutkimuspäällikkö Johanna Varjonen puhuu kotityöstä, erikoistutkija Mari Niva syömisestä ja tutkimuspäällikkö Anu Raijas arjen hyvinvoinnista. Puheenvuorot pidetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa salissa 6 (3. krs) klo 12.15–14.15. Tervetuloa!

Lue lisää

30.12.2008 Changing Behaviour kokoontui Tallinnassa

Changing Behaviour -tutkimushankkeen työpaja järjestettiin joulukuussa Tallinnassa. Changing Behaviour on Kuluttajatutkimukeskuksen koordinoima EU-hanke, jossa tutkitaan ja kehitetään energiansäästön edistämisen keinoja ja toimijoita. Hankkeessa on mukana 13 partneria kahdeksasta maasta: tutkimuslaitoksia, energiapalveluyrityksiä, alueellisia verkostoja ja kansalaisjärjestöjä.

Lue lisää

29.12.2008 Kuluttajien hintatietoisuus palautunut hitaasti euroaikana

Kuluttajien hintatietoisuus on palautunut euroaikana hitaasti sille tasolle, mikä se oli ennen euron käyttöönottoa. Erityisesti tietoisuus ruuan hinnasta on heikentynyt, eikä se ole vieläkään palautunut markka-ajan tasolle. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijaksen ja Länsi-Suomen Osuuspankin OP-Private johtajan Ville Aalto-Setälän Journal of Retailing and Consumer Services -lehdessä julkaistusta artikkelista.

Lue lisää

 

18.12.2008 Kulutuksen politiikat arjen muovaajana

Kuluttajuus leviää nyky-yhteiskunnassa yhä laajemmalle. Yhteiskunnan odotukset kulutukselle eivät ole yksioikoisia tai ristiriidattomia. Kuluttajuus korostuu myös politiikassa: kansalaisten ajatellaan yhä enemmän toimivan kuluttajien kaltaisina subjekteina,asiakkaina, jotka tekevät harkittuja valintoja yksilöllisten halujensa ja uskomustensa varassa. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjassa tutkijat, poliitikot ja virkamiehet tarkastelevat useista näkökulmista kuluttajuutta, kulutusyhteiskunnan kehitystä ja sen tulevaisuutta.

Lue lisää

16.12.2008 Mitä ruoaksi huomenna? – Suomalaisten ruoankulutusrakenteen tulevaisuus ja sitä ohjaavat muutostekijät

Syödäänkö tulevaisuudessa leväpullia pimeässä? Tuoko jakeluauto gourmetannoksen lounasaikaan toimistolle? Korvautuvatko aidot raaka-aineet keinotekoisilla valmisteilla? Ruoan kulutuksen tulevaisuutta luotaavia kysymyksiä selvitettiin Mitä ruoaksi huomenna? eli MIRHAMI 2030 -hankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2006–2008 eri toimijoiden yhteistyönä.

Lue lisää

15.12.2008 Mainonta saattaa kasvattaa myös säästäväisyyteen

Lasten ja nuorten kulutusasenteet ovat melko säästäväisiä. Yllättäen mainosten seuraamisella näyttää olevan merkittävä rooli säästäväisyydessä. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemasta tuoreesta kirjasta Perhe kulutusyhteiskunnassa.

Lue lisää

10.12.2008 Hyvässä elinympäristössä metsä on lähempänä kotia kuin työpaikka

Kuluttajat haluavat asua kävelymatkan päässä metsästä ja peruspalveluista. Työpaikka voi hyvin sijaita kauempana, noin puolen tunnin matkan päässä kotoa. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa kuluttajat kertoivat, millainen hyvä elinympäristö heidän mielestään on.

Lue lisää

3.12.2008 Kilpiölle ja Hallmanille kunniamerkit

Kuluttajatutkimuskeskuksen johtajalle Eila Kilpiölle on myönnetty Suomen Leijonan komentajamerkki ja kehitysjohtaja Hannele Hallmanille Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan ritarimerkki.

Lue lisää

26.11.2008 Kuluttajat näkevät tulevaisuuden ruuan entistä jalostetumpana

Kuluttajien tulevaisuuskuvissa esiintyy usein ajatus pillereistä valmisruuan extreme-versiona. Tulevaisuuden ruoka nähdään entistä jalostetumpana ja keinotekoisempana. Tulevaisuuskuvien toteutuminen on kuluttajien näkemyksissä alkanut valmisruokien käytön lisääntymisenä. Tämä yhtenäistää ja latteuttaa syömistä, kirjoittavat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkija Anna Kirveennummi, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä, Turun yliopiston tutkija Riikka Saarimaa ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Päivi Timonen tuoreessa Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Futura-lehdessä.

Lue lisää

26.11.2008 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjaan toivotaan artikkelitarjokkaita

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjan 2009 teemaksi on valittu kulutuksen moninaistuminen. Kirjaan toivotaan niin teoreettisia näkökulmia esitteleviä kuin empiirisiä aineistoja hyödyntäviä artikkeliehdotuksia.

Lue lisää

26.11.2008 Vuorovaikutteisella päätöksenteolla kohti globaalia vastuullisuutta

Globaali vastuullisuus edellyttää vuorovaikutteista päätöksentekoa yhteiskunnan eri toimijoiden välillä. Ilmastonmuutoksen hallinta on tästä hyvä esimerkki. Vuorovaikutteisen päätöksenteon kehittäminen globaalilla tasolla on välttämätön tehtävä, jos demokratiaa halutaan kehittää ja laajentaa kansainvälisessä päätöksenteossa, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Minna Lammi ja Mikko Rask kirjoittavat tuoreessa Kasvaminen globaaliin vastuuseen –artikkelikirjassa. Kirjan on toimittanut Liisa Rohweder ja se on opetusministeriön julkaisema (Opetusministeriön julkaisuja 2008:40).

Lue lisää

26.11.2008 Asiantuntemuksen laajentuminen tuo haasteita päätöksentekoon

Aiempaa useammat kansalaiset ja kansalaisryhmät pystyvät kriittisesti arvioimaan asioita, jotka aikaisemmin kuuluivat vain teknologian kehittäjien ja asiantuntijoiden vastuulle. Monet kansalaiset ovat myös halukkaita osallistumaan aiemmin asiantuntijoille jätettyyn päätöksentekoon, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Rask kirjoittaa tuoreessa Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Futura-lehdessä julkaistussa lektiossa.

Lue lisää

16.11.2008 Vapaakauppaliike rakensi kuluttajuutta

Vapaakauppaan suuntautuvaa kauppajärjestelmää on kritisoitu voimakkaasti vuosien mittaan, koska sen on katsottu suosivan suuryrityksiä ja teollisuusmaita. Kuluttajat ovat usein yhtyneet kritiikkiin. Brittiläisen professorin Frank Trentmannin vapaakauppaa käsittelevä kirja Free Trade Nation kertoo, ettei näin ole aina ollut. Trentmannin kirjaa voi vilpittömästi suositella kuluttajista kiinnostuneille: se tarjoaa näkemyksen siitä, kuinka vapaakauppaliike osaltaan rakensi modernia kuluttajuutta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo kirjoittaa kirja-arvostelussa tuoreessa Kulutustutkimus.Nyt-lehdessä.

Lue lisää

6.11.2008 Ruokamyynti syrjäytti autohuollon huoltoasemilla

Huoltoasemat ovat mullistuneet viimeisen kymmenen vuoden kuluessa: yhä harvemmin asemilla on tarjolla auton huoltoa, entistä useammin niissä voi tehdä ruokaostoksia. Liikennemyymälöiden etuna on se, että ne ovat avoinna myös viikonloppuisin. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta huoltamopalveluja käsittelevästä työselosteesta.

Lue lisää

31.10.2008 Pieniin ekotekoihin helppo tarttua

Kuluttajien on helppo toteuttaa sellaisia ekotekoja, joissa on jo jonkinlainen rutiini olemassa. Roskille on joka tapauksessa pakko tehdä jotain, joten kierrätys on suhteellisen helppoa toteuttaa. Osa käytännöistä, esimerkiksi liikennevalinnat, liittyvät kiinteästi muuhun elämäntapaan ja niiden muuttaminen ilman koko elämän radikaalia muuttamista on hankalaa. Näihin tarvitaankin yhteiskunnan tukea. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemasta työselosteesta, jossa selvitettiin informaatio-ohjauksen mahdollisuuksia kuluttajien käyttäytymisen muokkaamisessa.

Lue lisää

27.10.2008 Kulutustutkimuksen Syysseminaari 17.11.2008

Kulutustutkimuksen Seuran Syysseminaari järjestetään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) maanantaina 17.11.2008 klo 10-16. Seminaarin teema on Kulutuksen materiaalisuus, josta Turo-Kimmo Lehtonen pitää keynoten. Lisäksi järjestetään väitöskirjakavalkadi, jossa esiintyvät myös Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Mari Niva ja Mikko Rask. Töryhmiin toivotaan esityksiä ja osallistujia.

Lue lisää

23.10.2008 Visa Heinonen johtokunnan puheenjohtajaksi

Valtioneuvosto asetti 23.10. Kuluttajatutkimuskeskukselle uuden johtokunnan, jonka puheenjohtajaksi tulee professori Visa Heinonen Helsingin yliopistosta. Johtokunnan toimikausi alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.10.2012. Varapuheenjohtajana toimii ylitarkastaja Tero Kuitunen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäseninä johtaja Eila Kilpiö Kuluttajatutkimuskeskuksesta, professori Marja Vehviläinen Tampereen yliopistosta, ylitarkastaja Taina Nikula ympäristöministeriöstä, professori Ilpo Koskinen Taideteollisesta korkeakoulusta ja erikoistutkija Mari Niva Kuluttajatutkimuskeskuksesta henkilöstön edustajana.

Lue lisää

10.10.2008 Kulutuksen megatrendit

"Kulutus elämäntapana laajenee kaikkialle", arvioivat tutkimuspäälliköt Anu Raijas ja Petteri Repo Tekesin Megatrendit ja me -projektin vastavalmistuneessa osaraportissa. Kulutukseen on enemmän varaa kuin ennen, mikä näkyy siten, että ihmisillä on monia koteja, joiden laitevaranto on entistä yksilöllisempi. Kulutusta jarruttavat Raijaksen ja Revon mukaan ympäristövaikutukset, asenteiden hidas muuttuminen käytännöiksi ja kuluttajien ajan rajallisuus.

Lue lisää

24.9.2008 Lihan kulutus säilynyt tasaisena vuosikymmenet

Suomalaisten lihan kulutus on säilynyt ennallaan viimeiset kolmekymmentä vuotta ainakin vuoteen 2006 saakka. Nuoret miehet ostavat kotiin lihaa saman verran kuin väestö keskimäärin. Naiset ja nuoret puolestaan ovat siirtyneet käyttämään enemmän siipikarjan lihaa naudan tai sianlihan sijasta. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin kotiin ostettavien elintarvikkeiden kulutuksen muutoksia vuodesta 1966 vuoteen 2006.

Lue lisää

23.9.2008 Verkkokauppa on aina auki

Jos kauppojen aukioloajat säilyvät ennallaan, voittajat löytyvät verkkokaupoista. Verkkokaupan kasvu tulee entistä enemmän siirtymään pikkutavaroista kestokulutushyödykkeiden suuntaan. Ilman perinteisten kauppojen poikkeuksellisia sunnuntaiaukioloja jouluisin ja kesäisin, verkkokauppa olisi jo merkittävästi suurempi kaupan muoto, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo sähköisen kaupan palvelukeskuksen E-Commerce Finlandin sivuilla julkaistussa kolumnissa.

Lue lisää

16.9.2008 Piensijoittajille tarjolla niukasti räätälöityjä ratkaisuja

Finanssiyhtiöillä ei juurikaan ole tarjolla piensijoittajille räätälöityjä ratkaisuja. Asiakkaalle tarjotaan lähinnä valmiita tuotteita ja jopa erilaisia sijoitusaikoja kuin on toivottu. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksesta, jossa haamuostajien avulla arvioitiin täyden palvelun finanssiyhtiöiden sijoitustarjontaa, asiakaspalvelua ja asiantuntemusta.

Lue lisää

9.9.2008 Kaupasta tullut samankaltaista

”Kaupasta on tullut samankaltaista ja anonyymiä. Myös kuluttamisesta on tullut samankaltaista ja anonyymiä”, Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Antti Blåfield sanoi Kuluttajatutkimuskeskuksen seminaarissa 9.9.2008.

Lue lisää

9.9.2008 Politiikassa tahtoa käyttää tutkimustietoa

Politiikassa on tahtoa käyttää tutkimustietoa apuna, mutta käytännössä se on vaikeaa, ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede opetusministeriöstä sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen seminaarissa 9.9.2008.

Lue lisää

9.9.2008 Mediassa mahdollisuus esitellä tutkimusta laajalle yleisölle

Median antama huomio on tärkeä mahdollisuus päästä esittämään tutkimustietoa, tuloksia ja uusia näkökulmia yhteiskunnan kehittämiseen. Tutkimuksen ei silti pidä typistyä sellaisiin asioihin, joilla saadaan julkinen kiinnostus heräämään takuuvarmasti, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Lammi sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen seminaarissa 9.9.2008.

Lue lisää

9.9.2008 Professori Trentmann luennoi Helsingissä

Professori Frank Trentmann Birkbeck Collegesta luennoi keskiviikkona 17.9. 2008 klo 10.00 yliopiston suuressa juhlasalissa (Aleksanterinkatu 5) aiheesta "Free Trade Nation: Globalization and Consumer Power in Historical Perspective". Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Luento käsittelee vapaakaupan historiallista kehitystä Britanniassa. Trentmann on julkaissut laajasti kuluttajahistorian tieteellisissä lehdissä ja kirjoittanut useita kirjoja. Tilaisuuden järjestää Kuluttajaekonomian oppiaine ja Kulutusyhteiskunnan muutoksen tutkijakoulu.

Lue lisää

29.8.2008 Kokonaisuutta painottavat ravitsemusohjeet saivat haasteen

Ravitsevan ruoan valmistaminen on ollut elintarviketeollisuudelle haasteellinen tehtävä. Siksi terveysvaikutteiset tai funktionaaliset elintarvikkeet ovat olleet teollisuudelle tervetullut uutuus. Kun ravitsemusvalistuksen perussanoma on, että terveellisyys syntyy ruokavalion kokonaisuudesta, terveysvaikutteiset elintarvikkeet viestivät, että yksittäinen tuote vaikuttaa terveyteen nyt ja tulevaisuudessa. Ravitsemusohjeet ja valistus joutuvat tulevaisuudessa ottamaan kantaa siihen, mikä on yksittäisten elintarvikkeiden rooli terveyden edistämisessä ja ylläpidossa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mari Niva Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

28.8.2008 Jääkö muuttaja verkostokaupungin verkkoon?

Ihanne pysyvästä kodista on murenemassa tulevaisuuden muuttuessa epävarmaksi talouden heilahtelujen myötä. Yleinen suuntaus Etelä-Suomeen, pääkaupunkiseudulle ja yleensä kaupungista toiseen kertoo muuttajien halusta varmistaa elämän edellytykset. Hillitäkseen lähtömuuttoa kaupunkiseutujen keskuskuntien täytyisi huomioida nykyistä paremmin suomalaisten asuinympäristön arvostukseen sekä muuttuvaan eurooppalaiseen aluerakenteeseen liittyvät tekijät. Panostaminen viihtyisään ympäristöön ja palveluihin voi tuottaa vanhojen ja uusien asukkaiden maksamina veroina paremmin kuin perinteiset, yhä riskialttiimmat yritystuet, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

26.8.2008 Pienetkin metsiköt ovat tärkeitä

Asuinalueiden lähistöillä olevat metsät tarjoavat ihmisille vapauden tunteen ja mahdollisuuden rauhoittumiseen myös arjen kiireen keskellä, tutkija Eveliina Asikainen Tampereen yliopistosta ja tutkija Kirsi Mäkinen Helsingin yliopistosta sanoivat. Asikainen ja Mäkinen puhuivat Kuluttajatutkimuskeskuksen seminaarissa, jossa julkaistiin kirja Koti – tehtävistä uusiin ihanteisiin.

Lue lisää

26.8.2008 Asuinympäristöihin halutaan vaikuttaa

Suomalaiset ovat tyytyväisiä koteihinsa, mutta he ovat tyytymättömiä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa kansalaisina asuinympäristöönsä. Siksi kuluttajat hakevat asuntomarkkinoilta ratkaisuja, jotka vastaavat heidän asumisen unelmiaan asuntopolitiikasta riippumatta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Päivi Timonen sanoi Koti - tehtävistä uusiin ihanteisiin -kirjan julkistamistilaisuudessa.

Lue lisää

24.8.2008 Uusien asuntojen tuotannossa kuultava kuluttajia

Kuluttajien kiinnostus asuntoihinsa on muutakin kuin sisustamista. Asuntotuotannossa valinnanmahdollisuuksia on ollut vähän, sillä kuluttajien tarpeita ja toiveita ei ole tunnistettu. Uudistuotannossa tarvittaisiin selvästi enemmän kuluttajien omaa panosta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Jenni Väliniemi kirjoittaa Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

18.8.2008 Cronberg ei kannata Kuluttajatutkimuskeskuksen siirtoa STM:ään

Työministeri Tarja Cronberg ei kannata selvitysmies Jorma Rantasen ehdotusta siirtää Kuluttajatutkimuskeskus (KTK) sosiaali- ja terveysministeriöön. Hän pitää esitystä yllättävänä. KTK:n toiminta sopii hyvin työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteisiin ja sillä on tärkeä rooli kuluttajapolitiikan ja markkinoiden toimintaan liittyvän tutkimuksen tekijänä.

Lue lisää

16.08.2008 Kuluttajan epävarmuus kasvaa

Laajamittainen ja pitkäikäinen säästäväisyysliike olisi todellinen haaste Suomen kansantaloudelle. Kuluttajalla onkin vastuu ensisijaisesti omasta taloudenpidostaan. On kyseenalaista ja lyhytnäköistä ajatella, että kuluttajilta pitäisi edellyttää suurempaa vastuunottoa kansantalouden menestyksestä. Se tarkoittaisi käytännössä säästöjen tuhlausta tai velanottoa sellaisen hankintaan, jota ei koe tarvitsevansa, tutkimuspäällikkö Petteri Repo kirjoittaa sanomalehti Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

12.08.2008 Arkielämä määrää energiaratkaisut

Viime vuosina on alettu odottaa tavallisten kuluttajien muuttuvan aktiivisiksi toimijoiksi energiapolitiikassa ja energiamarkkinoilla. Silti virallinen energiapolitiikka näkee kansalaiset yhä kohteena, johon kohdistetaan vain ohjauskeinoja. Energiatehokkaat ja hiilineutraalit ratkaisut tulevat asiantuntijoiden parista ja ne siirretään arkielämään ilman käyttäjien aktiivista panosta. Ajattelutapojen muutosta tarvitaan monessa paikassa. Päättäjien on aika huomata, että me tavalliset ihmiset emme ole mitään energiatehokkaan ja hiilineutraalin tulevaisuuden esteitä, vaan sen tekijöitä, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen kirjoittaa sanomalehti Keskisuomalaisen mielipidekirjoituksessa.

Lue lisää

02.08.2008 Ilmastonmuutos ei ole vain kuluttajan asia

Ilmastonmuutoksen pysäyttämistä ei pidä jättää pelkästään kuluttajien vastuulle. Ihmisillä on hyvää tahtoa ottaa kulutuksen ympäristövaikutukset huomioon, mutta he eivät voi yksittäisillä toimillaan vaikuttaa kulutuksen suureen suuntaan. Jos muutosta halutaan, yhteiskunnan on ohjattava energian käytön tehostamista taloudellisilla keinoilla ja neuvonnalla. Tarvitaan myös ymmärrystä kulutuksen rutiineista ja niiden muuttamisesta, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Lammi ja tutkimuspäällikkö Päivi Timonen sanomalehti Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

29.07.2008 Itse tekeminen askel ekologiseen elämäntapaan

Yhtenä keinona vastata ilmastonmuutokseen on pohtia, millä tavoin ruokailutottumuksia saataisiin muutettua ekologisempaan suuntaan. Esimerkiksi marjojen käyttö ja niiden itse poiminta sekä myös perunan syönti on vanhenevien ihmisten suosiossa. Olisi tärkeää saada nuoret innostumaan itse tehdystä ruoasta, ja mahdollisuuksien mukaan myös kulkemaan metsissä marjoja ja sieniä keräämässä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat Marita Nikkilä ja Mirja Viinisalo sanomalehti Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

23.07.2008 Asiantuntemuksen laajeneminen voi jarruttaa kehitystä

Koulutustason nousun ansiosta aiempaa useammat kansalaiset ja kansalaisryhmät pystyvät kriittisesti arvioimaan asioita, jotka aikaisemmin kuuluivat vain teknologian kehittäjien ja asiantuntijoiden vastuulle. Asiantuntemuksen hallitsematon laajentuminen voi kuitenkin hidastaa tieteen ja teknologian kehittymistä, sanoo Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Rask. Raskin väitöskirja tarkastetaan perjantaina 25.7. Teknillisessä korkeakoulussa.

Lue lisää

23.07.2008 Sunnuntairuokaa kävelyetäisyydeltä

Jokaisen päivittäistavarakaupan suuryksikön myötä menetetään monta mahdollisuutta parantaa lähipalveluita. Liikeaikalain muutos kuitenkin osoitti, että kauppa pystyi kehittämään toimivan ja kannattavan konseptin pienille myymälöille. Jos kauppa haluaa, se voi varmasti kehittää myös vaativaa asiakasta tyydyttävän ja kannattavan keskikokoisen ruokakaupan konseptin, erikoistutkija Katri Koistinen kirjoittaa sanomalehti Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

17.7.2008 Kuluttajat kaipaavat paikallisia tuotteita verkkoon

Kuluttajat kaipaavat vaihtelua elintarvikevalikoimiin, jotka Suomen voimakkaasti keskittyneillä päivittäistavaramarkkinoilla ovat harmittavan yhdenmukaiset. Paikallisten ja pienten elintarvikeyrittäjien tuotteet koetaan erilaisina ja erottautumiskykyisinä vaihtoehtoina kaupan perusvalikoimissa, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Kaarina Hyvönen ja tutkija Katja Järvelä kirjoittavat sanomalehti Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

11.7.2008 Elintapamme eivät kestä päivänvaloa

Kuluttajat pitäisi herättää pohtimaan pieniä ja suuria valintoja arjessaan. Yhteiskunnassa tarvitaan asenneilmaston muutosta, jotta tavaroiden loppuun käyttäminen tulisi ihanteeksi, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas kirjoittaa Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 11.7.

Lue lisää

9.7.2008 Palveluihin suhtautuminen muuttuu

Uusia hyvinvointipalveluja kehiteltäessä joudutaan ottamaan kantaa siihen, missä menee kansalaisten vastuun raja ja mitä voidaan vaatia julkiselta sektorilta. Tämän päivän kansalaiset ovat tottuneet vaatimaan palveluja, mutta tulevaisuudessa ihmiset joutuvat kantamaan itse entistä suuremman vastuun tarvitsemistaan palveluista, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila sanomalehti Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

26.6.2008 Liikenne harrastuksiin kuluttaa luonnonvaroja

jopa harrastusta enemmän. Liikenteellä on suuri merkitys harrastusten aiheuttamassa luonnonvarojen kulutuksessa. Tunti uimahallissa kuluttaa 11 kg luonnonvaroja. Jos uimahalliin mennään autolla 15 kilometrin päästä, uintireissun luonnonvarojen kulutus kolminkertaistuu. Veneilyssä on yli satakertaiset erot luonnonvarojen kulutuksessa sen mukaan, missä ja miten veneilyä harrastetaan. Kodin tavaroiden luonnonvarojen kulutuksesta merkittävin osa aiheutuu sähkö- ja elektroniikkalaitteista. Nämä tiedot käyvät ilmi kolmesta Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemasta raportista, joissa tarkasteltiin kuluttajien harrastusten ja kotitalouksien omistamien tavaroiden luonnonvarojen kulutusta.

Lue lisää

25.6.2008 Changing Behaviourin ensimmäinen uutiskirje

Changing Behaviourin ensimmäinen uutiskirje kertoo muun muassa energiansäästöä mahdollistavista ja rajaavista tekijöistä kotitalouksissa ja organisaatioissa. Uutiskirjeessä myös kartoitetaan uusien välittäjäorganisaatioiden roolia kestävän energiatalouden rakentumisessa. Changing Behaviour on Kuluttajatutkimukeskuksen koordinoima EU-hanke, jossa tutkitaan ja kehitetään energiansäästön edistämisen keinoja ja toimijoita. Hankkeessa on mukana 13 partneria kahdeksasta maasta: tutkimuslaitoksia, energiapalveluyrityksiä, alueellisia verkostoja ja kansalaisjärjestöjä.

Lue lisää

16.6.2008 Globaali kansalaiskeskustelu herää

Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Minna Lammi ja Mikko Rask kirjoittavat 16.6. Helsingin Sanomien Vierakynä-palstalla globaalista päätöksenteosta - kuinka kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon aletaan pikku hiljaa ottaa vakavasti. Mikko Rask ja Minna Lammi ovat mukana suunnittelemassa World Wide Views on Global Warming (WWViews) -hankkeen toteuttamista. Hannkeen avulla pyritään järjestämään "globaali kansalaiskeskustelu" ilmastonmuutospolitiikasta.

Lue lisää

12.6.2007 Liukuhihnamaisterin kunnia

Runkopelaajat ja pelinrakentajat jäävät organisaatioissa maalintekijöiden varjoon. Ammattinsa osaavista "liukuhihnamaistereista" voi kuitenkin tulevaisuudessa tulla suurempi pula kuin putkimiehistä, kirjoittaa Mika Pantzar Taloussanomien kolumnissa 10.6.2008.

Lue lisää

5.6.2008 Eila Kilpiö kunniatohtoriksi

Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja, professori Eila Kilpiö vihittiin kunniatohtoriksi Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan promootiossa 5.-7.6.2008.

Lue lisää

3.6.2008 Palkattoman kotitaloustuotannon Saksa-Suomi-vertailu

Palkattoman kotitaloustuotannon arvo on Saksassa hiukan suurempi kuin Suomessa.Kotityön rakenne sen sijaan on hyvin samanlainen: lähes yhtä suuri osuus kotityöstä menee ruoan valmistukseen ja hankintaan sekä vaatetuksen ja asumisen huoltamiseen molemmissa maissa. Hoiva sen sijaan korostuu Saksassa Suomea enemmän. Tulokset käyvät ilmi vertailusta, joka toteutettiin saksalais-suomalaisena yhteistyönä.

Lue lisää

23.5.2008 Kuluttajilla vähän vaikutusvaltaa asuntotuotantoon

Kuluttajat voivat vaikuttaa vain vähän asuntotuotantoon. Rakennusyritykset tarjoavat kuluttajille lähinnä sisustusvaihtoehtoja ja varusteita. Sen sijaan mahdollisuudet vaikuttaa rakenteilla olevaan alueeseen yhteistyössä rakennusyhtiöiden kanssa ovat vähäiset. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksesta, jossa verrattiin pääkaupunkiseudun rakennusliikkeiden asumiskonsepteja.

Lue lisää

23.5.2008 Kulutustutkimuksen gradupalkinto Maarit Laaksolle

Kulutustutkimuksen gradupalkinto on myönnetty Maarit Laaksolle koululaisten kulutusta käsittelevästä lopputyöstä. Palkintotyö oli innovatiivinen ja rohkea, palkitun työn valinnut professori Kaija Turkki Helsingin yliopistosta kehui. Kulutustutkimuksen seuran jakama pro gradu –palkinto jaettiin perjantaina Helsingissä.

Lue lisää

22.5.2008 Suomalaiset arvostavat siipikarjanlihan terveellisyyttä

Kuluttajat arvostavat siipikarjanlihan terveellisyyttä ja vähärasvaisuutta. Erityisesti broileria pidetään monipuolisena ja helppona raaka-aineena. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tutkimuksesta, jossa tutkittiin siipikarjanlihan käyttöä ja valintaan vaikuttavia tekijöitä kotitalouksissa ja ruokapalveluissa.

Lue lisää

21.5.2008 Terveysvaikutteiseen ruokaan suhtaudutaan ristiriitaisesti

Suomalaiset kuluttajat uskovat terveysvaikutteisten elintarvikkeiden edistävän terveyttä, jos tuotteet ovat tutkittuja ja valvottuja. Jokapäiväisen ruuan uskotaan silti vaikuttavan terveyteen enemmän kuin terveysvaikutteisten elintarvikkeiden, erikoistutkija Mari Niva Kuluttajatutkimuskeskuksesta sanoo. Mari Nivan terveysvaikutteisten elintarvikkeiden haltuunottoa käsittelevä väitöskirja tarkastetaan maanantaina 26.5. Helsingin yliopistossa.

Lue lisää

15.5.2008 Markkinoinnin tutkija Lisa Peñaloza Helsingissä

Professori Lisa Peñaloza pitää yleisöluennon Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa perjantaina 23.5. Helsingin kauppakorkeakoululla. Samassa tilaisuudessa jaetaan myös seuran pro gradu -palkinto ansioituneelle kulutustutkimuksen alueen lopputyölle.

Lue lisää

15.5.2008 Kuluttajat etsivät tarkempia tuotetietoja Internetistä

Ruoan alkuperä ja tuotantotavat kiinnostavat kuluttajia, mutta näitä tietoja ei useinkaan löydy kauppojen hyllyiltä. Tietoa haetaan erityisesti Internetin kautta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus kertoo. Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien käsityksiä ruokaan liittyvästä tiedosta verkossa ja ruoan verkkokaupasta.

Lue lisää

12.5.2008 Vakuutussäästämisen vertailu hankalaa kuluttajille

Vapaaehtoisten säästöhenki- ja eläkevakuutusten vertaileminen on erityisesti Internetissä kuluttajille työlästä. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta selvityksestä, jossa vertailtiin Suomen markkinoilla olevia säästöhenki- ja eläkevakuutustuotteita sekä niihin liittyviä sähköisiä palveluita.

Lue lisää

1.5.2008 Kuluttajan ääntä kuultava julkisia palveluja kehitettäessä

Veronmaksajien vaatimukset julkisen palvelutason säilyttämisestä tai parantamisesta ovat oikeutettuja ja mahdollista toteuttaa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö Helsingin Sanomien vierakynäpalstalla 1.5.2008.

Lue lisää

29.4.2008 Pienet taloudet asuvat väljästi Vantaalla ja Espoossa

Vantaalla ja Espoossa asuntokunnan koon pienentyessä asutaan yhä väljemmin. Näissä kunnissa verraten huomattava määrä pieniä talouksia asuu suurehkoissa asunnoissa. Lapsiperheet puolestaan hakevat väljyyttä asumiseen ympäristökunnista. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksesta, jossa selvitettiin tilastojen avulla asumista Espoon ja Vantaan eri kaupunginosissa.

Lue lisää

21.4.2008 Joutsen-ympäristömerkki kasvattaa yhä suosiotaan

Pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenen suosio kasvaa yhä: käyttölupien määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2 000. Ruotsi on Pohjoismaiden innokkain Joutsen-ympäristömerkin käyttäjä. Ruotsissa Joutsenen käyttölupia on yli 900, Suomessa yli 200, Norjassa noin 320 ja Tanskassa yli 400. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Lundin yliopiston Pohjoismaiden ministerineuvostolle tekemästä tutkimuksesta.

Lue lisää

16.4.2008 Varallisuuden hallinnassa keskeistä luottamus

Kuluttajien mielestä asiakkaan ja finanssiyrityksen neuvojan välinen luottamus on keskeistä varallisuuden hallinnassa. Kuluttajat miettivät, kumman puolella asiakasneuvojat ovat, asiakkaan vai finanssiyrityksen. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Helsingin kauppakorkeakoulun tuoreesta tutkimuksesta Kuluttajien varallisuuden hallinta. Vertaileva tutkimus kuluttajien ja palveluntarjoajien näkemyksistä.

Lue lisää

7.4.2008 Suomalaisten kulutus edelleen maltillista

Suomalaisten kulutus on edelleen maltillista, vaikka kulutus onkin kymmenkertaistunut sadassa vuodessa. Suomalaisten kulutus asukasta kohden oli seitsemän prosenttia OECD-maiden keskiarvoa pienempää OECD-maiden välisessä vertailussa vuodelta 2005. Ruotsissa ja Tanskassa kulutettiin noin kymmenen prosenttia ja Norjassa jopa noin neljänneksen enemmän kuin meillä. Runsainta kulutus oli Yhdysvalloissa. Tiedot käyvät ilmi artikkelikokoelmassa ”Kulutuksen pitkä kaari. Niukkuudesta yksilöllisiin valintoihin.”

Lue lisää

4.4.2008 Energian käytön muutosta vauhditetaan tutkimuksella

Kuluttajatutkimuskeskus koordinoi yhdeksän maan yhteistä EU-hanketta, jonka tavoitteena on vauhdittaa energian tuotannon ja käytön muutoksia. Changing behaviour -tutkimushankkeessa pyritään parantamaan energia-asiantuntijoiden ja kuluttajien välistä vuoropuhelua. Vuoden 2010 loppuun kestävää tutkimusta koordinoi Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen. Hankkeen edistymistä voi seurata englanninkielisiltä sivuilta osoitteessa http://www.energychange.info/

Lue lisää

27.3.2008 Kuluttajuus osa poliittista päätöksentekoa

Kuluttajat ja kuluttajuus ovat yhä tärkeämpi osa poliittista päätöksentekoa. Kuluttajilla ja heidän eduillaan perustellaan usein päätösten oikeutusta. Ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ovat tehneet kuluttajasta entistä kiinnostavamman toimijan myös politiikan kentällä. Tutkijat pohtivat kulutuksen politiikkaa 27.-28.3. Politiikan tutkimuksen päivillä Rovaniemellä Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoiden vetämässä työryhmässä.

Lue lisää

4.3.2008 Tietoyhteiskuntainnostus ei ole levinnyt kuluttajiin

Suomalainen tietoyhteiskuntainnostus ei ole levinnyt kuluttajiin asti ainakaan jos mittarina pidetään verkkohankintoja, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo Sähköisen kaupan palvelukeskuksen kolumnissa.

Lue lisää

4.3.2008 Vastuulliseen kuluttamiseen opitaan arjessa

Vastuulliseen käyttäytymiseen ja eettiseen kuluttamiseen opitaan vain arjessa. Koulujemme tarjoamat tiedot voivat tarjota tukea tässä prosessissa, kirjoittaa Suomen kuluttajaliiton eettisen kuluttamisen projektipäällikkö Juha Beurling vastuullisuus ja ruoka -blogissa.

Lue lisää

7.2.2008 Arjen sujuvuus keskeistä hyvinvoinnille

Arjen sujuminen on keskeistä ihmisten kokemalle hyvinvoinnille. Hyvinvointitutkimusta tehdään runsaasti, mutta tieto hyvinvoinnista on pirstaloitunutta. Erikoistutkija Anu Raijas jäsentää koetun hyvinvoinnin sisältöä tuoreessa raportissaan Arjen hyvinvointi ja mahdollisuudet sen mittaamiseen. Kuluttajatutkimuskeskus suunnittelee parhaillaan työkalua arjen hyvinvoinnin mittaamiseen, jossa myös ihmisten oma näkemys pääsisi esiin.

Lue lisää

1.2.2008 Tutkimuspäällikkö Timonen: Kohtuullisuus muuttuu ajassa

Asumisen kohtuullisuuden mittaaminen on hyvä esimerkki siitä, miten käsitys kohtuullisuudesta muuttuu yhteiskunnan muuttuessa, tutkimuspäällikkö Päivi Timonen sanoi Kuluttajatutkimuskeskuksen seminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

1.2.2008 Tutkija Venkula: Osaaminen korostunut liikaa

"Osaaminen painaa tänä päivänä liikaa: luulemme, että erikoistumalla mahdollisimman varhain saamme aikaan huippuja", vapaa tutkija Jaana Venkula sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen seminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

1.2.2008 Arkkiatri Pelkonen: Sairaalle tärkeintä toimintakyky

Sairaalle tärkeintä on toimintakyky ja se terveys, joka on jäljellä, arkkiatri Risto Pelkonen sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen seminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

24.1.2008 Piensijoittajille ei tarjolla varallisuuden kokonaispalveluita

Markkinoilla ei ole tarjolla sellaisia palveluja, jotka auttaisivat kuluttajia hahmottamaan koko varallisuuttaan. Nykyiset palvelut ovat tuotelähtöisiä, Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore selvitys toteaa.

Lue lisää

11.1.2008 Hintatietoisuus herättää keskustelua

Kuluttajatutkimuskeskuksen torstaina julkistama hintatietoisuustutkimus on herättänyt vilkasta keskustelua monissa medioissa. Olemme myös vastaanottaneet kiinnostavia palautteita ja kannanottoja. Kiitos palautteista!

Lue lisää

10.1.2008 Hintatietoisuus edelleen huonompi kuin markka-aikana

Kuluttajien hintatietoisuus on edelleen heikompi kuin markka-aikana. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta Kuluttajien käsityksiä hinnoista euroaikana.

Lue lisää

8.1.2008 Itsepalvelu rapauttaa palvelukulttuuria

Itsepalveluissa on paljon epäkohtia kuluttajien näkökulmasta katsottuna. Itsepalvelu helpottaa toisaalta arkea, mutta tuottaa myös epätasa-arvoa ja turvattomuutta, erikoistutkija Helena Tuorila kirjoittaa tuoreessa Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Futura-lehdessä.

Lue lisää

19.12.2007 Kuluttajat kehittäjinä

Palveluilla on yhä suurempi merkitys hyvinvoinnin tuojina nyky-yhteiskunnassa. Hyvinvointivaltion muutokset, teknologiset innovaatiot ja väestön ikääntyminen vaikuttavat myös palveluihin. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjan 2007 artikkeleissa käsitellään palveluyhteiskuntaa, sen kehitystä ja kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia.

Lue lisää

19.12.2007 Eila Kilpiö kunniatohtoriksi

Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteiden kunniatohtoriksi on kutsuttu Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja, professori Eila Kilpiö. Ensi vuonna 100-vuotisjuhliaan viettävä tiedekunta järjestää promootion kesäkuussa, jolloin vihitään yhteensä kymmenen kunniatohtoria.

Lue lisää

11.12.2007 MyPan vapaaehtoistyöntekijöille uusia viestintätapoja

Kuluttajatutkimuskeskus on kehittänyt yhdessä tutkimusyritys KCL:n ja jalkapalloseura Myllykosken Pallon (MyPa) kanssa hybridimediaan perustuvia tuotekonsepteja. Tavoitteena oli parantaa noin 300 vapaaehtoistyöntekijän viestintäkeinoja.

Lue lisää

30.11.2007 Rakennuttajat uskovat kuluttajien konservatiivisuuteen

Rakennuttajat ja kaavoittajat pitävät kuluttajia konservatiivisina asuntojen suhteen. Heidän mielestään kuluttajia on myös vaikea ottaa mukaan suunnitteluun, koska kuluttajilla ei ole riittävää kompetenssia suunnitteluun, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Päivi Timonen kirjoittaa Asumisen kehitysareena -blogissa.

Lue lisää

21.11.2007 Teknologian kulttuurinen ja yhteiskunnallinen tutkimus

-seminaari järjestetään Kuluttajatutkimuskeskuksessa maanantaina 3.12.2007 klo 10–16 MoniTori-salissa viidennessä kerroksessa.

Lue lisää

21.11.2007 Vain harva syö pelkästään elävää ravintoa

Useimmat elävän ravinnon ruokavaliota noudattavat täydentävät ruokaansa viikoittain kypsennetyllä ruualla. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin elävän ravinnon käyttöä Suomessa.

Lue lisää

7.11.2007 Joka viides lapsi uskoo ostamisen lohduttavan

Joka viides lapsi uskoo, että ostaminen auttaa pahaan oloon. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksessa käynnissä olevasta tutkimuksesta.

Lue lisää

30.10.2007 Geenitekniikassa kuultava kuluttajia

Ristiriitojen ratkaisua edistäisi, jos kansalaiset pääsisivät mukaan elintarviketuotannossa käytetyn geenitekniikan arviointiin, kirjoittavat erikoistutkija Mari Niva ja tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla 30.10.2007.

Lue lisää

29.10.2007 Tule mukaan Kuluttajapaneeliin

Kuluttajatutkimuskeskus etsii Kuluttajapaneeliin uusia, 18 vuotta täyttäneitä jäseniä 40:stä kunnasta.

Lue lisää

11.10.2007 Sunnuntaiaukiolo turvannut lähipalveluita

Sunnuntaiaukiolon salliminen pienille kaupoille on turvannut pääkaupunkiseudun lähipalveluita. Erityisesti tämä näkyy Helsingissä, jossa on pääkaupunkiseudun parhaat lähipalvelut. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskusken tuoreesta pääkaupunkiseudun kaupan kehitystä tarkastelleesta tutkimuksesta.

Lue lisää

10.10.2007 Kuluttajien vaikea vertailla finanssipalveluja

Kuluttajien on vaikea vertailla ja valita pyydettyjen tarjousten perusteella sopivia finanssipalveluja. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen Tapiola-ryhmän aloitteesta tekemästä finanssipalvelujen vertailusta. Vertailussa erilaiset esimerkkikuluttajat pyysivät eri yhtiöiltä tarjouksia keskeisistä vakuutus-, pankki- ja sijoituspalveluista.

Lue lisää

5.10.2007 Kuluttajien oikeuksien toteuttaminen vaatii tutkimusta

Kuluttajien oikeuksien toteuttaminen globalisoituvassa maailmassa vaatii entistä vahvempaa kuluttajatutkimusta, kansanedustaja Ville Niinistö (vihr) sanoi. Niinistö puhui yhteispohjoismaisessa Nordic Consumer Policy Research Conferencessä Helsingissä.

Lue lisää

4.10.2007 Kuluttajapolitiikka kaipaa tutkimuksen tukea

Politiikan tutkijoiden pitäisi osallistua aktiivisemmin kuluttajapolitiikan tutkimukseen ja kehittämiseen, professori Edda Müller sanoo. Müller on toiminut pitkäaikaisena johtajana Saksan kuluttajajärjestöjen kattojärjestössä Verbraucherzentrale Bundesverbandissa.

Lue lisää

4.10.2007 Kulutuksen amerikkalaistuminen harhaa

Eurooppalaisten huoli kulutuksen amerikkalaistumisesta perustuu harhaan, professori Frank Trentmann Lontoon yliopistosta sanoo. Trentmannin mukaan tämä johtuu yhtenäistymisen kuvitelmasta, äärimmäisen yksinkertaistetusta käsityksestä siitä, millainen amerikkalaiskuluttaja on.

Lue lisää

4.10.2007 Ruuan hinta voi olla este terveellisemmälle valinnalle

Epäterveellisen ruuan korvaaminen kasviksilla, hedelmillä ja kalalla voi olla joillekin kotitalouksille liian kallista. Tämä käy ilmi tanskalaistutkija Sinne Smedin tutkimuspaperista, jonka hän esitti kuluttaja-asioita käsittelevässä yhteispohjoismaisessa konferenssissa Helsingissä.

Lue lisää

3.10.2007 Liikunta ei aina auta lihavuuteen

Vähäistä liikuntaa tarjotaan usein syyksi erityisesti lasten lisääntyvään lihavuuteen. Lukuisista tutkimuksista huolimatta näiden välillä ei ole havaittu selkeää yhteyttä, toteaa dosentti Michael Sjöström Tukholman Karoliniska Institutenista.

Lue lisää

3.10.2007 Kuluttajakuva muuttunut passiivisesta aktiiviseksi

Kuluttajajärjestöjen ja kuluttajapolitiikan kehitys länsimaissa on muuttanut kuluttajan kuvaa passiivisesta aktiiviseksi, professori Steve Woolgar Oxfordin yliopistosta sanoo. Woolgar puhui keskiviikkona yhteispohjoismaisessa Nordic Consumer Policy Research Conferencessä Helsingissä.

Lue lisää

27.9.2007 Pohjoismainen kuluttaja-asioiden konferenssi Helsingissä

Nordic Forum for Consumer Research järjestää 3.–5. lokakuuta Helsingissä pohjoismaisen kuluttaja-asioiden konferenssin Nordic Consumer Research Conferencen. Suomalaisena konferenssijärjestäjänä toimii Kuluttajatutkimuskeskus kauppa- ja teollisuusministeriön tuella.

Lue lisää

26.9.2007 Käyttäjäosallistuminen tuottaa parempia tuotteita

Käyttäjien osallistumisen avulla markkinoille voidaan tuottaa parempia tuotteita ja palveluja. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa kuluttajat osallistuivat yritysten tuotekehitykseen.

Lue lisää

13.9.2007 Talouskeskustelu perustuu uhkakuviin ja pelotteluun

Suomalainen talouskeskustelu perustuu uhkakuviin ja pelotteluun. Historian suhteellistava näkökulma puuttuu siitä lähes tyystin, kirjoittaa tutkimusprofessori Mika Pantzar Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 13.9.

Lue lisää

12.9.2007 Ikääntyneiden valta kasvaa markkinoilla

Ikääntyneiden määrän lisääntyessä heidän vaikutusvaltansa kasvaa tulevaisuudessa. Tavara- ja palvelumarkkinoilla heidät on otettava entistä paremmin huomioon, tutkimusjohtaja Johanna Leskinen kirjoittaa Vanhustyö-lehdessä.

Lue lisää

5.9.2007 Osallistuminen lisää hyvinvointia

Kansalaisten aktiivinen osallistuminen päätöksentekoon on keskeistä hyvinvoinnin ja demokratian lisäämisessä. Kuluttajatutkimuskeskus käyttää osallistuvan ja vuorovaikutteisen teknologia-arvioinnin menetelmiä osana käyttäjälähtöistä tutkimusta. Kuluttajatutkimuskeskus on myös osallistunut oikeusministeriön kansalaisvaikuttamisen keinoja käsittelevään hankkeeseen.

Lue lisää

23.8.2007 Suunnittelijoilla vastuu myös lainatuotteista

”Amerikkalaisten asuntomarkkinoiden subprime-lainojen aiheuttamat inhimilliset tragediat eivät voi olla köyhien kotitalouksien vastuulla. Vastuu täytyy olla niillä, jotka suunnittelevat näitä tuotteita. Myös Suomessa on pidettävä kiinni hyvästä pankkitavasta”, tutkimuspäällikkö Päivi Timonen sanoo.

Lue lisää

21.8.2007 Kuluttajat varovat mokaamista talousasioissa

"Suomalaiset kuluttajat varovat mokaamista: siksi taloudellisessa päätöksenteossa haetaan mieluiten turvallinen vaihtoehto", yksikönjohtaja Arto Kämppi OP-ryhmästä sanoi. Kämppi puhui tiistaina Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Behavioral Finance -seminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

21.8.2007 Tieto saa kuluttajat ylireagoimaan markkinoilla

"Tieto ei aina paranna kuluttajien taloudellista käyttäytymistä. Taloudellisesti tietäväiset kuluttajat ylireagoivat yrittäessään välttää menetyksiä sen sijaan, että he keskittyisivät mahdollisiin voittoihin", professori Jukka Laitamäki New Yorkin yliopistosta sanoi. Laitamäki puhui tiistaina Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Behavioral Finance -seminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

27.7.2007 Teknologiaa kehitettäessä pitää kuulla myös kuluttajaa

Osallistuminen itsessään tuo hyvinvointia, koska tavallisilla ihmisillä on valtavasti käyttämättömiä ideoita ja voimavaroja, kirjoittaa erikoistutkija Eva Heiskanen Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 27.7. Kirjoitus lopettaa Tavoitteena hyvinvointi -sarjan, jonka Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat ovat kesän aikana tuottaneet.

Lue lisää

26.7.2007 Kotitalouspalvelujen veroetu jää monilta hyödyntämättä

Jotta kotitalouspalvelujen verovähennystä käyttäisivät muutkin kuin hyvätuloiset, järjestelmän pitäisi olla yksinkertaisempi, kirjoittavat tutkimuspäällikkö Johanna Varjonen ja erikoistutkija Kristiina Aalto Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 26.7. Kirjoitus jatkaa Tavoitteena hyvinvointi -sarjaa, jonka Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat tuottavat kesän aikana.

Lue lisää

20.7.2007 Pankit siirtävät kuluttajille palvelujen riskejä

"Uusia sähköisiä palveluja tarjoavien tulee huolehtia siitä, että ihmiset pystyvät niitä käyttämään", kirjoittaa erikoistutkija Helena Tuorila Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 20.7. Kirjoitus jatkaa Tavoitteena hyvinvointi -sarjaa, jonka Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat tuottavat kesän aikana.

Lue lisää

17.7.2007 Hyvin toimiva tekniikkakin voi tehdä onnelliseksi

"Tekniikka on tullut osaksi arkea – joko räikeäksi epäkohdaksi tai lähes huomaamattomaksi hyödyksi", kirjoittaa erikoistutkija Tanja Kotro Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 17.7. Kirjoitus jatkaa Tavoitteena hyvinvointi -sarjaa, jonka Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat tuottavat kesän aikana.

Lue lisää

13.7.2007 Investoinnit turvallisuuteen maksavat nopeasti itsensä

"Jos turvallisuudesta ei huolehdita, turvattomuus siirtyy ennen pitkää kaduilta koteihin", kirjoittaa professori Raija Järvinen Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 13.7. Kirjoitus jatkaa Tavoitteena hyvinvointi -sarjaa, jonka Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat tuottavat kesän aikana.

Lue lisää

11.7.2007 Nykyihmisen luontoelämys syntyy omassa puutarhassa

"Puutarhanhoitoa voidaan pitää ekologisesti kestävänä harrastuksena, jos ihminen sen avulla löytää luonnon jokapäiväisestä arjesta", kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Päivi Timonen ja erikoistutkija Minna Lammi Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 11.7. Kirjoitus jatkaa Tavoitteena hyvinvointi -sarjaa, jonka Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat tuottavat kesän aikana.

Lue lisää

9.7.2007 Kesämökkikulttuuri ruotsalaistuu

"Piilopirttiromantiikka agraarisine askareineen väistyy golfkenttien ja palveluiden lähelle rakennettavien vapaa-ajanasuntojen tieltä", kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Päivi Timonen Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 9.7.

Lue lisää

9.7.2007 Hyvän elämän ainekset löytyvät arjesta

"Ihmisten kokemaan hyvinvointiin vaikuttavat eniten fyysinen ja henkinen terveys sekä hyvät ihmissuhteet", kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä ja erikoistutkija Anu Raijas Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 8.7. Kirjoitus jatkaa Tavoitteena hyvinvointi -sarjaa, jonka Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat tuottavat kesän aikana.

Lue lisää

5.7.2007 Taajamassa ruokakauppaan pitäisi päästä kävellen

"Kaupan sijainti lähellä kotia tulee entistä tärkeämmäksi, kun väestö ikääntyy ja pienten kotitalouksien määrä kasvaa", kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Katri Koistinen ja tutkija Jenni Väliniemi Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 5.7.2007. Kirjoitus jatkaa Tavoitteena hyvinvointi -sarjaa, jonka Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat tuottavat kesän aikana.

Lue lisää

1.7.2007 Asuinkunnan valinnalla kohennetaan elämänlaatua

"Maan sisäinen muuttoliike on muuttunut laman jälkeisestä pakkomuutosta vapaaehtoiseksi tavoitemuutoksi," Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö kirjoittaa Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 1.7.2007. Kirjoitus jatkaa Tavoitteena hyvinvointi -sarjaa, jonka Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat tuottavat kesän aikana.

Lue lisää

28.6.2007 Hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee viisasta kulutusta

"Sadassa vuodessa käsitys kuluttajien kyvykkyydestä ja kansantaloudellisesta merkityksestä on kääntynyt päälaelleen. 1900-luvun alussa kuluttajavalistusta ja markkinoiden säätelyä perusteltiin kuluttajan heikkoudella", Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar kirjoittaa Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 28.6.2007. Kirjoitus aloittaa Tavoitteena hyvinvointi -sarjan, jonka Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat tuottavat kesän aikana.

Lue lisää

27.6.2007 Vakuutusten suuret omavastuut harmittavat kuluttajia

Vakuutusten kalleus ja suuret omavastuut ovat suurin syy siihen, miksi vakuutusta ei oteta. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta. Kuluttajat eivät myöskään pidä vakuutuskorvauksia aina asiaankuuluvina ja kohtuullisina.

Lue lisää

21.6.2007 Asu rennosti!

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Päivi Timonen kirjoittaa 21.6. Taloussanomissa, että hyvän asumisen eväät löytyvät arjesta.

Lue lisää

20.6.2007 Elintarvikeketjun vastuullisuus -työpaja

Kuinka tuotteistaa vastuullisuus Kariniemen broilerituotteissa -työpaja kokoontui 6.6. käsittelemään HK Ruokatalon Kariniemen broilerituotteita. Työpajassa työskenneltiin kolmen teeman parissa. Pienryhmissä pohdittiin vastuullisuutta suhteessa broilerituotannon ympäristövaikutuksiin, eläinten terveyteen ja ruokaturvallisuuteen sekä Kariniemen broiletuotteiden arvoketjuun.

Lue lisää

13.6.2007 Pankkitunnusten käyttö lisäisi verkkopalvelujen suosiota

Pankkitunnusten käyttö muissakin kuin pankkien verkkopalveluissa lisäisi yksityisten palvelujen ja julkishallinnon nettipalvelujen suosiota. Myös käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttö lisäisi luottamusta verkkopalvelujen turvallisuuteen. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen sähköistä asiointia selvittäneestä tutkimuksesta.

Lue lisää

13.6.2007 Kuluttajat ovat avainasemassa kotitalouspalvelujen ja

verkossa asioinnin kehittämisessä. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen Palveluja kotiin verkosta -tutkimushankkeen tuloksista.

Lue lisää

5.6.2007 Viron ja Suomen hintaero suurin kotimaisessa ruuassa

Ruuan hintaerot Viron ja Suomen välillä vaihtelevat suuresti tuoteryhmästä ja valmistusmaasta riippuen. Kaikkein suurin hintaero on maiden kotimaisten elintarvikkeiden välillä, Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore hintavertailu kertoo.

Lue lisää

11.5.2007 Tuotekehittäjät arvostavat yhteyttä käyttäjiin

Pienten yritysten tuotekehittäjät arvostavat välitöntä vuorovaikutusta käyttäjien kanssa, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Eva Heiskanen ja tutkimuspäällikkö Petteri Repo kirjoittavat Human Technology -lehden tuoreessa numerossa.

Lue lisää

9.5.2007 Kati Saarenpäälle Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto

Kati Saarenpää Vaasan yliopistosta palkittiin keskiviikkona Kulutustutkimuksen seuran pro gradu -palkinnolla. Saarenpään työ ”Kai se on nykyaikaa, että miehet huolehtii itsestään ihan niin kuin naisetkin” käsittele miestä kosmetiikan valitsijana.

Lue lisää

4.5.2007 Väitös yritysjohdon strategiatyökaluista

KTM Sari Stenfors väittelee perjantaina 4.5. Helsingin kauppakorkeakoulussa yritysjohdon strategiatyökalujen käytöstä. Stenfors on mukana Kuluttajatutkimuskeskuksen, Helsingin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun yhteisessä Kulta-hankkeessa.

Lue lisää

25.4.2007 Yritysten sosiaalisen vastuun mittareita vähän

Nykyiset yhteiskuntavastuun indikaattorit mittaavat lähinnä ympäristövastuuta. Sosiaalisen vastuun asioita huomioidaan vähän yhteiskuntavastuun indikaattoreita ja mittareita kehitettäessä, MMT Kukka-Maaria Ulvila kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen vastuullisuus ja ruoka -blogissa.

Lue lisää

12.4.2007 Fuat Firat Suomeen

Markkinoinnin professori Fuat A. Firat vierailee Suomessa toukokuussa. Hän luennoi Helsingin Kauppakorkeakoulussa Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa.

Lue lisää

4.4.2007 Uudet tilanteet synnyttävät neuvottomuutta

Kaikenlainen nuorten uusavuttomuudesta puhuminen pitäisi lopettaa. Neuvottomuutta synnyttävät uudet tilanteet ja kokemukset, eivät uudet sukupolvet, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Eila Kilpiö Eviran Kaari-lehdessä.

Lue lisää

29.3.2007 Kuluttajakansalaisen hyvinvointi politiikan keskiöön

Kuluttajakansalaisten arkielämän hyvinvointi on syytä nostaa politiikan ja päätöksenteon keskiöön hallintorajat ylittävän politiikkaohjelman voimin, Kuluttajatutkimuskeskus ehdottaa.

Lue lisää

29.3.2007 Nokian ongelma todistusaineiston määrä

Nokian ongelma ei ole tiedon riittävyys vaan pikemminkin se että erilaista todistusaineistoa on ylen määrin, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar ITViikon kolumnissa.

Lue lisää

12.3.2007 Pariskunnat haluavat eri pankkitilit

Puolisot suomalaisissa lapsiperheissä haluavat pitää rahansa erillään niin, että he käyttävät omia pankkitilejään vain itse. Tieto on ensimmäisiä tuloksia Suomen Akatemian rahoittamasta ja Kuluttajatutkimuksen koordinoimasta tutkimushankkeesta.

Lue lisää

7.3.2007 Sektoritutkimusta kehitettävä vahvuuksia vaalien

Suomalaiset tutkimuslaitokset ovat menestyneet hyvin muun muassa EU:n tutkimusohjelmissa ja ovat haluttuja yhteistyökumppaneita, sektoritutkimuslaitosten johtajat kirjoittavat Helsingin Sanomien mielipideosastolla.

Lue lisää

5.3.2007 Laatumerkillä vastuullisuus näkyväksi

Laatumerkillä saadaan vastuullinen elintarvikeketju näkyväksi. Pohja tällaiselle merkille on jo olemassa, mutta missä sellainen viipyy, kysyy Suomen Kuluttajaliiton elintarvikeasiantuntija Annika Marniemi Kuluttajatutkimuskeskuksen Vastuullisuus ja ruoka -blogissa.

Lue lisää

21.2.2007 Ruokakauppa yhä kauempana

Kauas kauppa karkaa – vai karkaako? ja Onko lähikauppa lähellä? -tutkimukset julkistetaan tiistaina 27.2. klo 13.00 Kuluttajatutkimuskeskuksen MoniTori-salissa, Kaikukatu 3, 5. krs. Tutkimuksia kommentoimassa on Ruokakeskon kehitysjohtaja Pekka Niva.

Lue lisää

12.2.2007 Kavereilta kuulee parhaat tarinat

Parhaiten kuluttajan asemaan pystyy asettumaan toinen kuluttaja. Kuluttajien tieto kumpuaa kokemuksesta, yrityksestä, erehdyksestä ja onnistumisesta, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Petteri Repo Kuluttaja-lehden kolumnissa.

Lue lisää

7.2.2007 Kotitalouspalveluilla pieni joukko suurostajia

Valtaosan kotitalouspalveluista ostaa kymmenesosa kotitalouksista. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta.

Lue lisää

2.2.2007 Yhteiskuntaa vaivaa ikeoituminen

Nyky-yhteiskuntaa vaivaa ikeoituminen: tavaroiden hinnat on painettu alas ja laatu laskenut, sanoi taiteilijaprofessori, teollinen muotoilija Hannu Kähönen.

Lue lisää

1.2.2007 Isot yritykset kestävät isoja iskuja

Yritystä konsultoivan tutkijan pitää tuntea substanssi ja pelin säännöt. Isot yritykset kestävät kovempia iskuja kuin pienet, kirjoittaa tutkimusprofessori Mika Pantzar Taloussanomissa.

Lue lisää

29.1.2007 Onko hidas herkullisempaa?

Mitä kiire ja nopea aika on? Miten SLOW poikkeaa vanhasta mallista, jossa oli aikaa tehdä asiat harkiten? Onko hidas herkullisempaa? Näitä kysymyksiä pohditaan perjantaina 2. helmikuuta Kuluttajatutkimuskeskuksen iltapäiväseminaarissa Heikot signaalit.

Lue lisää

11.1.2007 Kuluttajapolitiikka kuuluu yhteen kilpailupolitiikan kanssa

Kuluttajapolitiikan pitäisi tulevaisuudessakin kuulua yhteen kilpailupolitiikan kanssa, osastopäällikkö Raimo Luoma kauppa- ja teollisuusministeriöstä sanoi torstaina puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen seminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

11.1.2007 Palvelujen kehittäminen Tekesin uusi painopiste

Palvelujen kehittäminen innovaatioiden keinoin on yksi Tekesin uusista, keskeisistä painopistealueista, teknologiajohtaja Tiina Tanninen-Ahonen sanoi puhuessaan torstaina Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä seminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

11.1.2007 KTK haluaa kuluttaja-asioiden politiikkaohjelman

Kuluttajatutkimuksen vaikuttavuuden vahvistamiseksi innovaatiotoiminannassa on välttämätöntä saada seuraavaan hallitusohjelmaan kuluttaja-asioiden politiikkaohjelma, Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Eila Kilpiö vaatii.

Lue lisää

11.1.2007 EK:n Pohjola: KTK:n kytkentä elinkeinopolitiikkaan heikko

Kuluttajatutkimuskeskuksen kytkentä elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan on heikko, johtava asiantuntija Hannele Pohjola Elinkeinoelämän keskusliitosta moittii.

Lue lisää

9.1.2006 Kuluttajana toimimisen rajapintoja Tieteen päivillä

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat käsittelevät perjantaina 12.1. Tieteen päivillä kuluttajana toimimisen rajapintoja muun muassa innovaatioiden, riskien, ruuanvalinnan ja kuntarajojen näkökulmista.

Lue lisää

4.1.2007 Kuluttajien tuottama media ei hävitä vanhaa

Kuluttajien itsensä tuottama media ei ole hävittämässä vanhaa, vaan tuomassa uutta kulttuuria vanhan rinnalle, kirjoittaa tutkimusprofessori Mika Pantzar ITviikon kolumnissa.

Lue lisää

21.12.2006 Seminaari

Kuluttajatutkimus – markkinoiden sparraaja -seminaari torstaina 11.1.2007 klo 13–16. Elannon juhlasali, Kaikukatu 2 C, 6. krs, Helsinki.

Lue lisää

7.12.2006 Innovaatioiden kotiutuminen

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2006 (toim. Petteri Repo, Ilpo Koskinen, Heidi Grönman) julkistetaan maanantaina 11.12.2006 Kuluttajatutkimuskeskuksen MoniTori-salissa (Kaikukatu 3, 5. krs., Helsinki) klo 10.00.

Lue lisää

7.12.2006 Maaseutualueiden erilaisuus huomioitava kuntauudistuksessa

Kuntauudistus on välttämätön maaseudun julkisen palvelurakenteen turvaamiseksi. Suomessa eri alueiden väestö- ja elinkeino­rakenne poikkeaa huomattavasti toisistaan. Tämä on otettava huomioon, Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Eila Kilpiö sanoi Stakesin järjestämässä seminaarissa.

Lue lisää

4.12.2006 Televisio tekee hyvää aivoille

Televisio on kasvattanut ihmisten keskimääräistä älykkyyttä ja parantanut muun muassa visuaalista hahmotuskykyä, tutkimusprofessori Mika Pantzar kirjoittaa Taloussanomien ITviikossa.

Lue lisää

8.11.1992 Teknologian yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tutkimus

-seminaarin järjestää Teknologianetti Kuluttajatutkimuskeskuksessa Helsingissä maanantaina 11.12.2006 alkaen klo 10. Luvassa on hyvähenkinen seminaari, jossa käsitellään kiinnostavaa tutkimusta!

Lue lisää

7.11.2006 Koruksi kelpaa vaikka tiivisterengas

Koruksi kelpaa mikä tahansa, tiivisterengas, löylykauhannyöri tai bikininauha kunhan siinä on tunneside, tutkija Petra Ahde kirjoittaa tuoreessa julkaisussa.

Lue lisää

2.11.2006 Onko kiire muuttumassa vähemmistöongelmaksi?

Työelämässä olevien kiireen tuntu kasvaa, muta samanaikaisesti työelämän ulkopuolella olevien eli kiireettömien suhteellinen osuus nousee. Tämä luo yhteiskuntaamme duaalitalouden, tutkimusprofessori Mika Pantzar kirjoittaa Taloussanomien IT-viikon kolumnissa.

Lue lisää

20.10.2006 Tekeekö raha onnelliseksi?

Asiaa pohditaan Kulutustutkimuksen seuran syysseminaarissa 9.11. Seminaarin pääpuhujana on professori Jaakko Suominen Turun yliopistosta.

Lue lisää

13.10.2006 Käyttäjät mukaan tuotekehitykseen

Kuluttajatutkimuskeskuksessa etsitään keinoja käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen. Tekes rahoittaa hanketta.

Lue lisää

6.10.2006 Hankesuunnittelussa yhteiskunnan rakenne jää huomiotta

Hankelähtöisessä suunnittelussa yhteiskunnan rakenteen kehittymistä ei oteta kokonaisuutena huomioon, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Katri Koistinen toteaa perjantaina Turun kauppakorkeakoulussa tarkistettavassa väitöskirjassaan.

Lue lisää

5.10.2006 Ubiikkiyhteiskunta unohtaa mummot

Arjen tietoyhteiskunnasta puhutaan kansallisena hyvinvointiprojektina, mutta rehellisyyden nimissä pitäisi puhua tuottavuuseduista, kirjoittaa tutkimusprofessori Mika Pantzar Taloussanomien IT-viikon kolumnissaan 5.10.2006.

Lue lisää

29.9.2006 Kuluttajien taloustaitojen edistäminen haastaa yhteistyöhön

Kuluttajilta odotetaan sellaisia taloustaitoja, joita kaikilla ei ole. Kuluttajien osaamisen vahvistaminen edellyttää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä tutkimuksen, neuvonnan, opetuksen, lainsäädännön ja markkinoinnin välillä, kirjoittavat tutkimuspäällikkö Johanna Leskinen ja erikoistutkija Anu Raijas.

Lue lisää

28.9.2006 Ubiikkeja viestejä Japanista

Japani on ubiikin eli kaikkialla läsnäolevan edelläkävijä. Tokion Keio Universityssä tutkijavierailulla oleva tutkimuspäällikkö Petteri Repo tekee vierailunsa aikana arkisia havaintoja Japanin ubiikista yhteiskunnasta.

Lue lisää

10.4.2006 Mittatikku

Uusi väline kulutuksen ympäristövaikutusten arviointiin on valmistunut. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat ja ympäristötiedon käyttäjät, kuluttajat, ovat olleet aktiivisesti mukana arvioimassa ja kehittämässä Mittatikkua.

Lue lisää

9.3.2006 Parempia puhelinpalveluja käyttäjäpalautteen avulla

Kuluttajat ovat melko tyytymättömiä nykyisiin puhelinpalveluihin. Muun muassa jonot ja vaikeudet päästä oikean henkilön puheille hankaloittavat palvelujen käyttöä. Uusi teknologia voi helpottaa palvelujen saavu­tettavuutta ja alentaa palveluntarjoajien kustannuksia.

Lue lisää

20.2.2006 Käyttäjälähtöisyys-työpaja 21.4.2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön Ennakointifoorumin Käyttäjälähtöisyys-aiheryhmä järjestää avoimen työpajan 21.4.2006 Kuluttajatutkimuskeskuksen tiloissa Helsingissä (Kaikukatu 3).

Lue lisää

3.2.2006 Valon päivä

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosipäivänä, Valon päivänä, keskusteltiin yhteistyötahojen kanssa ajankohtaisista kuluttaja-asioista. Tämän vuoden teemana oli Missä on kuluttajan koti?

Lue lisää

9.2.2006 Lehdissä julkaistua

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoiden haastatteluita ja kirjoituksia ajankohtaisista asioista.

Lue lisää

14.10.2005 Kuluttajan ääni - tutkimuksia kuluttajan hyväksi

Kuluttajatutkimuskeskus on julkaissut ensimmäisen vuosikirjansa 2005 Vox consumptoris – Kuluttajan ääni. Vuosikirja sisältää läpileikkauksen ajankohtaisesta Kuluttajatutkimuskeskuksessa tehdystä tutkimuksesta.

Lue lisää

25.11.2005 Teknologian yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tutkimus

Teknologian yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tutkimus -seminaari pidettiin perjantaina 25.11.2005.

Lue lisää

25.8.2005 Kuluttajatutkimuskeskus mukana Kuntamarkkinoilla 7.-8.9.2005

Maaseudun vetovoimaisuus ja kuluttajien yksilölliset elämäntavat -tutkimushankkeen sisältöä, tavoitteita ja etenemistä esitellään Kuntamarkkinoilla Helsingissä 7.-8.9.2005.

Lue lisää

25.8.2005 The 5th International Household & Family Research conference

Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella järjestetään viides kansainvälinen kotitalous- ja käsityötieteen sekä kuluttajatutkimuksen konferenssi Human Perspectives on Sustainable Future kesäkuussa 6.-9.6.2006.

Lue lisää

25.8.2005 Onni lupaa parempia innovaatioita

Tieto käyttäjästä on ensisijaisen tärkeää, kun innovaatioille haetaan kaupallista menestystä. ”Näin on erityisesti vuorovaikutteisen teknologian osalta, koska teknologialle ei varsinaisesti voi ennalta määrätä oikeaa käyttötapaa,” tutkimuspäällikkö Petteri Repo kertoo.

Lue lisää

12.11.2004 PALVELUJEN LAATU HEIKKENI ENITEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Kaupunkimaisissa kunnissa asuvat arvioivat useimmat tutkimuksen kohteena olleet palvelut jonkin verran paremmiksi...

Lue lisää


Ajankohtaista

17.12.2014 Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän käännekohdissa

Perheiden arjen ongelmat ovat moninaistuneet yhteiskunnallisen kehityksen seurauksena. Apua tarvitsevien perheiden tunnistaminen on tärkeää, samoin auttamismenetelmien monipuolistuminen. Keskusteluun perustuvat työskentelymuodot eivät riitä kantamaan perheitä arjen ongelmien kanssa. Toiminnallisempi, arjen rytmittämiseen ja rutiinien luomiseen keskittyvä työtapa pureutuu paremmin ajelehtivaa arkea eläviin perheisiin, todetaan tuoreessa Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemassa kirjassa Arjen rakentuminen ja rytmit perhe-elämän käännekohdissa. Kirjan ovat toimittaneet FT Pirjo Korvela ja professori (emer.) Terttu Tuomi-Gröhn. Kirja pohjautuu heidän johtamaansa Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen ”Arjen muuttuvat rytmit ja käytännöt perhe-elämän kriittisissä siirtymävaiheissa”.

Lue lisää

15.12.2014 ASUKKAAT MUKAAN KESTÄVÄÄN KIINTEISTÖNPITOON: Eurooppalaisen ENTRANZE-hankkeen tuloksia

Olemassaolevia rakennuksia voidaan tehdä energiatehokkaammiksi ja viihtyisämmiksi. Samalla voidaan torjua ilmastonmuutosta sekä vähentää energian tuontiriippuvuutta lisäämällä energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa. Rakennukset käyttävät noin 40 % Euroopan energiasta ja niiden kulutukseen vaikuttaminen on haastavaa, koska rakennuskanta uusiutuu hitaasti.

Lue lisää

12.12.2014 Kaupalla vahva asema jauho- ja leipämarkkinoilla

Kauppa on kasvattanut osuuttaan kotimaisten viljatuotteiden kuluttajahinnoista. Teollisuuden osuus on pysytellyt ennallaan, ja tuottajien osuus on hieman noussut. Arvonlisäveromuutosten myötä verottajan saama siivu on pienentynyt vuosien 2008 ja 2012 välillä. Tuonnin ja myymäläleipomoiden määrän kasvu ovat lisänneet kaupan osuutta kokonaisrahavirroista, ja kotimainen teollisuus menettänyt selvästi markkinaosuuksiaan.

Lue lisää

8.12.2014 Tuuppimisella voidaan tehostaa politiikkaa

Tuuppiminen, eli ihmisten valintaympäristön muokkaaminen politiikkatavoitteiden mukaiseksi, voi olla yksi työkalu muiden joukossa pyrittäessä kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Helpoimmillaan voidaan yksinkertaisesti parantaa viestintää niin että se on vaikuttavampaa. Myös ympäristöä voidaan muokata: esimerkiksi ruokalan 20% pienemmistä lautasista syntyy 20% vähemmän ruokajätettä.

Lue lisää

4.12.2014 Suomalainen karppaaja syö sokeriakin

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan suomalainen karppaaja karppaa varsin löyhästi. Osa karppaajista syö hiilihydraatteja, sokeria ja valkoisia vehnäjauhoja.

Lue lisää

28.11.2014 Monenlainen tapaustutkimus -julkaisu päivitetty

Paljon viitattu Monenlainen tapaustutkimus -julkaisu vuodelta 2005 on päivitetty. Itä-Suomen yliopiston professori Päivi Eriksson ja Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Katri Koistinen avaavat käytännönläheisesti monien esimerkkien saattelemana tietä tapaustutkimuksen mielenkiintoiseen maailmaan.

Lue lisää

27.11.2014 Seniori-Sapuska-projekti selvitti, mitä seniorit haluavat syödä

Ikääntyneiden vajaaravitsemus herättää huolta Suomessa ja laajemminkin Euroopassa. VTT on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa ratkaisuja, joilla tälle alati laajenevalle, maksukykyiselle ja laatutietoiselle kohderyhmälle saadaan paitsi maukkaita myös ravitsemuksellisesti laadukkaita elintarvikkeita. Kehityskohteena olivat myös käytännölliset ja helppokäyttöiset ateriapakkaukset. Senioreiden näkemykset olivat keskeisessä roolissa.

Lue lisää

8.11.2014 Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu vaatii tarkennusta

Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu oli yksi nykyaikaistuvan suomalaisen yhteiskunnan keskeinen diskurssi 1900-luvulla. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar ja professori Visa Heinonen tarkastelevat agraarisen ja urbanisoituvan Suomen visiota mainosten ja sisutusartikkeleiden avulla jälleenrakennuskaudella. Taidehistoria tieteenä -lehdessä julkaistussa artikkelissa Pantzar ja Heinonen toteavat, että vastakkainasettelun osapuolet eivät ehkä olekaan maaseutu ja kaupunki vaan pikemminkin talonpoikais-kansanomainen asuminen ja seurapiirien salonkielämä.

Lue lisää

7.11.2014 Kulutustutkimuksen muodonmuutos

Onko kansantaloustiede jäänyt muun akateemisesti vireän kulutustutkimuksen taustalle? Tarpeiden alkuperää ja muuntumista tutkivaa tieteenalaa ei ole syntynyt, mutta halujen ja tarpeiden dynamiikkaa voi tarkastella esimerkiksi mentaalihistorian näkökulmasta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar kirjoittaa kirja-arviossaan Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa. Pantzar arvioi Visa Heinosen ja Matti Peltosen toimittamaa kirjaa Finnish Consumption. An Emerging Consumer Society between East and West.

Lue lisää

14.10.2014 Ravitsemussuositukset ja poliittiset päätökset ohjaavat kuluttajien ruokavalintoja

Suomalaisten syömä ruoka on pääosin melko terveellistä. Tuoreita kasviksia ja marjoja kulutetaan entistä enemmän, samoin tuoretta kalaa. Vehnän ja sokeripitoisten juomien kulutus puolestaan on vähentynyt. Kaikilta osin kulutusmuutokset eivät ole siirtyneet terveellisempään suuntaan, sillä varsinkin keksien, vohveleiden ja pikkuleipien kulutus on kasvanut huimasti. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitetään kotiin hankittujen elintarvikkeiden määrällisiä ja laadullisia muutoksia.

Lue lisää

13.10.2014 Artikkeli: Onko luottamus terveysinformaatioon yhteydessä parempaan käsihygieniaan varusmiehillä?

Hengityselinten tartuntataudit ovat yleinen terveysongelma varusmiehillä. Viranomaisten antaman terveystiedon yhteyttä parempaan käsihygieniaan tutkittiin suomalaisilla varusmiehillä. Luottamuksella viranomaisten terveysinformaation oli suora vaikutus käsienpesuun.

Lue lisää

9.10.2014 Rakennuskurssit innostavat uusiutuvan energian käyttöön

Aurinkolämpökeräinten rakennuskurssit innostavat kuluttajia energiansäästöön ja uusiutuvan energian käyttöön. Kursseille osallistuneet ovat myös innostuneet seuraamaan energiakeskusteluja, hankkimaan tietoa ja aktiivisesti neuvomaan muita energia-asioissa. Rakennuskurssit voivatkin toimia ensimmäisenä askeleena kuluttajien siirtyessä käyttämään entistä enemmän uusiutuvaa energiaa, toteavat Aalto-yliopiston tutkija Mikko Jalas, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusassistentti Helka Kuusi ja tutkimusprofessori Eva Heiskanen Science & Technology Studies –lehdessä julkaistussa tuoreessa artikkelissa.

Lue lisää

18.9.2014 Eurooppalaiset suhtautuvat epäillen pankkipalveluihin

Eurooppalaiset kuluttajat luottavat pankkipalveluihin vähemmän kuin muihin palveluihin. Parhaiten pankkipalveluihin luotetaan Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Alhaisinta luottamus on velkaongelmien kanssa painivissa maissa Etelä-Euroopassa. Luottamus vaihtelee myös palvelusta toiseen: eniten luotetaan perinteisiin palveluihin kuten pankkitileihin, vähiten investointipalveluihin. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Raija Järvisen tuoreesta artikkelista, joka on julkaistu International Journal of Bank Marketing –lehdessä.

Lue lisää

18.8.2014 Pohjoismaissa suhtaudutaan myönteisesti kestäviin syömisen tapoihin

Pohjoismaiset kuluttajat suhtautuvat myönteisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin syömisen tapoihin, mutta hyvinä pidetyt toimintatavat eivät ole kovin vakiintuneita. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mari Niva kertoo tuoreen Journal of Consumer Policy -lehdessä ilmestyneen tutkimuksen osoittavan, että eri Pohjoismaissa kuluttajat arvostavat ympäristöystävällisiä syömisen tapoja eri tavoin. Ruotsalaiset kuluttajat ovat omaksuneet eniten ympäristön kannalta kestäviä syömisen tapoja, norjalaiset vähiten. Eniten suosiota on lähiruoan ostamisella, vähiten lihankulutuksen rajoittamisella ja lentokuljetuksena maahantuotujen elintarvikkeiden välttämisellä. Suomalaiset kuluttajat ovat muita innokkaampia vähentämään elintarvikkeiden pakkausjätettä. Kestävissä syömisen tavoissa naiset ja iäkkäät kuluttajat ovat aktiivisempia kuin miehet ja nuoret. Sen sijaan koulutuksella ja ammattiasemalla oli vähäisempi rooli. Kiinnostus ruoanlaittoon, terveellinen syöminen ja myönteiset ympäristöpoliittiset asenteet ovat myös yhteydessä kestäviin ruokatapoihin.

Lue lisää

13.8.2014 Digitaalisen terveyden vallankumous vapauttaa hyvinvointitiedon kansalaisten käyttöön

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on päättänyt rahoittaa yksilön terveystiedon ja sen hyödyntämiseen liittyvien palvelujen tutkimusta. Kansalaisista kertyy räjähdysmäisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa, jonka käyttömahdollisuus terveyden ylläpidossa on valtava, mutta vielä suurelta osin hyödyntämättä. Tutkimuksen avulla pyritään luomaan uusia keinoja kansalaisten omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitoon. Hanketta koordinoi Oulun Innovaatioallianssiin (OIA) kuuluva Centre for Health and Technology -innovaatiokeskus (CHT) Oulun yliopistosta. CHT toimii tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyön vahvistajana yksilöllisen terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Hankkeessa on mukana kansainvälisesti verkottunut monitieteinen tutkimuskonsortio Oulun, Helsingin ja Lapin yliopistoista, Aalto-yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, VTT:ltä ja Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

13.6.2014 Vieraskynä: Ihmisillä on oikeus hallita digitaalista jalanjälkeään

Omia tietojaan hyödyntämällä ihmiset voivat parantaa arkeaan ja vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Suomalaisten tekemä päivittäistä liikkumista jäljittävä Moves-älypuhelinsovellus myytiin huhtikuussa Facebookille. Moves mittaa käyttäjän päivittäiset reitit ja otetut askeleet. Sen avulla voi pitää kirjaa tekemisistä ja liikkumisesta.

Lue lisää

10.6.2014 Palvelukulutus Suomessa muuttumassa eurooppalaisemmaksi

Suomen palvelukulutus on noussut muiden Pohjoismaiden tasolle. Erityisesti yksityisten palveluiden kulutus on viime vuosina saavuttanut muita pohjoisia eurooppalaisia hyvinvointivaltioita. Suomessa kulutetaan paljon koulutukseen, kulttuuriin, vapaa-aikaan, ravintoloihin ja kahviloihin. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaiseman tuoreen tutkimuksen perusteella Suomea voi kuitenkin edelleen luonnehtia ”tavaramaaksi”, sillä 1999–2012 kulutus on ollut erityisesti tavaran kulutuksen kasvua. Palvelukulutuksesta on kuitenkin tullut Suomessa entistä tärkeämpi talouskasvun ja työllisyyden ylläpitäjä.

Lue lisää

10.6.2014 Kaupan asema on vahvistunut lihamarkkinoilla

Kauppa on onnistunut viime vuosina kasvattamaan osuuttaan lihatuotteiden kuluttajahinnoista. Myös teollisuuden osuus on hieman kasvanut, mutta tuottajan ja verottajan saama osuus on sitä vastoin pienentynyt.

Lue lisää

9.6.2014 Ensimmäiset suomalaiset sähköautoilijat tyytyväisiä

Suomalaiset sähköautoilijat ovat tyytyväisiä käyttämiinsä sähköautoihin. Monet kokivat tyytyväisyytensä sähköautoihin lisääntyneen, kun ajokokemusta karttuu ja autoa opitaan käyttämään hyvin. Sähköautoilua pidettiin vaivattomana, luotettavana, miellyttävänä, hauskana ja esimerkiksi modernina ja eleganttina, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus. Siinä tarkastellaan suomalaisten sähköautoilijoiden kokemuksia ja näkemyksiä sähköautoista.

Lue lisää

22.5.2014 Kohtuullisen minimin viitebudjetit päivitetty ja laajennettu

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuonna 2010 laatimat ensimmäiset kohtuullisen minimin viitebudjetit on päivitetty ja laajennettu kolmella esimerkkitaloudella vuoden 2013 tasolle. Uudet esimerkkitaloudet ovat yhden vanhemman perhe ja lapsiperhe, joissa teini-ikäisiä lapsia. Viitebudjetteja on laadittu nyt yhdeksälle esimerkkitaloudelle: yksin asuvat miehet ja naiset alle 45-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat, yksihuoltaja, jolla kaksi lasta sekä kolmelle lapsiperheelle, joissa alle 10-vuotiaita lapsia ja teinikäisiä lapsia. Ryhmäkeskustelut olivat pohjana myös uusien viitebudjettien laadinnassa. Budjetit sisältävät seuraavat kulutusmenoryhmät: ruoka, vaatetus, kodin tavarat ja laitteet, informaatio, vapaa-aika, terveys ja hygienia sekä asuminen ja liikkuminen.

Lue lisää

16.5.2014 Kuinka nykyaika tuotiin Suomeen: Osmo A. Wiio uuden tulkkina

Edesmennyt professori, toimittaja ja poliitikko Osmo A. Wiio oli sekä tulevaisuuden ennakoija että luoja, ajatusten uudelleen muotoilija ja kansainvälisten vaikutteiden tulkki. Wiio puolusti avoimen yhteiskunnan ajatusta, olipa kyse sitten viestintäpolitiikasta tai tietotekniikan kehittämisestä. Wiion elämäntyössä uuden tekniikan edistäminen oli erikoisasemassa, ja hän kertoi ensimmäisenä monista uutuuksista suomalaisille, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar kirjoituksessaan Media & Viestintä –lehdessä.

Lue lisää

15.5.2015 Kuluttajatutkimuskeskus tutkii kuluttajien suhtautumista uusiin sähköisen liikkumisen ratkaisuihin

Kuluttajatutkimuskeskuksessa alkaa tutkimushanke, jossa tutkitaan, missä määrin ja millä ehdoin suomalaiset ovat halukkaita hankkimaan ja käyttämään uusia sähköiseen liikkumiseen liittyviä ratkaisuja ja palveluja sekä hyväksymään ne osaksi arjen käytäntöjään. Tarkastelun kohteena ovat kevyet sähköiset ajoneuvot, sähköautoilun yhteiskäyttöratkaisut sekä sähköisen liikenteen ja älykkäiden järjestelmien yhdistämiseen perustuvat ratkaisut ja palvelut. Hankkeessa tutkitaan myös sähköisen liikkumisen yhteyksiä muihin asuin- ja kaupunkiympäristön toimintoihin ja käytäntöihin.

Lue lisää

13.5.2014 KTK ja Optula Valtiotieteellisessä tiedekunnassa 9.5.2014

Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen henkilökuntaa vieraili perjantaina yliopistossa. Superpäivään mahtui monenlaista hauskaa ohjelmaa.

Lue lisää

8.5.2014 Pääkaupunkiseudun asuinalueet erilaistuneet voimakkaasti

Pääkaupunkiseudun alueellinen erilaistuminen alkoi voimistua 1990-luvun laman jälkeen ja se on jatkunut koko 2000-luvun ajan. Asuinalueet ovat erilaistuneet kasvunopeuden, kaupungistumisasteen, asumisväljyyden sekä taloudellisen ja väestöllisen huoltosuhteen mukaan. Osa muutoksista on myönteisiä ja osa kielteisiä. Pääosa tutkimusaineistoista ajoittuu kolmelle vuosikymmenelle, vuodesta 1980 vuoteen 2012, jona aikana alueen asukasluku on kasvanut noin 750 000 asukkaasta noin yhteen miljoonaan. Espoon Matinkylän keskus, Helsingin Latokartano ja Vantaan Aviapoliksen alue olivat pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvaneita asuinalueita. Urbaaneimmat alueet sijoittuivat Helsingin keskustan lisäksi pääliikenneväylien varrelle. Kasvaneen taloudellisen huoltosuhteen alueet keskittyivät Helsingissä koillis- ja itäosiin sekä Espoon ja Vantaan tiiviisiin kerrostalolähiöihin. Kasvaneen väestöllisen huoltosuhteen alueet olivat pääkaupunkiseudun ranta-alueilla ja etenkin Espoon itäisissä osissa. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin asuinalueiden erilaistumista ja elinkaarikestävyyttä.

Lue lisää

7.5.2014 Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Ari Kuisminille

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2013 gradupalkinnon Ari Kuisminille Helsingin yliopistosta. Kuisminin gradu käsittelee suomalaisten kuluttajien kokemuksia palveluista. Kuisminin tutkimus laajentaa palvelututkimusta kiinnittämällä huomiota kuluttajien yhteiskunnalliseen asemaan ja arjen merkityksiin. Palkinnon saajan valitsi erikoistutkija Kirsti Ahlqvist Tilastokeskuksesta. Gradupalkinto jaettiin keskiviikkona 7.5.2014 seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

23.4.2014 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikatsaus 2013 on ilmestynyt

Kuluttajatutkimuskeskuksen (KTK) toimintavuonna ratkaistiin laitoksen tulevaisuuden toiminta. Kuluttajatutkimuskeskus on valtion virasto vuoden 2014 loppuun, ja siirtyy Helsingin yliopiston yksiköksi 2015 alusta. Laitoksella säilyy kansallinen tehtävä kulutustutkimusta tekevänä yksikkönä. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimus on laaja-alaista ja monitieteistä, mikä näkyy myös toimintavuoden aikana julkaistuissa tutkimustuloksissa.

Lue lisää

21.3.2014 Virkamies tahtoo tiivistettyä tietoa ja enemmän vuorovaikutusta kulutustutkijoiden kanssa

Ympäristöpolitiikan näkökulmasta kuluttajien käyttäytyminen on tärkeää, mutta kestävän kulutuksen ongelmia ja mahdollisuuksia koskevan tutkimustiedon hyödyntäminen ympäristöpolitiikassa ei ole itsestäänselvyys. Kuluttajakäyttäytymistä ja kulutusyhteiskuntaa koskevaa tutkimusta on paljon, mutta kestävää kulutusta koskevan tutkimuksen kenttä on monitieteinen ja pirstaleinen. Eva Heiskanen ym. (2014) käsittelevät tuoreessa tutkimuksessaan pohjoismaisten virkamiesten näkemyksiä kuluttajien käyttäytymistä koskevan tutkimustiedon käytöstä ympäristöpoliittisessa päätöksenteossa.

Lue lisää

4.3.2014 Kuluttajatutkimuskeskus tutkii muuttoliikkeen dynamiikkaa 2014–2015

”Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla" -tutkimuksessa kuvataan, analysoidaan ja mallinnetaan pääkaupunkiseudun muuttovirtojen eriytymistä ja valikoivuutta asuinaluekontekstissa. Vuonna 2013 alkanut koko pääkaupunkiseudulle kohdistuvan hankkeen syventävänä kohteena on Espoon keskusta. Tutkimusta laajennetaan vuonna 2014 toisella syventävällä kohteella, joksi valittiin Vantaan Länsimäki.

Lue lisää

6.2.2014 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2013: Kulutuksen kuvat

Kuluttajatutkimuskeskuksen 6.2.2014 julkistettavassa vuosikirjassa pohditaan usean kirjoittajan voimin kulutuksen ja kuluttajan kuvia. Kulutus ulottuu monille elämänalueille ja katoaa siksi helposti näkyvistä. Kirjan analyysien kohteena ovat median ja aikakauslehtien mainoskuvat ja niissä esiintyvät henkilöt, mainosten sisällöt ja niiden välittämät kuvat tuotteista ja palveluista.

Lue lisää

31.1.2014 Uudet palvelut tekevät sähkönkulutuksen näkyvämmäksi arjessa

Uudet teknologiat tekevät sähkön kulutuksen aiempaa näkyvämmäksi. Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin uusien energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintamahdollisuuksia ja parhaita käytäntöjä kotitalouksien ja sähköyhtiöiden näkökulmasta. Sähköyhtiöiden palveluvalikoimaan kuuluvien maksuttomien energiatehokkuuspalveluiden käyttö, esimerkiksi sähkön kulutuksen seuraamiseen tarkoitettu verkkopalvelu, lisää kuluttajan kiinnostusta ottaa käyttöönsä myös muita energiatehokkuuspalveluita, tutkimuksesta vastaava erikoistutkija Kaisa Matschoss sanoo.

Lue lisää

21.1.2014 Suuret rakennusliikkeet hyötyvät eniten muuttoliikkeestä

Muuttovirrat muodostuvat ja ohjautuvat tällä hetkellä markkinatalouden ehdoilla. Kunnille tämä merkitsee väestörakenteiden ja samalla asumis- ja palvelutarpeiden vaikeasti hallittavia muutoksia. Suurimpia voittajia ovat muutamat isot tarjontaa hallitsevat rakennusliikkeet, sanoo Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö. Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemä tutkimus Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät julkistettiin tiistaina 21.1. Helsingissä. Tutkimuksen on rahoittanut Kunnallisalan kehittämissäätiö (www.kaks.fi) ja se julkaistaan säätiön tutkimusjulkaisujen sarjassa.

Lue lisää

30.12.2013 Kela: Perusturva riittää harvoin kohtuulliseen kulutukseen

Kohtuullista toimeentuloa uhkaa pienituloisuuden lisäksi koulutuksen puute, sairaudet ja velkaantuminen. Millä rahamäärällä ihminen tulee Suomessa toimeen? Mikä on kohtuullinen kulutuksen taso? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Kelan tutkimusosaston julkaisema artikkelikirja, joka on samalla Suomen Akatemian rahoittaman perusturvan tasoa tarkastelevan tutkimushankkeen loppuraportti.

Lue lisää

27.12.2013 Kuluttajatutkimuskeskuksen postilokero-osoite muuttuu 1.1.2014

Uusi postiosoite on PL 142, 00531 Helsinki.

Lue lisää

30.11.2013 Ruotsalainen kuluttaja ei lannistunut kriisissä

Ruotsin ja Suomen yksityisen kulutuksen rakenne on hyvin samanlainen, mutta naapurimaassa on uskallettu käyttää rahaa talouskriisin aikana kuten ennenkin. Ruotsissa yksityinen kulutus on pönkittänyt kansantalouden myönteistä kehitystä, ja samalla kansalaisten hyvinvointi on pysynyt turvattuna. Naapurimaassa on voitu välttää talouden uhkakuvien luoma negatiivinen kierre, kun taas suomalaiset ovat olleet herkkiä reagoimaan talouden uhkiin. Nykytilanteessa olisi vältettävä kehityskulku, jossa kuluttajien mieliala ja taloudellinen käyttäytyminen laajenevat yleiseen ilmapiiriin, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas Helsingin Sanomain vieraskynässä.

Lue lisää

29.11.2013 Suomalaiskuluttajat tyytyväisiä palveluihin

Suomalaiset kuluttajat ovat muihin eurooppalaiskuluttajiin verrattuna tyytyväisiä palveluihin, erityisesti pankki- ja vakuutuspalveluihin, yleishyödyllisiin palveluihin, valmismatkoihin sekä kulttuuri-, viihde- ja liikuntapalveluihin, mutta eivät yhtä tyytyväisiä viestintäalaan. Liikenteen palvelut ja muun muassa lakiasiainpalvelut ovat vastanneet Suomessa kuluttajien odotuksia paremmin kuin muissa vertailuun osallistuneissa EU-maissa. Tavaramarkkinoista mm. uusien autojen ja polttoainemarkkinat toimivat kuluttajien kokemusten mukaan hyvin. Suomalaiset ovat tyytyväisiä myös päivittäistavaramarkkinoihin. Nämä käyvät ilmi Euroopan komission tuottamasta kuluttajamarkkinoiden tulostaulusta, jota on analysoitu Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa työselosteessa.

Lue lisää

22.11.2013 Kaikki ovat vastuussa vuorovaikutteisesta ruokajärjestelmästä

Kuluttajat ja maataloustuottajat haluavat kohdata toisiaan. He jakavat monia näkemyksiä ruokaketjun toivottavasta tulevaisuudesta. Osa kehitystoiveista lisäisi toteutuessaan kuluttajien ja tuottajien vuorovaikutusta, osa vaatii vuorovaikutteisuutta toteutuakseen. Näin osoittavat Vuorovaikutteinen ja vastuullinen elintarvikeketju -hankkeessa tehdyt kyselytutkimukset ja pienryhmäkeskustelut sekä niiden pohjalta tuotettu kokoelma ratkaisuehdotuksista tuottajien ja kuluttajien kohtaamisen haasteisiin.

Lue lisää

21.11.2013 Päivi Timonen jatkaa Kuluttajatutkimuskeskuksen johtajana

Valtioneuvosto on nimittänyt maatalous- ja metsätieteiden tohtori Päivi Timosen jatkamaan Kuluttajatutkimuskeskuksen johdossa 1.1.–31.12.2014. Timonen on toiminut tutkimuskeskuksen johtajana keväästä 2012 lähtien. Vuoden 2015 alusta lukien Kuluttajatutkimuskeskus yhdistetään Helsingin yliopistoon. Yhdistäminen on osa tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta, josta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 5.9.2013.

Lue lisää

12.11.2013 Kansalaiset mukaan tutkimusohjelmiin käynnistyvässä EU-hankkeessa

Euroopan komissio on myöntänyt rahoituksen kolmivuotiselle tutkimushankkeelle, jossa tutkitaan uusia tapoja aktivoida sidosryhmiä ja kansalaisia tutkimusohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esimerkkejä uusista osallistumiskäytännöistä ovat deliberatiiviset kansalaisraadit, joukkoistamistyökalut, päätösprosessien simulointi, sidosryhmäfoorumit, osallistuva budjetointi sekä erilaiset sähköiset osallistumiskanavat, joilla ei vain tiedoteta tai kerätä tietoa sidosryhmien tarpeista, vaan joilla luodaan uusia käytäntöjä yhteiskunnallisten resurssien ja intressien tehokkaammaksi hyödyntämiseksi tutkimustoiminnassa. Kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavan hankkeen koordinaattorina toimii Kuluttajatutkimuskeskus. Suomesta hankkeessa on mukana myös Helsingin yliopisto. Ulkomaisia partnereja ovat Aarhusin yliopisto Tanskasta, Vilnan kansainvälinen kauppakorkeakoulu Liettuasta sekä Laboratorio Di Scienze Della Cittadinanza Roomasta, Italiasta.

Lue lisää

8.11.2013 Suomi kaipaa asteittaista uusiutumista – ei rajua remonttia

Suomalaisen yhteiskunnan rakenteet ovat lähtökohtaisesti kunnossa. Suomi kaipaa silti asteittaisia uudistuksia. Kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen vaatii arkisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän ottamista politiikan tärkeäksi päämääräksi taloudellisen kilpailukyvyn rinnalle, todetaan tuoreessa Suomen sillat tulevaisuuteen -kirjassa. Kirjan ovat kirjoittaneet eri tieteenalojen edustajat, ja sen on toimittanut professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta. Kirjan on julkaissut Kuluttajatutkimuskeskus.

Lue lisää

4.11.2013 Kuluttajatutkimuskeskus ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos valtiotieteelliseen tiedekuntaan

Kuluttajatutkimuskeskus (KTK) ja oikeusministeriön alaisuudessa toimiva Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) sijoitetaan Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuoden 2015 alusta. Neuvottelut käytännön järjestelyistä käydään ensi vuoden aikana. Liitos on seurausta valtioneuvoston sektoritutkimuslaitoksia koskevasta periaatepäätöksestä, joka tehtiin syyskuussa.

Lue lisää

31.10.2013 Kutsu: Tuottajien ja kuluttajien välinen vuorovaikutus ruokaketjussa -seminaari 22.11.2013

Tervetuloa kuulemaan tuottaja- ja kuluttajakyselyjen sekä erilaisen työpajatyöskentelyn pohjalta syntyneitä ratkaisuehdotuksia siihen, miten tuottajien ja kuluttajien välistä vuorovaikutusta ruokaketjussa voitaisiin lisätä. Seminaari pidetään perjantaina 22.11.2013 klo 9.00–11.10 Messukeskuksessa Helsingissä.

Lue lisää

17.10.2013 Kansalaisraati toivoo lisää kansanäänestyksiä

Kansanäänestyksen vähäinen käyttö, puolueiden ryhmäkuri, asioiden valmistelun läpinäkymättömyys ja vaikeaselkoisuus saavat moitteita kansalaisraadilta. Hallituksen demokratiapoliittisen selonteon valmistelun pohjaksi Kuluttajatutkimuskeskus ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi toteuttivat hankkeen, jossa suomalaisista koottu kansalaisraati nosti esille demokratian ongelmia Suomessa ja esitti niihin ratkaisuehdotuksia.

Lue lisää

2.10.2013 Politiikan tuettava kestävän kehityksen vauhdittamista

Kestävän kehityksen vauhdittaminen vaatii tehokasta politiikkaa tuekseen. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan rutiininomaisesti päädy politiikan valmisteluun. Päinvastoin jotkin yksinkertaistukset kuluttajien käyttäytymisestä vaikuttavat edelleen poliittiseen keskusteluun, ja ne ovat johtaneet siihen, että politiikassa on keskitytty usein tuotantoon kulutuksen sijasta, kirjoittavat professori Oksana Mont Lundin yliopistosta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen, tutkija Kate Power Copenhagen Resource Institutesta ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Helka Kuusi Pohjoismaisen ministerineuvoston julkaisemassa tutkimuksessa.

Lue lisää

1.10.2013 CFP: Kulutustutkimuksen seuran syysseminaarin teemana Big data

Kulutustutkimuksen Seura järjestää syysseminaarin perjantaina 15.11.2013 Jyväskylän yliopistolla. Pääpuhujana on Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Ruckenstein. Hänen puheenvuoronsa aiheena on Big data, dataismi ja kulutustutkimus. Seminaarissa on neljä työpajaa, joihin pyydetään esityksiä. Ilmoittautumiset seminaariin ja työpajoihin 1.11.2013 mennessä. Syysseminaarin ohjelma löytyy Kulutustutkimuksen Seura Ry:n nettisivulta osoitteesta: http://www.kulutustutkimus.net/?p=621

Lue lisää

24.9.2013 Kuluttajilla vahva luottamus lakiin ja viranomaisiin

Suomalaiset kuluttajat luottavat siihen, että lainsäädännön ansiosta kuluttajien oikeudet toteutuvat. Kuluttajat ovat hyvin tietoisia omista oikeuksistaan, ja myös vähittäiskaupan ja palvelutarjoajien ajatellaan pääsääntöisesti kunnioittavan niitä. Viranomaisten ajatellaan pitävän myös yritykset kaidalla polulla. Suomalaiset kuluttajat ovat tyytyväisiä siihen, että elinkeinoharjoittajat yleensä korjaavat virheensä, kertoo tuore Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemä kuluttajapoliittinen katsaus.

Lue lisää

 

24.9.2013 Vähähiilihydraattista ruokaa syövät suhtautuvat positiivisesti tieteeseenVähähiilihydraattista ruokavaliota noudattavat ihmiset suhtautuvat positiivisesti tieteeseen, mutta kriittisesti ravitsemusasiantuntijoihin. Internet on tuonut uuden ulottuvuuden tiedeviestintään mm. vuorovaikutteisuudellaan, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Jauho tuoreessa Yhteiskuntapolitiikan artikkelissa. Artikkelin aineistona ovat yleisöpuheenvuorot internetissä. Kirjoituksessa käsitellään vallitseviin ravitsemussuosituksiin kriittisesti ja vähähiilihydraattiseen ruokavalioon myönteisesti suhtautuvien suhdetta asiantuntijatietoon. Artikkelissa Jauho toteaa, että ravitsemussuosituksia ja niitä koskevaa viestintää tulisikin kehittää sellaiseen suuntaan, joka kykenee paremmin ottamaan huomioon eri ryhmien tarpeet.

Lue lisää

23.9.2013 Uusien opittujen energiansäästötapojen säilyttäminen on tärkeää

Kuluttajat voivat olla innokkaita muuttamaan toimintatapojaan säästääkseen energiaa. Jos kuluttajien muu ympäristö ei kuitenkaan muutu, he palaavat helposti vanhoihin energiankäyttötapoihin. Kuluttajien tapoja voidaan muuttaa tehokkaasti vain, jos tarjotaan räätälöityjä työkaluja erilaisille ryhmille ja erilaisiin tilanteisiin, kirjoittavat tohtorit Sylvia Breukers ja Ruth Mourik sekä Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen tuoreessa artikkelissaan Changing Energy Demand Behavior: Potential of Demand-Side Management. Artikkelissaan he esittelevät sosio-teknisen lähestymistavan energian kulutukseen.

Lue lisää

5.9.2013 Kuluttajatutkimuskeskus siirtyy Helsingin yliopistoon 2015

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi. Päätöksessä mainitaan, että Kuluttajatutkimuskeskus yhdistetään Helsingin yliopistoon valtakunnallisena erityistehtävään perustuvana instituuttina tai yksikkönä vuonna 2015. Yhdistämissuunnitelmasta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön ja Helsingin yliopiston kanssa.

Lue lisää

30.8.2013 Digitaalisten aineistojen toivotaan tuottavan taloudellista hyvinvointia

Maailmassa on vielä paljon luokittelematonta tietoa, jonka analyysistä voi olla monenlaista hyötyä. Julkinen sektori on ollut erityisen kiinnostunut suurten aineistojen mahdollisuuksista sysätä liikkeelle uudenlaista kasvutaloutta. Yhteisiä tietovarantoja jakamalla pyritään edistämään yritystoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta. Tiedon analysointiin on jo syntynyt käytäntöjä. Aineistoanalyysiä kehitetään yksilöllisessä terveydenhuollossa, esimerkiksi elintapasairauksien ennakoinnissa ja hoitojen kohdentamisessa. Aineistojen vapaan saatavuuden uskotaan myös lisäävän yhteiskunnallista tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä, mutta aineistot eivät koskaan voi olla enempää kuin niitä käsittelevät ihmiset - Big Datasta ei tule suurta, jos siitä ei tehdä suurta, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Ruckenstein Helsingin Sanomain vieraskynässä.

Lue lisää

22.8.2013 Lapsuus ja talous: mielitekoja, markkinointia ja vaihtoharrastuksia

Aikuisilla on selvä käsitys siitä, millaisia lasten pitäisi olla. Nykyajan lapset eivät leiki tarpeeksi ulkona vaan syövät epäterveellisesti, mankuvat tavaraa ja tuijottavat ruutua päivästä toiseen. Moderni lapsi nähdään viattomana uhrina, jota on suojeltava markkinakoneistolta. Lapsille tavaroita ja palveluita tuottavat yritykset kuitenkin ovat usein lapsilähtöisempiä kuin kasvattajat: kulutushaluja tutkitaan sukeltamalla lasten arkeen. Lapsiin vedotaan myös virtuaaliympäristöillä, joissa vanhemmat eivät ole koko ajan läsnä. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijan Minna Ruckensteinin tuore kirja Lapsuus ja talous (Gaudeamus 2013) osoittaa, kuinka jumiutuneet käsitykset estävät näkemästä lasten elämää määrittäviä kiinnostavia ja ajankohtaisia asioita. Lapsilla on taloudellista osaamista, jonka tunnistamisesta olisi hyötyä myös aikuisille.

Lue lisää

 

14.8.2013 Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus keskittyy uuden syntymiseen

Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus ja teoreettisesti painottunut historiantutkimus ovat lähellä toisiaan. Merkittävin ero on se, että menneisyyksiä lienee rajallisemmin kuin tulevaisuuksia. Evolutionaarisessa tulevaisuudentutkimuksessa on kysymys ennen kaikkea luovista, uuden syntymisen (tai kuoleman) prosesseista. Yhteiskuntatieteissä ja tulevaisuudentutkimuksessa erityisenä haasteena on empiirisen ja teoreettisen työn kytkentä, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar evoluutioteoriaa ja tulevaisuudentutkimusta käsittelevässä artikkelissaan. Artikkeli on julkaistu Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n kirjassa Miten tutkimme tulevaisuuksia? Alunperin vuonna 1993 ilmestyneestä julkaisusta tehdyssä uudistetussa painoksessa suomalaiset asiantuntijat esittelevät tulevaisuudentutkimusta, sen yhteyksiä muihin tieteisiin ja tiedonaloihin sekä käytössä olevia menetelmiä ja niiden sovelluksia.

Lue lisää

5.8.2013 Vapaa-aika voi stressata enemmän kuin työaika

Ihmiset kertovat tuntevansa stressiä kotona ja vapaa-aikana keskimäärin enemmän kuin työelämässä. Palautumista taas tapahtuu uniajan lisäksi eniten työaikana. Perheellisyydellä näyttää olevan myös vaikutusta vapaa-ajan stressiin. Arjen jatkuva kuorma tunnistetaan erityisesti lapsiperheissä, ja se näkyy fysiologisesti mitattuna, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Veera Mustonen Helsingin Sanomain vieraskynässä.

Lue lisää

24.7.2013 Vastuuta energiansäästöstä ei voi sälyttää vain yksilöille

Energiansäästö- ja ilmastonmuutoskeskustelussa on keskitytty yksilöön ja tämän käytöksen muuttamiseen. Tehokkaampaa olisi vaikuttaa siihen, kuinka erilaiset kulutustavat leviävät tai muuttuvat yhteisöissä, ja tarkastella sitä, kuinka yhteiskunnan olemassa olevat rakenteet vaikuttavat niihin, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Kaisa Matschoss Helsingin Sanomain vieraskynässä.

Lue lisää

17.7.2013 Kotitalouksilla olisi varaa kuluttaa enemmän

Synkkä taloustilanne houkuttelee suomalaisia kuluttajia pikemminkin säästämään ja tämä pitkittää taantumaa. Kotitalouden näkökulmasta säästäminen tuntuu fiksulta, mutta kansantalous kärsii, jos kuluttamisen sijaan vain säästetään pahan päivän varalle. Ainakin finanssimarkkinat olisi hyvä saada liikkeelle ja asuntokauppa kasvuun, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Petteri Repo Helsingin Sanomain vieraskynässä.

Lue lisää

5.7.2013 Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten perheiden selviytymisessä finanssikriisistä on merkittäviä eroja

Finanssikriisi alkoi Yhdysvalloissa jo vuonna 2007, mutta eteni Suomeen vasta vuonna 2009, jolloin bruttokansantuote (BKT) supistui 8,8 prosenttia ja työttömyys nousi 8,2 prosenttiin. Toinen merkittävä ero oli kriisin rajallinen vaikutus perheiden varallisuuteen, kirjoittavat professori Jukka Laitamäki New Yorkin yliopistosta ja tutkimusprofessori Raija Järvinen Kuluttajatutkimuskeskuksesta tuoreessa Liiketaloudellisen Aikakauskirjan artikkelissa.

Lue lisää

4.7.2013 Kuluttajapolitiikka nykymuodossaan ei tarjoa kuluttajavaikuttamiselle välineitä

Kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaan kaivattaisiin otetta, joka tarjoaisi välineitä myös kuluttajavaikuttamiselle, sillä monien kansalaisten mielestä kuluttaminen ja politiikka kuuluvat yhteen. Erityisesti monille nuorille kuluttajana vaikuttaminen on luontevampaa poliittista käyttäytymistä kuin äänestäminen. Modernin kuluttajapolitiikan tehtävänä voitaisiinkin pitää kansalaisten kuluttajavaikuttamisen helpottamista - nyt politiikan toimenpiteissä keskitytään kuluttajan suojelemiseen surkeilta tai vaarallisilta tuotteilta, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Päivi Timonen ja tutkimuspäällikkö Minna Lammi Turun Sanomien Lukijoilta-palstalla.

Lue lisää

3.7.2013 Pohjoismainen kuluttajatutkimuksen konferenssi 2014

Vaasan yliopisto järjestää kolmannen pohjoismaisen kuluttajatutkimuksen konferenssin 21.-22.5.2014 Vaasassa. Lisätietoja konferenssista löytyy Facebookista (NCCR2014) ja lähiaikoina julkaistavilta konferenssin verkkosivuilta.

Lue lisää

2.7.2013 Muutot pääkaupunkiseudulta kehyskuntiin vähentyneet

Osa 1980- ja 1990-luvuilla kehyskuntiin muuttaneista on nyt palaamassa pääkaupunkiseudulle – lapset ovat lähteneet omiin asuntoihinsa, jolloin liian ison omakotitalon ylläpitäminen on alkanut käydä työlääksi ja pendelöinti pääkaupunkiseudulle vie aikaa ja rahaa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö Hyvinvointikatsauksessa. Valmistumassa olevan tutkimushankkeen tulokset osoittavat, että Helsingin täydennysrakentaminen etenkin itäisessä kantakaupungissa on vetänyt uusia asukkaita muista kunnista niin, että muuttovirrat ovat ainakin osittain kääntyneet paluumuutoksi, Kytö toteaa.

Lue lisää

26.6.2013 Missä viipyy ”paperiton toimisto”?

Selvitimme tutkimuksessamme toimistotyöntekijöiden paperinkäyttökäytäntöjä ja havaitsimme, että matka kohti paperitonta toimistoa on todennäköisesti pitempi ja tuulisempi kuin mitä ennakoitiin 1970-luvulla. Organisaatioiden on tärkeää ymmärtää, missä paperi on hyödyllistä ja vielä tärkeämpää, miksi se on hyödyllistä, kirjoittavat Sari Yli-Kauhaluoma (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu / Kuluttajatutkimuskeskus), Mika Pantzar (Kuluttajatutkimuskeskus) ja Sammy Toyoki (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) tuoreessa artikkelissaan.

Lue lisää

14.6.2013 Kuluttajatutkimuskeskus mukaan tutkimaan nuorten velkaongelmia

Nuorten velkaongelmia aletaan tutkia Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa. Hankkeessa analysoidaan eri-ikäisten nuorten velkaongelmien luonnetta sekä eri toimijoiden ja viranomaisten rooleja ongelmien muodostumisessa ja niistä selviytymisessä. Hanketta johtaa professori Tuula Linna Lapin yliopistosta. Tutkimuksen osahankkeita toteutetaan myös Itä-Suomen yliopistossa, Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksessa ja Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Kuluttajatutkimuskeskuksen johtamassa osahankkeessa tutkimuksen kohteena ovat nuoret 25-34-vuotiaat, joilla velkaantumisaste on yli kaksisataa prosenttia.

Lue lisää

12.6.2013 Kotityöhön käytetty aika vähentynyt – pikkulasten hoitoon panostetaan

Kotitaloudet käyttävät entistä vähemmän aikaa kotitöihin, muun muassa vaatteiden huoltoon ja asiointiin. Sen sijaan pikkulasten ja lemmikkien hoitoon käytetään entistä enemmän aikaa, kertoo tuore Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimus. Tutkimus on tehty yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Tärkeimmät ja arvoltaan merkityksellisimmät kotitaloustuotannon tehtävät liittyvät asumispalvelujen sekä aterioiden ja välipalojen tuottamiseen.

Lue lisää

 

29.5.2013 Kouluissa tulisi vahvistaa henkilökohtaisen talouden opetusta

Arjen taloustaitojen merkitys tulee nuorille esiin viimeistään siinä vaiheessa, kun he ryhtyvät hoitamaan itsenäisesti omaa taloutta. Koti ja koulu ovat ensisijaisesti vastuussa nuorten taloustaitojen kartuttamisesta. Kaikki vanhemmat eivät kykene kuitenkaan siirtämään järkevän taloudenhoidon malleja lapsilleen. Koulujen talousopetus painottuu ainakin oppilaiden mielestä liiaksi makrotalouden ilmiöiden käsittelyyn tai tulevaisuudessa tarvittaviin valmiuksiin, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Liisa Peura-Kapanen tuoreessa Kleio-lehden artikkelissa.

Lue lisää

27.5.2013 Lääkärit painottavat palvelujen saatavuutta – terveydenhoitajat ennaltaehkäisyä terveyspalveluissa

Lääkärit näyttäisivät olevan kiinnostuneempia tasa-arvosta terveyspalvelujen saatavuudessa kuin tasa-arvosta itse terveydessä, kun taas terveydenhoitajien näkemysten mukaan terveydenhuollon painopiste pitäisi siirtää sairauksien hoidosta niiden ehkäisemiseen, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Jauho tuoreessa artikkelissaan. Jauho vertaa kirjoituksessaan lääkäreiden ja terveydenhoitajien näkemysten painotuksia ja eroja terveydenhuollossa. Artikkeli on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemassa "Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt" -kirjassa.

Lue lisää

21.5.2013 Loppukäyttäjien ymmärtäminen tärkeää energian säästämisessä

Energiapolitiikassa kuluttajien tarpeiden huomioiminen ja ymmärtäminen on tärkeää, jotta energian kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää. Käyttäjätutkimus ja vuorovaikutteiset keinot ovat hyödyllisiä, vaikkakin vielä riittämättömiä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen, tutkija Mikael Johnson Aalto-yliopistosta ja tutkija Edina Vadovics Unkarin Green Dependent Sustainable Solutions Associationista. Artikkeli on julkaistu Journal of Cleaner Production -lehdessä ja se on osa EU:n rahoittaman Changing Behaviour -hankkeen tuloksia.

Lue lisää

16.5.2013 Kuluttajatutkimuskeskus mukana Asuinalueiden kehittämisohjelmassa 2013-2015

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimushanke "Valikoivan muuttoliikkeen vaikutukset alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla" on hyväksytty ympäristöministeriön ja muiden ministeriöiden sekä ARAn yhteiseen "Asuinalueiden kehittämisohjelmaan 2013-2015". Ohjelman tavoitteena on uudistaa, eheyttää ja kehittää kasvukeskusten asuinalueita sekä levittää hyviä käytäntöjä. Ohjelman hankkeilla vähennetään asuinalueiden eriytymistä ja syrjäytymisen riskiä sekä vahvistetaan osallisuutta ja asuinalueiden sosiaalista eheyttä. Syventävä tutkimus kohdistetaan Espoon keskustan alueelle. Hankkeessa syntyvää tutkimustietoa voidaan hyödyntää myös muiden kaupunkiseutujen strategisessa suunnittelussa, asuinalueiden kehittämisessä ja toimissa, joita tarvitaan negatiivisen segregaatiokehityksen ehkäisemiseksi.

Lue lisää

15.5.2013 Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Jaana Kaarretille

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2012 gradupalkinnon Jaana Kaarretille Lapin yliopistosta. Kaarretin gradu käsittelee lukion toisluokkalaisten vanhojentanssien kulutusvalintoja. Valinnan teki taloussosiologian emeritusprofessori Timo Toivonen Turun yliopistosta. Gradupalkinto jaettiin keskiviikkona 15.5.2013 seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

14.5.2013 Itsepalvelu valtaa alaa ikääntyvien tarvitsemissa hoivapalveluissa

Tulevaisuudessa hoivapalvelut toteutetaan enemmän ja vähemmän tee se itse -periaatteella. Väestön ikääntymisen ja kustannusten kasvun vuoksi hoivavastuuta siirretään julkiselta sektorilta kansalaisille. Itsepalvelun myötä kodista muodostuu aikaisempaa tärkeämpi palvelujen tarjontapaikka. Kehittyvä terveysteknologia auttaa hoivapalvelujen tuottamista itsepalveluna, esim. verensokeriarvojaan tarkkailevat diabeetikot ovat terveysteknologian käytössä edelläkävijöitä. Kansalaisilla on jo nyt ja tulevaisuudessa vieläkin paremmat mahdollisuudet hoivapalvelujen omatoimiseen tuottamiseen - tietoa ja osaamista on, mutta onko halua, kirjoittaa erikoistutkija Helena Tuorila tuoreessa artikkelissaan Futura-lehdessä.

Lue lisää

13.5.2013 Käyttäjälähtöisyys noussut keskeiseksi innovaatiotoiminnan haasteeksi

Tutkijat ja asiantuntijat ovat nostaneet käyttäjälähtöisyyden yhdeksi keskeiseksi innovaatiotoiminnan haasteeksi. On arvioitu, että käyttäjälähtöisyys olisi ratkaisu uudenlaisen innovaatiotoiminnan tarpeisiin. Muita vastaavan tasoisia megahaasteita olisivat globaali tiedonhankinta ja globaalit yhteistyöverkostot sekä globaalit haasteet ja julkisen sektorin haasteet innovaatioajureina. Kun puhutaan käyttäjälähtöisyydestä, puhutaan siis todella isosta asiasta, kirjoittaa tutkimusjohtaja Petteri Repo udi.fi-sivuston kolumnissa.

Lue lisää

6.5.2013 Kekseliäitten kansalaisten toimintaa tarvitaan kestävässä kehityksessä

Kansalaiset ovat parhaimmillaan kekseliäitä ongelmanratkaisijoita ja osallistuvia päätöksentekijöitä, jotka haluavat kantaa vastuuta ja edistää yhteistä hyvää. Esimerkiksi Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaan liittyvät päätökset ja interventiot tulevat vaikuttamaan niin paikallistasolla, kansallisesti kuin kansainvälisestikin suoraan kansalaisten elämään. Nyt olisikin korkea aika käydä keskustelua valtioneuvoston tulevaisuusselontekoon kirjattavista sisällöistä ja tulevaisuuden linjauksista laaja-alaisesti eri foorumeilla kansalaisia kuullen, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Kaisa Matschoss ja akatemiatutkija Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta artikkelissaan Turun Sanomissa.

Lue lisää

2.5.2013 Miksi Lidl ei ole mukana ruokakorivertailussa?

Kuluttajatutkimuskeskuksen maanantaina 29.4.2013 julkaisema tutkimus ”Ruokakorin hintakehitys” Työselosteita ja esitelmiä 144/2013 (pdf) on odotetusti kiinnostanut ilahduttavan paljon niin mediaa kuin kuluttajiakin. Monissa keskusteluissa ja kysymyksissä on pohdittu, miksi Lidl ei ole mukana vertailussa. Lidl on jätetty vertailusta pois lähinnä siitä syystä, että sen tuotevalikoimassa on muihin kauppoihin nähden vähemmän brändituotteita ja selvästi enemmän kaupan omia merkkituotteita. Tämä ero vaikeuttaa ruokakorien vertailukelpoisuutta. Tutkimuksessa oli mukana 67 myymälää useista eri kaupparyhmittymistä koko Suomen alueelta. Tutkimuksen tuloksiin ei sisälly arviota Suomen edullisimmasta tai kalleimmasta kaupparyhmittymästä.

Lue lisää

29.4.2013 Sähköautojen joustava työkäyttö edellyttää kattavaa julkista latausverkkoa

Useimmat sähköpakettiauton käyttäjät ovat verrattain tyytyväisiä autoon ensimmäisten käyttökuukausien jälkeen. Sähköpakettiauton hyvänä puolena pidetään sitä, että autoa ei tarvitse käydä tankkaamassa huoltoasemalla. Toisaalta auton tiheä lataustarve aiheuttaa hankaluuksia. Suomen kylmän talven todettiin luovan haasteita sähköauton toimivuudelle ja käytölle.

Lue lisää

29.4.2013 Ruoan hinta noussut reippaasti

Kuluttaja maksoi 73 tuotetta sisältäneestä ruokakoristaan vuoden 2012 lokakuussa 4,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ruoka kallistui vuonna 2012 edellisvuosien tapaan selvästi yleistä hintakehitystä nopeammin. Ruoan hintaa nosti muun muassa makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien hintoihin vaikuttaneet valmisteverokorotukset. Hinnat nousivat erityisen paljon vihanneksissa, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus.

Lue lisää

 

24.4.2013 Eva Heiskaselle yritystoiminnan tukirahaston palkinto

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen on saanut tunnustuspalkinnon yritystoiminnan tukirahastolta. Palkittava julkaisu käsittelee vaihtoehtoisten lämmitystapojen lisäämistä. Artikkelin kirjoittamiseen ovat osallistuneet Heiskasen lisäksi Aalto-yliopiston professori Raimo Lovio ja tutkijatohtori Mikko Jalas. Aalto-yliopiston yritystoiminnan tukirahasto tukee lähinnä yrittäjyyteen liittyvää opetusta ja tutkimusta.

Lue lisää

22.4.2013 Kulutuksen ohjaamisen merkitys päästöjen vähentämisessä kasvaa

Kulutus on nousemassa keskeiseksi uudeksi ympäristöpoliittisen ohjauksen välineeksi Suomessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, kirjoittaa ilmastovaikutusten tutkimiseen erikoistunut tutkijaryhmä tuoreessa artikkelissaan Ympäristö ja Terveys-lehdessä. Tutkimusryhmään kuului tutkijoita Suomen ympäristökeskuksesta, Kuluttajatutkimuskeskuksesta, Ilmatieteen laitokselta ja Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Kuluttajatutkimuskeskuksesta artikkelia oli kirjoittamassa tutkimusprofessori Eva Heiskanen. Useat jo käytössä olevat ohjauskeinot ovat vaikuttaneet ilmastopäästöjen vähenemiseen - on muun muassa ohjattu rakentamista, energiaa kuluttavien laitteiden kulutusta sekä liikennevirtoihin vaikuttavaan kaavoitusta.

Lue lisää

22.4.2013 Ihmiset seuraavat toisiaan kulutusvalinnoissaan

Ihmiset seuraavat toisiaan kulutusvalinnoissaan, koska suurin osa ihmisten kulutuksesta on täysin aivotonta, toimitaan niin kuin autopilotilla, niin kuin ympäristö ohjaa tai niin kuin muut tekevät, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen sanoo. Heiskanen puhuu kulutusvalinnoista Petri Luukkaisen dokumentissa. Heiskanen tähdentää haastattelussa sitä, että kulutusmuutosten poliittisuus ja vaikutus toisten ihmisten valintoihin on tärkeää. Tavarataivas-elokuvan ohjaajana tunnettu Petri Luukkainen teki pikadokumentin yksilön ja ilmastonmuutoksen välisestä suhteesta.

Lue lisää

9.4.2013 Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen vaatii asunto-osakeyhtiöiden innostusta

Energiatehokkuuden parantaminen rakennuksissa vaatii, että myös asunto-osakeyhtiöissä innostutaan energiatehokkuudesta. Asunto-osakeyhtiöissä energiaremonttipäätökset täytyy tehdä yhdessä monien omistajien kanssa, mikä on huomattavasti monimutkaisempaa kuin yhden omistajan taloissa. Eurooppalaisessa ENTRANZE-hankeessa selvitettiin, miten eri EU-maissa voitaisiin siirtyä entistä energiatehokkaampiin rakennuksiin. Tavoitteena on, että entistä suurempi osuus rakennuksista olisi lähes nolla-energiataloja ja rakennuksia, joiden lämmityksessä ja viilennyksessä hyödynnettäisiin uusiutuvia energianlähteitä.

Lue lisää

4.4.2013 Maineella tärkeä merkitys organisaatioille

Organisaatioiden maineeseen liittyvien riskien ennustaminen on vaikeaa, mutta tarpeellista, koska maineen menetys voi olla uhka koko organisaation toiminnalle. Organisaatioiden olisikin hyvä tunnistaa maineeseen liittyviä riskitekijöitä ja valmistautua niihin, kirjoittavat tutkija Kati Suomi ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Raija Järvinen kansainvälisessä Journal of Retailing and Consumer Services -lehdessä julkaistussa artikkelissaan. He tutkivat vähittäiskauppojen ja korkeakoulujen maineeseen liittyviä erilaisia riskitekijöitä.

Lue lisää

28.3.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikatsaus 2012 on ilmestynyt

Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintaa on kehitetty kuluttajapoliittisen ohjelman sekä työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteiden mukaisesti. Laitoksen strategia uusittiin toimintavuoden aikana. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimus on laaja-alaista ja monitieteistä, mikä näkyy myös toimintavuoden aikana julkaistuissa tutkimustuloksissa.

Lue lisää

26.3.2013 Karttatyökalu auttaa tarkastelemaan energian kulutusta

ENTRANZE-hankekonsortio on julkaissut interaktiivisen rakennuksia ja niiden energiatehokkuutta koskevan tilastokartan (http://www.entranze.eu/data-tool/). Karttatyökalun avulla voi tarkastella ja vertailla EU-27-maiden (+ Kroatian ja Serbian) rakennuskantaa ja energian kulutusta. Työkalu on tarkoitettu ennen kaikkea poliittisten päätösten valmisteluun. Käyttäjäystävällisen käyttöliittymän avulla voi tarkastella ja vertailla rakennusten lämpöerityksen tasoa, käyttöä, kokoa, tyyppiä, omistusrakennetta, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä sekä energian kulutusta.

Lue lisää

19.3.2013 Kuluttajat mieltävät terveysvaikutteiset elintarvikkeet hybrideiksi

Terveysvaikutteisia elintarvikkeita mainostetaan usein käyttäjän terveyttä edistävinä, ja niiden säännöllisen käytön kerrotaan pienentävän käyttäjän riskiä sairastua tiettyihin terveysongelmiin. Kuluttajat ovat kuitenkin suhtautuneet tuotteisiin epäillen. Funktionaaliset elintarvikkeet nähdään eräänlaisena ruoan ja lääkkeiden hybrideinä. Tuotteet liitetään sekä terveelliseen syömiseen että tiettyjen terveysongelmien lääkintään, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Mikko Jauho ja Mari Niva kansainvälisessä Food, Culture & Society-lehdessä.

Lue lisää

19.3.2013 Hyvinvoinnin nettityökalujen menestys nojaa käyttäjäyhteisöihin

Työkaluja oman hyvinvoinnin seurantaan ja parantamiseen tarjotaan netin välityksellä suoraan kuluttajille ja terveydenhuollon palveluina. Näissä palveluissa terveyteen tai hyvinvointiin liittyvää dataa voidaan analysoida ja joukkoistaa. Useimmat alan menestystarinat nojaavat vahvasti käyttäjien yhteisöön, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Veera Mustonen Tietoviikossa julkaistussa kirjoituksessa.

Lue lisää

26.2.2013 Suomalaiset valittavat herkästi maksukorttien ongelmista

Suomalaiset valittavat käyttötileihin ja pankkikortteihin liittyvistä ongelmista herkemmin kuin EU-maiden kuluttajat keskimäärin. Eniten kuluttajat valittavat maksukorttien oikeudettomasta käytöstä Kuluttajariita- ja Pankkilautakuntaan. Internet-palstoilla puolestaan keskustellaan maksukorttien riskeistä, pankkien hinnoista ja pankkien rehellisyydestä ja eettisyydestä. Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemä tuore tutkimus perustuu kuluttajien kokemuksiin maksukortti- ja luottopalveluiden ongelmista ja palvelupettymyksistä.

Lue lisää

 

6.2.2013 Kuluttajat epäilevät painonhallintatuotteitten tarpeellisuutta

Kuluttajat eivät pidä painonhallintaan kehitettyjä elintarvikkeita, kuten kevyttuotteita ja ateriankorvikkeita, kovin hyödyllisinä, jos tavallinen ruokavalio on monipuolinen ja syödyt määrät kohtuullisia. Toisaalta tuotteet hyväksytään, jos tavanomainen vaihtoehto olisi painonhallinnan kannalta huonompi. Arvioidessaan elintarvikkeiden sopivuutta painonhallintaan kuluttajat kiinnittävät huomiota energia-, rasva- ja sokeripitoisuuden lisäksi elintarvikkeiden luonnollisuuteen, käsittelemättömyyteen ja käyttötapoihin sekä siihen, että ruokavalio kokonaisuudessaan tukee painonhallintaa. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Mari Niva ja Mikko Jauho ja Helsingin yliopiston professori Johanna Mäkelä kirjoittavat aiheesta tieteellisessä artikkelissa, joka on julkaistu kansainvälisessä Appetite-lehdessä.

Lue lisää

23.1.2013 Lähiöitä kannattaa kehittää

Isot kaupungit, kuten Tampere, voivat estää väen siirtymistä kehyskuntiin korjaamalla lähiöitä nykyistä viihtyisämmiksi. Asuinympäristöön on luotava uudenlaisia luonnollisen kohtaamisen ja toiminnan paikkoja, jotka rohkaisevat vuorovaikutukseen eri asukasryhmien välillä, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö Aamulehden Vierailija-palstalla.

Lue lisää

17.1.2013 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2012: Arjen kartat ohjaavat näkemistä

Uusi tietotekniikka on johtamassa uudenlaiseen kuvaamiseen tieteissä. Tämä muutos voi saada meidät näkemään ja katsomaan arkea ja itseämme aivan uusilla, ennennäkemättömillä tavoilla. Kuvat ovat innostaneet ihmisiä kautta historian: ne kertovat yksinkertaistetusti ja nopeasti tekijän mielestä merkityksellisiä asioita. Kuvat ja mittarit eivät kuitenkaan ole viattomia, koska ne ohjaavat näkemistä. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2012 Arjen kartat ja rytmit herättää keskustelemaan kuvaamisen, mittaamisen ja arjen kartoittamisen tavoista.

Lue lisää

7.1.2013 Arjen ristiriitoja pikkulapsiperheissä

Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että kotitöiden tekeminen ja jakaminen vanhempien kesken on yksi ristiriitoja aiheuttava toiminnan alue perhe-elämän siinä vaiheessa, jolloin vasta opetellaan tapoja ja käytäntöä toimia uudessa elämäntilanteessa. Ristiriidat aiheutuvat siitä, että puolisoilla on toisistaan poikkeavat näkemykset perheessä noudatettavasta roolimallista. Perhe-elämän arjen ongelmien varhainen havaitseminen on tarpeellista lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi, kirjoittavat Anu Raijas ja Marjaana Sailio tuoreessa sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön aikakauslehti Januksessa.

Lue lisää

21.12.2012 Vapauttaako tietoyhteiskunta pakkorytmisyydestä?

Uusi tekniikka saattaa palauttaa ihmisen alkuperäiseen yksilöllisemmin määräytyvään rytmiinsä. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että Elisan mainoskampanjan lupaus keväältä 2000 "Haluan olla kaikkialla, kaikkien kanssa, kaiken aikaa, nyt ja aina" toteutuisi. Mainos oletti rytmien häviävän 24 tuntia ja 7 päivää viikossa auki olevan yhteiskunnan myötä. Luultavasti tulevaisuudessa tulemme näkemään ihmisiä, jotka sanovat: "Haluan olla tietyssä paikassa, tietyn ajan, mielitiettyni kanssa, nyt ja aina", kirjoittaa tutkimusprofessori Mika Pantzar Projektiuutiset-lehdessä.

Lue lisää

19.12.2012 Palvelua ja palvelua

Siirtyminen tuotteiden myymisestä palveluiden tarjontaan pakottaa yritykset ajattelemaan asiakassuhdetta uudestaan. Moni vanha itsestäänselvyys täytyy ratkaista uudella tavalla, jolloin epäilemättä kannattaa pohtia asiakkaankin tarpeita uusin silmin. Palvelut saattavat tarjota aikaisempaa paremmat mahdollisuudet tarjontansa räätälöintiin, muokkaamiseen ja sovittamiseen muihin tuotteisiin. Moni uskookin tulevaisuuden olevan palveluiden, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Petteri Repo tuoreessa udi.fi-sivun kolumnissa (http://udi.fi/kolumnit/palvelua-ja-palvelua).

Lue lisää

18.12.2012 Energiatehokkuuspalveluita aletaan tutkia

Kuluttajatutkimuskeskuksessa käynnistyy vuonna 2013 tutkimushanke, jossa selvitetään energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintapotentiaalia sekä tuotetaan tietoa palveluiden parhaista käytännöistä ja sudenkuopista. Tällaisia palveluita voisi olla esimerkiksi nettipalvelu, joka seuraa sähkönkulutusta kuukausittain ja antaa käyttäjälle vinkkejä, kuinka vähentää energiankulutusta. Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa asiakastarpeita sähkönkäytön säästöpalveluissa. Tutkimuksessa selvitetään myös, millaisia energiatehokkuuspalveluita ja pilotteja yhtiöt ovat jo lähteneet toteuttamaan. Tutkimushanketta rahoittavat Tekes ja sähkötutkimuspooli.

Lue lisää

18.12.2012 Kuluttajat suosivat turvallisia kauppakeskuksia

Turvallisuuden kannalta kriittisiä ovat päivät, jolloin kauppakeskusten asiakasvirrat ovat suuret pyhien, alennusmyyntien tai erilaisten tapahtumien johdosta. Tällöin pienikin onnettomuus voi saada aikaan suuren joukon nopean liikkeen, joka saattaa kasvattaa vahinkoja moninkertaisesti. Kuluttajien turvallisuuden tunnetta alentaa tilojen ahtaus, muiden asiakkaiden käyttäytyminen ja myymälän valvonnan puutteet. Vaaran paikoiksi kuluttajat nimeävät erityisesti kassa-asioinnin ja pysäköinnin parkkihalleissa. Turvallista mainetta kannattaa vaalia. Jos kuluttajilla on riittävästi vaihtoehtoja, he valitsevat toimivan, viihtyisän, siistin, ja valoisan kauppakeskuksen, jossa on itselle sopivin liikevalikoima ja riittävä palvelutaso, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Raija Järvinen kirjoittaa Turun Sanomien kolumnissa.

Lue lisää

17.12.2012 Vastuu nuorten talousosaamisen edistämisestä kuuluu kaikille

Eri toimijat – opetus, viranomaiset, yritykset, järjestöt ja media – tuottavat informaatiota ja materiaalia nuorten talousosaamisen edistämiseen, mutta tiedon löytäminen ja ymmärtäminen eivät aina ole helppoa. Nuorten taloudellisen osaamisen edistämistä selvittänyt tutkijaryhmä peräänkuuluttaa koordinoitua yhteistyötä ja selkeää työnjakoa eri toimijoiden kesken. Tällä tavoin voitaisiin helpottaa tiedon löydettävyyttä. Tutkimus tehtiin Kuluttajatutkimuskeskuksessa ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Lue lisää

 

12.12.2012 Suomalaiset kuluttajat tyytymättömiä tele- ja viestintäpalveluihin

Suomalaiset kuluttajat ovat edelleen tyytymättömiä tele- ja viestintäpalveluihin. Myös koko Euroopan unionin alueella tele- ja viestintäpalveluissa on puutteita, mutta suurimmat ongelmat nähtiin olevan sijoitus-, eläke- ja vakuuspalveluissa, asuntolainoissa sekä kiinteistöpalveluissa. Tämä ilmenee tuoreesta vuoden 2012 EU:n kuluttajatulostaulusta.

Lue lisää

26.11.2012 Kaupan oma merkkituote yleensä brändielintarviketta halvempi

Kauppojen omat merkit ovat yleensä ruokakaupan brändituotteita halvempia. Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Ahvenanmaan valtionviraston tekemässä Ahvenanmaan ruokakorivertailussa valtaosa kaupan omista merkkituotteista oli edullisempi. Vertailussa 36 brändituotteelle löydettiin vastaava kaupan oma merkkituote. Viisi brändituotetta osoittautui edullisemmaksi vaihtoehdoksi kuin vastaava kaupan oma merkkituote ainakin yhdessä kaupassa. Muiden tuotteiden kohdalla kaupan oma merkkituote oli halvempi kuin vastaava brändituote, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore vertailuselvitys.

Lue lisää

20.11.2012 Miksei kouluruoka maistu?

Maksuton kouluruokailu on ollut tärkeä osa sotien jälkeistä kansanterveyden ja tasa-arvon edistämisen projektia. Sen merkitystä suomalaislasten koulumenestykseen, terveyteen ja hyvinvointiin on ylistetty. Tutkimusten mukaan huolestuttavan suuri osa oppilaista ei kuitenkaan syö kouluruokaa. Oppilaat eivät joko syö kouluateriaa lainkaan tai he syövät vain leipää tai salaattia. Kyselytutkimusten perusteella tutkijat ovat päätelleet oppilaiden jättävän kouluruoan väliin, koska he voivat ostaa hampurilaisia, nuudeleita, voileipiä, karkkia tai limsaa joko koulusta tai koulun liepeiltä, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Ruckenstein tuoreessa Nuorten elinolot -vuosikirjan artikkelissa.

Lue lisää

20.11.2012 Suomalaiset isoäidit leipovat eurooppalaisessa hankkeessa

Viisitoista suomalaisten isoäitien valmistamaa perinneleivonnaista esitellään eurooppalaisessa Grandma’s Design -hankkeessa. Mukana on isoäitejä myös Alankomaista, Belgiasta, Italiasta ja Turkista. Hankkeen ideana on koota perinteisiä leivontareseptejä mukana olevista maista ja houkutella isoäitejä näyttämään, miten leivonnaiset syntyvät. Suomalaiset isoäidit on videoitu ja kuvattu kodeissaan eri puolilla Suomea heidän valmistaessaan tuttuja leivonnaisia. Mukana on muun muassa raparperikeikauskakku, omenapiirakka, mustikkakukko, karjalanpiirakat, tiikerikakku ja kaneliässät.

Lue lisää

 

16.11.2012 Internetin keskustelupalstojen tutkiminen on tärkeää – kunhan muistetaan reunaehdot

Internetin blogit ja keskustelufoorumit tarjoavat tutkijoille oivan mahdollisuuden analysoida suomalaisten terveys- ja sairausaiheisiin liittyviä kokemuksia ja mielipiteitä. Aineistot kertyvät itsestään ja näin ollen keräämisen kustannukset ovat minimaalisia verrattuna kysely- ja haastattelututkimuksiin. Keskustelupalsta-aineistojen keräämisessä ja analyysissä on kuitenkin syytä pitää mielessä muutama seikka, jotta varmistetaan tutkimuksen tieteellinen tasokkuus. Ensinnäkin netissä kirjoittavat ihmiset eivät todennäköisesti edusta kovin hyvin väestöä. Toiseksi tutkijan on hahmotettava, mistä kerätty aineisto kertoo ja miten se on muodostunut, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Piia Jallinoja Suomen Lääkärilehden pääkirjoituksessa 16.11.2012.

Lue lisää

16.11.2012 Kuluttajatutkimuskeskus kannattaa lausunnossaan siirtymistä Helsingin yliopistoon

Kuluttajatutkimuskeskus kannattaa esitystä siirtää tutkimuskeskus osaksi Helsingin yliopistoa eri vaihtoehtoja kartoittaen. Selvityksessä on tunnistettu Kuluttajatutkimuskeskuksen monipuolinen yhteiskuntatieteellinen osaaminen kulutuksen ja markkinoiden kysymyksissä sekä keskuksen toimintatavan sopiminen yliopistoon. Siksi ehdotus on oikeaan osunut ja tarkoituksenmukainen. Ratkaisu takaisi kuluttajatutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja riippumattomuuden jatkossakin, lausunnossa todetaan.

Lue lisää

13.11.2012 Aalto-tapahtumassa pohdittiin yhteiskunnan ja energian välistä suhdetta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seuran järjestämä tapahtuma The 2nd Aalto Event on Science and Technology Studies keräsi yhteiskunnan ja tieteen ja teknologian välisestä suhteesta kiinnostuneita tutkijoita Helsinkiin 5.-6. marraskuuta. Tänä vuonna tapahtuman teemana oli energia yhteiskunnassa. Kaksipäiväisen tapahtuman pääpuhujina olivat muun muassa professori Simon Marvin Durhamin yliopistosta Iso-Britanniasta ja professori Harald Rohracher Linköpingin yliopistosta. Kuluttajatutkimuskeskuksesta tapahtumassa oli mukana kaksi aurinkoenergiaa käsittelevää tutkimuspaperia.

Lue lisää

8.11.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijaksi VTT Nina Kahma

Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijaksi on valittu Nina Kahma. Kahma siirtyi uuteen työhönsä Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolta, jossa hän työskenteli erikoistutkijana. Kahma on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori yhteiskuntapolitiikan alalta. Hän on tutkinut muun muassa sosioekonomisia eroja elämäntyyleissä, kulttuurissa ja vapaa-ajan harrasteissa, yhteiskuntaluokkiin samastumista sekä viimeksi erilaisia eläkepolitiikkaan liittyviä aiheita.

Lue lisää

8.11.2012 Itsepalvelu valtaa alaa hoivapalveluissa

Valtio ja kunnat siirtävät entistä enemmän hoivapalvelujen tuotantoon liittyvää vastuuta kansalaisille itselleen. Vaikkeivät kansalaiset suhtautuisikaan myönteisesti tarvitsemiensa hoivapalvelujen itse tuottamiseen, voidaan heidät ohjata siihen taloudellisilla kannusteilla. Tee se itse -hoivapalveluista voidaan tehdä ammattilaisten toteuttamia hoivapalveluja edullisempia. Jotta tee se itse -hoivapalvelut eivät muodostuisi uhkaksi kansalaisten yhdenvertaisuudelle, palvelujen pitää toimia kaikille kansalaisille vauvasta vaariin, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila kirjoittaa tuoreessa Yhteiskuntapolitiikan artikkelissa.

Lue lisää

8.11.2012 Nuorten elinolot 2012 -kirjan julkistustilaisuus

Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä – Nuorten elinolot -vuosikirja 2012 julkistetaan yhdistetyillä Nuorisotutkimus- ja lapsuudentutkimuksen päivillä torstaina 15.11. klo 13.30–15.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki, salissa 104. Julkistustilaisuuteen on vapaa pääsy. Nuorten elinolot -kirjasarja on syntynyt Nuorisotutkimusverkoston, Nuorisoasiain neuvottelukunnan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Lue lisää

7.11.2012 Vastuullisessa ruokaketjussa korostuu ihmisten hyvinvointi

Ihmisten ja ihmisten hyvinvoinnin merkitys painottuvat vastuullisessa ruokaketjussa. Peräti neljä seitsemästä vastuullisuuden sisällön ulottuvuudesta liittyy jollakin tavalla toiminnan inhimillisiin tekijöihin, kuten esimerkiksi ravitsemukseen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Talous on instrumentaalinen vastuullisuuden ulottuvuus, jonka avulla voidaan tuottaa hyvää ihmisille, tuotantoeläimille ja luonnolle. Samanarvoisen jalansijan antaminen tasaisesti kaikille vastuullisuuden ulottuvuuksille ei siten ole ehkä loogista, kirjoittaa monitieteinen tutkijaryhmä artikkelissaan. Tutkimusryhmään on kuulunut Kuluttajatutkimuskeskuksesta tutkija Katja Järvelä.

Lue lisää

1.11.2012 Palvelun vapauttaminen ei takaa kilpailua

Palvelun vapauttaminen ei riitä takaamaan kilpailua. Monopoliaseman purkamisen jälkeen kilpailu ei välttämättä ala toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Eurooppalaisten kuluttajien mielestä erityisesti vesi- ja sähköhuoltoaloilla palvelua on liian vähän. Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemä kahdeksan EU-maan vertailu osoittaa, että maiden kesken on merkittäviä eroja. Siinä missä markkinoiden voi katsoa Suomessa toimivan pääosin hyvin, etenkin Unkarin palvelumarkkinat näyttävät kehnoilta. Tutkimuksen perusteella Eurooppaa ei voida pitää yhtenäisenä markkina-alueena, sillä markkinoiden toimivuudessa ja kilpailussa on merkittäviä maakohtaisia eroja.

Lue lisää

 

26.10.2012 Kansalaiset valmiita osallistumaan sähköisessä ympäristössä

Kansalaiset ovat halukkaita osallistumaan omaa arkeaan koskettaviin keskusteluihin ja kyselyihin, kansalaisaloitteiden tekemiseen ja seuraamiseen sekä lausuntojen antamiseen. Kansalaisten mielipiteitä tutkittiin hankkeessa, jossa joukko kansalaisia kokeili verkkokeskustelua sähköisessä osallistumisympäristössä. Kokeilun toteuttivat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Kuluttajatutkimuskeskus yhteistyössä.

Lue lisää

 

26.10.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen johtokunta on asetettu

Valtioneuvosto on asettanut 25.10.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen johtokunnan kolmeksi vuodeksi 1.11.2012 alkaen. Johtokunnan puheenjohtaja on Kuluttajaviraston ylijohtaja Päivi Hentunen ja varapuheenjohtaja professori Pirjo Laaksonen Vaasan yliopistosta. Johtokunnan muut jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Minna Tukiainen työ- ja elinkeinoministeriöstä, erikoistutkija Tom Björkroth Kilpailuvirastosta, tutkimusjohtaja Mika Maliranta Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta, professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta ja projektivastaava Paula Pessi Kuluttajaliitosta.

Lue lisää

23.10.2012 Tekstiilijätteet päätyvät Suomessa kaatopaikalle

Tekstiilijätteet päätyvät Suomessa pääosin kaatopaikalle. Kukin suomalainen poistaa tekstiilejä jätteeksi runsaat yhdeksän kiloa ja lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestöille lähes viisi kiloa vuosittain. Vain pieni osa tekstiilijätteestä poltetaan Suomessa energiaksi tai hyödynnetään muutoin. Ruotsissa ja Tanskassa puolestaan suurin osa jätteestä poltetaan energiaksi, tuore Pohjoismainen tutkimus kertoo. Suomesta tutkimusta on ollut tekemässä Kuluttajatutkimuskeskus.

Lue lisää

 

19.10.2012 Palvelut pitää ohjata lähemmäs kuluttajia

Tulevaisuudessa –kun väestö ikääntyy ja liikkuminen kallistuu –palveluja halutaan entistä lähempää tai suoraan kotiin. Kauppaa pitäisi ohjata kaavoituksen lempeillä keinoilla rakentamaan tavarataloja jättikauppakeskusten sijaan. Asuntotuotantoon puolestaan tarvitaan reilua peliä tonttituotantoon ja -jakoon. Tarvitaan myös kuluttajien varhaista osallistumista päätöksentekoon. Kuluttajat voivat parhaimmillaan antaa alueiden omaleimaisen kehittämisen kannalta arvokasta tietoa siitä, mitä tarpeita ja toiveita olisi hyvä ottaa huomioon yhdyskuntasuunnittelussa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkija Jenni Väliniemi-Laurson Yhdyskuntasuunnittelu-lehden tuoreessa artikkelissa.

Lue lisää

17.10.2012 Terveysvaikutteisia elintarvikkeita ei aina mielletä terveellisiksi

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet poikkeavat ravitsemusvalistuksen perussanomasta, jonka mukaan terveellisyys syntyy monipuolisuudesta, tasapainosta ja kohtuullisuudesta sekä liian rasvan, sokerin ja suolan välttämisestä. Kuluttajat eivät miellä terveysvaikutteisina markkinoituja elintarvikkeita automaattisesti terveellisiksi. Terveellisyys liitetään hyvinä pidettyihin ruoka-aineisiin, monipuolisuuteen ja sopivaan energiansaantiin. Kuluttajien näkemyksissä monet terveysvaikutteisina markkinoidut elintarvikkeet asettuvat samaan kategoriaan kevyinä markkinoitujen ja täydennettyjen tuotteiden kanssa, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mari Niva kirjoittaa tuoreessa artikkelissaan. Artikkeli on julkaistu kirjassa Hyvä ja paha ruoka.

Lue lisää

3.10.2012 Käyttäjälähtöisyys ei sovi sellaisenaan julkiselle puolelle

Käyttäjälähtöisyydestä on hyötyä julkisellakin sektorilla, mutta käyttäjälähtöisyys sellaisenaan ei sovi julkiselle puolelle. Julkisen sektorin palveluntarjonnasta päätetään demokraattisesti siinä, missä yksityisen sektorin tarjonnasta päätetään kukkarolla. Julkiselle sektorille käyttäjälähtöisestä ajattelusta voisi ottaa esimerkiksi nykypalvelujen käytettävyyden parantamisen ja parempien palautejärjestelmien rakentamisen, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Petteri Repo ja johtaja Päivi Timonen kirjoittavat udi.fi-sivuston tuoreessa kolumnissa.

Lue lisää

27.9.2012 Uudessa taloudessa ei uutta

Uudessa taloudessa ei ole mitään uutta: niitä on ollut viimeisen 150 vuoden kuluessa tasaisin väliajoin. Yhden uuden talouden kriisi näkyy siinä, että nuoret ovat konservatiivisia. 1990-luvulla nuorten kotikeskeisyys lisääntyi talouden kriisissä. Nyt uusi talous on kääntynyt jälleen uuteen vaiheeseen: se ei enää ole suurten organisaatioiden uudistumista, vaan pienen mittakaavan kehittämistä ja yrittäjyyttä, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar sanoi puhuessaan Vox Helsingissä. Tilaisuudessa oli yhteensä kuusi puheenvuoroa maailman talouden ilmiöistä, jotka voi katsella verkosta.

Lue lisää

26.9.2012 Syömisen ajat ja paikat

Syöminen on pitkään ankkuroitunut kodissa perheen kanssa yhdessä syötävään ateriaan. Kolmen vuosikymmenen aikana ruokailu on kuitenkin muuttunut Suomessa. Mikroaaltouunien yleistyminen 1980-luvulla ja ruoan lämmittämisen helppous niissä vapautti perheenjäsenet syömään eri aikoina, ja valmisateriat vapauttivat ruoanvalmistuksen pakosta. Uusin muutos liittyy ruokailuun kodin ulkopuolella. Eniten ulkona syövät pari-kolmekymppiset yksin asuvat ja lapsettomat parit, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Johanna Varjonen Hyvinvointikatsauksessa 3/2012.

Lue lisää

 

24.9.2012 John Schouten Kulutustutkimuksen seuran seminaariin

Kulutustutkimuksen seuran syysseminaarissa pääpuhujana on kulutuskulttuurin ja yhteisötutkimuksen uranuurtaja, markkinoinnin professori John Schouten Aalto yliopiston kauppakorkeakoulusta. Hän esitelmöi otsikolla ”The Ultimate Actor-Network: Consuming in the Biosphere”. Tilaisuus järjestetään Tilastokeskuksessa perjantaina 9.11.2012 klo 12.00-–16.00. Seminaarin työryhmiin voi esittää papereita 26.10.2012 saakka suoraan ryhmien vetäjille.

Lue lisää

21.9.2012 Asiantuntijaryhmä ehdottaa valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta

Tutkimus- ja innovaationeuvoston asettama asiantuntijaryhmä esittää valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta. Tutkimuslaitoksia yhdistettäisiin tieteidenvälisyyden ja monitieteisyyden vahvistamiseksi. Ehdotuksen mukaan Kuluttajatutkimuskeskus siirtyisi Helsingin yliopiston instituutiksi tai erillislaitokseksi vuoden 2014 alusta alkaen. Ryhmä ehdottaa myös yhteiskuntapolitiikkaa tukevan kilpaillun rahoituksen laajentamista merkittävästi.

Lue lisää

19.9.2012 Energiatehokkuutta pohditaan Helsingissä alan konferenssissa

Kulutustottumuksilla on huomattava vaikutus siihen, toteutuvatko kansainväliset tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuluttajat kaipaavat tietoa ja osaamista sekä välineitä ja palveluja, joiden avulla energiaa säästyy ja energian käyttö arjessa tehostuu. Yli kaksisataa energiatehokkuuden ja kuluttajakäyttäytymisen asiantuntijaa kokoontuu Helsinkiin Kaapelitehtaalle 20.-21.9.2012 Energy Efficiency & Behaviour 2012 -konferenssiin pohtimaan näitä kysymyksiä. Konferenssin käytännön järjestelyistä vastaa Motiva Oy. Järjestelyihin on osallistunut tutkimusprofessori Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

12.9.2012 Tiede joutui puolustuskannalle keittiössä

Terveellisestä syömisestä keskusteltaessa virallisten asiantuntijoiden rinnalle on nostettu tavallisia ihmisiä kokemuksineen. Se ei välttämättä ole huono asia. Maal­lik­ko- ja asian­tun­ti­ja­vies­tien rin­nas­ta­mi­sel­la on myös myön­tei­siä seu­rauk­sia. Näin voi­daan ot­taa ta­val­lis­ten ih­mis­ten ko­ke­muk­set ja nä­kö­kan­nat huo­mioon po­liit­ti­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa ja ter­vey­den­huol­lon suun­nit­te­lus­sa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Piia Jallinoja Helsingin Sanomain vieraskynässä 12.9.2012.

Lue lisää

5.9.2012 Lapset on valjastettu verkkomainontaan

Yritykset hyötyvät internetissä lapsista ja nuorista, koska he tuottavat valinnoillaan tietoa markkinointitutkimuksiin ja suosittelevat mieluisia tuotteita ystävilleen. Nuo­riin ei yk­sin­omaan koh­dis­te­ta mark­ki­noin­tia, vaan nuo­ret myös tuot­ta­vat si­tä, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Ruckenstein Helsingin Sanomain vieraskynässä 5.9.2012.

Lue lisää

29.8.2012 Nuoret tarvitsevat taloustietoa arkeensa

Talousasiat eivät aina kiinnosta nuoria vielä peruskoulussa, kun talousasiat eivät elämässä ole vielä ajankohtaisia. Koulun jälkeen osa itsenäistyvistä nuorista jää vaille talouskasvatusta juuri silloin, kun se olisi tarpeen. Suomeen tarvitaan kokonaisvaltaista nuorten taloudellisen osaamisen edistämistä, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Liisa Peura-Kapanen Helsingin Sanomain vieraskynässä.

Lue lisää

22.8.2012 Ikääntyviä kiinnostaa valmisruuan tuunattavuus

Ikääntyviä ei kiinnosta erityinen senioreille suunnattu ruoka, vaan hyvä tavallinen ruoka ja tuunattava valmisruoka. Itse tekemistä arvostaville kuluttajille valmisruoka olisi todellinen vaihtoehto, jos siihen sisältyisi mahdollisuus muokata ruokaa oman maun mukaan. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin yli 55-vuotiaiden näkemyksiä ikääntyville mieluisasta ateriasta ja ateriapakkauksista.

Lue lisää

 

15.8.2012 Energiatehokkuuden edistäminen kokoaa asiantuntijoita Suomeen

Tehokas energiatehokkuuden edistäminen edellyttää kuluttajien käyttäytymisen ymmärtämistä. Syyskuussa Helsingissä järjestettävässä konferenssissa pohditaan, miten uusi tekniikka ja uudet tuotteet sekä tieto muuttavat ihmisten käyttäytymistä ja asenteita. Konferenssin järjestelyihin on osallistunut tutkimusprofessori Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Hän uskoo, että konferenssin esitykset valottavat energiatehokkuuden edistämistä ja sen ratkaisuja tuoreista ja lupaavista näkökulmista. Konferenssin käytännön järjestelyistä vastaa Motiva Oy. Konferenssin päärahoittaja on Sitra. Toteutusta tukevat myös työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä Helsingin Energia.

Lue lisää

2.8.2012 Asumisratkaisuissa tulisi kuulla kuluttajaa

Kuluttajat saattavat keksiä hyviä ideoita, mutta sitäkin oleellisempaa on ohjata kehittäjiä huomioimaan kuluttajille tärkeät asiat. Ekologinen asuminen ei ole aina ihmisille itseisarvo, koska uudenlaiset ratkaisut voivat herättää epäilyjä. Jos ekologista asuntorakentamista halutaan lisätä merkittävästi, ei riitä, että nykyisiä käytäntöjä parannetaan tai tehostetaan. Tarvitaan myös aivan uudenlaisia toimintatapoja ja ratkaisuja, tutkimusjohtaja Petteri Repo ja erikoistutkija Kaarina Hyvönen kirjoittavat Helsingin Sanomien Vieraskynässä 2.8.2012.

Lue lisää

 

30.7.2012 Lähiöiden kehitykseen kannattaa panostaa

Lähiöissä tulisi kiinnittää huomiota paitsi rakennusten ja niiden ympäristön kuntoon myös alueen yleiseen elinvoimaan. Elinvoimaisessa lähiössä toimivat lähipalvelut, jotka ovat saavutettavissa ilman autoa, erikoistutkija Hannu Kytö ja tutkija Jenni Väliniemi-Laurson kirjoittavat Helsingin Sanomien Vieraskynässä 26.7.2012.

Lue lisää

 

24.7.2012 Käyttäjät luovat arvoa elämystaloudessa

Elämystaloudessa aineettomilla tekijöillä on aiempaa merkittävämpi rooli uuden tarjonnan tuottamisessa, VTT:n ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa raportissa todetaan. Raportissa kiinnitetään erityinen huomio käyttäjiin ja heidän rooliinsa elämysinnovaatioiden kehittämisessä.

Lue lisää

13.7.2012 Käyttäjälähtöisyys-hanke julkaisi uusia yhteistyöesimerkkejä

Käyttäjälähtöisyys-hankkeessa kerätään esimerkkejä siitä, millä tavoin käyttäjien kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja miten yhteistyön kautta saadaan aikaan parempia tuotteita ja palveluja. Udi.fi-sivustolla julkaistiin heinäkuun alussa kymmenen uutta esimerkkikuvausta käyttäjien ja yritysten sekä julkisten palvelujen välisestä yhteistyöstä. Hankkeen udi.fi-sivustoa ovat olleet luomassa Tekesin, VTT:n, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat.

Lue lisää

16.7.2012 Energiakävelyllä tietoa kodin energiaparannuksista

Toisten ihmisten tosielämän kokemuksista kuuleminen lisää ihmisten tietämystä asumisen energiatehokkuudesta ja energian säästämisestä. Kuluttajatutkimuskeskus on ollut mukana järjestämässä kävelykierroksia, joissa naapurit saavat tutustua toisten tekemiin energiaratkaisuihin. Kierroksilla on esitelty muun muassa maalämpöä, pellettilämpöä, aurinkosähköä, pientuulivoimaa ja aurinkolämpökeräimiä. Energiakävelyt liittyvät Suomen Akatemian rahoittamaan LAICA-hankkeeseen, jossa tutkitaan ihmisten omia energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan liittyviä keksintöjä, ideoita ja käytäntöjä.

Lue lisää

 

7.7.2012 Kulutuksen näkökulma köyhyyden määrittelyyn

Köyhyyden ja pienituloisuuden tutkimuksen valtavirta ja köyhyysrajan määrittely perustuvat tuloihin. Pelkästään tuloihin perustuva lähestymistapa ei kuitenkaan kerro koko kuvaa köyhyydestä ja sen kokemisesta, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas Turun Sanomien Lukijan kolumni -palstalla 7.7.2012. Köyhyys on laaja sosiaalinen ilmiö, johon liittyy alhaisen tulotason lisäksi puutteita hyvinvoinnin muillakin alueilla, ja se rajoittaa kotitalouksien mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Köyhyyden määrittelyä tulisi laajentaa tuloihin perustuvasta tarkastelusta monipuolisemmaksi ihmisten elinolojen tarkasteluksi, Raijas kirjoittaa.

Lue lisää

3.7.2012 Kestävää kulutusta koskevia perususkomuksia aletaan tutkia

Kuluttajatutkimuskeskus on mukana uudessa kansainvälisessä projektissa, jossa selvitetään kestävän kulutuksen edistämisen esteitä. Hankkeessa analysoidaan myyttejä, jotka vaikeuttavat tehokasta kestävän kulutuksen edistämistä. Tutkimusta tekemässä ovat Lundin yliopisto Ruotsista, Copenhagen Resource Institute Tanskasta ja Kuluttajatutkimuskeskus Suomesta. Hanketta rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto. Tutkimuksen tulokset auttavat päätöksentekijöitä kehittämään entistä tehokkaampia tapoja auttaa kansalaisia kuluttamaan kestävämmin.

Lue lisää

18.6.2012 Isoäidin leivonnaiset -hanke alkaa

Grandma’s Design -projekti on Euroopan unionin (European Culture Programme) rahoittama hanke, jossa yhdistetään eurooppalaisia ruokaperinteitä nykyaikaiseen tuotekehittelyyn ja muotoiluun. Projektissa esitellään eurooppalaista leipomisperinnettä kuvaamalla ja haastattelemalla naisleipojia Belgiasta, Suomesta, Alankomaista, Italiasta ja Turkista.

Lue lisää

 

14.6.2012 TEM tiedottaa: Kuluttajapoliittinen ohjelma 2012–2015

Hallitus haluaa vahvistaa kuluttajien etuja, oikeuksia ja tiedonsaantia. Markkinoilla olevista tuotteista ja palveluista sekä niiden turvallisuudesta on oltava riittävästi tietoa, jota kuluttajat voivat hyödyntää tehdessään arjen valintoja. Kuluttajatietoisuutta tuetaan viranomaisten, yrityksien sekä kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen tiiviillä yhteistyöllä.

Lue lisää

14.6.2012 Lähi- ja luomuruoka kiinnostaa kuluttajia

Lähi- ja luomuruoka ovat lisänneet selvästi suosiotaan ruoan ostotilanteessa. Esimerkiksi lähiruokaa piti vuonna 2011 ruoan valintatilanteessa vähintään melko tärkeänä asiana 59 prosenttia kuluttajista, kun vuonna 2005 vastaava osuus oli 41 prosenttia. Lähi-, luomu- tai pientuottajien tuotteita myyvistä erikoismyymälöistä ruokaa hankitaan kuitenkin toistaiseksi melko harvoin. On silti huomionarvoista, että yli puolet kuluttajista on asioinut ainakin joskus näissä erikoismyymälöissä, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Pellervon taloustutkimuksen PTT tuore tutkimus. Pääasiallisesti kuluttajat ostavat ruokansa isoista marketeista.

Lue lisää

 

13.6.2012 Wahlen väitteli kuluttajaekonomiasta

Stefan Wahlenin tuore väitöskirja tuo uuden näkökulman kulutustutkimukseen tarkastelemalla kuluttajapolitiikan käytäntöjä ja kuluttajien jokapäiväistä elämää sekä tarjoamalla uusia näkökulmia kulutuksen muutokseen. Nyky-yhteiskunnan yksi keskeinen haaste on kestävän kehityksen ja kulutuksen edistäminen. Kestävään kehitykseen liittyvien ongelmien hallinta ja ratkaiseminen onnistuneesti edellyttää myös tietämyksen laajentamista aiheesta. Tuore väitöskirja kysyy, miten eri osapuolet ohjaavat kulutusta. Väitöskirja julkaistiin Kuluttajatutkimuskeskuksen Väitöskirja-sarjassa.

Lue lisää

13.6.2012 Pantzar: Rutiinien muuttaminen vaatii tapojen alkuperän tunnistamista

Arkisen käyttäytymisen muuttaminen vaatii kulutuskäytäntöjen, esimerkiksi ostoskäyttäytymisen tai kylmäsäilytyksen, alkuperän ymmärtämistä. Rutiinit ovat vahvoja ihmisten käyttäytymisen peruspilareita, ja siksi muutoksia ei saada aikaan pelkän valistuksen avulla. Hyvä esimerkki tästä on ympäristöpolitiikka. Ihmisillä on halua toimia ympäristömyötäisesti, mutta halun lisäksi tarvitaan käytäntöjen ymmärtämistä, jotta halu voi muuntua uudeksi käytännöksi, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar sanoo. Aihepiiriä käsittelevä tuore kirja The Dynamics of Social Practice on syntynyt kansainvälisen yhteistyön tuloksena. Kirjan ovat kirjoittaneet professori Elizabeth Shove Lancasterin yliopistosta, Mika Pantzar ja tutkija Matt Watson Sheffieldin yliopistosta.

Lue lisää

12.6.2012 Kuluttajat suhtautuvat myönteisesti kierrätysmateriaalien käyttöön asuinrakentamisessa

Kuluttajat pitävät uusio- ja kierrätysmateriaalien käyttöä asuinkerrostalojen rakentamisessa hyvänä ajatuksena. Asukkaat sijoittaisivat uusio- ja kierrätysmateriaaleja mieluiten paikkoihin, jotka eivät ole jatkuvasti asukkaiden lähellä, kuten pihalaattoihin, julkisivuun, seinä-, katto- ja lattiarakenteiden eristeeksi sekä talon runkoon. Luotettavan tiedon tarjonta uusio- ja kierrätysmateriaaleista ja niiden vaikutuksista asukkaiden arkeen nostettiin keskeiseksi edellytykseksi materiaalien laajalle käytölle. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta.

Lue lisää

 

4.6.2012 Lähipalvelujen merkitys kasvaa väestön ikääntyessä

Väestörakenteen muutos ja muuttoliike muokkaavat lähitulevaisuudessa alueellisia palvelutarpeita. Etenkin lähipalvelujen kysyntä kasvaa huomattavasti, ja siksi tarvitaan täysin uudenlaisia palveluratkaisuja, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö Hyvinvointikatsauksen numerossa 2/2012.

Lue lisää

4.6.2012 Puhelinnumeromme muuttuvat tiistaina 5.6.2012

Kuluttajatutkimuskeskuksen vaihteen uusi numero on 5.6.2012 lähtien 029 505 9000. Matkapuhelinnumeromme ja faksinumeromme säilyvät ennallaan. Puhelu maksaa soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukaisen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun.

Lue lisää

4.6.2012 Mikä ihmeen kuluttajakansalainen?

Työelämä tunkeutuu yhä syvemmälle ihmisten arkeen uuden tekniikan ja yhä kilpailullisemmaksi muuttuneen maailman myötä. Tavoitettavissa ja valmiudessa oleminen on odotusarvo. Töiden tekeminen “omalla ajalla” on sääntö, ei poikkeus, kirjoittaa tutkimusprofessori Mika Pantzar Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaisemassa tuoreessa Talous & Yhteiskunta -lehden kolumnissa.

Lue lisää

29.5.2012 Suomalaiset kuluttajat keskimääräistä aktiivisempia EU-yhteismarkkinoilla

Suomalaiset kuluttajat ovat keskimääräistä aktiivisempia verkkokauppaostajia sekä kotimaassaan että EU-maiden sisäisessä kaupassa. Muista EU-maista suomalaisia aktiivisempia ovat luxemburgilaiset, itävaltalaiset ja maltalaiset kuluttajat.

Lue lisää

25.5.2012 Henkilökohtainen vuorovaikutus tärkeää myös tulevaisuuden pankkipalveluissa

The Future of Banking Services -kirjan yhdeksän artikkelia valottavat tulevaisuuden pankkipalveluita sekä asiakkaiden että pankkien näkökulmasta. Tulevaisuuden trendejä ovat muun muassa erilaisten korttien ja mobiiliteknologian yhdistyminen ja uusien toimijoiden, kuten kauppaketjujen, korttiyhtiöiden ja jopa teleoperaattorien, tulo pankkialalle. Yksittäisten palveluiden sijaan pankit tarjoavat tulevaisuudessa laajaa palveluvalikoimaa pankki-, vakuutus- ja varainhoitoasioissa.

Lue lisää

23.5.2012 Kohtuullinen kulutus ja perusturvan riittävyys

Tämä Kelan sarjassa julkaistu raportti liittyy perusturvan riittävyyttä koskevaan osahankkeeseen, jonka tavoite on tutkia kohtuullisena pidettävän kulutuksen sisältöä ja tasoa. Millä ihminen tulee Suomessa toimeen? Mikä on kohtuullinen kulutuksen taso? Raportti on osa laajempaa Suomen Akatemian rahoittamaa perusturvan tasoa useista näkökulmista valottavaa tutkimushanketta Back to the Basics: Basic Security and Consumption. Raportin ovat kirjoittaneet professori Mikko Niemelä Tampereen yliopistosta ja tutkimuspäällikkö Anu Raijas Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

23.5.2012 Asumisen, liikenteen ja ruoan kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää huomattavasti

Asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vuoteen 2020 mennessä vähentää vuosittain noin 4,5 miljoonalla tonnilla. Asumisessa merkittävimmät päästövähennysmahdollisuudet liittyvät uusiin lämmitysjärjestelmiin ja energiakorjauksiin. Lisäksi merkittäviä päästösäästöjä syntyisi parantamalla huolto- ja käyttötapoja sekä edistämällä energiatehokkaiden laitteiden kysyntää. Liikenteessä päästöjä leikkaisi tehokkaimmin auto- ja polttoaineverojen kiristäminen ja tulevaisuudessa tienkäyttömaksut. Ruoasta aiheutuvia päästöjä vähentäisi vähähiilisen ruokavalion edistäminen ruokapalveluissa sekä ruokahävikin pienentäminen. Näitä muutoksia on mahdollista toteuttaa hyväksyttävällä tavalla osana ohjauskeinoyhdistelmiä, joissa suunnitelmallisesti helpotetaan ilmastomyötäisempien vaihtoehtojen käyttöönottoa. Nämä tulokset selviävät Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tuoreesta selvityksestä.

Lue lisää

 

14.5.2012 Kuluttajapolitiikasta ennakoivaa

Kuluttajapolitiikka keskittyy aikaisempaa enemmän suuriin tulevaisuuden haasteisiin, jotka koskevat energiaa, terveyttä ja ruokaa. Samalla ollaan siirtämässä huomiota yksilöstä valintojen arkkitehtuureihin, Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Päivi Timonen arvioi MEP Mitro Revon (S&D) isännöimässä euroklubitilaisuudessa 10.5.2012.

Lue lisää

11.5.2012 TEM:n esitys: Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto yhteen ensi vuoden alussa

Osana tätä virastoratkaisua on selvitetty myös Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Tässä yhteydessä on päätetty, että asia ratkaistaan valtioneuvoston sektoritutkimusselvityksen johtopäätösten pohjalta tehtävissä arvioissa, jossa tutkimuksen itsenäiseen asemaan liittyvät kysymykset tulevat huomioiduksi.

Lue lisää

10.5.2012 Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Antti Kaihovaaralle

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2011 gradupalkinnon Antti Kaihovaaralle Helsingin yliopistosta. Kaihovaaran gradu käsittelee kotitalouksien resurssienjakoa ja lasten inhimillistä pääomaa 1920-luvun Suomessa. Valinnan teki ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta. Gradupalkinto jaettiin torstaina 10.5.2012 seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

10.5.2012 Tutkimuksen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta koskevan Euroopan laajuisen MASIS-hankkeen loppuraportti on julkaistu

Hankkeessa kartoitettiin 37 maan ajankohtaisia tiede- ja teknologiakeskustelujen teemoja, tutkimukseen liittyvän päätöksenteon tavoitteita ja osallistumiskanavia, tieteellisen tiedon käyttöä päätöksenteossa sekä tiede yhteiskunnassa -kysymyksiin kohdistuvaa tutkimusta ja siihen liittyviä toimintoja kuten tiedeviestintää ja teknologian arviointitoimintaa. Hankkeen loppuraportin mukaan energia- ja ilmastokysymykset ovat eniten keskustelua herättäviä tutkimusteemoja Euroopassa. Myös tutkimusjärjestelmien uudistaminen ja pyrkimykset löytää ratkaisuja, jotka tukevat tutkimuksen riippumattomuutta, ammattimaista johtamista ja tutkimustiedon yhteiskunnallista relevanssia, ovat herättäneet kiivasta keskustelua monissa Euroopan maissa.

Lue lisää

10.5.2012 Suomalaisten lihankulutus muuttuu

Puolet suomalaisista on muuttanut tai aikoo muuttaa lihankulutustaan lähivuosina. Tavallisimmin lihansyöntiä vähennetään tai siirrytään naudan- tai sianlihasta broileriin samalla, kun kasvisten käyttöä lisätään. Makutottumukset, terveellisyys ja painonhallinta, osin myös eläinten hyvinvointi ja ympäristövaikutukset, ovat tärkeitä muutosten syitä. Eri kuluttajaryhmissä muutokset ovat kuitenkin erisuuntaisia, kirjoittaa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkijaryhmä Meat Science -lehdessä ilmestyvässä artikkelissaan.

Lue lisää

9.5.2012 Kuluttajat painonhallinnan markkinoilla (KULUMA) -hankkeen loppuraportti on ilmestynyt

Kuuden tutkimuslaitoksen ja korkeakoulun yhteisessä ”Kuluttajat painonhallinnan markkinoilla” -tutkimushankkeessa (2009-2011) tarkasteltiin painonhallintaan liittyviä merkityksiä, käytänteitä, painoon vaikuttavia ja motivoivia tekijöitä, arjen ruokavalintoja, ostokäyttäytymistä sekä pakkausten välittämän tiedon tulkintaa erilaisten aineistojen ja analyysitapojen valossa. Tutkimusta rahoittivat Tekes sekä kahdeksan suomalaista elintarvikealan yritystä. Artikkelissaan “Mä olen hallinnut painoa ja paino on hallinnut minua” Mari Niva, Mikko Jauho ja Johanna Mäkelä kirjoittavat painonhallinnan arjesta.

Lue lisää

25.4.2012 Kulutus- ja kuluttajatutkimukselta odotetaan ajankohtaisuutta ja yhteiskunnallista relevanssia

Kulutustutkimuksen kysyntä yhteiskunnassa kasvaa, ja siltä odotetaan kansalais- ja käyttäjälähtöistä näkökulmaa sellaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja ongelmiin kuin ilmastonmuutos, luonnonvarojen vähentyminen, kaupungistuminen, ikääntyminen ja teknologinen muutos. Kulutustutkijoilta toivotaan heikkojen signaalien löytämistä, yhteiskunnallisten muutosten ennakointia, kansalaisia osallistavien menetelmien ja sovellusten kehittämistä sekä tavallisten ihmisten arjen kontekstia tutkimuksen näkökulmana. Tarvitaan tulkitsevaa ja reflektoivaa tietoa, joka auttaa ymmärtämään muuttuvaa kulutusyhteiskuntaa.

Lue lisää

20.4.2012 Kulutuksen kohtuullistaminen jää politiikassa ekotehokkuuden varjoon

Kestävä kulutus ja erityisesti kulutuksen kohtuullistaminen ovat politiikassa yhä vaikeita asioita, vaikka ympäristöhaasteet tunnustetaankin laajasti. Kulutuksen kokonaismäärän sijaan keskitytään ekotehokkuuteen, toteaa yhteiskuntatieteiden maisteri Annukka Berg. Hän väittelee Helsingin yliopistossa 20.4. ympäristöpoliittisesta aiheesta. Väitös perustuu etupäässä Suomen kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaan (KULTU) (2003–2010) liittyviin asiantuntijahaastatteluihin ja asiakirjojen analyysiin. Väitöskirja on julkaistu Kuluttajatutkimuskeskuksen väitöskirjasarjassa.

Lue lisää

19.4.2012 Valtion talous- ja yhteiskuntatieteellisen sektoritutkimuksen uudistaminen

Kuluttajatutkimuskeskuksen johtokunta tukee kannanotossaan hallitusohjelmaan kirjatun sektoritutkimuslaitosverkoston kehittämistyötä. Erityisenä tarpeena on taloudellisen ja yhteiskunnallisen sektoritutkimuksen rakenteen uudistaminen tavoitteena ko. tutkimusta tekevien tutkimuslaitosten resurssien nykyistä tehokkaampi käyttö ja vaikuttavuus.

Lue lisää

18.4.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen tulevaisuusskenaariot

Osana Kilpailuviraston, Kuluttajaviraston ja mahdollisesti Kuluttajatutkimuskeskuksen yhdistämisselvitystä Kuluttajatutkimuskeskus sai 2.4.2012 tehtäväksi arvioida relevantit tutkimustoiminnan järjestämisvaihtoehdot. Vaihtoehtojen esittämisen ja vertailun työkaluksi valittiin skenaariot. Kuluttajatutkimuskeskuksen 13.4.2012 kirjoittamassa muistiossa tarkastellaan viittä vaihtoehtoa.

Lue lisää

 

16.4.2012 Kuluttajan ruokakorissa näkyi hintojen nousu

Kuluttaja maksoi ruokakoristaan vuoden 2011 lokakuussa noin 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Elintarvikkeiden hintoja nostivat muun muassa elintarvikkeiden raaka-aineiden kallistuminen sekä käyttöön otetut valmisteverot. Tuotekohtaisia eroja kuitenkin löytyy, sillä esimerkiksi vihanneksia, hedelmiä ja riisiä suosivan kuluttajan ruokamenot saattoivat jopa vähetä, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus.

Lue lisää

13.4.2012 Asiantuntemusta päätöksenteon tueksi

Kuluttajatutkimuskeskuksen ajankohtaisten hankkeiden ansiosta tutkimuskeskuksen asiantuntemus tukee hallitusohjelman tietotarpeita erityisesti köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisessä, kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämisessä sekä julkisen talouden vakauttamisessa ja työurien pidentämisessä. Toimintavuonna 2011 Kuluttajatutkimuskeskus osallistui vuosiksi 2012–2015 laadittavan kuluttajapoliittisen ohjelman valmisteluun, konsernin ja muiden hallinnonalojen asiantuntijatyöhön sekä kehittämistehtäviin kuluttajien ja kotitalouksien toiminnan sekä kulutuksen asiantuntijoina, selviää Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta vuosikatsauksesta.

Lue lisää

13.4.2012 Raha-asiat.fi-sivustolta neuvoja oman talouden hallintaan

Raha-asiat vaativat suunnittelua. Uudistetulla raha-asiat.fi-sivustolla (http://www.raha-asiat.fi/index.phtml?s=4341) on tietoa oman talouden hallinnasta, erilaisista maksutavoista, luotoista, maksujärjestelyistä ja maksuhäiriömerkinnän seurauksista.

Lue lisää

 

11.4.2012 Uusi työkalupakki ruokaketjun vastuullisuuden rakentamiseen

Vastuullinen liiketoiminta pyrkii kohti kestävää kehitystä. Useissa yrityksissä ei ole kuitenkaan määritelty ja mitattu, mitä vastuullisuus tarkoittaa omassa toiminnassa ja toimitusketjuissa. Vastuullisuustyökaluja esitellään tuoreessa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n sarjassa julkaistussa kirjassa. Tutkimushankkeen ovat toteuttaneet MTT, Kuluttajatutkimuskeskus sekä Jyväskylän yliopisto Tekesin rahoituksella. Yrityskumppaneina ovat olleet Fazer Leipomot, HK Ruokatalo ja Raisio-Konserni ja SOK. Tutkimuksessa ruokaketjun vastuullisuutta pohdittiin yhdessä suomalaisten yritysten ja ruokaketjun sidosryhmien kanssa. Kuluttajien käsityksiä vastuullisuudesta selvitettiin 1 300 vastaajan kyselyllä.

Lue lisää

11.4.2012 Gambling and Consumption: Why People Gamble -seminaari 10.5.2012

Kulutustutkimuksen Seuran kevätseminaari “Gambling and Consumption: Why People Gamble” järjestetään torstaina 10.5.2012 klo 13-16 Tieteiden talon salissa 505 Helsingissä yhteistyössä Pelitoiminnan tutkimussäätiön kanssa (http://www.pelisaatio.fi/). Aiheena on rahapelaaminen ja kulutus ja pääpuhujana on ruotsalainen antropologi ja tunnettu rahapelitutkija Per Binde. Häntä kommentoivat Minna Ruckenstein, Pauliina Raento ja Riitta Matilainen. Seminaarissa myös jaetaan seuran pro gradu -palkinto.

Lue lisää

2.4.2012 Eila Kilpiö eläkkeelle

Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja, professori Eila Kilpiö jäi eläkkeelle 1.4.2012 alkaen. Hänen seuraajakseen on määräajaksi nimitetty MMT Päivi Timonen.

Lue lisää

15.3.2012 Päivi Timonen Kuluttajatutkimuskeskuksen johtoon

MMT Päivi Timonen on nimitetty Kuluttajatutkimuskeskuksen määräaikaiseksi johtajaksi ajalle 1.4.-31.12.2012. Kuluttajatutkimuskeskuksen nykyinen johtaja Eila Kilpiö jää maaliskuun lopussa eläkkeelle. Timonen on työskennellyt Kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkijana, erikoistutkijana, tutkimuspäällikkönä ja tutkimusjohtajana.

Lue lisää

15.3.2012 TEM selvittää Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston yhdistämistä

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) selvittää Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston yhdistämistä. Samalla harkitaan, olisiko myös Kuluttajatutkimuskeskus yhdistettävissä uuteen virastokokonaisuuteen. Selvitys valmistuu kevään aikana.

Lue lisää

13.3.2012 Lapsuudenkodin vaikutus perheen taloudelliseen päätöksentekoon

Lapsuudenkoti vaikuttaa taloudellisten asenteiden ja käyttäytymisen muotoutumiseen, mutta taloudellinen tieto täytyy saada muualta kuin omilta vanhemmilta. Lapsen ja nuoren taloudelliseen sosiaalistamiseen osallistuvat vanhempien ohella koulu, kaverit, kaupalliset yritykset ja media, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas tuoreessa Hyvinvointikatsauksen artikkelissa.

Lue lisää

5.3.2012 Sähkön käytöstä tulee yhä älykkäämpää hyvien palvelujen avulla

Älykkään sähköverkon palvelut mahdollistavat sähkönkulutuksen tarkemman seurannan ja ohjauksen. Palveluja kehitetään sekä sähkön säästämiseksi että kulutushuippujen tasaamiseksi. Asiakkaat kiinnostuvat älyverkon palveluista, jos ne tarjoavat konkreettisia hyötyjä. Erityisesti paljon sähköä käyttävät kuluttajat, uuden lämmitysjärjestelmän hankkineet sekä ympäristötietoiset kuluttajat ovat kiinnostuneita uusista mahdollisuuksista. Monet edelläkävijäasiakkaat ovat myös aktiivisia mm. taloyhtiöissä, joten he vaikuttavat muihinkin kuluttajiin, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore raportti.

Lue lisää

 

5.3.2012 Kestävien aterioiden tarjonta voi muuttaa kulutustottumuksia

Kestävää kulutusta voidaan edistää vaikuttamalla kulutuksen rakenteisiin. Esimerkiksi kestävien vaihtoehtojen tarjoaminen julkisissa ruokapalveluissa voi johtaa pysyviin muutoksiin ihmisten kulutusvalinnoissa, kirjoittavat Helsingin yliopiston tukija Stefan Wahlen, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen ja erikoistutkija Kristiina Aalto. Journal of Consum Policyssä ilmestyneessä tuoreessa artikkelissa käsitellään julkisten ruokapalvelujen vaikutusta kestävien aterioiden kysyntään ja tarjontaan.

Lue lisää

13.2.2012 Lapsiperheet syövät yhä enemmän ulkona

Nuoret lapsiperheet ruokailevat ravintoloissa entistä innokkaammin. Eniten ravintoloissa syövät alle 50-vuotiaat kaupunkilaiset. Pääkaupunkiseudulla aterioidaan kodin ulkopuolella tuplasti muuta maata enemmän. Ruokailu liikenneasemaravintoloissa on puolestaan uusi kasvava ilmiö yli 50-vuotiaiden keskuudessa. Välipalojen merkitys kasvaa, eikä yhtenäisiä kansallisia ruoka-aikoja ole enää olemassa. Tulokset ilmenevät Kuluttajatutkimuskeskuksen ruokailutottumuksia ja ulkona syömistä käsittelevästä tutkimuksesta.

Lue lisää

10.2.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäälliköksi VTT Piia Jallinoja

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäälliköksi on valittu dosentti Piia Jallinoja. Jallinoja siirtyy uuteen työhönsä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta yksikönpäällikön paikalta. Jallinoja on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori sosiologian alalta. Hän on tutkinut muun muassa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, terveyskäyttäytymistä ja ihmisten muuttuvia elintapoja. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikön virkaan tuli 19 hakemusta.

Lue lisää

3.2.2011 Akateeminen ja hyödyntävä tutkimus täydentävät toisiaan

Akateemista tutkimusta ja hyödyntävää tutkimusta ei pidä nähdä vastakkaisina vaan toisiaan täydentävinä tutkimuksen alueina, todettiin Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämän seminaarin loppukeskustelussa perjantaina 3.2. Helsingissä. Kansantalousosaston osastopäällikkö Jukka Pekkarinen valtiovarainministeriöstä totesi, että akateeminen taso toimii takeena tutkimuksen laadusta, mutta korkeatasoisesta tutkimuksesta lohkeaa elementtejä niin julkiseen keskusteluun kuin poliittiseen päätöksentekoonkin.

Lue lisää

3.2.2012 Kilpiö: Organisaatiomuutokset yhteiskuntatutkimuksessa tärkeitä

Talous- ja yhteiskuntatieteiden niukkojen resurssien ja hajanaisen tutkimusverkoston vuoksi organisaatiomuutokset ovat tulevaisuudessa tärkeitä. Yhteiskunta ei hyödy kapeista selvityksistä: tarvitaan horisontaalista ja strategista näkymystä päätöksentekoon. Riippumaton ja kriittinen tutkimus, joka tarkastelee yhteiskunnallisia ilmiöitä riittävän etäisyyden päästä, on tarpeen, johtaja Eila Kilpiö sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä seminaarissa perjantaina 3.2. Helsingissä.

Lue lisää

3.2.2012 Tutkimuksen ja päätöksenteon välille tarvitaan hyvät yhteydet

Tutkimuksen ja päätöksenteon välille tarvitaan vahvoja kytkentöjä, vaikka tutkimus ja valvonta onkin syytä pitää erillään toisistaan. Kuluttajille ja kansalaisille mikään ei ole turhauttavampaa kuin se, että lisääntyvän läpinäkyvyyden mukanaan tuomat tulokset epäkohdista eivät näy poliittisessa päätöksenteossa, tutkimusprofessori Mika Pantzar sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä seminaarissa perjantaina 3.2.2012 Helsingissä.

Lue lisää

17.1.2012 Maassamuuton monet kasvot

Erikoistutkija Hannu Kytö Kuluttajatutkimuskeskuksesta kirjoittaa pääkaupunkiseudun muuttovirroista Siirtolaisuusinstituutin julkaisusarjassa ilmestyneessä Maassamuuton monet kasvot - 8. Muuttoliikesymposium 2010 -raportissa. Raportissa on ajankohtaista tietoa muuttoliikkeen ja aluekehityksen uusista piirteistä 2000-luvun lopussa.

Lue lisää

10.1.2012 Sähköisen liikenteen palveluista alkaa tutkimushanke

Kuluttajatutkimuskeskus alkaa tutkia käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä sähköisestä liikenteestä ja siihen liittyvistä palvelutarpeista. Tutkimuksen tavoitteena on edistää sähköisen liikenteen palvelujen käyttäjälähtöistä kehittämistä. Tutkimus on osa Tekesin rahoittamaa Pääkaupunkiseudun sähköinen liikenne -hankekokonaisuutta. Hankekonsortio koostuu eri alojen yrityksistä ja julkisista yhteisöistä. Tavoitteena on sähköisen liikenteen nopea lisääntyminen pääkaupunkiseudulla sekä tämän mahdollistaman uuden kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen.

Lue lisää

10.1.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen virkaa haki 19

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikön virkaan on tullut yhteensä 19 hakemusta. Viran haku päättyi 4.1.2012. Tutkimuspäällikkö toimii tutkimuksen johtoryhmän jäsenenä vastaten osaltaan Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimustoiminnan strategisesta kehittämisestä sekä hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ulkoisen tulorahoituksen hankinnasta.

Lue lisää

2.1.2012 Call for papers: Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2012: Arjen uudet kartat

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjan 2012 teema on ARJEN UUDET KARTAT, ja kirjaan haetaan artikkeliehdotuksia. Kirjan toimittavat tutkimuspäällikkö Minna Lammi, tutkimusprofessori Mika Pantzar ja tutkija Jenni Väliniemi-Laurson.

Lue lisää

20.12.2011 Ruoan tuottajien ja kuluttajien kohtaaminen kiinnostaa

Lisääntyvä kiinnostus ruoan alkuperään, sen tuotanto-olosuhteisiin ja tuottajiin näkyy uusina avauksina esimerkiksi kumppanuusmaataloudessa ja uudentyyppisissä kaupoissa. Tarve tuottajien ja kuluttajien kohtaamiseen sekä siihen kohdistuvien odotusten tarkasteluun ja täsmentämiseen on ilmeinen, todetaan Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemassa tuoreessa kirjallisuuskatsauksessa.

Lue lisää

15.12.2011 Ai me siis käyttäjälähtöisiä?

Kysyessämme yritysten edustajilta heidän tuotteidensa ja palvelujensa käyttäjälähtöisyydestä saamme usein vastauksen sijaan hämmentyneen katseen. Olemme oppineet ohittamaan kiusallisen hiljaisuuden kysymällä yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun ominaisuuksista. Sitten siirrymme sen käyttöön ja ajan myötä käyttäjiin. On helppo valita sen välillä, että yritykset toimivat käyttäjälähtöisesti tekemättä siitä erityistä numeroa ja sen välillä, että ne julistavat käyttäjälähtöisyyttä antamatta sille paljon sisältöä. Suomalainen käyttäjälähtöisyys näyttäytyy hiljaisena, sitkeänä ja sitoutuneena puurtamisena, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo tuoreessa kolumnissaan.

Lue lisää

15.12.2011 Kotitalouspalvelut arjen helpottajana

Kotitalouspalveluilta odotetaan hyvää työn jälkeä ja aikataulujen pitävyyttä. Kotitalouspalvelut helpottavat kuluttajien arkea monin tavoin. Kuluttajatutkimuskeskuksessa on tutkittu kotitalouspalvelujen ostamista ja ostamisen motiiveja. Samalla on tarkasteltu kotitalousvähennyksen merkitystä palvelujen käytön kannustimena. Kotitalouspalveluista arjen helpottajana kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Kristiina Aalto Puhtaus&PalveluSektorin numerossa 8/2011.

Lue lisää

15.12.2011 Peruspalvelut halutaan kävelyetäisyydelle

Espoon Soukassa ja Vantaan Koivukylässä asuvat haluavat kävelyetäisyydelle kodistaan muun muassa päivittäistavarakaupan, apteekin, terveyskeskuksen, kirjaston ja kahvilan. Liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut halutaan pyöräilyetäisyydelle. Kulttuuripalveluja asukkaat ovat valmiit hakemaan joukkoliikenne-etäisyydeltä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö ja tutkija Jenni Väliniemi tuoreessa Asu ja rakenna -lehdessä.

Lue lisää

15.12.2011 Kuluttajatutkimuskeskuksen toiminta kuluttajapoliittisella ohjelmakaudella 2008 - 2011

Keskeisiä kuluttajapolitiikan tavoitteita ohjelmakaudella ovat korkean kuluttajansuojatason varmistaminen, kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edistäminen, kuluttajien roolin sekä toimivien ja turvallisten markkinoiden varmistaminen. Tutkimuksella on oma merkittävä rooli kulutusmuutosten ennakoinnissa, päätöksenteon kehittämisessä sekä vaikutusten arvioinnissa. Kestävän kulutusyhteiskunnan edellytykset ja sen rakentaminen on Kuluttajatutkimuskeskuksen keskeinen tutkimusalue. Tutkimuksessa on keskitytty niin kestävään kulutukseen tähtäävien innovaatioiden kuin kuluttajien arkeen liittyvien palvelujen kehittämistyöhön. Painopisteinä ovat käyttäjien tarpeet ja niihin pohjautuvat muutokset ja uutuudet. Tarkastelutapa pyrkii ennakointiin ja kulutusyhteiskunnan muutoksen analysointiin, joista esimerkkeinä kulutuksen megatrendien selvittäminen, kansalaisten näkökulmien hakeminen eurooppalaisen teknologiapolitiikan suuntaamiseen samoin kuin ruoankulutuksen ja -käytäntöjen skenaariot. Edelleen on tarkasteltu kotitaloustuotannon muutoksia ja sitä korvaavien palveluiden kehittymistä.

Lue lisää

14.12.2011 Eläytymismenetelmä sopii ajattelutapojen tutkimiseen

Eläytymismenetelmässä vastaajalle ei anneta valmiita kysymyksiä eikä vastausvaihtoehtoja. Vastaaja voi kertoa asiasta vapaasti omaa asiantuntemustaan hyödyntäen. Menetelmä on erityisen kayttökelpoinen silloin, kun halutaan selvittää tiettyyn asiaan liittyvää ajattelua ja sen logiikkaa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila tuoreessa Hyvinvointikatsauksessa.

Lue lisää

12.12.2011 Kuntien väliset muuttovirrat Suomessa -hanke alkaa vuonna 2012

Tutkimushankkeessa selvitetään kuntien välisiä muuttovirtoja sekä niiden syitä ja seurauksia 2000-luvun aikana. Hankkeessa kuvataan, analysoidaan ja mallinnetaan kuntien välisten eriytyvien ja valikoivien muuttovirtojen alueellisia syitä ja seurauksia erityisesti talous- väestö- ja palvelurakenteiden näkökulmasta. Lisäksi selvitetään erityisesti päivähoito- peruskoulu- ja eläkeläisryhmien alueellista palvelukysyntää sekä muuttovirtojen niissä aiheuttamia muutoksia vuosina 2000-2010

Lue lisää

9.12.2011 Kuluttajuus liittyy kiinteästi politiikkaan

Eri aikakausina on korostettu yhteiskuntaan kuulumista ja siihen vaikuttamista kuluttajuuden kautta hieman eri painotuksin. Modernin, globalisoituvan kulutusyhteiskunnan kuluttajauuteen kuuluvat kysymykset eettisestä, vihreästä ja ekologisesta valinnasta. Kuluttajapolitiikasta ovat monin osin puuttuneet tavoitteet vaikuttaa epäoikeudenmukaisiin markkinoihin tai ympäristönsuojelun laiminlyönteihin. Kansalaisjärjestöjen vaatimuksissa toivotaan vahvempaa politiikkaa ja kuluttajien ja yritysten käyttäytymistä ohjaavia toimia. Tämä haastaa poliittisia päättäjiä kyseenalaistamaan kulutukseen perustuvaa elämäntapaa ja pohtimaan arkisia kulutuspäätöksiä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Minna Lammi ja tutkimusjohtaja Päivi Timonen tuoreessa artikkelissaan. Artikkeli on julkaistu Kalevi Sorsa -säätiön kirjassa Kuluttajavaikuttamisen rajat.

Lue lisää

8.12.2011 Kansalaisvaikuttamista voidaan lisätä neuvottelevalla demokratialla

Kansalaisyhteiskuntaa voidaan vahvistaa muun muassa neuvottelevan demokratian keinoin. Näitä keinoja käytettiin kansainvälisen ilmastopolitiikan muovaamisessa, kun yhteensä 4 000 eri maiden kansalaista osallistui ensimmäiseen maailmanlaajuiseen ilmastokuulemiseen syyskuussa 2009. Nyt hankkeesta on ilmestynyt kirja, jossa pohditaan, kuinka uudenlaista demokraattista päätöksentekokulttuuria voidaan kehittää kansainvälisessä ympäristössä. Kuluttajatutkimuskeskus on osallistunut kirjan toimittamiseen sekä useiden artikkelien kirjoittamiseen.

Lue lisää

5.12.2011 Raha valjastettava hyvään

Mielenilmaisut eri puolilla maailmaa tekevät näkyväksi markkinatalouden vääryyksiä. Rikkaat rikastuvat, kun keskiluokkaiset ovat yhä ahtaamalla. Köyhyys on peruskokemus länsimaissakin. Vaihtoehtoisia talouskäsityksiä kehittelevät hankkeet ovat luonnollinen reaktio viimeaikaiseen kehitykseen.Taloudesta voi pyrkiä tekemään ihmisten taloutta: taloutta, joka palvelee sosiaalisia päämääriä eikä alista niitä alleen. Markkinatermein se myös kannattaa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Ruckenstein Taloussanomien kolumnissa.

Lue lisää

5.12.2011 Ruokapalvelut voivat edistää kestävää kehitystä

Viime aikoina käyty runsas keskustelu koulujen kasvisruokapäivästä ja kasvisruoan terveellisyydestä liittyy valtioneuvoston periaatepäätökseen (8.4.2009) kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa, jonka yhtenä osana on ruokapalvelujen ympäristökuorman pienentämiseen tähtäävä kestävä ruokalautanen. Kulutuksen ympäristövaikutuksista suurin osa aiheutuu ruoasta, asumisesta ja liinkenteestä. Ruokapalveluilla puolestaan on suuri merkitys Suomessa, koska suomalaisten aterioista joka kolmas on ammattikeittiön tekemä Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Kristiina Aalto kirjoittaa artikkelissaan TEHO-lehdessä.

Lue lisää

5.12.2011 Arjen budjetti

Kuluttajatutkimuskeskuksessa laadittiin vuoden 2010 lopulla kohtuullisen minimin mukaiset viitebudjetit neljälle erilaiselle kotitaloustyypille. Viitebudjetit ovat esimerkki välttämättömäksi katsotun kulutuksen sisällöstä ja rahallisesta arvosta. Viitebudjeteissa konkretisoitiin hyödykekorin avulla elämisen perustarpeiden tyydyttäminen ja niihin liittyviin toimintoihin tarvittava kulutus. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Anna-Riitta Lehtinen kirjoittaa kohtuullisen arjen budjetista tuoreessa TEHO-lehdessä.

Lue lisää

5.12.2011 Päivi Timoselle Suomen Leijonan Ritarimerkki

Tasavallan presidentti on myöntänyt Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Päivi Timoselle Suomen Leijonan Ritarimerkin.

Lue lisää

1.12.2011 Oma talous hallintaan – missä ja miten?

Talousosaaminen on kaikille keskeinen kansalaistaito, sillä hyvä taloustaito on jopa hyvinvointiin keskeisesti vaikuttava inhimillinen ominaisuus. Nuoret tekevät oman elämäntilanteensa ja niukkojen tulojen puitteissa taloudellisia valintoja, jotka ovat ratkaisevia tulevaisuudenkin kannalta. Ilman riittävän laajoja perustietoja ja -taitoja talouden hoidosta on hankala selvitä yhä monimutkaistuvassa taloudellisessa ympäristössä. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas ja erikoistutkija Anna-Riitta Lehtinen kirjoittavat nuorten taloudellisesta osaamisesta tuoreessa Tykkää taloudesta! -kirjan artikkelissa Oma talous hallintaan - missä ja miten.

Lue lisää

28.11.2011 Tervetuloa kansalaisvaikuttamisen seminaariin ja kirjanjulkistukseen to 8.12.2011 klo 10.00-11.30!

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos on haaste niin ympäristölle kuin demokraattiselle päätöksenteollekin. Kansalaisvaikuttamisen parantaminen kansallisesti ja kansainvälisesti on monien kansalaisjärjestöjen ja politiikan tekijöidenkin tavoite. Julkistettava kirja käsittelee World Wide Views -hanketta, jossa 38 maan kansalaisille tarjottiin mahdollisuus välittää näkemyksiään YK:n ilmastoneuvotteluihin.

Lue lisää

 

28.11.2011 Uuden muodin luominen on ihmeellistä

Valtiot kilpailevat innovaatiopoliittisella edelläkävijyydellä, minkä takia politiikan käsitteitä kehitetään nopeasti. Kansallinen innovaatiojärjestelmä alkaa olla out, triple helix ei ole päässyt mainstreamiin Suomessa, käyttäjälähtöisyys on in ja ekosysteemi on up and coming. Perinteisesti muoti on liitetty vaatteisiin ja niiden suunnitteluun. Politiikassa muoti-ilmiöt mahdollistavat uusien toimintatapojen kokeilun ennen kuin ne vakiintuvat. Osa muoti-ilmiöistä häviää aikanaan, osa juurtuu järjestelmään. Paitsi vaatteissa, myös politiikassa on käynnissä jatkuva valinta kilpailevien ideoiden välillä. Tutkimuspäällikkö Petteri Repo ja tutkimusjohtaja Päivi Timonen Kuluttajatutkimuskeskuksesta kirjoittavat politiikan muoti-ilmoistä udi.fi-sivun kolumnissa.

Lue lisää

25.11.2011 Hyvinvoinnin välineet ovat hukassa

Hyvinvointi liitetään ajankohtaisessa keskustelussa, moninaisissa kansallisissa hankkeissa ja mainonnassa ensisijaisesti yksilön terveyteen. Hyvinvointi ei kuitenkaan ole pelkästään yksilötason asia. Julkista keskustelua pitäisi käydä enemmän niistä oletuksista ja näkemyksistä, jotka ohjaavat terveyden ja hyvinvoinnin päätöksentekoa. Huomiota tulisi kiinnittää yksittäisiä valintoja paljon enemmän rakenteisiin, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen kansalaisten hyvinvointiin, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Tanja Kotro Talouselämän kolumnissa.

Lue lisää

24.11.2011 Johanna Mäkelä Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professoriksi

Helsingin yliopiston kansleri nimitti valtiotieteiden tohtori, dosentti 
Johanna Mäkelän ruokakulttuurin professoriksi 1.1.2012 alkaen. Professuuri on alan ensimmäinen Suomessa ja maailmanlaajuisestikin harvinainen. Johanna Mäkelä toimii tällä hetkellä Kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkimuspäällikkönä. Mäkelän tutkimusalueena on ruoka- ja kulutussosiologia, ateriat, syömisen tyylit ja käytännöt, ruuankulutuksen muutokset ja tulevaisuus, kestävä ruokavalio ja elintarvikeketjun vastuullisuus.

Lue lisää

23.11.2011 Kuluttajamarkkinoiden tulostaulua voidaan käyttää laajasti

Euroopan unionin komission julkaisema kuluttajamarkkinoiden tulostaulu on hyödynnettävissä monipuolisesti politiikan tueksi. Sitä voidaan käyttää muun muassa kuluttaja-, tuoteturvallisuus-, energia- ja elinkeinopolitiikan tukena. Tulostaulu on useiden tutkimusten, selvitysten ja tilastotietojen kooste, ja se seuraa markkinoiden toimivuuden kehitystä sekä sisämarkkinoilla että jäsenmaittain. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemassa työselosteessa todetaan, että tulostauluaineisto on ainutlaatuinen ja merkittävä uusi resurssi hyödynnettäväksi. Selosteen on tehnyt Arto Rajala Kuluttajaviraston pyynnöstä.

Lue lisää

15.11.2011 Käyttäytyminen ei muutu vain tietoa jakamalla

Informaation jakaminen on käytetyin tapa, kun yritetään edistää kansalaisten ympäristövastuullista käyttäytymistä. Ihmisillä on oikeus tietää ilmastonmuutoksen kaltaisista arkielämään vaikuttavista asioista, mutta päivittäisen käyttäytymisen muuttaminen ei onnistu pelkästään tietoa jakamalla. Kansalaisten ja kuluttajien lähestyminen pelkästään yksilöinä ei toimi, koska ihmisten arkikäyttäytymiseen vaikuttavat myös muut ihmiset. Yhteisöllisen ja sosiaalisen toimintaympäristön huomioonottava ympäristötietoisuuden edistäminen on tapa muuttaa yhteiskuntaa ”alhaalta ylöspäin” – työpaikka, asuinkerrostalo, kaupunginosa tai kunta kerrallaan. Muutos vahvistuu, jos yksittäiset aloitteet tekevät yhteistyötä ja pyrkivät vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin omien toimintaedellytystensä vahvistamiseksi, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen kirjoittaa tuoreessa artikkelissaan. Artikkeli on julkaistu ympäristöministeriön ja rakennustiedon julkaisemassa kirjassa Ympäristötietoisuus: suomalaiset 2010-lukua tekemässä.

Lue lisää

11.11.2011 Kulutustutkimus kaipaa yhteistyötä yli tieteenalarajojen

Kulutustutkimuksessa tarvitaan entistä enemmän yhteistyötä tieteenalarajojen yli, mutta myös vahvempaa yhteyttä tutkimuksen hyödyntäjiin, professori Karin Ekström Boråksen yliopistosta Ruotsista sanoi puhuessaan Kulutustutkimuksen seuran 10-vuotisseminaarissa Vaasan yliopistossa. Hän kaipasi vahvempaa yhteistyötä päättäjien, yritysmaailman ja tutkimuksen välillä.

Lue lisää

10.11.2011 Kulutustutkimuksen kehitettävä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia

Kulutustutkimuksen yhtenä tehtävänä on kehittää kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia sekä talouden eri sektoreiden välistä vuorovaikutusta, Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Eila Kilpiö sanoi puhuessaan Kulutustutkimuksen seuran 10-vuotisseminaarissa Vaasan yliopistossa. Kilpiö pohti puheessaan sitä, mitä kulutustutkimuksella on tarjottavanaan muille tieteille. Hän totesi kotitalouden ja arjen näkökulmien olevan sellaisia tulokulmia, jotka ovat kulutustutkimukselle ominaisia.

Lue lisää

2.11.2011 Käyttäjälähtöisyys lisääntyy innovaatiotoiminnassa

Käyttäjä- ja ihmislähtöisyys ovat innovaatiotoiminnan trendejä, jotka yleistyvät Suomessakin, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Ruckenstein kirjoittaa Tieteessä tapahtuu -lehden pääkirjoituksessa. Minna Ruckenstein, Johannes Suikkanen ja Sakari Tamminen ovat koonneet Sitran julkaisuun Unohda innovointi (Ruckenstein ym. 2011) työnsä tulokset innovaatiotoiminnasta.

Lue lisää

31.10.2011 Nuorten talouskasvatus kytkettävä paremmin tähän päivään

Uudet sähköiset toimintatavat talousasioiden hoitamisessa, sopimusten tekeminen ja ymmärtäminen sekä luoton hakeminen muualta kuin pankeista näkyvät puutteellisesti nuorille suunnatussa taloudellisessa oppi- ja valistusmateriaalissa. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisusta, jossa tutkittiin nuorille 15–20-vuotiaille suunnattua taloudellisen osaamisen oppi- ja valistusmateriaalia.

Lue lisää

 

21.10.2011 EU-maiden kuluttajat tyytymättömiä tele- ja viestintäpalveluihin

EU-maiden kuluttajat arvioivat, että erityisesti tele- ja viestintäpalveluiden (internet-palvelut, matkapuhelinpalvelut ja televisiokanavien tilaukset) toiminnassa on ongelmia koko EU:n alueella. Suomessa nämä markkinat toimivat kansalaisten mielestä vielä EU:n keskitasoa huonommin. Tämä ilmenee tänään ilmestyneestä vuoden 2011 EU:n kuluttajatulostaulukosta.

Lue lisää

19.10.2011 Epäonnistuminen kuuluu tutkimuksen tekoon

Tutkimuksen tekoon kuuluu olennaisena osana riskien otto ja epäonnistuminen. Tieteen historia kertoo, että epäonnistumiset ovat usein olleet suurten tutkimusinnovaatioiden lähtökohtia, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar sanoo. Aalto-yliopiston epäonnistumisen päivän (13.10.2011) paneelista voit kuunnella lisää mielipiteitä tutkimuksenteosta ja epäonnistumisesta. http://www.youtube.com/watch?v=NxZP6Z-Tt20.

Lue lisää

19.10.2011 Energian hinnannousu vaatii sopeutumista

Keskustelu veronkorotuksista on vienyt huomion pois energian hinnan yleisestä noususta. Sähkön – ja ylipäätään energian – hinnannousu ei viime vuosina ole johtunut pääasiassa verouudistuksesta vaan energian kysynnän maailmanlaajuisesta kasvamisesta, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen ja erikoistutkija Kaisa Matschoss Helsingin Sanomien Vieraskynässä 19.10.2011. Artikkeli on luettavissa osoitteessa hs.fi/uutiset/pääkirjoitukset.

Lue lisää

28.9.2011 Sosioekonominen nousu ei kanavoidu lähiöihin vaan pientalokehälle

Kolmessakymmenessä vuodessa lähiöiden asema asuntomarkkinoilla on muuttunut. Sosioekonominen nousu ei enää kanavoidu lähiöihin kuten 1970-luvulla, vaan se kanavoituu pientalokehälle, kaupunkitutkimuksen professori Matti Kortteinen sanoi puhuessaan keskiviikkona 28.9. Kuluttajatutkimuskeskuksessa.

Lue lisää

28.9.2011 Lähipalvelut halutaan kilometrin etäisyydelle

Lähiöiden asukkaat pitävät tärkeimpinä lähipalveluina päivittäistavarakauppaa, kirjastoa ja terveyskeskusta. Kohtuullisena asiointimatkana näihin palveluihin pidetään enintään kilometrin kävelyetäisyyttä. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin kahden esimerkkilähiön avulla lähipalvelujen merkitystä ja kehittämistä.

Lue lisää

 

15.9.2011 Tervetuloa Kulutustutkimuksen seuran syysseminaariin 10.-11.11.2011

Jälleen on aika kerääntyä yhteen kulutustutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden kesken ja keskustella tämän hetkisistä tutkimushankkeista. Tänä vuonna seminaari järjestetään Vaasan yliopistossa kaksipäiväisenä tapahtumana. Tule sinäkin mukaan nauttimaan kiinnostavista keskusteluista ja innostavista esityksistä!

Lue lisää

13.9.2011 Käyttäjien osallistaminen ei ole menestyksen tae

Energiantehokkuuden edistämisessä tutkimus ja teknologian kehitys tuottavat parempia ratkaisuja, joita on yritetty epäonnistuneesti levittää kokeilujen ja demonstraatioiden kautta käyttäjille. Käyttäjät on nähty eräänlaisena ”tulppana”, joka estää hyvien ratkaisujen käyttöönoton. Vasta viime vuosina on alettu ymmärtää, että käyttäjät on otettava mukaan kestävien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen ja Aalto-yliopiston tutkija Mikko Jalas. Artikkeli ilmestyi Gaudeamuksen julkaisemassa kirjassa Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo toteaa artikkelissaan, että osallistaminen ei ole menestyksen tae eivätkä kestävät innovaatiot aina sovi käyttäjien arkeen. Käyttäjiä kannattaa osallistaa erityisesti silloin, kun heidän suhtautumistaan innovaatioon ei tunneta.

Lue lisää

6.9.2011 Kavonius: Kotitalouksien säästäminen 1950-luvulla vähäistä

Säästäminen oli keskeisessä asemassa 1950-luvun poliittisessa liturgiassa, mutta tosiasiassa kotitalouksien lisääntynyt tulo meni kulutukseen tai esimerkiksi rakentamiseen. Perheiden säästäminen väheni lapsiluvun kasvaessa, koska tulonsiirrot eivät riittäneet tasaamaan kulutusmahdollisuuksia, valtiotieteiden tohtori Ilja Kavonius sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä seminaarissa Helsingissä 5.9.2011.

Lue lisää

1.9.2011 Palvelualalla maine on monen tekijän summa

Hyvä maine on palvelusektorilla tärkeä kilpailuetu kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Raija Järvinen ja tutkija Kati Suomi Turun kauppakorkeakoulusta tuoreessa artikkelissaan kansainvälisen palveluliiketoiminnan konferenssin julkaisussa. Järvinen ja Suomi ovat tutkineet maineen käsitettä ja sen ulottuvuuksia vähittäiskaupassa ja korkeakouluissa. Tutkimuksen mukaan vähittäiskaupan toimijat liittivät maineen käsitteeseen monenlaisia merkityksiä, kuten tuotteiden ympäristövaikutuksiin, yrityksen eettisyyteen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyviä tekijöitä.

Lue lisää

30.8.2011 Tee se itse -hoivapalvelu ei tarkoita etuuksista luopumista

Tulevaisuudessa valtio ja kunnat siirtävät entistä enemmän hoivapalvelujen tuotantoon liittyvää vastuuta kansalaisille pyrkiessään säästämään. Tee se itse -hoivapalvelut voidaan nähdä niin rasittavana velvollisuutena kuin elvyttävänä terapianakin. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila toteaa tuoreessa keskustelualoitteessaan, että tee se itse -hoivapalvelujen käyttö ei kuitenkaan merkitse lakisääteisistä etuuksista luopumista.

Lue lisää

 

24.8.2011 Kuluttajanäkökulma tehostaa kestävän kulutuksen politiikkaa

Kuluttajien arkielämän käytäntöjen ymmärtäminen auttaa tekemään sellaista politiikkaa, joka edistää kestävää kulutusta ja kehitystä. Siksi kuluttajia pitäisi ottaa mukaan, kun suunnitellaan kestävää kulutusta edistävää politiikkaa. Ihmiset ovat myös innostuneempia toimimaan silloin, kun heidän tekemisillään on selvä vaikutus erityisesti lähiympäristöön. Tiedot käyvät ilmi yhteiseurooppalaisen EUPOPP-tutkimushankkeen tuoreesta raportista Policies to Promote Sustainable Consumption Patterns in Europe. How effective are sustainable consumption policies in the EU-27? (raportti osoitteessa http://www.eupopp.net/docs/eupopp_brochure_110621.pdf).

Lue lisää

18.8.2011 Ekologisuus kuluttajien arjessa haastavaa

Kulutuksen ympäristövaikutusten pohtiminen edellyttää ihmisiltä hyvää tietämystä ympäristöongelmien syistä ja seurauksista sekä informaatiota eri tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajalta. Käytännössä vain harvoista tuotteista on saatavilla tietoa markkinoilla olevien vaihtoehtojen paremmuudesta. Puun kulutuksessa ekologisuus ei ole kuluttajien mielestä niin itsestään selvä puun ominaisuus kuin asiantuntijoiden tulkinnoista voisi päätellä. Ekologisuus liittyy kuluttajien arkisissa tulkinnoissa kierrätykseen, säästäväisyyteen, vanhan korjaamiseen ja luontoystävällisyyteen. Esimerkiksi metsien tehokas hyödyntäminen ei tue tulkintaa ekologisuudesta tai ylipäätään puun käyttöä materiaalina, kirjoittavat Itä-Suomen yliopiston kehittämisasiantuntija Sari Tuuva-Hongisto ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Päivi Timonen Maailma haastaa – metsä tulevaisuuden ratkaisuissa -kirjassa julkaistussa tuoreessa artikkelissa.

Lue lisää

 

10.8.2011 Uusperheissä rahankäyttö monimutkaisempaa kuin ydinperheissä

Lapsiperheiden rahatalouden käytännöissä on eroja uus- ja ydinperheiden välillä. Uusperheissä vanhempien erilliset pankkitilit ja erilaiset maksukäytännöt yhteisten menojen ja lasten kulujen suhteen ovat yleisempiä kuin ydinperheissä. Usein kumpikin vanhempi vastaa itse omien biologisten lastensa menoista. Uusperheet ovat vähän tutkittu ja mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska niissä rahankäyttö on selvästi mutkikkaampaa kuin perinteisemmissä ydinperheissä, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas Journal of Economic Psychology -lehdessä julkaistussa tieteellisessä artikkelissa. Tällä hetkellä suomalaisista lapsiperheistä yhdeksän prosenttia on uusperheitä, mutta osuus on kasvussa niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa.

Lue lisää

 

1.8.2011 Yhä useampi pohtii lihansyönnin eettisyyttä

Ympäristösyyt ja eläinten hyvinvointi ovat osalle – vaikkakin pienelle – tärkeä peruste muuttaa ruokatottumuksia. Vaikka enemmistö suomalaisista ei suunnittelekaan lihansyönnin vähentämistä, monet toivovat ruokaketjun ottavan toiminnassaan huomioon eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön. Yli puolet olisi myös valmis maksamaan lihasta enemmän, jos se lisäisi eläinten hyvinvointia, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mari Niva ja tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä Helsingin Sanomain vieraskynässä 1.8.

Lue lisää

31.7.2011 Kulutuksen minimitaso voidaan määritellä

Kulutusyhteiskunnan lukuisat toiminta- ja valintamahdollisuudet näyttävät hämärtävän ihmisten käsitystä siitä, mikä oikeastaan on heille välttämätöntä ja tarpeellista. Ihmiset käyttävät ja omistavat paljon hyödykkeitä, joita ilman he eivät usko pärjäävänsä. Yhteisiä eurooppalaisia viitebudjetteja laadittaessa olisi yksilöitävä välttämättömät hyödykkeet yhteistyössä kuluttajien kanssa, sillä kuluttajien käsitykset arkielämässä tarvittavista hyödykkeistä näyttävät olevan samansuuntaisia eri EU-maissa. Viitebudjeteissa pitäisi kuitenkin ottaa huomioon palkka- ja kulutustasojen erot sekä julkisten palvelujen osuus kotitalouksien kulutuksesta eri maissa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Johanna Varjonen ja Anna-Riitta Lehtinen Helsingin Sanomain vieraskynässä 31.7.

Lue lisää

18.7.2011 Puutalossa viehättää muukin kuin materiaali

Puun käyttöä rakentamisessa pyritään edistämään, mutta asiantuntijoiden argumentit eivät aina vetoa kuluttajiin. Kuluttamiseen ja asumiseen liittyviä valintoja eivät selitä pelkästään taloudelliset ja rationaaliset tekijät. Asumisen valintojen taustalla on myös eettisiä näkemyksiä, mielihyvää, elämyksiä ja elämäntapoja. Jotta puurakentamista voitaisiin lisätä, julkisessa keskustelussa tulisi kiinnittää huomiota asumisen kokonaisuuteen, ei vain puumateriaalin ekologisiin ominaisuuksiin, kirjoittavat kehittämisasiantuntija Sari Tuuva-Hongisto Itä-Suomen yliopistosta ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Päivi Timonen Helsingin Sanomissa ilmestyneessä vieraskynässä 18.7.

Lue lisää

14.7.2011 Riskitieto ohjaa terveyspolitiikkaa

Tilastolliset tutkimusmenetelmät muodostavat kansanterveyspolitiikasta käydyn keskustelun tiedollisen perustan. On vaikea puhua sairauksien ehkäisystä tai terveyden edistämisestä ilman, että vedotaan tilastollisiin laskelmiin tautien yleisyydestä tai epidemiologisiin tutkimuksiin niitä koskevista riskitekijöistä. Laajat terveydenhuollon seurantajärjestelmät tuottavat tietoa eri väestöryhmien terveydentilasta ja kiinnittävät huomiota tekijöihin, jotka vaikuttavat ryhmien jäsenten sairastumisen todennäköisyyteen. Tämä riskitieto suuntaa toimintapolitiikoita, jotka tähtäävät terveyden edistämiseen ja sairauden uhan vähentämiseen. Lisäksi omien riskiarvojen tarkkailusta ja henkilökohtaisten elämäntapojen sääntelystä on tullut itsestään selvä osa yksilön terveydenhoitoa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Jauho tuoreessa artikkelissaan.

Lue lisää

13.7.2011 Ruokakaupat ovat etääntyneet asiakkaistaan

Lähikauppojen tulisi reagoida nopeammin kysynnän ja kulutustottumusten muutoksiin. Kuluttajien liikehdintä ja asukaslähtöiset vastarintaliikkeet kertovat, että kaupan ja kuluttajien vuorovaikutus on ollut riittämätöntä. Lähikaupoista voisi kuitenkin tulla uudenlaisia elinvoimaisia palvelupaikkoja, jos kuluttajia kuultaisiin ja heidän tarpeitaan ymmärrettäisiin paremmin, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat Jenni Väliniemi ja Katja Järvelä Helsingin Sanomain vieraskynässä 13.7.

Lue lisää

4.7.2011 Itsepalvelu valtaa vähitellen myös hoiva-alan

Itsepalvelu ei ole vallannut vain pankkitoimintaa, vaan myös terveydenhoidossa asiakkaan on entistä useammin selviydyttävä omin avuin. Tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyessä kansalaisten odotetaan vastaavan entistä enemmän omasta hyvinvoinnistaan. Yksilöllisyyden huomioimista ei ole mahdollista parantaa ilman kansalaisten myötävaikutusta. Hyvinvointipalvelujen ammattilaisia ei voida vaatia punnitsemaan, miten paljon asiakas tietää omista terveysongelmistaan ja niiden hoitamisesta. Saadakseen yksilöllisiä ja tarpeidensa mukaisia palveluja kansalaisten on osallistuttava aktiivisemmin niiden suunnitteluun ja tuotantoon, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila Helsingin Sanomain vieraskynässä 4.7.

Lue lisää

22.6.2011 Raportti: Ruoan ja asumisen kulutusvalinnoilla voi vähentää ympäristökuormitusta

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja Kuluttajatutkimuskeskus tiedottavat 22.6.2011: "Kuluttajat voivat jokapäiväisillä ruokaan ja asumiseen liittyvillä valinnoillaan vähentää kulutuksensa ilmastokuormitusta ja rehevöittävää vaikutusta ilman että elämänlaatu kärsii", kommentoi neuvotteleva virkamies Taina Nikula ympäristöministeriöstä tuoretta tutkimusraporttia Aterioiden ja asumisen valinnat kulutuksen ympäristövaikutusten ytimessä. Ruokaan liittyviä vaikutuksia tarkasteltiin ravitsemussuosituksista tutun lautasmallin avulla. Mukana oli 30 tuttua kotiruoka-, valmisruoka- ja kouluruoka-ateriaa. "Olemme halunneet tarkastella ihmisten oikeasti arjessaan syömiä aterioita. Lautasmalli tarjoaa mahdollisuuden tutkia ihmisten arkiruokailua ympäristövaikutusten näkökulmasta niin, että myös aterioiden terveellisyys otetaan huomioon", kertoo tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

22.6.2011 Kasvukeskusten muuttovirrat muuttumassa

Viime vuosien aikana muuttovirrat ja niiden suuntautuminen kasvukeskuten ja kehyskuntien välillä ovat vaihdelleet nopeasti ja voimakkaasti. Esimerkiksi Turusta, Helsingistä, Tampereelta ja Oulusta kaupungeista kehyskuntiin suuntautuneet muuttovirrat ovat hiipumassa. Viime vuonna kaupunkiseutujen muuttovirrat ovat kääntyneet niin, että suurten kaupunkiseutujen kehyskunnat ovat keränneet muuttovoittoa. Myös Turku sai maan sisäisen muuttoliikkeen ansiosta noin neljänsadan henkilön muuttovoiton kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö Turun Sanomien Alakerran artikkelissa 19.6.2011.

Lue lisää

 

21.6.2011 "Elävä esikaupunki" -tutkimushanke alkaa syksyllä 2011

Elävä esikaupunki -hankkeessa etsitään keinoja lisätä asuinalueiden elinkaarikestävyyttä ja tilojen monikäyttöisyyttä eli ”tilallista pääomaa”. Tavoitteena on säilyttää rakennuskannan arvo ja tuottavuus muutoksissa. Sen sijaan, että kaupunkiympäristön monikäyttöisyys liitettäisiin ensisijaisesti kaupallisiin ja julkisiin palveluihin, tässä lähtökohdaksi otetaan asuntokannan joustokyky ja sen kautta vaikutukset myös palvelujen tilankäyttöön. Tavoitteena on toimijoiden, kuten kolmannen sektorin omaehtoisuuden lisääminen, jolloin myös tarve keskitettyyn hallinnointiin vähenisi. Hanke sisältää kolme aihealuetta, jotka tarkastelevat esikaupunkeja alueellisen toimijuuden ja kaupunkitilan käytön, asuinalueiden elinkaarikestävyyden ja joustavan käyttäjälähtöisen tilatarjonnan näkökulmista, kertoo tutkimushankkeen vastuullinen johtaja erikoistutkija Hannu Kytö Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

20.6.2011 Arjen hyvinvointi - voidaanko sitä mitata?

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas tarkastelee tuoreessa artikkelissaan arjen hyvinvointia - kuinka ihmiset käytännössä resursseja hyödyntäen hallinnoivat arjen erilaisissa ympäristöissä moninaisten toimintojen kokonaisuutta ja ja kuinka he kokevat tämän. Anu Raijas käsittelee artikkelissaan hyvinvoinnin perinteistä mittaamista arjessa toteutuvan hyvinvoinnin näkökulmasta. Arjen hyvinvoinnilla näyttäisi olevan kolme toisiinsa kietoutuvaa juurta: elinolosuhteet, kotitalouksen resurssit ja toimintakyvyt. Hyvinvointi riippuu paljosta muustakin kuin rahasta ja materiasta, ja se konkretisoituu ja näyttäytyy viime kädessä ihmisten tavallisessa arkielämässä kirjoittaa Anu Raijas Arjen hyvinvointi -artikkelissaan. Artikkeli on luettavassa Juho Saaren toimittamassa teoksessa Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta.

Lue lisää

 

15.6.2011 "Nuoret kuvittelevat, että hyvinvointivaltio pitää heistä huolta"

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas on huolissaan suomalaisten huolettomasta suhtautumisesta omaan talouteensa Taloussanomien artikkelissa 15.6.2011. Esimerkiksi sairastuminen tai työttömäksi jääminen ei huoleta suomalaisia. Ihmiset katsovat, ettei heidän välttämättä tarvitse varautua taloudellisiin riskeihin, Raijas sanoo. Anu Raijaksen haastattelu on luettavissa Taloussanomissa osoitteessa http://www.taloussanomat.fi/raha/2011/06/15/nuoret-kuvittelevat-etta-hyvinvointivaltio-pitaa-heista-huolta/20118255/139?rss=13.

Lue lisää

14.6.2011 Ravintola-ala elpyy ja tervehtyy

Harmaan talouden ongelmat ovat yleisiä ravintola-alalla, joka on erittäin kilpailtu ja työvoimavaltainen toimiala. Talouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti kuluttajien ravintolakäynteihin ja edelleen ravintoloiden myynteihin. Kuluttajat eivät kovin usein kysele ravintolakuittien perään, mikä lisää mahdollisuutta kiertää veroja myymällä tuotteita ohi kassan kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Ari Peltoniemi Turun Sanomien Kirjoittajavieras-palstalla. Artikkeli luettavissa osoitteessa http://www.ts.fi/online/mielipiteet/kirjoittajavieras/229012.html.

Lue lisää

 

10.6.2011 Pantzar: Hälytalous synnyttää tyhjyysmarkkinat

Tulevaisuuden eurooppalaiset taloudet tulevat kohtaamaan jatkossa nopean ja hitaan talouden eriytymisen. Nopeasta taloudesta, hälystä, syntyvät tyhjyysmarkkinat, joilla ihmiselle myydään vapautta ja tilaa valita omat polkunsa, aikansa ja paikkansa. Kadehdittavin joutilasluokan symboli saattaa olla se, ettei ei ole pakko kantaa kännykkää ja olla kytkettynä globalisoituneen työelämän pakkotahtiin. Saa nukkua rauhassa yönsä ja viettää viikonloput perheensä kanssa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori, akatemiatutkija Mika Pantzar Aalto-yliopistosta tuoreessa raportissaan Asiakkaan aika ja talouden rytmiliike.

Lue lisää

8.6.2011 Joka viides kauppakeskus auki maksimiajan

Kauppakeskusten sunnuntaiaukioloja ei haluta laajentaa. Suurin osa kauppakeskuksista ja niissä sijaitsevista myymälöistä oli avoinna sunnuntaisin uuden liikeaikalain salliman maksi­miajan kello 12–18. Sen sijaan päivittäisiä maksimiaukioloaikoja (arkisin 7–21, lauantaisin 7–18 ja sunnuntaisin 12–18) noudatti noin viidennes kauppakeskuksista ja myymälöistä. Kauppa­keskusjohto on tyytyväinen aukioloaikoihin, myymäläyrittäjistä kaksi kolmesta. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta selvityksestä, jossa tutkittiin kaupan aukioloaikojen muutosta kauppakeskuksissa. Selvityksen on tilannut työ- ja elinkeinoministeriö TEM ja yhteis­työkumppaneina tutkimuksen tekemisessä ovat olleet Erikoiskaupan Liitto ja Suomen Kauppa­keskusyhdistys.

Lue lisää

 

8.6.2011 Verotukseen liittyvät kysymykset puhuttivat taloustutkijoiden kesäseminaarissa Jyväskylässä

Jyväskylän yliopistoon 28. kertaa kokoontuneet taloustutkijat keskustelivat taloudesta eri näkökulmista. Erityisesti verotukseen liittyvät kysymykset puhuttivat jälleen. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Ari Peltoniemi puhui seminaarissa ruokapalveluiden arvonlisäveroalesta. Seminaarin tiedote on luettavissa osoitteessa https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2011/06/tiedote-2011-06-08-11-00-03-243518.

Lue lisää

6.6.2011 Ravinnon rasva ja lihavuus - terveellisen syömisen ideaalien ja käytäntöjen moninaistuminen -hanke alkaa syksyllä

Kuluttajatutkimuskeskuksessa alkaa uusi Suomen Akatemian rahoittama hanke, jossa tarkastellaan sekä ravinnon rasvoja että lihavuutta yhdistämällä ruoan sosiaalisen ja kulttuurisen tutkimuksen sekä kriittisen lihavuustutkimuksen näkökulmia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten rasva ja lihavuus ovat monin tavoin kietoutuneet arkielämän käytänteisiin. Sekä laadullisia että määrällisiä aineistoja ja menetelmiä hyödyntävä konsortio koostuu neljästä osahankkeesta, jotka pohtivat lihavuuteen ja rasvankäyttöön liittyviä ihanteita ja käytänteitä nyky-Suomessa. Osatutkimukset tarkastelevat rasvan ja hiilihydraattien valintaa 1970-luvulta alkaen, julkisia keskusteluja terveellisestä syömisestä, keskusteluja ja kokemuksia lihavuudesta ja lihavista ruumiista sekä arjen painonhallintaa. Kuluttajatutkimuskeskuksesta mukana ovat erikoistutkijat Mari Niva ja Mikko Jauho tutkijoina ja tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä konsortion vastuullisena johtajana. Kuluttajatutkimuskeskuksen ohella konsortioon kuuluvat THL ja Jyväskylän yliopisto. Nelivuotinen hanke alkaa 1.9.2011.

Lue lisää

3.6.2011 Valtimotaudit ja terveystutkimuksen menetelmällinen murros Suomessa

Terveyspoliittiset toimenpiteet ovat riippuvaisia niistä menetelmistä, joiden avulla kansanterveyden tila ja siihen vaikuttavat tekijät analysoidaan esiin. Väestön terveyden tilan kuvauksissa tilastollisen tiedon merkitys on ollut pitkään keskeinen. Nykyään kroonisten kansantautien ja terveysriskien aikakaudella tilastollisten menetelmien merkitys on korostunut kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Jauho Hyvinvointikatsauksen tuoreessa numerossa.

Lue lisää

31.5.2011 Käyttäjälähtöisyys-hanke esittelee yhteistyöesimerkkejä

Vasta käynnistyneessä Käyttäjälähtöisyys-hankkeessa kerätään case-kuvauksia, jotka julkaistaan udi.fi-sivustolla. Esimerkeissä kerrotaan, millä tavoin yhteistyötä käyttäjien kanssa voidaan tehdä ja miten yhteistyön avulla saadaan aikaan parempia tuotteita ja palveluja. Sekä julkisten palveluiden että yritysten käyttäjälähtöisiä oivalluksia löytyy jo hankkeen sivustolta. Uusia esimerkkikuvauksia on luvassa kesäkuun lopussa. Udi-sivustoa ovat olleet luomassa Tekesin, VTT:n, Kuluttajatutkimuskeskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat.

Lue lisää

17.5.2011 Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Anne-Mari Pekkariselle

Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2010 gradupalkinnon Anne-Mari Pekkariselle Jyväskylän yliopistosta. Pekkarisen gradu käsittelee kuluttajien kokemuksia tuotepakkauksista. Valinnan teki emeritaprofessori Liisa Uusitalo. Gradupalkinto jaettiin tiistaina 17.5. seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

12.5.2011 Mitro Repo Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa

MEP Mitro Repo puhuu Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa Helsingissä 17.5. kuluttajansuojasta EU:ssa. Kommenttipuheenvuorot esittävät Kuluttajaviraston, Kuluttajaliiton ja Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen edustajat. Seminaarissa jaetaan myös seuran vuotuinen gradu-palkinto. Kevätseminaari järjestetään Tilastokeskuksen tiloissa ja sisäänpääsy on vapaa.

Lue lisää

12.5.2011 Tutkimus monikansallisesta neuvottelevasta päätöksenteosta käynnistyy

Kuluttajatutkimuskeskuksessa toteutetaan hanke, jossa tutkitaan monikansallisia neuvottelevan päätöksenteon foorumeita. Koska monet nykyajan keskeisistä haasteista eivät noudata kansallisia rajoja, on syntynyt tarve kehittää monikansallisia demokraattisia käytäntöjä, joilla tuetaan kuluttajien ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon. Tällaisia käytäntöjä on viime vuosina alettu toteuttaa lisääntyvässä määrin. Hankkeen tavoitteena on tutkia empiirisesti eräiden ensimmäisten kansainvälisesti toteutettujen neuvottelevan päätöksenteon foorumeiden vaikutuksia, luoda perusteita niiden arvioinnille, tutkimukselle ja suunnittelulle sekä auttaa hyödyntämään niiden tuloksia kansallisessa päätöksenteossa. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Raskille myöntämänä tutkijatohtorin tehtävänä. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Sydneyn teknillinen yliopisto Australiasta, Stuttgartin yliopisto Saksasta, Pomona College Yhdysvalloista, Teknologirådet Tanskasta sekä Aalto yliopisto ja Helsingin yliopisto Suomesta.

Lue lisää

10.5.2011 Senioreiden ruokatoiveet tutkimuksen kohteeksi

Kuluttajatutkimuskeskus on mukana VTT:n koordinoimassa tutkimushankkeessa, jossa aletaan tutkia iäkkäiden kuluttajien ruokatoiveita. Hankkeen tavoitteena on parantaa iäkkäiden kuluttajien ravitsemusta kehittämällä maittavaa ruokaa joukkoruokailuun ja vähittäismyyntiin. Aluksi Kuluttajatutkimuskeskus tutkii, mitkä ovat nykypäivän iäkkäiden kuluttajien kriteerit "hyvälle" aterialle. Kehitysvaiheessa suunnitellaan räätälöityjä elintarvikkeita ja aterioita. Kuluttajatutkimuskeskus kerää ikääntyviltä kuluttajilta tietoa kehitystyön tuotosten onnistuneisuudesta. Kuluttajatutkimuskeskuksesta mukana projektissa ovat erikoistutkija Helena Tuorila, tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä ja tutkija Katja Järvelä. Hankkeen päärahoittaja on Tekes ja mukana on myös suomalaisia ruokataloja sekä pakkausalan yrityksiä. Hanke kestää kolme vuotta ja se päättyy vuonna 2014.

Lue lisää

9.5.2011 Ilmastopolitiikan päättäjien kuultava kansalaisia

Ilmastonmuutoksen hallintaan tähtäävät ratkaisut tulevat jo lähitulevaisuudessa heijastumaan kuluttajien arkisiin valintoihin esimerkiksi matkailussa ja asuinrakennusten energiaratkaisuissa. Koska kuluttajat ja kansalaiset joutuvat elämään näiden ratkaisujen seurausten kanssa, on vähintäänkin kohtuullista, että ilmastopolitiikan päättäjät kuulevat mahdollisimman kattavasti kuluttajien ja kansalaisten näkemyksiä eri maissa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Minna Lammi ja erikoistutkija Mikko Rask tuoreessa Ilmastonmuutos käytännössä -kirjassa.

Lue lisää

6.5.2011 Mitro Repo: Kuluttakaa!

MEP Mitro Repo (sd) kehottaa kansalaisia kuluttamaan, ei säästämään aineellista perinnöksi jälkipolville. Raha pitää panna pyörimään, kunhan se tehdään rehellisesti. Aineellisen perinnön sijasta vanhempien pitäisi jättää jälkipolville aineeton perintö: usko, toivo ja tunne, Repo sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä kuluttajapolitiikkaa käsitelleessä keskustelutilaisuudessa Helsingissä perjantaina 6.5.2011.

Lue lisää

 

29.4.2011 Pohjoismaiden syömiskäytäntöjä aletaan tutkia

Vasta alkaneessa yhteispohjoismaisessa tutkimushankkeessa tutkitaan Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen syömiskäytäntöjä. Vertaileva tutkimus antaa tietoa siitä, miten entistä joustavammat työajat, muuttuneet perhesuhteet ja kestävän kehityksen vaatimukset ovat vaikuttaneet syömiseen ja aterioihin. Hanketta johtaa professori Lotte Holm Kööpenhaminan yliopistosta. Norjasta mukana on Statens Institutt for forbruksforskning SIFO, Suomesta Helsingin yliopisto ja Kuluttajatutkimuskeskus.

Lue lisää

20.4.2011 Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus näkyi pääruokien hinnoissa

Ravintoloiden ruokapalveluiden arvonlisäveron alentaminen heinäkuun alussa 2010 näkyi erityisesti ravintoloiden pää- ja jälkiruokien hinnoissa. Tämä selviää Kuluttajatutkimuskeskuksen hintaseurantatutkimuksesta.

Lue lisää

28.3.2011 Kaupalla keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä

Kaupalla on keskeinen rooli kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämisessä. Kauppa voi ohjata tuotantoa, parantaa omaa toimintaansa sekä ohjata kuluttajia kestävämpiin valintoihin. Suomesta ja muista pohjoismaista löytyy useita hyviä esimerkkejä päivittäistavarakaupan innovatiivisistä uudistuksista, joilla kestävää tuotantoa ja kulutusta edistetään. Näitä esitellään tuoreessa Sustainable Consumption and Production in Nordic Retail -hankkeen internet-julkaisussa, jonka tiedonkeruuseen osallistui Suomesta Kuluttajatutkimuskeskus. Lisäksi sivustolla esitellään keinoja, joilla julkiset päätöksentekijät voivat edistää kaupan kestävän kulutuksen hankkeita.

Lue lisää

22.3.2011 KTK:n johtokunta: talous- ja yhteiskuntatieteellisen sektoritutkimuksen uudistaminen hallitusohjelmaan

Kuluttajatutkimuskeskuksen johtokunta esittää, että taloudellisen ja yhteiskunnallisen sektoritutkimuksen rakenteen uudistaminen aloitetaan hallituskauden alussa. Hallitusohjelmassa tulee tavoitteeksi asettaa ko. tutkimusta tekevien tutkimuslaitosten resurssien nykyistä tehokkaampi käyttö ja vaikuttavuus. Eri ministeriöiden alaisuuteen hajautetun tutkimuslaitoskentän toiminnan ja ohjaamisen keskittäminen tiiviimmin valtioneuvoston alaisuuteen on tärkeää päätöksenteon muuttuvien tarpeiden ja valtion tiukan taloustilanteen vuoksi, johtokunnan kannanotossa todetaan.

Lue lisää

11.3.2011 Hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita tarvitaan

Yhteiskuntaan kaivataan hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita politiikan tueksi. Hyvinvointi muodostuu monimutkaisesta kokonaisuudesta, ja siksi sen mittaaminen on haasteellista. Hyvinvoinnin mittaaminen on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta ja keskustelua, jossa pohditaan hyviä tapoja mitata hyvinvointia, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas kirjoittaa Hyvinvointikatsauksen tuoreessa numerossa.

Lue lisää

11.3.2011 Eläkeläiset yhteiskunnan voimavara

Eläkkeellä olevat kansalaiset tuottavat itselleen ja muille monia palveluita, joiden merkitystä työelämän joustavuudelle ja julkisen sektorin kestävyydelle ei ole riittävästi ymmärretty. Eläkkeellä olevien aktiivinen toiminta esimerkiksi hoivatyössä muodostaa merkittävän hyvinvointipuskurin. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Johanna Varjonen kirjoittaa Hyvinvointikatsauksen tuoreessa numerossa hyvinvointipalvelujen yhteiskunnallisesta työnjaosta pohtien erityisesti ikääntyvien osuutta tässä.

Lue lisää

3.3.2011 Kriittinen keskustelu tieteen roolista Suomessa vähäistä

Kriittinen keskustelu tieteen roolista on suomalaisessa julkisuudessa vähäistä, vaikka tiedettä ja teknologiaa seurataan tiiviisti eri medioissa. Suomalaiset ovat myös kansainvälisesti vertaillen melko hyvin perillä tieteeseen, teknologiaan ja innovaatioihin liittyvistä kysymyksistä. Tämä kertoo onnistuneesta tieteen popularisoinnista. Sen sijaan julkisuudessa käytävä kriittinen keskustelu ja väittely on Suomessa vähäistä, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijan Mikko Raskin tuore raportti.

Lue lisää

3.3.2011 Tulossa kirja kansalaisosallistumisesta ilmastoneuvotteluihin

Politiikan areenan laajeneminen yhä uusille alueille muun muassa ilmastonmuutoksen hallinnan myötä nostaa kansalais- ja kuluttajakeskustelut entistä tärkeämpään rooliin. World Wide Views on Global Warming (WWViews) -kansalaiskuulemisessa noin 4 000 kansalaista 38 maassa ottivat kantaa joulukuussa 2009 Kööpenhaminassa järjestettyyn YK:n ilmastomuutoskonferenssiin ja sen neuvottelukysymyksiin. Kuulemisessa keskeistä oli tarjota kansalaisille mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään kansallisille poliittisille päättäjille. Kansalaiskuulemisesta on tulossa kansainvälinen kirja Earthscanin kustantamana.

Lue lisää

1.3.2011 Riittääkö perusturva?

Sosiaalipoliittinen yhdistys järjestää torstaina 3.3.2011 seminaarin perusturvasta ja sen riittävyydestä Helsingissä, Tieteiden talolla. Seminaarissa esitellään hiljattain valmistuneiden ja käynnissä olevien tutkimusprojektien tuloksia perusturvasta ja sen riittävyydestä. Alustuksissa arvioidaan riittävyyttä eri näkökulmista, eri menetelmiä ja aineistoja hyödyntäen. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas puhuu seminaarissa aiheesta Mitä eläminen maksaa. Lisätietoa seminaarista löytyy yhdistyksen sivuilta osoitteesta http://www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/Perusturvasemma.htm

Lue lisää

1.3.2011 Kuluttajien finanssialan osaaminen tunnettava yrityksissä

Erilaisten kuluttajien taloudellisessa osaamisessa on melkoisia eroja, joiden tunteminen on tärkeää erityisesti finanssipalveluita tarjoaville yrityksille. Nykypäivänä kaikkien kuluttajien oletetaan pystyvän hoitamaan taloudelliset asiansa itse, ja heidän oletetaan seuraavan niin globaalia taloutta kuin kansantalouttakin. Kuluttajien aktiivinen toiminta finanssimarkkinoilla vaatii taloudellista osaamista. Kaikkien osapuolten etu on, että kuluttajat saavat finanssipäätöstensä tueksi mahdollisimman hyvin informaatiota, kirjoittavat tutkija Antti Pellinen Verist-yhtiöstä, erikoistutkija Kari Törmäkangas ja professori Outi Uusitalo Jyväskylän yliopistosta sekä tutkimuspäällikkö Anu Raijas Kuluttajatutkimuskeskuksesta tuoreessa International Journal of Bank Marketing -lehdessä ilmestyneessä artikkelissa.

Lue lisää

25.2.2011 Kulutusmuutokset edellyttävät vaihtoehtoja

Kulutus voi muuttua, jos ihmisille annetaan vaihtoehtoja toimia toisin. Valistus ei siinä auta. Esimerkiksi ympäristöpuolella kuluttajilla on oikeasti vähän vaihtoehtoja toimia toisin, Akatemiatutkija Mika Pantzar Aalto-yliopistosta sanoi puhuessaan kuluttajapolitiikan seminaarissa Helsingissä perjantaina 25.2.2011.

Lue lisää

25.2.2011 Sinnemäki: Kuluttajan vaikutus markkinoilla tärkeää

Nykypäivänä kuluttajilla on tärkeä vaikutus markkinoiden kehittymiseen. Erityisesti sosiaalisen median ja verkon merkitys on kasvanut. Se horjuttaa usein hyvällä tavalla kansalaisten ja viranomaisten välillä olevaa tasapainoa, työministeri Anni Sinnemäki (vihr.) sanoi Kuluttajapolitiikan nykytilaa käsittelevän keskustelualoitteen luovutustilaisuudessa perjantaina 25.2.2011 Helsingissä. Keskustelualoite on laadittu Kuluttajatutkimuskeskuksessa, ja yhteistyöryhmään on kuulunut työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä Kuluttajaviraston edustajia.

Lue lisää

 

25.2.2011 Kuluttajapoliittinen ajattelu vaatii uusia tulokulmia

Kuluttaja-ajattelu on nyky-yhteiskunnassa levinnyt laajalle eri politiikan aloille. Siksi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa keskustelualoitteessa esitetään, että kuluttajavaikutusten arviointi pitäisi ottaa mukaan kaikkeen säädösvalmisteluun. Kuluttajapolitiikan nykytilaa käsittelevä keskustelualoite luovutettiin perjantaina 25.2.2011 työministeri Anni Sinnemäelle. Keskustelualoite on laadittu Kuluttajatutkimuskeskuksessa, ja yhteistyöryhmään on kuulunut työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä Kuluttajaviraston edustajia.

Lue lisää

24.2.2011 Elämänmuutokset ja luoton kokeilu ajoittuvat nuorilla samaan aikaan

Isot elämänmuutokset, kuten opintojen aloittaminen, työelämään siirtyminen, muutto lapsuuden kodista asumaan itsenäisesti ja elämäntyylien kokeilu, ajoittuvat nuorilla samaan aikaan kuin luottojen käytön kokeilu ja mahdolliset maksuvaikeudet. Itsenäinen asuminen ja siihen liittyvät menot ovat yksi osa aikuistumista. Ristiriitaista nuorten luotonkäytössä on se, että nuoret hankkivat tavanomaisia kestokulutustavaroita asuntoihinsa kulutusluotoilla. Kyse ei ole ylellisyyskulutuksesta, mutta nuorten pienituloisuus huomioiden heillä ei olisi varaa tavanomaisiinkaan kestokulutustavaroihin kulutusluotoilla, kirjoittaa tutkija Anna-Riitta Lehtinen Kuluttajatutkimuskeskuksesta tuoreessa Ympäristöministeriön julkaisemassa nuorten asumista käsittelevässä julkaisussa.

Lue lisää

23.2.2011 Tiedotustilaisuus ja kuluttajapolitiikan seminaari perjantaina 25.2.2011 klo 9.30 Säätytalolla

Tiedotustilaisuuden avaa ministeri Anni Sinnemäki. Katsaus kuluttajapolitiikan nykytilaan -raportin esittelevät johtaja Eila Kilpiö Kuluttajatutkimuskeskuksesta ja johtaja Anja Peltonen Kuluttajavirastosta. Tiedotustilaisuuden jälkeen pidettävässä kuluttajapolitiikan seminaarissa puhuvat akatemiatutkija Mika Pantzar, kuluttajaekonomian yliopistonlehtori Minna Autio ja oikeustieteen tohtori, professori Kirsti Rissanen. Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 23.2.2011 klo 16.00: eija.niiranen@kuluttajatutkimuskeskus.fi tai puh. 010 605 9019.

Lue lisää

 

23.2.2011 Paikallinen energianeuvonta sopii käyttäjien tarpeisiin

Kansalaiset tarvitsevat apua energian säästämiseen, ja sitä saadaan parhaiten omalta paikkakunnalta. Paikalliset energianeuvojat - alueelliset energiatoimistot, kansalaisjärjestöt ja energiapalveluyritykset - tekevät tärkeää työtä. Työhön tarvitaan kansallisia resursseja ja yhteisiä toimintatapoja, mutta myös joustavuutta sopeuttaa hankkeita paikallisiin oloihin ja energian käyttäjien tarpeisiin, sanoo tutkimusprofessori Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

22.2.2011 Ruuan alv-ale näkyy edelleen hinnoissa

Ruuan arvonlisäveron aleneminen näkyy edelleen ruuan hinnoissa. Vuosi arvon­lisäveron alentamisen jälkeen 60 prosenttia arvonlisäveron hintoja alentavasta vaikutuksesta oli haihtunut, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus. Elintarvikkeiden hintoja nosti erityisesti raaka-aineiden hintojen voimakas nousu vuoden 2010 syksyllä.

Lue lisää

 

11.2.2011 Hyvä suunnittelu syntyy puhuen ja osallistuen

Suomalaisen päätöksenteon puute ja haaste on keskustelun vähäisyys. Puheen merkitystä ei aina ole ymmärretty, kun on uskottu yhteneväiseen ymmärrykseen asioista, yhteen totuuteen. Hyvään ratkaisuun pääseminen vaatii paljon puhetta ja keskustelua, Sitran strategisen designin johtaja Marco Steinberg sanoi puhuessaan USER-X- ja Valon päivä -seminaarissa Helsingissä perjantaina 11. helmikuuta.

Lue lisää

11.2.2011 USER-X- ja Valon päivä -seminaarin koelähetys

USER-X- ja Valon päivä -seminaarin alustukset videoidaan. Videot ovat katsottavissa osoitteessa: http://www.livestream.com/ncrc. Käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan kehittäjäfoorumi USER-X ja Kuluttajatutkimuskeskus järjestävät yhteistapahtuman perjantaina 11.2.2011 klo 9.00-12.00 Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Kyseessä on samaan aikaan sekä USER-X-kehittäjäfoorumin kick off -tilaisuus että Kuluttajatutkimuskeskuksen perinteinen Valon päivä -seminaari. Kehittäjäfoorumin alullepanijoita ovat Forum Virium Helsinki, Kuluttajatutkimuskeskus, Tekes sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lue lisää

19.1.2011 Kestävä joukkoruokailu kaipaa lisää tukitoimia

Joukkoruokailua haluttaisiin tehdä ympäristömyötäiseksi nopeasti, mutta toimeenpano vaatisi enemmän resursseja, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus. Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa julkistettiin huhtikuussa 2009 ja sen mukaan yksi kasvisateria, sesonginmukainen ateria tai luomuateria piti olla viikoittain tarjolla jo vuonna 2010.

Lue lisää

14.1.2011 Tiedotustilaisuus 19.1. - Kestävä joukkoruokailu kaipaa lisää tukitoimia

Joukkoruokailua haluttaisiin tehdä ympäristömyötäiseksi nopeasti, mutta toimeenpano vaatisi enemmän resursseja. Julkisten hankintojen kestä­vyyden edistäminen joukkoruokailussa on toteutunut aiottua hitaammin, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus. Tervetuloa tiedotustilaisuuteen keskiviikkona 19.1. klo 10.30 Kuluttaja­tutkimuskeskuksen MoniTori-saliin (Kaikukatu 3, 5. kerros, Helsinki). Ympäristö­ministeriön ylitarkastaja Taina Nikula esittää tiedotustilaisuudessa kommenttipuheenvuoron.

Lue lisää

3.1.2011 Tieteen päivät 12.–16.1.2011 (ke–su) Helsingin yliopiston päärakennuksessa

Päivien pääteema on Arjen arvoitus – Vardagens under. Keskiviikkona Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen puhuu arkipäivän ympäristöpolitiikasta, tutkija Anna-Riitta Lehtinen kertoo maksuvaikeuksista selviytymisestä ja tutkija Liisa Peura-Kapasen aiheena on turvallisuus kaupassa. Erikoistutkija Mikko Jauho puhuu syömisen riskeistä, terveydestä ja ihmisen arjesta. Tieteen päivien ohjelmatiedot ovat osoitteessa http://www.tieteenpaivat.fi/tp2011/index.html.

Lue lisää

17.12.2010 Kuluttajat reagoivat lamaan ripeästi

Kuluttajat näyttävät reagoivan lamaan poliittisia päätöksentekijöitä ripeämmin. Esimerkiksi kesällä 2008 kuluttajien varovaisuuden kasvu näkyi kaupan tilastoissa ylellisyyshyödykkeiden kysynnän hiipumisessa. Yksi syy kuluttajien nopeaan reaktiokykyyn saattaa olla nykyaikainen media, joka sitoo suomalaisen kuluttajan maailmanmarkkinoihin huomattavasti nopeammin kuin talouden kauppavirrat. Olisiko siis syytä siirtää talouden ennakoinnin katse ulkomaankaupan virroista kohti globalisoituvan median uutisvirtoja, kysyvät Aalto-yliopiston akatemiatutkija Mika Pantzar ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Hannu Kytö Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa vuosikirjassa.

Lue lisää

16.12.2010 Joukkoliikenteen, hajautetun energiantuotannon ja ikääntyvien yhteiskuntien sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen kiinnostaa suomalaisia

Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämän kansalaisraadin mukaan julkisesti rahoitettavan tutkimus- ja kehitystyön avulla tulisi kehittää yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja, kuten joukkoliikenteen tekniset ja sosiaaliset innovaatiot; hajautettu energiantuotanto; ikääntyvien yhteiskuntien sosiaaliset innovaatiot; eurooppalaista identiteettiä tukeva televisio; tiiviiden eurooppalaisten ekokaupunkien kokeilu; yhdistelmämateriaalien kierrätys sekä työn jakamisen linjausten Euroopan laajuinen yhtenäistäminen. Tulokset selviävät Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta raportista, jossa selvitetään seitsemässä EU-maassa toteutetun CIVISTI-hankkeen tuloksia.

Lue lisää

30.11.2010 Mielen ja kehon eliksiirit -ohjelma käynnistyy

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamiskeskittymän tutkimusohjelma Mielen ja kehon eliksiirit alkaa tammikuussa 2011. Tekesin rahoittama hanke jakaantuu kahteen päätutkimusalueeseen, joista toinen on terveyden ja hyvinvoinnin palveluekosysteemit ja toinen terveyskäyttäytyminen. Keskeisiä toimijoita hankkeessa ovat yritykset (mm. Firstbeat Technologies Oy, Kustannus Oy Duodecim, Orion Pharma, Mawell Oy,Valio Oy, Vivago Oy), ja valituiksi tulleet tutkimuslaitokset (mm. Aalto Health Management, Kuluttajatutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston psykologian laitos, Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Työterveyslaitos, VTT). Keskeisintä Kuluttajatutkimuskeskuksen kannalta on tavoitella palveluiden suunnittelun kuluttajalähtöistä näkökulmaa hankkeen kaikissa osa-alueissa. Pääosa tutkimustyöstä tehdään elämäntapaterveyden tutkimuksessa eli niiden esteiden tunnistamisessa ja kannusteiden kehittämisessä, joita tarvitaan tukemaan ihmisten moninaista hyvinvointia. Kuluttajatutkimuskeskus toteuttaa muun muassa teorian ja nykyisen tietämyksen koontia ja analyysiä, arjen rytmianalyysiä ja koetun hyvinvoinnin tutkimusta.

Lue lisää

30.11.2010 Hyvinvointiprosessin tukeminen sosiaalisessa mediassa ja valmennuksessa

Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun vetämänä käynnistyy vuonna 2011 tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia sosiaalisen median keinoin tukeva sovellus. Sen taustalla on laaja-alainen ymmärrys ihmisten käyttäytymisestä ja tarpeista hyvinvoinnin saralla. Kuluttajatutkimuskeskus on mukana hankkeessa tuottamassa sekä markkinoilla olevien sovellusten kuluttajakuvan analyysiä että ymmärrystä kuluttajien kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja kuluttajakäyttäytymisestä.

Lue lisää

30.11.2010 Hyvä pakkaus on tuttu ja toimiva myös tulevaisuudessa

Kuluttajien mielestä käytettävyyden, ekologisuuden ja viestinnällisyyden tulisi olla pakkaussuunnittelun kulmakiviä tulevaisuudessa. Hyvä pakkaus on helppo avata ja sulkea uudelleen, ja siitä on kätevää annostella tuotetta. Tuttuus on etu: paketti löytyy nopeasti hyllystä ja sen avaaminen onnistuu rutiinilla. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa kuluttajat arvioivat tulevaisuuden pakkauskonsepteja.

Lue lisää

29.11.2010 Nuorten taloudellisen osaamisen edistäminen

Kuluttajatutkimuskeskuksessa käynnistyy vuoden 2011 alusta tutkimushanke, jonka tarkoituksena on edistää kuluttajien taloudellista osaamista. Tekesin rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa taloudellista osaamista ja käyttäytymistä lähestytään kuluttajanäkökulman lisäksi taloudellisen ympäristön toimijoiden - viranomaiset, koulu, finanssiala ja media - näkökulmista. Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää nuorille eri kanaviin innovatiivisia ratkaisuja, palveluita ja työvälineitä taloudellisen ympäristön ymmärtämiseen ja taloudellisten asioiden hoitamiseen. Tutkimushankkeeseen osallistuvat rahoittavina osapuolina Kuluttajatutkimuskeskus, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Finanssialan keskusliitto, Suomen Pankki, Tapiola, Turva ja Otavamedia. Sen lisäksi hankkeeseen osallistuvat asiantuntijapanostuksella Finanssivalvonta, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Projektia johtaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas.

Lue lisää

24.11.2010 Kuluttajatutkimuskeskuksen ravintolapalveluiden alv-tutkimus julkaistaan alkuvuodesta 2011

Julkisuudessa on keskusteltu ravintolapalveluiden arvonlisäveron siirtymisestä hintoihin, ja siinä yhteydessä on esiintynyt epätarkkuuksia Kuluttajatutkimuskeskuksen toteuttamasta ravintolapalveluiden hintatutkimuksesta. Kuluttajatutkimuskeskus julkaisi 8.11. tiedotteessa ennakkotietoja tekeillä olevasta tutkimuksesta. Ennakkotiedoissa todettiin, että arvonlisäveron alentaminen näkyi ravintolaruuan ja alkoholittomien juomien hinnoissa. Hintamuutokseen liittyvä tutkimus julkaistaan alkuvuodesta 2011. Tutkimuksessa esitellään hintamuutosten lisäksi tutkimuksen lähtökohdat ja metodit. Tutkimus tehdään yhteisrahoitteisesti MaRan (Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry) kanssa, mutta MaRa ei osallistu tutkimuksen suunnitteluun eikä käytännön toteutukseen. Tutkimustyö toteutetaan Kuluttajatutkimuskeskuksessa itsenäisesti ja riippumattomasti. Vuonna 2011 Kuluttajatutkimuskeskus jatkaa tutkimusta ravintola-alan muista ajankohtaisista kuluttajakysymyksistä.

Lue lisää

22.11.2010 Sinnemäki: Kuluttajaneuvonnan muutos ollut toimiva

Kuluttajaneuvonnan valtiollistaminen on osoittautunut toimivaksi muutokseksi. Sen avulla on saatu yhtenäisyyttä ja tehokkuutta sekä hyödytetty kuluttajien asemaa markkinoilla, kuluttaja-asioista vastaava ministeri Anni Sinnemäki (vihr.) sanoi maanantaina 22.11. puhuessaan kuluttajapolitiikan aamupäivässä Helsingissä. Sinnemäki käsitteli puheessaan hallituskauden aikaansaannoksia kuluttajapolitiikassa sekä tulevan hallituskauden haasteita.

Lue lisää

22.11.2010 Kiuru: Tarvitaan kuluttajahallinnon ja -lainsäädännön arviointi

Ensi hallituskaudella pitäisi tehdä kuluttajahallinnon ja –lainsäädännön arviointi, vaati kansanedustaja, Suomen Kuluttajaliiton puheenjohtaja Krista Kiuru (sd) puhuessaan maanantaina 22.11. kuluttajapolitiikan aamupäivässä Helsingissä. Olisi keskeistä arvioida, mitä asioita kuluttajaviranomaiset tekevät ja mitkä tehtävät kuuluvat mieluummin järjestöille.

Lue lisää

22.11.2010 Kilpiö: Kuluttaja-asioihin tarvitaan lisää yhteistyötä hallinnonaloille

Kuluttaja-asioissa tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän horisontaalista yhteistyötä, jotta ongelmakohtiin voidaan tarttua nopeasti. Jos ongelmat markkinoilla näkyvät vain valituksina kuluttajahallinnossa, ei pystytä riittävän nopeaan reagointiin ongelmien ratkaisemiseksi, Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja Eila Kilpiö sanoi maanantaina 22.11. puhuessaan kuluttajapolitiikan aamupäivässä Helsingissä.

Lue lisää

19.11.2010 Energiatehokkuus vaatii paikallistason ratkaisuja

Tehokas energian kulutuksen vähentäminen vaatii käyttäjien huomioimista erityisesti paikallistasolla. Kuluttajien käyttäytymisen muuttaminen onnistuu, kun sekä yhteisöön liittyviä että yksilöllisiä pulmia pystytään ratkaisemaan, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen työryhmänsä kanssa tuoreessa Energy Policy -lehdessä. Artikkelissa käsitellään neljän eri yhteisön; kunnan, toimialayhteisön, intressiyhteisön ja ad hoc yhteisön, työskentelyä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Lue lisää

19.11.2010 Kulutus tärkeää ilmastonmuutoskeskustelussa

Politiikan areenan laajeneminen yhä uusille alueille muun muassa ilmastonmuutoksen hallinnan myötä nostaa kansalais- ja kuluttajakeskustelut entistä tärkeämpään rooliin. Ilmastonmuutokseen liittyvässä keskustelussa kansalaiset nostavat esiin poliittisten kysymysten lisäksi kuluttajuuteen liittyviä teemoja: kansalaiset hakevat ratkaisuja ilmastonmuutokseen kulutuskysymysten kautta, kun heille ei ole tarjolla poliittista valtaa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäälliköt Minna Lammi ja Petteri Repo sekä tutkimusjohtaja Päivi Timonen tuoreessa Kulutustutkimus.Nyt –lehdessä. Lehti julkistettiin Kulutustutkimuskeskuksen seuran syysseminaarissa 19.11.2010.

Lue lisää

19.11.2010 Kuluttajapolitiikka murrosvaiheessa

Kuluttajapolitiikka on muutosvaiheessa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Perimmäisenä syynä tähän ovat markkinoiden laajentuminen sekä sen myötä yleinen kuluttajuuden muutos. Kuluttajatutkimuskeskuksen työselosteessa tarkastellaan kuluttajapolitiikkaa sekä OECD:ssä että EU:ssa. Kansainvälisiä suuntaviivoja peilataan kansallisen tason keskusteluihin esittelemällä, miten kuluttajapolitiikkaa kehitetään ja toteutetaan Australiassa ja Britanniassa.

Lue lisää

11.11.2010 Kauppojen turvallisuudessa petrattavaa

Päivittäistavaramyymälöissä suhtaudutaan vakavasti turvallisuusasioihin, mutta parannettavaakin löytyy. Tavaroiden poimiminen korkealta, tuotepyramidit ja kampanjatuotteiden sijoittelu voivat aiheuttaa vaaratilanteita kuluttajan ostoskierroksella. Turvallisuusmääräysten noudattamisessa löytyy myös laiminlyöntejä. Nämä käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa havainnoimalla tutkittiin kauppojen turvallisuutta.

Lue lisää

8.11.2010 Ravintolapalveluiden alv:n alentaminen siirtyi asiakashintoihin

Ravintolapalveluiden arvonlisäveron alentaminen näkyi ravintolaruoan ja alkoholittomien juomien asiakashinnoissa koko toimialalla. Tämä selviää Kuluttajatutkimuskeskuksen hintaseurantatutkimuksen tuloksista. Eniten hinnat laskivat ketjuihin kuuluvissa kahviloissa sekä liikenneasemaravintoloissa. MaRan jäsenravintolat siirsivät ravintolapalveluiden arvonlisäveron alentamisen 86 prosenttisesti asiakashintoihin.

Lue lisää

5.11.2010 Terveysvaikutteisilla elintarvikkeilla kohennetaan hyvinvointia

Nuoret käyttävät terveysvaikutteisia elintarvikkeita samoista syistä kuin aikuisetkin. Niitä syödään terveyden ja oman hyvinvoinnin kohentamiseksi, mutta myös hyvän maun vuoksi, kertoo Päivi Lemmetyisen ja Mari Nivan artikkeli Kehittyvä Elintarvike -lehdessä. Tutkimukseen vastanneet sata nuorta eri puolelta Suomea tunsivat hyvin myös terveellisen syömisen periaatteet ja olivat kiinnostuneita omasta terveydestään. Erilaisten terveysvaikutteisina markkinoitujen elintarvikkeiden käyttö oli nuorten keskuudessa pikemminkin satunnaista kuin säännöllistä. Aikuisten tapaan nuoret pitivät terveyttä edistävinä myös sellaisia peruselintarvikkeita kuin kasvikset, hedelmät, marjat, maito ja ruis. Artikkeli perustuu Lemmetyisen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tekemään opinnäytetyöhön.

Lue lisää

2.11.2010 Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari 19.11

Kulutustutkimuksen seura järjestää perinteisen syysseminaarin aiheesta Kulutuksen niukkuus, runsaus ja kauneus perjantaina 19.11 klo 12–16 Tilastokeskuksen tiloissa Helsingissä.

Lue lisää

29.10.2010 Vuoropuhelu kulutuksen kanssa yhä tärkeämpää tuotekehitykselle

Kuluttajat eivät ole olleet halukkaita toteuttamaan seuraavan sukupolvien matkapuhelinten käyttöennusteita, arvioivat akatemiatutkija Mika Pantzar ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo tuoreessa Consumer Behaviour - A Nordic Perspective -kirjassa. Pantzar ja Repo pitävät tätä esimerkkinä siitä, että teknologiavetoisuus ei enää ohjaa innovaatioiden käyttöönottoa. Tuotekehityksen vuoropuhelu kulutuksen kanssa on kasvattanut merkitystään.

Lue lisää

26.10.2010 Lehtonen: Asumiseen liitetyt palvelut voisivat keventää arkea

Asumisen kevyillä palveluratkaisuilla voitaisiin keventää erilaisten ja eri ikäisten asukkaiden arkipäivää. Palveluasumisratkaisuja voitaisiin hyvin tarjota myös muille kuin iäkkäille. Kevyisiin palveluihin voisi liittyä vaikka tieto-, ruuansäilytys- ja pesulapalveluita sekä erilaisten palveluiden välitystä, professori Hilkka Lehtonen Aalto-yliopistosta sanoi puhuessaan Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -tutkimushankkeen loppuseminaarissa Helsingissä tiistaina 26.10.

Lue lisää

26.10.2010 Nupponen: Asukaslähtöisyydelle yhteiskunnallinen tilaus

Asukaslähtöisyydelle asuntorakentamisessa on tällä hetkellä yhteiskunnallinen tilaus. Ryhmärakennuttaminen on yksi tapa lisätä asukaslähtöisyyttä. Se tarjoaa mahdollisuuksia edulliseen, asukkaiden näköiseen asuntorakentamiseen, tutkija Terttu Nupponen Aalto-yliopistosta sanoi puhuessaan Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -tutkimushankkeen loppuseminaarissa Helsingissä tiistaina 26.10.

Lue lisää

26.10.2010 Puustinen: Pärjäämisen ihanne ylläpitää löyhää yhdyskuntarakennetta

Omatoimisuuden ja pärjäämisen ihanne suomalaisessa asuntopolitiikassa on johtanut omistusasumisen ja oman talon rakentamisen arvostukseen. Vuokra-asumista on kohdeltu toisarvoisena mallina, joka kuuluu vain niille, jotka eivät kykene hankkimaan omaa asuntoa. Omatoimisuuden arvostus samoin kuin luonnon arvostus ylläpitävät myös löyhää yhdyskuntarakennetta. Vihreät ja avarat näkymät ovat suositumpia kuin tiiviit ja urbaanit yhdyskuntanäkymät, tutkijatohtori Sari Puustinen Aalto-yliopistosta sanoi puhuessaan Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -tutkimushankkeen loppuseminaarissa Helsingissä tiistaina 26.10.

Lue lisää

26.10.2010 Krokfors: Ympäristökriisi myös kaavoituksen ongelma

Globaali ympäristökriisi on myös kaavoituksen ja asumisen suunnittelun kriisi. Britanniassa tämän ajattelun pohjalta on kehitetty yhteistoimintaa, jonka avulla suunnittelua voitaisiin parantaa. Tämä CABE-malli toimii sekä valtiovallan neuvonantajana että yleisön edun takaajana, tutkija Karin Krokfors Aalto-yliopistosta sanoi puhuessaan Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -tutkimushankkeen loppuseminaarissa Helsingissä tiistaina 26.10.

Lue lisää

26.10.2010 Asumisen kirjoa laajennettava pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun asuntotuotantoon on saatava keskeisiin muutostrendeihin vastaavia asumisen ja rakennuttamisen tapoja perinteisen massatuotannon lisäksi, vaativat asumisen tutkijat. Asumisen kentälle kaivataan myös uusia aktiivisia toimijoita, todettiin Aalto-yliopiston YTK:n johtaman Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -tutkimushankkeen loppuseminaarissa Helsingissä tiistaina 26.10. Kulutajatutkimuskeskus on ollut hankkeessa tutkimuskumppanina.

Lue lisää

20.10.2010 Takuu-Säätiön asiakkaat selviytyvät tiukastakin maksuohjelmasta

Yhdeksän kymmenestä ylivelkaantuneesta Takuu-Säätiön takausasiakkaasta maksaa lainansa loppuun. Takuu-Säätiön asiakkaat ovat saamaansa palveluun ja velkojen järjestelyyn tyytyväisiä, vaikka lainan maksuohjelmaa ja asetettuja sääntöjä pidetään tiukkoina. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen Takuu-Säätiölle tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin järjestelylainan saaneiden säätiön asiakkaiden selviytymistä velkaongelmista. Tutkimuksen aineisto koottiin ryhmäkeskusteluin ja henkilökohtaisin haastatteluin Takuu-Säätiön maksuohjelmassa olevilta tai sen onnistuneesti päättäneiltä velallisilta.

Lue lisää

19.10.2010 Mitä eläminen maksaa?

Yksin asuvan miehen taloudessa tarvitaan 260 erilaista tavaraa ja palvelua, jotka ovat välttämättömiä toimeentuloon ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen tämän päivän Suomessa. Nelihenkisessä pikkulapsiperheessä lukumäärä on 365. Näiden hankkiminen maksaa 495–1 497 euroa kuukaudessa ilman asumista ja liikennemenoja. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa laadittiin kohtuullisen minimin viitebudjetit. Tutkimus on osa laajempaa perusturvan tasoa useista näkökulmista valottavaa tutkimushanketta, jota johtaa Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto ja osarahoittaa Suomen Akatemia.

Lue lisää

15.10.2010 Investointi turvallisuuteen kannattaa

Kaupan turvallisuusinvestoinnit parantavat asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden tunnetta sekä vaikuttavat parhaimmillaan positiivisesti työilmapiiriin. Turvallisuusinvestoinnit voivat auttaa myös liiketoiminnan onnistumisessa. Tulokset käyvät ilmi Kaupallisten keskusten turvallisuus ja kilpailukyky -tutkimusprojektin tuloksista. Hankkeen loppuseminaarissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 15.10. todettiin, että aina ei tarvita suuria investointeja, vaan monet kuluttajien havaitsemat turvallisuuspuutteet voidaan korjata varsin pienin kustannuksin. Samassa yhteydessä julkaistiin kokoomateos projektin osatutkimusten tuloksista.

Lue lisää

8.10.2010 Vatvonnasta syntyy hyvää toimintaa

Vastuullisuus ei saisi olla hyvin toimeentulevien etuoikeus ja kuluttajan tulisi ylipäätänsä saada osallistua vastuullisuuden määrittelyyn. Yhteiskuntavastuun kautta yritykset voivat myös yrittää saada suoran yhteyden kuluttajiin, mikä on erittäin hyvää bisnestä, kirjoittaa Kuluttajatutimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo Vastuullinen Vaikuttaja -lehden kolumnissa.

Lue lisää

5.10.2010 Professori Alan Warden virkaanastujaisluento

Professori Alan Warde pitää virkaanastujaisluennon keskiviikkona 6.10. klo 16.15-18.00. Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Luennon otsikkona on The Challenge of Making Consumption Sustainable. Alan Warde on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia kulutussosiologian alalla. Professuuri on Erkon säätiön rahoittama ja sijaitsee Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Warden toimikausi on 1.8.2010-31.7.2011.

Lue lisää

30.9.2010 Innovaatio on jatkuva prosessi

Innovaatiot eivät ole hetken välähdyksiä, vaan ne pitäisi ymmärtää mieluummin prosesseina. Suunnittelijat, tuottajat ja kuluttajat ovat kaikki eri tavoin mukana tässä prosessissa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori ja Aalto-yliopiston akatemiatutkija Mika Pantzar sekä Lancasterin yliopiston professori Elizabeth Shove Technology Analysis & Strategic Management -lehdessä ilmestyneessä artikkelissa. Artikkelissa käytetään esimerkkinä sauvakävelyä.

Lue lisää

30.9.2010 Muovi sopi yhteen tehokkuusihanteen kanssa

Muovin käyttö yleistyi suomalaiskodeissa 1950-luvulla. Sen läpimurtoa olisi ehkä saattanut ennakoida, kun arkielämään tuotiin uudenlaisia työtehon ja hallinnan valmiuksia. Muovi sopi hyvin yhteen sen ajan tehokkuusihanteiden, kotitalouden tehostamisen ja perheen työnjaon ihanteiden kanssa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Minna Lammi ja tutkimusprofessori, Aalto-yliopiston akatemiatutkija Mika Pantzar Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften -lehdessä.

Lue lisää

30.9.2010 Asuminen ja työ ohjaavat pääkaupunkiseudun muuttovirtoja

Pääkaupunkiseudun ja sen ympärillä olevien kuntien välinen muuttoliike elää talouden tahtiin. Asumisen kalleus ajaa pääkaupunkiseudulta kehyskuntiin ja työ houkuttelee muuttamaan muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle. Halvempi asuminen ja oma pientalo puolestaan houkuttelevat ympäryskuntiin, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Hannu Kytö ja tutkija Jenni Väliniemi Hyvinvointikatsauksessa ilmestyneessä artikkelissa.

Lue lisää

30.9.2010 Mieluisan asunnon vuoksi ajetaan pitkiä matkoja autolla

Asuminen ja liikenne ovat avainasemassa, kun pääkaupunkiseudun kuntien houkuttelevuutta pyritään lisäämään. Toiveidensa mukaisen asunnon lisäksi pääkaupunkiseudun muuttajat arvostavat hyviä liikenneyhteyksiä sekä asuinalueen rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä. Valintaan ei niinkään vaikuta asuinkunta tai asunnon sijainti, vaan mahdollisuus hankkia omien toiveiden mukainen koti, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila Hyvinvointikatsauksessa ilmestyneessä artikkelissa.

Lue lisää

28.9.2010 Talouden kuvat suomalaisessa mediassa

Kuluttajatutkimuskeskuksessa käynnistyy tutkimushanke, jossa tutkitaan talouden representaatioita suomalaisessa mainonnassa ja journalismissa. Helsingin yliopisto johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa kolmivuotista hanketta, jossa viisi yksittäistä tutkimusta käyttävät laajaa media-aineistoa. Osahankkeista kaksi tehdään Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Tutkimuksissa tarkastellaan historiallisesti taloutta arkea jäsentäväksi merkittäväksi tekijäksi. Taloudella tarkoitetaan arkisia tapoja esittää ihmisten suhde abstraktiin järjestelmään, jolle voidaan antaa merkityksiä.

Lue lisää

28.9.2010 Well-being Camp -hyvinvoinnin asiantuntijaseminaari Vierumäellä

Osana Euroopan Teknologiainstituuttiverkoston (EIT) seminaaria järjestetään Wellbeig Camp -asiantuntijaseminaari, jossa tavoite on saattaa yhteen yritysmaailman ja tutkimuksen asiantuntijat keskustelemaan suomalaisen hyvinvoinnin kehittämisestä kuluttajalähtöisesti, hyvinvointia laajasti tarkastellen ja teknologiaa hyödyntäen. Kuluttajatutkimuskeskus mukana järjestämässä Vierumäellä pidettävää seminaaria 28.10.2010. Yleisölle avoin seminaari tarjoaa useita mielenkiintoisia alustuksia johtavilta suomalaisilta tutkijoilta ja yritysten esityksiä muun muassa hyvinvointiteknologian tulevaisuuden näkymistä, liiketoiminnan kansainvälistämisestä ja kuluttajakäyttäytymisestä hyvinvoinnin näkökulmasta.Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää joko tutkimus- tai yritysposteri.

Lue lisää

17.9.2010 Kuluttaminen ja tuottaminen kohtaavat harvoin

Kuluttamisen ja tuottamisen maailmat liikkuvat yhä omia polkujaan. Kuluttajien muuttuvien tarpeiden mallintaminen ja simulointi -hankkeen eri tutkimuksissa havaittiin, että kuluttajat ja palveluiden ja tuotteiden suunnittelijat mieltävät kuluttamiseen liittyvät asiat eri tavoin ja tämän vuoksi on syytä kehittää kuluttajien ja yritysten yhteisten työpajojen, arjen havainnoinnin ja kuluttajatiedon dokumentoinnin menetelmiä yrityksissä. Kuluttajatarpeiden muuttumista yrityskontekstissa analysoiva kolmivuotinen Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun johtama KULTA-tutkimushanke saatiin päätökseen syyskuun aikana.

Lue lisää

17.9.2010 Loppuseminaari urbaanista asumisesta

Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -tutkimushankkeen loppuseminaari pidetään tiistaina 26.10.2010 klo 12.30–16.30 Helsingissä Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki). Seminaarin pääpuhujana on professori Ronald van Kempen Utrechtin yliopistosta.Tilaisuudessa julkistetaan myös hankkeen julkaisu Asutaan urbaanisti!

Lue lisää

10.9.2010 Miksi terveyspolitiikka ei tarttunut Väinö Kanniston sydäntautihavaintoihin 1940-luvulla?

Terveyspolitiikkaa hallitsi aina 1950-luvulle asti väestöpoliittinen huoli, joka kohdisti huomion tartuntatauteihin lapsuudessa ja aikuisiässä ja piti sepelvaltimotaudin kaltaiset krooniset vanhuusiän vaivat poissa terveyspolitiikan asialistalta. Siksi väestöntutkija Väinö Kanniston tutkimukset eivät johtaneet terveyspoliittisiin aloitteisiin, vaikka hän havaitsi jo 1940-luvulla tutkimuksissaan Itä-Suomen korkean sydäntautikuolleisuuden. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Jauho kirjoittaa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistussa tuoreessa artikkelissa, että Kannisto on jälkikäteen nostettu suomalaisen sydäntautiprojektin menestystarinassa edelläkävijän asemaan. Jauhon näkemyksen mukaan Kanniston merkitys on ennemminkin siinä, että hän juurrutti uudenlaisen tilastollisen otteen kansanterveyden tarkasteluun.

Lue lisää

6.9.2010 Kestävään ruuan kulutukseen päästään yhteistyöllä

Kestävän ruuan kulutuksen lisääminen vaatii säädösten lisäksi uusia innovaatioita. Arkipäiväisten tapojen muutos vaatii aitoa yhteistyötä tuottajien, kuluttajien ja välittäjien kesken. Kuluttajat on otettava vahvasti mukaan suunnitteluun, jotta muutoksia saadaan aikaan, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Päivi Timonen sanoi puhuessaan Euroopan maataloustutkimussuunnitelman EURAGRI:n konferenssissa Helsingissä maanantaina 6.9.2010. Kolmipäiväisen konferenssin ohjelma löytyy EURAGRI:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.euragri.org/

Lue lisää

6.9.2010 Vapaa-aika suuri menoerä lapsiperheissä

Kahden huoltajan lapsiperheissä rahaa kuluu runsaasti liikenteeseen, vaatteisiin ja vapaa-aikaan. Perinteisten välttämättömyyksien lisäksi nämä näyttävät olevan tämän päivän lapsiperheille välttämättömiä kulutuskohteita. Erityisesti hyvätuloiset lapsiperheet käyttävät vapaa-aikaan ja kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin entistä enemmän rahaa, kirjoittavat Kelan tutkimusosaston erikoistutkija Mikko Niemelä ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas tuoreessa Perhepiirissä-kirjassa julkaistussa artikkelissa.

Lue lisää

30.8.2010 Tilaa Kuluttajatutkimuskeskuksen uutiskirje

Kuluttajatutkimuskeskus alkaa julkaista neljä kertaa vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä. Ensimmäinen kirje julkaistaan syyskuussa. Uutiskirjeessä kerromme tuoreista tutkimuksistamme, alkavista hankkeistamme, kiinnostavista seminaareista ja muusta ajankohtaisesta. Voit tilata uutiskirjeen osoitteessa http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/kuluttajatutkimuskeskus/uutiskirje tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tiedotus@kuluttajatutkimuskeskus.fi

Lue lisää

16.8.2010 Taloudellinen tuottavuus ei lopu eläkeikään

Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen sanotaan romuttavan koko hyvinvointiyhteiskunnan perustan, koska se aiheuttaa kestävyysvajeen valtion budjettiin ja johtaa hoivapalvelujen puutteeseen. Suurin osa eläkkeelle siirtyneistä ja siirtyvistä on hyväkuntoisia, joten heillä on varsin todennäköisesti edessään parikymmentä toimeliasta vuotta. Suuret ikäluokat tekevät kuitenkin runsaasti vapaaehtoistyötä, joten eläkkeelle siirtyminen on vain siirtymistä virallisen talouden piiristä epäviralliseen eli palkattomaan talouteen, kirjoittaa erikoistutkija Johanna Varjonen Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

12.8.2010 Multimedian markkinointi riippuvainen koko mediakentästä

Multimedia on tullut matkapuhelimiin, mutta sen markkinointi on vahvasti riippuvainen muusta mediakentästä. Tämä tarkoittaa paitsi haasteita, myös mahdollisuuksia yhdistää markkinointia ja palveluja uudella tavalla tai luoda uusia palveluja,jotka tukeutuvat useisiin eri tiedotusvälineisiin, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Petteri Repo ICST's Global Community Magazine -lehdessä.

Lue lisää

10.8.2010 Lapsiperheiltä puuttuu aikaa, ei rahaa

Lapsiperheiden toimeentulo on viime vuosina heikentynyt muuhun väestöön verrattuna, mutta enemmistö kahden huoltajan lapsiperheistä kuuluu hyvin ansaitsevien joukkoon. Lapsiperheiden ahdingossa on enemmän kyse ajan kuin rahan puutteesta. Nykyperheillä ei ole läheisten muodostamia verkostoja käytettävissä tilapäiseen lastenhoitoon tai kotiapuun, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Riepu Pakoma ja tutkimuspäällikkö Anu Raijas Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

5.8.2010 Monen nuoren taloudenhallinta on olematonta

Taloudellisesta riippumattomuudesta on tullut täysi-ikäisyyden ohella tärkeä aikuisuuden määrittäjä. Vaikka nykynuoret ovat tottuneita rahankäyttäjiä, heillä on vähän kokemusta oman talouden hallinnasta ja ostopäätösten tekemisestä. Kulutusluoton saaminen on aikuisuuden, luottokelpoisuuden ja hyväksynnän osoitus, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Anna-Riitta Lehtinen Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

3.8.2010 Tuulivoima sopeutettava alueellisesti

Tuulivoiman alueellinen hyväksyttävyys riippuu siitä, miten hyvin hanke pystytään sopeuttamaan sille alueelle, jonne voimala rakennetaan. Projekti, jota muokataan alueen tarpeiden mukaan, sopii ympäristöönsä ja saa myös alueen asukkaiden hyväksynnän, kirjoittavat tutkija Eric Jolivet Toulousen yliopistosta Ranskasta ja tutkimusprofessori Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta Energy Policyssä julkaistussa artikkelissa. Artikkeli esittelee Etelä-Ranskassa lähellä Albia sijaitsevan tuulivoimalaprojektin haasteita.

Lue lisää

24.7.2010 Ravitsemusongelmia ei ratkaista valistuksella

Väestön lihominen ja aikuisiän diabeteksen lisääntyminen osoittavat, että ravitsemukseen liittyviä terveysongelmia ei ole voitettu. Ravitsemus on myös poliittisesti tärkeä kysymys. Sekä terveyden edistämisen strategiat että ruokakulttuuria ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat poliittiset ohjelmat ottavat siihen kantaa. Ne ovat eri linjoilla siitä, kuuluuko päävastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä yksilölle vai yhteiskunnalle, kirjoittavat erikoistutkijat Mikko Jauho ja Mari Niva Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

14.7.2010 Valmisruokaa vai kotiruokaa

Valmisruokia kulutetaan Suomessakin paljon huolimatta siitä, että ne ovat kalliimpia kuin vähemmän jalostetut elintarvikkeet. Kuluttajat ovat olleet valmiita maksamaan ruoanlaitosta säästyneestä ajasta ja valmistamisen helppoudesta, kirjoittaa erikoistutkija Ari Peltoniemi Turun Sanomien kirjoittajavieras-palstalla 14.7.

Lue lisää

1.7.2010 Uudet maksutavat vaativat sopeutumista

Niin pankeilla kuin kaupoilla on vielä pohtimista siinä, miten asioinnin helppoutta, kuluttajan yksityisyyden suojaa ja sen myötä maksamisen turvallisuutta voidaan lisätä. Uusien maksutapojen hyväksyminen vie aina aikaa ja edellyttää, että kuluttajat oivaltavat itse uusien käytäntöjen hyödyt ja kokevat ne turvallisiksi omassa arjessaan, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Liisa Peura-Kapanen Turun Sanomien kirjoittajavieras-palstalla 1.7.

Lue lisää

19.6.2010 Kohtuullinen kulutustaso kaikkien perusoikeus

Nyky-yhteiskunnassa aineellisesta hyvinvoinnista tinkiminen aiheuttaa herkästi ulkopuolisuuden kokemuksia, kun ihminen vertaa omaa taloudellista ja sosiaalista asemaa muihin. Ihmisten syrjäytymisen estäminen on tärkeä poliittinen kysymys. Ihmisarvoiseen elämään ja kokonaishyvinvoinnin toteutumiseen tarvitaan muutakin kuin perustuslain turvaamat välttämätön toimeentulo ja huolenpito, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas Turun Sanomien kirjoittajavieras-palstalla 19.6.

Lue lisää

9.7.2010 Kansalaiset haluavat keskustella verkossa mielenkiintoisista ja arkea koskettavista aiheista

Kansalaiset odottavat, että verkkodemokratiaa edistävä palvelu tarjoaa mahdollisuuden osallistua mielenkiintoisiin ja arkea koskettaviin aiheisiin keskustelemalla tai palautetta antamalla. Kansalaisia kiinnostaa myös, kuinka heidän antamaansa palautetta on hyödynnetty hallinnossa ja päätöksenteossa. Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemässä taustaselvityksessä tutkittiin kansalaisten näkemyksiä verkkodemokratiaa edistävistä palveluista. Selvityksen tulokset ovat luettavissa Kuluttajatutkimuskuksen julkaisemasta työselosteesta Vaikuttamisen paikka - kansalaisten näkemyksiä verkkodemokratiaa edistävien palvelujen kehittämiseen.

Lue lisää

 

24.6.2010 Käyttäjälähtöisyydestä etua yritysten innovaatiotoimintaan

Tutkijoiden mukaan loppukäyttäjän syvällisempi ymmärtäminen tuo yrityksille kilpailuetua. Tutkimusten tulokset osoittavat myös, että käyttäjälähtöisyyttä tukevia menetelmiä on paljon, ja että yritykset löytävät omaan innovaatioprosessiinsa sopivat kokeilemalla erilaisia lähestymistapoja. Teknologia-asiantuntija Anna-Maija Rautiainen Tekesistä sanoo, että tutkijoiden havainnot osoittavat, että käyttäjälähtöisyyden hyödyntämisessä on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Tekesin Yhteiskunta ja innovaatiot -ohjelmassa VTT tutki kolmessa hankkeessa käyttäjälähtöistä innovaatiota. Kuluttajatutkimuskeskus oli mukana VTT:n kanssa Eesi-hankkeessa, jossa tarkasteltiin elämysten roolia käyttäjäkokemuksessa. Tekesin tiedote luettavissa osoitteessa http://www.tekes.fi/fi/community/Uutiset/404/Uutinen/1325?name=Kayttajalahtoisyydesta+etua+yritysten+innovaatiotoimintaan.

Lue lisää

21.6.2010 Kansainvälinen työpaja ilmastokuulemisen kehittämisestä

Kuluttajatutkimuskeskus järjesti yhdessä tanskalaisen Roskilden yliopiston ja kalifornialaisen (USA) Pomona Collegen kanssa kansainvälisen työpajan 7.–9.6.2010 Snekkerstenissä Tanskassa. Työpajassa pohdittiin globaalin kansalaiskuulemisen kehittämistä sekä esiteltiin tutkimusta, joka liittyy vuoden 2009 syyskuussa 38 maassa järjestetyn World Wide Views on Global Warming -ilmastokuulemisen arviointiin. Workshopissa suunniteltiin myös uuden kansainvälisen kuulemistilaisuuden järjestämistä. Työpajan tulokset ovat luettavissa Kuluttajatutkimuskeskuksen Ilmastoareenablogissa osoitteessa http://blogit.kuluttajatutkimus.fi/ilmastoareena/.

Lue lisää

17.6.2010 Kotitaloustuotanto lisää kulutusmahdollisuuksia

Kotitalouksien tekemä työ lisää kulutusmahdollisuuksia merkittävästi. Sen taloudellinen merkitys jää kuitenkin herkästi huomiotta, koska kotitalouksien itselleen tuottamat palvelut jäävät pääosin kansantalouden tilinpidon ja bruttokansantuotteen ulkopuolelle. Arvoltaan merkityksellisimmät kotitaloustuotannon tehtävät liittyvät asumispalvelujen sekä aterioiden ja välipalojen tuottamiseen. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, johon aineiston on tuottanut Tilastokeskus.

Lue lisää

11.6.2010 Kulutus muuttuu - entä politiikka

Kuluttajatutkimuskeskus järjesti yhdessä Kuluttajaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kuluttajapolitiikan kehittämiseen liittyvän työpajan Kulutus muuttuu - entä politiikka 15.2.2010. Aiheesta toteutettiin lisäksi Internet-kysely asiantuntijoille ja Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapanelisteille huhtikuussa 2010. Työpajan ja Internet-kyselyn tulokset on julkaistu Kuluttajatutkimuskeskuksen työselosteita ja esitelmiä 124/2010 -verkkojulkaisussa (http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5453/2010_124_tyoseloste_kulpo.pdf).

Lue lisää

10.6.2010 Uusitalo: Laaja-alaiselle kulutustukimukselle tilaus

Pienen maan kulutustutkimuksessa pitäisi varoa sitoutumista vain yhteen tutkimusnäkökulmaan ja metodeihin. Kaikki eivät voi lähteä samaan suuntaan, vaan tarvitaan laaja-alaista kulutustutkimusta, jossa käytytään erilaisia lähestymistapoja, professori Liisa Uusitalo Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulusta sanoi puhuessaan Nordic Conference on Consumer Resrearch –konferenssissa Vaasassa torstaina 10.6. Suomessa kansainväliset vaikutteet on imetty nopeasti tutkimukseen sekä Yhdysvalloista että Euroopasta. Uusitalon mukaan aiheen tärkeys ja vaatimukset ovat metodologisia lähestymistapoja ja muoteja tärkeämpiä. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoilla on konferenssissa seitsemän esitystä, jotka käsittelevät kestävää kulutusta, kulutuskulttuuria, käyttäjälähtöisyyttä, välttämätöntä kulutusta ja kotitalouden tuotantoa. Konferenssin tutkimuspaperit julkaistaan alkusyksystä.

Lue lisää

8.6.2010 Ulkona syömisen terveellisyyteen kiinnitetään huomiota yhä enemmän

Ulkona syömisen terveellisyyteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota samalla kun se yleistyy niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Yksi ratkaisu kuluttajien valinnanmahdollisuuksien lisäämiseen on tiedon jakaminen. Terveellisyydestä on myös tullut uusi markkinointikeino. Ulkona syömiseen liittyy kuitenkin tilanteesta riippuen erilaisia odotuksia, joten terveellisyys on vain yksi tekijä ravintolaa tai annosta valittaessa, kirjoittavat erikoistutkija Johanna Varjonen ja tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä Kuluttajatutkimuskeskuksesta tuoreessa raportissa Consumers’ attitudes and behaviour when eating out.

Lue lisää

19.5.2010 Erityismenetelmä sopii myös elinympäristön tutkimiseen

Eläytymismenetelmä on tervetullut poikkeus tavanomaisten kysely- ja haastattelututkimusten rinnalle niin tutkimushenkilöille kuin tutkijoille. Eläytymismenetelmää on käytetty paljon sosiaalitieteissä, mutta elinympäristöä tutkivien alojen, kuten yhdyskuntasuunnittelun piirissä se on vähemmän tunnettu. Menetelmä ei kahlitse tutkimushenkilöä elinympäristöönsä, minkä ansiosta tämä voi tuoda vapaasti omia näkemyksiään ja ajatuksiaan esiin tutkimuskohteesta, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Helena Tuorila ja Katri Koistinen Yhdyskuntasuunnittelu-lehdessä ilmestyneessä tuoreessa artikkelissa.

Lue lisää

7.5.2010 Käyttäjät edesauttavat innovaatioiden kehityksessä

Käyttäjien osallistuminen innovointiin voi edesauttaa yritysten innovaatiotoimintaa. Sitä ei kuitenkaan voi pitää patenttiratkaisuna. Onnistuneet käyttäjäinnovaatiot edellyttävät toimivan käyttäjäyhteisön muodostumista ja sujuvaa vuorovaikutusta yrityksen ja käyttäjäyhteisön välillä. Yhtä kaikille sopivaa ratkaisua osallistumiseen ei ole olemassa, kirjoittavat tutkimusprofessori Eva Heiskanen, erikoistutkija Tanja Kotro ja tutkimuspäällikkö Petteri Repo Kuluttajatutkimuskeskuksesta sekä tutkija Sampsa Hyysalo Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista tuoreessa Technology Analysis & Strategic Management -lehdessä.

Lue lisää

7.5.2010 Seminaari: Nuoret luovilla aloilla – Musiikin vienti maailmalle

Kuluttajatutkimuskeskus järjesti yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Musexin sekä Finlandia Hall Rotary Klubin kanssa seminaarin Nuoret luovilla aloilla – Musiikin vienti maailmalle torstaina 6.5. klo 18 Säätytalossa. Seminaarissa pohdittiin mm., minkälaisia ammatillisia, kaupallisia ja muita valmiuksia luovien alojen kehittäminen edellyttää, mitä menestyminen artistin näkökulmasta vaatii sekä ovatko valtiovallan ja muiden toimijoiden visiot ja keinot riittäviä luovien alojen edellytysten ja elämyskulttuurin kehittämiseksi.

Lue lisää

5.5.2010 Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Linda Turuselle

Kulutustutkimuksen seura on palkinnut Linda Turusen pro gradu -tutkimuksen vuoden parhaana kulutustutkimuksen graduna. Palkinnon saajan valitsi kolmesta ehdokkaasta Aalto-yliopiston akatemiatutkija, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar. Turusen työ tarkastelee luksuksen ja feikin välistä suhdetta. Pantzar kiitti työtä erityisesti rohkeasta aiheen ja metodin valinnasta.

Lue lisää

4.5.2010 Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaari 5.5.

Kulutustutkimuksen Seura järjestää kevätseminaarin keskiviikkona 5.5. Tilastokeskuksessa klo 13-17. Seminaarin pääpuhujana on johtava ekonomisti Adriaan Perrels Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Hän puhuu kulutuksesta kestävän kehityksen tekijänä. Seminaarissa jaetaan myös seuran gradupalkinto ja esitellään kolme tuoretta väitöskirjaa kulutustutkimuksen alalta.

Lue lisää

28.4.2010 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikatsaus 2009 on ilmestynyt

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimustoiminta on vahvistunut ja kansainvälistynyt viime vuosien aikana selvästi, mitä on lisännyt myös aktiivisuus Euroopan unionin rahoittamissa tutkimushankkeissa. Erityisen merkittävää kansainvälistä näkyvyyttä tutkimuskeskus on saanut ilmastopolitiikkaan, tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutusten arviointiin, yritysten yhteiskuntavastuuseen sekä uusien energiaa säästävien teknologioiden ja käyttäytymismallien omaksumiseen liittyvissä hankkeissa. Lue lisää Kuluttajatutkimuskeskuksen vuoden 2009 toiminnasta ja tutkimustuloksista internetsivultamme: http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/julkaisut/vuosikatsaus_2009.

Lue lisää

28.4.2010 Väestönsuojat lähiöiden yhteistiloiksi

Väestönsuojat voitaisiin ottaa lähiön loftiksi, joustavasti käyttöön otettavaksi asumisen yhteiseksi laajentumatilaksi. Talokohtaisia suojia rakennettaessa tulisi samalla antaa ohjeistusta niiden rauhanaikaisesta hyödyntämisestä. Kerrostalon suojelujohtajalla voisi olla merkittävä tehtävä tilojen normaaliolojen aikaisen käytön kehittämisessä, kirjoittaa kaupunkitutkimuksen professori Timo Kopomaa Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemassa raportissa Väestönsuojat lähiössä.

Lue lisää

22.4.2010 Parempi kuluttajaymmärrys auttaisi estämään ylivelkaantumista

Kuluttajien ylivelkaantumista voitaisiin estää entistä tehokkaammin, jos erilaisten kuluttajien kuluttamistapoja ja velkaantumissyitä ymmärrettäisiin paremmin. Suomalaiset ylivelkaantuneet ovat tällä hetkellä velkaantuneet lähinnä kulutus- ja korttiluotoilla. Vaarana on, että nykyiset suuret asuntoluotot aiheuttavat ongelmavelkaantumista, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas, tutkija Anna-Riitta Lehtinen ja Helsingin yliopiston dosentti Johanna Leskinen Journal of Consumer Policy -lehdessä ilmestyneessä tuoreessa artikkelissa.

Lue lisää

21.4.2010 Kansalaiset pohtimaan tutkimustarpeita

Yhteiskunnan kehityksessä tutkimusalueiden painotuksilla on merkittävä asema, johon myös kansalaisilla pitäisi olla sananvaltaa. Demokraattisissa yhteiskunnissa olennaisten ja ennakoivien tutkimuspainotusten valinta voisi hyvin tapahtua kansalaiskeskustelujen avulla, kirjoittavat projektikoordinaattori Anders Jacobi ja johtaja Lars Klüver Tanskan teknologirådetista sekä Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Rask tuoreessa Knowledge Democracy -kirjassa.

Lue lisää

14.4.2010 Eväät käyttötapojen remonttiin

Jos energian käyttötapoja onnistuttaisiin muuttamaan, voitaisiin kotitalouksien energiankulutusta vähentää ainakin 10 prosenttia. Vastaavasti toimistoissa, kouluissa ja muissa julkisissa rakennuksissa energiankulutus vähentyisi 5–15 prosenttia kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen Motiva XPRESSIN numerossa 1/2010.

Lue lisää

1.4.2010 Kulutustavoilla väliä ympäristölle

Kulutustapojen muuttaminen voi olla tehokas tapa torjua ympäristöongelmia. Esimerkiksi roskiin heitettävän ruuan määrän vähentäminen voi pienentää koko ruokaketjussa syntyviä ilmastovaikutuksia aina alkutuotannosta kulutukseen ja jätehuoltoon. Kulutusta voidaan ohjata poliittisin keinoin muun muassa lainsäädännöllä, taloudellisin ohjauskeinoin ja valistuksella. Kaikki keinot eivät kuitenkaan ole yhtä toimivia ja hyväksyttäviä joka maassa, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen, saksalaisen Öko-Instituutin tutkijat Bettina Brohmann, Uwe R. Fritsche ja Norma Schönherr sekä Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Kristiina Aalto Progress in Industrial Ecology -lehdessä julkaistussa artikkelissa.

Lue lisää

29.3.2010 Selvitys: arvonlisäveron alennus siirtyi kuluttajahintoihin

Arvonlisäveroa alennettiin lokakuun alusta 2009 viidellä prosenttiyksiköllä. Alennus siirtyi kuluttajahintoihin, mutta tuoteryhmittäin oli eroja. Valmisaterioiden hinnat nousivat aina arvonlisäveron alentamiseen saakka. Puolivalmisteiden ja raaka-aineiden hinnat olivat laskusuunnassa jo aiemmin. Tämä ilmenee Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemästä hintaseurannasta, joka luovutettiin työministeri Anni Sinnemäelle 29.3.2010.

Lue lisää

26.3.2010 Energiatehokkaat ratkaisut välittyvät huonosti markkinoilla

Energiatehokkuutta voitaisiin lisätä nykytekniikalla merkittävästi, mutta tästä huolimatta aika vähän on tapahtunut viime vuosina. Tieto toimivista ratkaisuista ei tunnu välittyvän nykymarkkinoiden kautta, vaikka sekä rakennusyrityksillä että kuluttajilla olisi tahtoa tehdä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen ja Aalto-yliopiston professori Raimo Lovio Journal of Industrial Ecology -lehden kestävää kulutusta käsitelleessä erikoisnumerossa julkaistussa artikkelissa.

Lue lisää

9.3.2010 Kotitalouspalveluissa tärkeää hyvä työn jälki ja aikataulujen pitävyys

Kotitalouspalvelujen asiakkaat pitävät tärkeimpinä laatutekijöinä hyvää työn jälkeä, huolellisuutta ja siisteyttä. Myös aikataulussa pysyminen, yksilöllisten toiveiden huomioon ottaminen ja valitusten jälkeinen työnlaadun parantaminen on tärkeää. Palvelujen onnistuneisuus kulminoituu pääosin asiakaspalvelijan ominaisuuksiin ja taitoihin. Tämä selviää Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin kuluttajien kokemuksia kotityöpalveluista.

Lue lisää

 

22.2.2010 Tehokas energiansäästö kaipaa yhteisön tukea

Energiansäästöhankkeisiin tarvitaan mukaan sidosryhmiä ja palveluntarjoajia sekä yhteisön arvostettuja jäseniä. Sosiaalinen tuki ja kaikkien osallistuminen sekä vertaisviestintä ovat tärkeitä energiansäästöhankkeiden onnistumisille, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen tuoreessa Ympäristö ja terveys -lehdessä. Hän johtaa parhaillaan käynnissä olevaa EU-rahoitteista Changing Behaviour -tutkimushanketta, jossa tutkitaan parhaita tapoja soveltaa energiansäästön tutkimustietoa paikallistasolla.

Lue lisää

19.2.2010 Kannanotto perusopetuksen tuntijakoon: talouskasvatuksen lisääminen välttämätöntä

Talouskasvatuksen lisääminen on välttämätöntä. On sekä lisättävä finanssiopetuksen määrää että aikaistettava finanssiopetuksen aloittamista. Näin toteavat Finanssialan Keskusliitto, Finanssivalvonta, Kuluttajavirasto, Kuluttajatutkimuskeskus sekä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE) opetushallitukselle tänään antamassaan kannanotossa. Opetusministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan ehdotusta perusopetuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja perusopetuksen tuntijaoksi.

Lue lisää

17.2.2010 Onko onni uunituore kännykkämalli?

Maailman tila 2010 -raportti herättelee pohtimaan kulutuksen merkitystä ja tulevaisuutta. Raportin teemasta keskustellaan perjantaina 19.2. Vanhalla ylioppilastalolla Gaudeamuksen, Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen ja Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä tilaisuudessa. Mukana keskustelemassa ovat Maailman tila 2010 -projektin johtaja Erik Assadourian, Katri Merikallio (Suomen Kuvalehti), Satu Hassi (Euroopan parlamentti), Sirpa Pietikäinen (Euroopan parlamentti), Karoliina Auvinen (WWF), Mikko Rask (Kuluttajatutkimuskeskus), Dodo ry., Eija Koski (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus)ja Outi Honkatukia (Valtiovarainministeriö). Keskustelutilaisuus järjestetään Vanha ylioppilastalon juhlasalissa perjantaina 19.2.2010 klo 13.00-15.30.

Lue lisää

5.2.2010 Velkaneuvonnan ongelmat näkyvät tuomioistuimissa

Jos velkaneuvonta ei toimi kunnolla, se nähdään tuomioistuimissa ruuhkina, oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Kuluttajien taloudellinen kyvykkyys -seminaarissa Helsingissä 5.2.

Lue lisää

5.2.2010 Kuluttajien optimismi vaikuttaa liialliselta

Kuluttajien optimismi vaikuttaa tällä hetkellä liialliselta, vaikka pääsääntöisesti kuluttajat ovat hyvin tapahtumien tasalla, osastopäällikkö Antti Suvanto Suomen Pankista sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Kuluttajien taloudellinen kyvykkyys -seminaarissa Helsingissä 5.2. Suvanto arvoi, että lisääntyvä työttömyys maltillistaa kuitenkin tunnelmia.

Lue lisää

5.2.2010 Kouluihin tarvitaan opastusta talouden hallinnasta

Peruskoulun ja lukion sivutuotteeksi tarvitaan myös oman talouden hallinnan opastusta, toimitusjohtaja Irene Luukkonen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Kuluttajien taloudellinen kyvykkyys -seminaarissa Helsingissä 5.2.

Lue lisää

5.2.2010 Kuluttajien varallisuuden erot kasvaneet

Suomalaisten varallisuus on kasautunut, samoin kuin toimeentulo-ongelmat. Tämä polarisaatio on syventynyt 2000-luvulla, tutkimuspäällikkö Anu Raijas Kuluttajatutkimuskeskuksesta sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Kuluttajien taloudellinen kyvykkyys -seminaarissa Helsingissä 5.2.

Lue lisää

4.2.2010 Kuluttajien taloudellinen kyvykkyys – kenen on vastuu?

Tervetuloa Kuluttajatutkimuskeskuksen perinteiseen Valon Päivän seminaariin perjantaina 5.2.2010 klo 12–15! Seminaari pidetään Kuluttajatutkimuskeskuksen tiloissa (MoniTori-sali, 5. kerros, Kaikukatu 3, Helsinki).

Lue lisää

 

28.1.2010 Kotitöiden ulkoistaminen on moniuloitteista

Kotitalouksissa tehtävän työn arvo on kansantaloudellisesti merkittävä. Kotitöiden ulkoistaminen on moniuloitteista: esimerkiksi ruuanlaitossa voidaan valita ulkona syömisen, einesten, alusta asti tai osittain itse tekemisen välillä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas ja tutkija Riepu Pakoma artikkelissaan Kotitaloustöiden tekeminen ja teettäminen suomalaisissa kotitalouksissa. Artikkeli ilmestyi Gaudeamuksen julkaisemassa kirjassa Naiset, miehet ja talous. Teokseen on koottu sukupuoleen liittyvää tutkimusta taloustieteen eri aloilta, ja se esittelee ajankohtaista tutkimustietoa suomalaisesta työ- ja perhe-elämästä.

Lue lisää

27.1.2010 Voivatko kuluttajat pelastaa maailman?

Kuluttajien arkipäiväisillä tavoilla ja käytännöillä voi olla suuriakin vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskunnan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kehitykseen. Tutkijat pohtivat kuluttajien roolia erityisesti ruuan kulutuksessa Helsingissä järjestetyssä seminaarissa, jonka tuloksena on julkaistu Anthropology of Food –lehden erikoisnumero kestävästä ruuan kulutuksesta. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä on ollut mukana toimittamassa erikoisnumeroa. Lehteä voi lukea verkossa osoiteessa http://aof.revues.org/index6379.html.

Lue lisää

28.12.2009 Call for papers: Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2010

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjan 2010 teema on KULUTUS TALOUDEN PYÖRTEISSÄ, ja kirjaan haetaan artikkeliehdotuksia. Kirjan toimittavat tutkimuspäällikkö Minna Lammi, tutkimusjohtaja Päivi Timonen ja tutkija Liisa Peura-Kapanen.

Lue lisää

21.12.2009 Terveyspalvelutkin ovat nykyisin kulutushyödykkeitä

Terveyspalveluja hankkiva kansalainen osaa vaatia ja puolustaa oikeuksiaan. Valistunut potilaskuluttaja myös valittaa entistä herkemmin, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila Tilastokeskuksen julkaisemassa Hyvinvointikatsauksen numerossa 4/2009.

Lue lisää

21.12.2009 Kulutuksen liikkeet - Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009

Kuluttajana toimiminen on viime vuosikymmenien aikana tullut keskeiseksi osaksi arkea. Kuluttajuus saa jatkuvasti uusia muotoja ja merkityksiä niin markkinoilla kuin laajemmin yhteiskunnassa eikä ristiriidoiltakaan aina vältytä. Artikkelikirja kertoo monta tarinaa kulutuksen moninaistumisesta. Kulutusyhteiskunnan laajentumisen rajoilla keskustellaan niin vastuullisuudesta, sitoutumisesta kuin yksilöllisyydestäkin.

Lue lisää

15.12.2009 Turvalliseksi koetussa kaupassa osaava henkilökunta

Kaupan henkilökunnan määrä ja osaaminen ovat kuluttajien mielestä keskeisiä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus. Kassalla olevaa yksinäistä myyjää ei mielellään häiritä, vaikka apua tarvittaisiinkin. Vartijoiden puolestaan haluttaisiin olevan ystävällisiä ja helposti lähestyttäviä, jotta heiltä voisi tarvittaessa kysyä apua.

Lue lisää

 

9.12.2009 Laskujen hallinta nähdään ongelmana e-laskuissa

E-lasku on monille kuluttajille uusi asia, ja siksi se herättää myös vastustusta ja epäilyjä. Sähköisen laskun omaksuminen vaatii uudenlaisia käytäntöjä, ja kuluttajat kokevat varsinkin laskujen hallinnan kuten muistamisen ja arkistoinnin vieraina. E-laskun käyttöönoton esteitä ovat kuluttajien kielteinen suhtautuminen, tarjonnan vähäisyys sekä tiedon puute, kertoo Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus kuluttajien näkemyksistä e-laskusta.

Lue lisää

 

2.12.2009 Kauppa siirsi alv-alennuksen ruuan hintaan

Elintarvikkeet halpenivat vuoden 2009 syyskuusta lokakuuhun 5,7 prosenttia. Lokakuun alussa toteutetun arvonlisäveron alennuksen laskennallinen hintavaikutus on 4,3 prosenttia. Nämä tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemän hintaseurannan ensimmäisistä tuloksista. Nämä tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemän hintaseurannan ensimmäisistä tuloksista.

Lue lisää

30.11.2009 Taistelu ilmastonmuutosta vastaan edellyttää uusia rakenteita

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan edellyttää uusia rakenteita ja sosiaalista mobilisointia. Kestävää kulutusta tukevaa yhteistoimintaa voidaan kehittää yhteisten intressien, käytäntöjen ja rakenteiden pohjalta. Kunnilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa niin alueen yritystoimintaan kuin kuluttajiinkin. Kuluttajatutkimukskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen, erikoistutkija Mikael Johnson, tutkija Mika Saastamoinen sekä tutkijat Simon Robinson ja Edina Vadovics tarkastelevat yhteistoiminnan mahdollisuuksia ratkaista kestävän kulutuksen ongelmia Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Januksessa julkaistussa artikkelissaan.

Lue lisää

30.11.2009 Siirsikö kauppa alv-alennuksen ruuan hintaan?

Kuluttajatutkimuskeskus aloitti lokakuussa 2008 työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön toimeksiannosta hintaseurannan. Sen tarkoituksena on selvittää, miten lokakuun 2009 alussa toteutettu elintarvikkeiden arvonlisäveron viiden prosenttiyksikön alennus on siirtynyt kuluttajahintoihin. Väliaikatietoja hintaseurannan tuloksista esitellään työministeri Anni Sinnemäen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 2.12.2009 klo 9.30–10.30 työ- ja elinkeinoministeriössä, osoitteessa Eteläesplanadi 4, (V kerros, Peilisali) Tilaisuudessa hintaseurannan tuloksia esittelevät erikoistutkijat Johanna Varjonen ja Ari Peltoniemi Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Ministeri Sinnemäki arvioi uudistuksen onnistumista tarjolla olevien tietojen pohjalta. Paikalla on myös asiantuntijoita hintaseurantaa ohjaavasta työryhmästä. Tervetuloa!

Lue lisää

29.11.2009 Rintamamiesalue vastaa yhä suomalaisten toiveita

Kaupunkirakentamisessa pitäisi ottaa huomioon se, että enemmistö asukkaista haaveilee omasta pientalosta. Vain kuluttajilla on käytännön tietoa siitä, millainen kaupunginosa olisi kiinnostava ja kaupallisesti toteuttamiskelpoinen. Rintamamiesalueita voi edelleen pitää onnistuneena esimerkkinä kaupunkirakentamisesta; niistä voitaisiin ottaa oppia tulevaisuudessakin, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikö Minna Lammi ja tutkimusjohtaja Päivi Timonen Helsingin Sanomissa ilmestyneessä vieraskynässä 29.11.2009.

Lue lisää

27.11.2007 Arviointi Kuluttajatutkimuskeskuksesta julkaistu

Kuluttajatutkimuskeskuksesta tehty arviointi luovutettiin perjantaina 27.11.2009 ministeri Anni Sinnemäelle. Toimintaa arvioineen professori Pirjo Laaksosen mukaan kuluttajatutkimukselle on yhteiskunnallinen tilaus.

Lue lisää

24.11.2009 Kansalaiset toivovat ilmastosopimusta Kööpenhaminasta

Kansalaisten kuuleminen 38 eri maassa antaa selvän viestin siitä, että ihmiset pitävät uutta ilmastosopimusta kiireellisenä tavoitteena ja he odottavat ilmastoneuvottelijoiden tekevän kunnianhimoisia ratkaisuja Kööpenhaminassa. Tulokset perustuvat 26. syyskuuta 2009 toteutettuun globaaliin World Wide Views on Global Warming -kansalaiskuulemiseen, johon osallistui yhteensä noin 4 000 eri maiden kansalaista. Hankkeen tulokset luovutettiin tiistaina 24.11.2009 ympäristöministeri Paula Lehtomäelle.

Lue lisää

 

20.11.2009 Pientalojen rakennustavat vaikuttavat energiankulutukseen vuosikymmeniä

Kotitalouksilla ja asumisella on suuri merkitys, kun mietitään energiatehokkuuden parantamista. Nyt rakennettavat rakennukset ovat käyttökunnossa vielä vuonna 2050, jolloin ne myös määrittelevät energiankulutusta vuosikymmeniä, yli-insinööri Pentti Puhakka työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoi puhuessaan Energiatehokkuuden rahoitus pientaloissa -seminaarissa Helsingissä 20.11.2009. Seminaarin järjestivät yhteistyössä Kuluttajatutkimuskeskus, Enespa Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hiilineutraalit kunnat -hanke ja Changing Behaviour -hanke.

Lue lisää

18.11.2009 Elintarvikkeiden hintaseurannan tiedotustilaisuus 2.12.

Elintarvikkeiden hintaseurannan tiedotustilaisuus on siirtynyt ministeri Anni Sinnemäen aikataulujen johdosta. Tiedotustilaisuus pidetään 2.12. klo 9.30. työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 4, 5 kerros, peilisali.

Lue lisää

5.11.2009 Pääkaupunkiseudun kehyskuntiin muutetaan usein pakon edessä

Uuden tutkimuksen mukaan noin viidennes pääkaupunkiseudulta muuttaneista uskoo asuvansa siellä jälleen viiden vuoden kuluttua, kirjoittaa Hannu Kytö HS:n vieraskynässä 5.11.2009.

Lue lisää

5.11.2009 Aluerakenne pääkaupunkiseudulla muuttunut pysyvästi

Aluerakenne on pääkaupunkiseudulla muuttunut pysyvästi. Erityisesti Helsinkiin on syntynyt huono-osaisuuden keskittymistä. Kun alueellinen eriytyminen on lähtenyt liikkeelle, se näyttää olevan vaikeasti pysäytettävissä, Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian professori Matti Kortteinen sanoi. Hän puhui torstaina 5.11. Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Pääkaupunkiseudun muuttovirrat -seminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

5.11.2009 Helsingin ja ympäristökuntien välinen muuttoliike vilkasta

Pääkaupunkiseudusta on tullut yksi alue, jonka sisällä muutetaan vilkkaasti. Helsingin ja ympäryskuntien välillä on jatkuvaa ja runsasta muuttoliikettä. Muiden suurten kaupunkien, kuten Turun ja Oulun, alueella ei ole tapahtunut vastaavanlaista seutuistumista, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä Siirtolaisinstituutista sanoi. Hän puhui torstaina 5.11. Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Pääkaupunkiseudun muuttovirrat -seminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

5.11.2009 Pientalot houkuttavat kehyskunnissa, palvelut pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun kehyskuntien vetovoima perustuu asuntojen edullisempiin hintoihin ja pientaloasumiseen. Asunnon vaihdon yhteydessä kuluttajat etsivät viihtyisämpää ja palveluiltaan sopivampaa asuinympäristöä. Pääkaupunkiin muutetaan työn, palveluiden ja tapahtumien läheisyyden vuoksi. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin pääkaupunkiseudun muuttajien motiiveja.

Lue lisää

3.11.2009 Verkkokuluttaminen haastaa jo kuluttajapolitiikankin

Kuluttajien välinen vuorovaikutus on tunnusomaista verkkokaupalle. Kuluttajat arvioivat tuotteita, palveluja ja verkkokauppoja sekä keskustelevat omista kulutusratkaisuistaan. Uudenlaiset välittäjät tukevat tällaista toimintaa - ja haastavat perinteisen kuluttajapolitiikan yhdessä kuluttajien kanssa. Siksi kuluttajapolitiikka ei enää vastaa kuluttajien tarpeisiin samalla tavalla kuin aikakaudella ennen Internetiä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo, tutkimusjohtaja Päivi Timonen ja Svenska social- och kommunalhögskolanin yliopistonlehtori Kim Zilliacus tuoreessa Journal of Consumer Policy -lehdessä julkaistussa artikkelissa (Vol. 32, No. 3, 289-301).

Lue lisää

23.10.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa

Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari järjestetään Jyväskylässä perjantaina 27.11. Professori Outi Uusitalo puhuu aiheesta Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana, ja tuoreet tohtorit esittelevät kulutustutkimuksen väitöskirjojaan. Seminaarissa on myös neljä työryhmää, joihin voi tarjota esityksiä. Lisätietoa löytyy Kulutustutkimuksen Seuran verkkosivulta osoitteesta http://www.kulutustutkimus.net/?p=241.

Lue lisää

15.10.2009 Pohjoismainen kulutustutkimus esillä Vaasassa

Vaasan yliopisto järjestää 9.–11. kesäkuuta 2010 kulutustutkimukseen keskittyvän tieteellisen konferenssin. Konferenssin pääpuhujina esiintyvät professorit Kjell Grønhaug Norjasta, Solveig Wikström Ruotsista, Liisa Uusitalo Suomesta ja Klaus G. Grunert Tanskasta. Konferenssiin tarjottavien abstraktien dead line on lokakuun lopussa. Konferenssin aihepiireihin voi tutustua osoitteessa http://nccr2010.webs.com/.

Lue lisää

30.9.2009 Kotona tehty työ taloudellisesti merkittävää

Kotona tehty työ on taloudellisesti merkittävää, mutta kansantalouden tilinpitoon se ei kuulu. Rahallisesti merkittävintä on ruokatalouden hoitaminen. Tästä työstä ison osan tekevät naiset, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Johanna Varjonen tuoreessa Hyvinvointikatsauksessa.

Lue lisää

30.9.2009 Kuluttajat kiinnostuneita omasta ilmastovaikutuksestaan

Kuluttajat haluavat tietää omista vaikutusmahdollisuuksistaan ilmastonmuutokseen kulutuksen avulla. Tiedon lisääntymisestä huolimatta yksittäisen kuluttajan ei ole helppo arvioida oman toimintansa vaikutuksia laajemmin. Kuluttajatutkimuskeskus on ollut mukana usean tutkimuslaitoksen yhteishankkeessa, jossa kehitettiin Ilmastopalautepalvelun demonstraatioversio. Kuluttajat ovat myös päässeet kokeilemaan ja arvioimaan palvelua. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on julkaissut aiheesta raportin.

Lue lisää

28.9.2009 Kansalaiset valmiita tiukkoihin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Kansalaisten mielestä kasvihuonekaasupäästöjä pitäisi leikata peräti 25–40 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Usein esitetty 25 %:n päästötavoite ei tyydyttänyt kansalaisia 38 maassa toteutetussa kansalaiskuulemisessa. Valtaosa kansalaisista halusi pitkän aikavälin tavoitteeksi usein ehdotettua kahta celsiusastetta alhaisemman lämpenemistavoitteen. Tulokset perustuvat 26. syyskuuta 2009 toteutettuun globaaliin Wolrd Wide Views on Global Warming -kansalaiskuulemiseen, johon osallistui yhteensä 4 400 kansalaista 38 maassa.

Lue lisää

28.9.2009 Kuluttajatutkimuskeskuksessa avoimet ovet

Kuluttajatutkimuskeskuksessa on avoimet ovet perjantaina 2.10. klo 10–14 osoitteessa Kaikukatu 3, 5. kerros, Helsinki. Kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme ja tiloihimme. Esittelemme tutkimusta, kuluttajapaneelia sekä KULTU-tietokantaa, josta voi hakea suomalaisia kulutustutkimuksen alaan liittyviä tutkimuksia. Tervetuloa tutustumaan!

Lue lisää

 

28.9.2009 Kaunista ja käytännöllistä koteihin

Kaunista ja käytännöllistä olivat kaksi tunnussanaa, jotka luonnehtivat suomalaiskotien ihannetta 1950-luvulla. Suomalaisissa lyhytelokuvissa kannustettiin miettimään kodin tehtäviä ja ottamaan samalla huomioon myös kansantalouden vaateet. Asuntosäästäminen nähtiin niin perheille kuin koko kansakunnalle hyödylliseksi, korjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Minna Lammi International Journal of Consumer Studies -lehden tuoreessa numerossa ilmestyneessä artikkelissa.

Lue lisää

26.9.2009 Kansalaiset haluavat hiilijalanjälkimerkin tuotteisiin

Kansalaiset haluavat tuotteisiin pakollisen hiilijalanjälkimerkinnän. Kansalaispaneeli ehdottaa ilmastorahaston perustamista, jonka tehtävänä olisi uusiutuvien energiamuotojen kehittämisen tukeminen. Päästörajat alittaneita maita halutaan lisäksi palkita. Sadanseitsemän suomalaisen muodostama kansalaispaneeli äänesti lauantaina 26.09. suosituksista ilmastoneuvottelijoille. Kansalaiset pääsivät vaikuttamaan YK:n ilmastonmuutoskonferenssiin, kun eri maat järjestivät kansalaispaneeleja eri puolilla maailmaa. Suomessa kansalaispaneeliin järjesti Kuluttajatutkimuskeskus.

Lue lisää

26.9.2009 Suomalaispaneeli huolissaan ilmastonmuutoksesta

Kansalaispaneeliin osallistuneet suomalaiset ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta. He toivovat YK:n ilmastokonferenssin saavan aikaiseksi sopimuksen, johon myös Suomi liittyy. 85 prosenttia panelisteista toivoo, että sopimuksen rikkojille asetettaisiin rangaistuksia. Kansalaiset pääsevät vaikuttamaan YK:n ilmastonmuutoskonferenssiin, kun eri maat järjestävät kansalaispaneeleja eri puolilla maailmaa lauantaina 26.09. Suomessa kansalaispaneeliin järjestää Kuluttajatutkimuskeskus. Eri maiden tuloksia voi seurata internetissä osoitteessa http://www.wwviews.org/

Lue lisää

26.9.2009 Kansalaispaneelien ensimmäiset tulokset valmiita

Ensimmäisten maiden kansalaispaneelien tulokset valmistuivat lauantaina aamupäivällä 26.09. Australian kansalaispaneeli on todella huolestunut ilmastonmuutoksesta. Japanin paneeli ei puolestaan ole kovin huolestunut, mutta pitää tärkeänä, että YK:n ilmastonmuutoskonferenssi Kööpenhaminassa saa aikaan sopimuksen. Kansalaiset pääsevät vaikuttamaan YK:n ilmastonmuutoskonferenssiin, kun eri maat järjestävät kansalaispaneeleja eri puolilla maailmaa lauantaina 26.09. Suomessa kansalaispaneeliin järjestää Kuluttajatutkimuskeskus. Eri maiden tuloksia voi seurata internetissä osoitteessa http://www.wwviews.org/

Lue lisää

18.9.2009 Miltä tulevaisuuden kulutustyhteiskunta näyttää?

Miten tulevaisuudessa syödään kestävällä tavalla? Miten asutaan energiatehokkaasti? Millä tavalla kansalaiset pääsevät vaikuttamaan monimutkaistuvaan politiikkaan? Miten ollaan, eletään ja pidetään hauskaa? Tampereella toukokuun lopussa pidettyssä Future of the Consumer Society -konferenssissa käsiteltiin lukuisia kulutusyhteiskunnan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Konferenssin proceedings on nyt saatavilla internetissä. Julkaisusta löytyy myös Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoiden artikkeleita. Konferenssin materiaalit ja julkaisu löytyvät osoitteesta http://www.futuresconference.fi/2009/?id=materials.

Lue lisää

18.9.2009 Kansalaiset vaikuttamaan ilmastonmuutosneuvotteluihin

Kansalaiset pääsevät ensimmäistä kertaa mukaan vaikuttamaan YK:n ilmastonmuutoskonferenssiin, kun eri maat järjestävät kansalaispaneeleja eri puolilla maailmaa. Paneeleissa tuhannet ihmiset keskustelevat ja äänestävät samoista kysymyksistä. Suomessa sata kansalaista kokoontuu lauantaina 26.9. Helsingissä järjestettävään kansalaispaneeliin, jonka järjestää Kuluttajatutkimuskeskus.

Lue lisää

17.9.2009 Ympäristökeskustelussa vallalla usko tiedon avulla ohjaamiseen

Suomalaisessa ympäristökeskustelussa on vallalla vahva usko tiedon avulla ohjaamiseen. Tiedolla ohjaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan räätälöityjä ohjenuoria erilaisille kuluttajille ja kulutustavoille, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä sanoi torstaina 17.9. Kotitalouksien kulutusvalinnat ja niiden ympäristövaikutukset –hankkeen loppuseminaarissa Helsingissä.

Lue lisää

17.9.2009 Ruoka- ja asumisvalinnoilla voi keventää ympäristökuormitusta

Kotitalouksien ateriavalinnat ja asumisratkaisut vaikuttavat suomalaisten ympäristökuormaan merkittävästi. MTT:n, Suomen ympäristökeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Thule-instituutin yhteisessä tutkimuksessa on hahmoteltu, millaiset arjen valinnat ovat ympäristömyötäisiä. Kotitalouksien kulutusvalinnat ja niiden ympäristövaikutukset -hankkeen tutkimustuloksia esiteltiin 17.9. Säätytalolla Helsingissä.

Lue lisää

11.9.2009 Syö sopivasti - asu ajatellen!

Kotitalouksien kulutusvalinnat ja niiden ympäristövaikutukset -hankkeen päätösseminaari ja tiedotustilaisuus järjestetään torstaina 17.9. klo 10-14 Säätytalolla (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki). Tule kuuntelemaan, kuinka kotitaloudet voivat erilaisilla valinnoillaan vaikuttaa ympäristöön. MTT:n, SYKE:n, Thule-Instituutin ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat esittävät havainnollisia esimerkkejä lounaslautasen ruoka-ainevalintojen sekä asumisen ympäristövaikutuksista.

Lue lisää

19.8.2009 Neilimo: Aito asiakaslähtöisyys haaste kaupalle

Kauppojen aito asiakaslähtöisyys on suuri haaste erityisesti kauppaketjuille. Kuluttajien moninaistuessa ja kaupan ketjuuntuessa asiakkaiden kuuntelu vaatii kaupalta paljon, vuorineuvos Kari Neilimo sanoi Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä Kaupasta kaikille -kirjan julkistamisseminaarissa Helsingissä 19.8.2009.

Lue lisää

18.8.2009 Finanssiosaaminen kansalaistaidoksi

Kuluttajia tulisi kannustaa suunnittelemaan talouttaan pitkäjänteisesti. Suomalaisten taloustiedoissa on kuitenkin parannettavaa. Finanssiosaamisen kehittämiseksi tarvitaan laajoja toimia, sillä nykyisin finanssilukutaidon kartuttaminen on kuluttajan oman aktiivisuuden varassa, kirjoittaa tutkija Liisa Peura-Kapanen Helsingin Sanomien vieraskynässä.

Lue lisää

14.8.2009 Kuluttajat mukaan gm-keskusteluun

Geenitekniikasta keskusteltaessa kuluttajia on kohdeltava täysivaltaisina kumppaneina, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Jauho Helsingin Sanomien vieraskynässä 14.8.

Lue lisää

5.8.2009 Ruokavalinnat ympäristöä säästäviksi

Ravitsemuskasvatus on jo muuttanut suomalaisten ruokatottumuksia, mutta tulevaisuudessa ruokailutottumuksia on muutettava myös ympäristösyistä. Eri tavoin koostettujen aterioiden ympäristövaikutuksilla voi olla suuria eroja, kirjoittavat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen professori Sirpa Kurppa ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä Helsingin Sanomien vieraskynässä 5.8.

Lue lisää

29.7.2009 Verkkokauppa osoittaa tulevaisuuden

Verkkokauppa on yhä tärkeämpi osa suomalaisten arkea. Voi ajatella, että kuluttajalla olisi oikeus hyvään lähiverkkokauppaan siinä missä lähikauppaankin. Supisuomalaisen verkkokauppamaailman rakentaminen vaikuttaa haasteelliselta globalisoituvassa maailmassa. Verkkokuluttajat eivät tottele käskyjä, vaan valitsevat mieluisensa kauppapaikat. Edelläkävijyys on muutenkin kallista, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Petteri Repo sanomalehti Kalevan alakerrassa 29.7. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoiden kirjoittamat aiemmat alakertakirjoitukset ovat ilmestyneet Kalevan paperilehdessä 25.6., 9.7. ja 23.7. Sähköisesti lehtiä voi lukea tilaamalla sähköisen näköislehden.

Lue lisää

23.7.2009 Kuluttajat mukaan kaupan suunnitteluun

Kauppakeskusten suunnittelusta on unohdettu keskeisin tekijä, eli käyttäjien arki. Keskustelu suurista ostoparatiiseista ja niiden sijoittamisesta siirtää katseen ja keskustelun pois siitä, että on helppo rakentaa samalla kaavalla isoja yksiköitä, joilla siirretään jakelukustannuksia kuluttajien maksettaviksi. Yksilöllisten, erottuvien ja paikallisista lähtökohdista mietittyjen lähikauppaympäristöjen vahvistaminen voisi tarjota paremman lähtökohdan ekologisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Ei siis vain keppiä, kulutuksen vähentämistä ja elintasosta tinkimistä, jos voidaan tarjota myös porkkanaa ekologisina tapoina tehdä ja toimia paremmin, kirjoittavat tutkimusjohtaja Päivi Timonen ja tutkija Jenni Väliniemi sanomalehti Kalevan alakerrassa 23.7. Kirjoitus on julkaistu Kalevan paperilehdessä, ja sähköisesti lehtiä voi lukea tilaamalla sähköisen näköislehden. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoiden kirjoittamat aiemmat alakertakirjoitukset ovat ilmestyneet Kalevan paperilehdessä 25.6. ja 9.7.

Lue lisää

20.7.2009 Energiatehokkuutta voidaan tehostaa vain yhteisvoimin

Energiatehokkuutta voidaan edistää vain ottamalla kansalaiset mukaan muutoksen suunnittelijoiksi ja tekijöiksi. Nykyaikainen kaupunkirakenne, rakennukset ja kotien sisätilat on suunniteltu edullisen ja keskitetyn energiantuotannon aikakaudella. Harva kuluttaja jaksaa tai haluaa poiketa normaaliksi koetusta käytöksestä omaksumalla radikaalisti uudenlaisia tapoja käyttää energiaa. Sosiaalisesti rakentuneita energian käyttötapoja voidaan muuttaa vain yhteisvoimin energiaa säästävämpään suuntaan, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen sanoo. Heiskanen toimii energiatehokkuuden ohjausta tutkivan EU:n rahoittaman Changing behaviour -hankkeen koordinaattorina. Hanke päättyy vuonna 2010. Tutkimushankkeen tuloksista on ilmestynyt useita verkosta saatavilla olevia konferenssipapereita.

Lue lisää

9.7.2009 Kuka vastaa ravintolaruoan terveellisyydestä?

Terveellisyydestä on tullut markkinointikeino myös ravintola-alalla. Tähän on johtanut huoli lasten ja aikuisten yleistyvästä ylipainosta, jonka erääksi syyksi useissa maissa on arveltu yhteisten perheaterioiden ja ylipäätään kotiruoan kulutuksen vähentymistä. Ruokapalvelujen tarjoaman ruoan terveellisyys kiinnostaa lisääntyvästi kuluttajia niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. Erityisesti naiset kiinnittävät siihen huomiota ja toivovat kevyempiä ateriavaihtoehtoja, kirjoittavat erikoistutkija Johannan Varjonen ja tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä sanomalehti Kalevan alakerrassa 9.7. Kirjoitus on julkaistu Kalevan paperilehdessä, ja sähköisesti lehtiä voi lukea tilaamalla sähköisen näköislehden. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijoiden aiempi alakertakirjoitus on ilmestynyt Kalevan paperilehdessä 25.6.

Lue lisää

3.7.2009 Kulutus erottelee lapsiperheitä

Suuri joukko suomalaisia ei ole päässyt nauttimaan viime vuosina tapahtuneesta elintason noususta. Köyhien lapsiperheiden määrä on kolminkertaistunut viime laman jälkeen. Suurimmat erot lapsiperheiden välillä näkyvät kalliiden kestokulutustavaroiden hankinnassa ja yksityisautoilussa. Myös rahan käyttöä edellyttävät vapaa-ajan vietto, maksulliset harrastukset ja matkailu erottelevat lapsiperheitä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas ja tutkija Anna-Riitta Lehtinen Helsingin Sanomain Vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

26.6.2009 EU-politiikka lähemmäs kansalaisia

EU-politiikkaan voi löytää uutta virtaa, kun kansalaiset pääsevät entistä useammin ratkomaan yhteisiä haasteita, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Mari Niva ja Mikko Rask Helsingin Sanomain vieraskynässä 26.6.

Lue lisää

25.6.2009 Autojen huollosta ihmisten huoltoon

Huoltoasemat ovat muuttaneet palvelutarjontaansa radikaalisti viimeisen kymmenen vuoden aikana: yhä harvemmin näillä asemilla on tarjolla auton huoltopalveluita ja aiempaa useammin niissä voi tehdä ruokaostoksia. Huoltamokauppojen lisääntymisen myötä perinteisten peruspalveluiden tarjonta voi kasvaa. Tarjonta heikkenee, jos huoltoasemamyymälä syrjäyttää perinteisen, kaupunkikeskustassa tai taajamassa sijaitsevan lähikaupan, kirjoittavat tutkimuspäällikkö Anu Raijas ja tutkija Paavo Saarinen sanomalehti Kalevan alakerrassa 25.6. Kirjoitus on julkaistu Kalevan paperilehdessä, ja sähköisesti lehtiä voi lukea tilaamalla sähköisen näköislehden.

Lue lisää

18.6.2009 Kulutuksen megatrendit muokkaavat teknologian kehitystä

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäälliköt Anu Raijas ja Petteri Repo nostavat kulutuksen merkityksen kasvamisen, kodin muutoksen ja varallisuuden kasvun keskeisiksi teknologian kehitystä muokkaaviksi megatrendeiksi tänään julkaistussa Megatrendit ja me -katsauksessa. Ympäristövaikutukset, asenteiden hidas muuttuminen käytännöiksi ja ajankäytön rakenteet rajoittavat kulutuksen muutosvoimaa. Katsauksessa käsitellään kulutuksen megatrendien lisäksi myös maailmantalouden ja innovaatioiden megatrendejä. Kuluttajatutkimuskeskuksen kuluttajapaneeli osallistui megatrendien arviointiin.

Lue lisää

11.6.2009 Ikääntyvät haluavat tarvitsemiaan palveluja ”yhdeltä tiskiltä”

Suomalaisten ikääntyminen lisää kotona asumista tukevien palveluiden tarvetta. Ikääntyvien palveluiden hankintaa rajoittavat esimerkiksi tottumattomuus palveluiden tilaamiseen ja epäilyt palveluntarjoajan luotettavuudesta. Toisaalta julkisen sektorin mahdollisuudet vastata palveluiden kasvavaan kysyntään vaikuttavat tulevaisuudessa riittämättömiltä. Ikääntyvien kansalaisten määrän lisääntyessä heidän palvelutarpeidensa tyydyttämiseen joudutaan etsimään uudenlaisia ratkaisuja. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen -esitutkimuksesta.

Lue lisää

 

4.6.2009 Kuva kuluttajien taloudellisesta osaamisesta hajanainen

Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemassa keskustelualoitteessa luodaan katsaus kuluttajien taloudenhallintaa ja taloudellista osaamista koskevaan tutkimukseen 2000-luvun Suomessa. Tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella voidaan päätellä, että valtaosa suomalaisista on taloudellisesti kyvykkäitä. Kyvykkyydestä kertoo, että taloudellisia asioita hoidetaan yleisesti ottaen vastuullisesti, esimerkiksi laskujen maksu ajallaan on kuluttajille tärkeää.

Lue lisää

 

28.5.2009 Uudet asumiskonseptit hyväksytään uutta ja vanhaa yhdistäen

Kuluttajat hyväksyvät helpoimmin tutuimmat asumiskonseptit. Vieraimpiin ulkomailta lainattuihin konsepteihin syntyy kuitenkin helposti parannusehdotuksia, kun kuluttajat pääsevät kehittelemään asumiseen uudenlaisia konsepteja. Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimuksessa kuluttajat, rakennuttajat ja pääkaupunkiseudun kuntien edustajat pohtivat yhdessä uudenlaisten asumiskonseptien sopivuutta pääkaupunkiseudulle.

Lue lisää

 

22.5.2009 Supermarketit kilpailukykyisiä

Kuluttajien näkökulmasta supermarketit ovat hyvin kilpailukykyisiä myymälöitä. Yleensä kuluttajalla on yksi kaupa, joko hypermarketti tai supermarketti, jossa hän pääsääntöisesti asioi. Lisäksi kuluttajat haluavat tehdä täydennysostoksia kotinsa lähellä olevista liikkeistä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Katri Koistinen ja professori Raija Järvinen Journal of Retailing and Consumer Services -lehdessä julkaistussa tuoreessa artikkelissa. Artikkelissa tarkastellaan, miten suomalaiset kuluttajat käyttävät erilaisia päivittäistavarakaupan jakelukanavia ja millaisia vahvuuksia ja heikkouksia kuluttajat niihin liittävät. Tutkimus perustuu Helsingissä, Turussa ja Joensuussa pidettyyn yhteensä seitsemään ryhmäkeskusteluun.

Lue lisää

16.5.2009 Kansalaiset uskovat vahvoihin instituutioihin

Kansalaisten tulevaisuusvisioissa ratkaistaan luonnonvaraongelmat, säilytetään eurooppalainen monikulttuurisuus ja huolehditaan globaalista tasa-arvosta. Kansalaiset uskovat vahvoihin instituutioihin, suoraan kansalaisvaikuttamiseen ja valistukseen. Muun muassa tällaisia tulevaisuusvisioita syntyi, kun kansalaiset pohtivat tulevaisuuden Eurooppaa Kuluttajatutkimuskeskuksen järjestämässä tulevaisuustyöpajassa 15.-16. toukokuuta 2009. Työpajaan osallistuneet kansalaiset pitivät tärkeänä, että he tulevat kuulluksi muutoinkin kuin vain vaaleissa.

Lue lisää

13.5.2009 Kulutustutkimuksen seuran gradupalkinto Maria Pecorarolle

Kulutustutkimuksen seura on palkinnut Maria Pecoraron pro gradu -tutkimuksen vuoden parhaana kulutustutkimuksen graduna. Palkinnon saajan valitsi neljästä ehdokkaasta Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Päivi Timonen. Työ tarkasteli eettisen ruoan kulutuksen diskursseja suomalaisessa mediassa. Timonen kiitti työtä erityisesti lähteiden kriittisestä tarkastelusta ja valintojen hyvistä perusteluista mm. aineiston keruuseen ja sen rajoitteisiin liittyen.

Lue lisää

11.5.2009 Yhdessä syöminen yhä tärkeää

Syömisen sosiaalisuus ja yhteisöllisyys ei ole häviämässä, vaikka joka päivä ei ehkä ehditäkään aina syödä joukolla. On vaikea nähdä sellaista tulevaisuutta, jossa ihmiset eivät koskaan söisi yhdessä, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä sanoo. Hänen kirjoittamansa kirjanosa syömisen sosiaalisuudesta ilmestyi tuoreessa Meals in Science and Practice -kirjassa. Kirjan on toimittanut Herbert L Meiselman ja sen on kustantanut Woodhead publishing.

Lue lisää

11.5.2009 Ilmastopalautepalvelusta apua kotitalouksille päästövähennystalkoissa

Kuluttajat kokevat kotitalouskohtaisen ilmastopalautteen hyödylliseksi oman kulutuksensa ilmastovaikutuksen ymmärtämiseksi ja vähentämiseksi. Climate Bonus / Kulutuksen ilmastovaikutus – hankkeessa kehitettiin ilmastovaikutusten hallintajärjestelmää, jonka avulla kuluttajat voisivat seurata ja vertailla ostostensa kasvihuonekaasupäästöjä. Kokeilu kattaa elintarvikkeiden, liikkumisen ja asumisen ilmastovaikutukset ja siinä elintarvikeostokset kirjautuvat palveluun automaattisesti kaupan kassalla asiakaskortin avulla tai matkapuhelimen välityksellä.

Lue lisää

7.5.2009 Muotoilu liittyy kuluttajien arkipäivään

Muotoilu liitetään yhä useammin kuluttajien arkipäiväisiin kokemuksiin, sanoo tutkija Toni Ryynänen. Erityisesti teollisen muotoilun rooli on korostunut, ja siitä puhutaan ja kirjoitetaan entistä enemmän myös mediassa. Toni Ryynäsen väitöstutkimus tarkastetaan 15.5. Helsingin yliopistossa. Teos ilmestyy Kuluttajatutkimuskeskuksen väitöskirjasarjassa. Tutkimuksessa tarkastellaan muotoilun mediajulkisuutta suomalaisessa talouslehdistössä 1980-luvun lopulta 2000-luvun ensivuosiin.

Lue lisää

6.5.2009 Tilastokeskus kerää tietoa suomalaisten ajankäytöstä

Tilastokeskus tekee laajan tutkimuksen suomalaisten ajankäytöstä. Kuluttajatutkimuskeskus on yhtenä yhteistyökumppanina tutkimuksessa. Tutkimuksella selvitetään muun muassa työajan pituutta, kotitöihin käytettyä aikaa, opiskelua ja vapaa-ajan harrastuksia. Tutkimus tehdään haastattelemalla 4 500 kotitaloutta, joiden jäsenet edustavat otoksena koko maan 10 vuotta täyttänyttä väestöä. Haastattelututkimus alkoi huhtikuussa 2009 ja päättyy toukokuussa 2010. Ajankäyttötutkimus tuottaa monipuolista aineistoa, jota käytetään hyvin erilaisissa tutkimuksissa: Kuluttajatutkimuskeskus käyttää aineistoa mm. arjen toimintoja, asumista ja asiointia tutkittaessa sekä erilaisia elämäntavan muutoksia koskettelevissa tutkimuksissa. Se on olennaisen tärkeä tietolähde kotityön arvoa ja määrää sekä sen muutoksia selvitettäessä.

Lue lisää

23.4.2009 Kuluttajatutkimuskeskuksen puhelinnumerot muuttuvat 1.5.2009 alkaen

Kuluttajatutkimuskeskuksen puhelinvaihteen uusi numero on 010 605 9000. Telefaksin numero on (09) 876 4374.

Lue lisää

23.4.2009 Pelastaako kulutus Suomen lamalta?

Kulutustutkimuksen seura järjestää kevätseminaarin 13.5. aiheesta Pelastaako kulutus Suomen lamalta? Tilaisuudessa puhujina ovat professori Liisa Uusitalo ja akatemiatutkija, dosentti Mika Pantzar Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä dosentti Antti Kuusterä Suomen Pankista. Kulutustutkimuksen seuran pro gradu -palkinnon jakaa tutkimusjohtaja Päivi Timonen Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 13.5.2009 klo 14-17 Tilastokeskuksen auditoriossa Helsingissä. Tilaisuus on maksuton, mutta sinne vaaditaan ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen perttu.melkas@stat.fi.

Lue lisää

17.4.2009 Pieni, tehokas ja potilaiden kiittämä

Rahapula ei ole aina pääsyy terveyskeskusten ongelmiin, vaan pienilläkin voimavaroilla saadaan aikaan asiakkaiden mielestä laadukkaita palveluja. Laadussa on kuitenkin suuria aluellisia ja kuntien välisiä eroja, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Hannu Kytö Aamulehdessä 15.4. julkaistussa alakerta-kirjoituksessa.

Lue lisää

8.4.2009 Terveyskeskusten tuottavuutta kohottamalla voidaan parantaa palvelujen saatavuutta ja hillitä kustannusten kasvua

Terveyskeskusten toiminnan tuottavuutta kohottamalla perusterveydenhuoltopalvelujen saatavuutta voitaisiin parantaa ja kustannusten kasvua hillitä. Tuottavuutta voidaan nostaa huonontamatta palveluiden laatua. Jos kaikki terveyskeskukset tuottaisivat palvelunsa yhtä tehokkaasti kuin tehokkaimmat yksiköt, niin perusterveydenhuollossa olisi noin 6 prosentin säästöpotentiaali, joka tarkoittaisi lähes 200 miljoonaa euroa. Tämä ilmenee Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteistyönä tehdystä tutkimuksesta.

Lue lisää

 

31.3.2009 Säästäväisyys kuluttajien keskeinen hyve

Säästäväisyys on edelleen suomalaisten kuluttajien keskeinen hyve. Kuluttajat liittävät säästäväisyyden ennen kaikkea hyötyjen maksimointiin ja kustannusten minimointiin. Huoli ympäristöstä on muodostunut uudeksi hyveeksi, jonka kuluttaja ottaa huomioon omia ja muiden kulutuskäytäntöjä pohtiessaan, kirjoittavat tutkija Kaisa Huttunen Helsingin yliopistosta ja tutkimuspäällikkö Minna Lammi Kuluttajatutkimuskeskuksesta Historiallisen Aikakauskirjan kulutukseen keskittyvässä erikoisnumerossa.

Lue lisää

25.3.2009 Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen näkökulmasta

Kuluttajatutkimuskeskus oli mukana sektoritutkimuksen neuvottelukunnan ”Työ, osaaminen ja hyvinvointi” -jaoston tilaamassa esiselvityksessä ”Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret”. Kuluttajatutkimuskeskus vastasi tutkimuskartoituksesta, jossa selvitettiin lasten ja nuorten kulutusköyhyyden vaikutusta syrjäytymiseen. Osio tuotti tietoa lapsiperheiden kulutuserojen sekä tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuuden yhteydestä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tutkimuskartoituksen tekivät Anu Raijas, Anna-Riitta Lehtinen ja Johanna Varjonen. Tutkimuskartoitus tehtiin nopealla aikataululla, mutta oli monin tavoin mielekäs. Erityisen hyvä oli, että kulutus otettiin mukaan syrjäytymistarkasteluun.

Lue lisää

23.3.2009 Kansalaiset mukaan kansainväliseen ilmastonmuutoskeskusteluun

Kansalaiset pääsevät ensimmäistä kertaa mukaan vaikuttamaan YK:n ilmastonmuutos­konferenssiin, kun eri maat järjestävät kansalaispaneeleja eri puolilla maailmaa. Kansalais­paneelien järjestäjät 43 maasta ja 60 organi­saatiosta tapaavat Kööpenhaminassa alkavalla viikolla. World Wide Views on Global Warming (WWViews) -hankkeessa pyrkimyksenä on antaa kansa­laisille mahdollisuus vaikuttaa Kööpenhaminassa vuoden 2009 lopussa pidettä­vän ilmastokonferenssin keskusteluihin ja tulevaisuuden ilmastopolitiikkaan. Suomessa kansalaispaneelin järjestää Kuluttajatutkimuskeskus.

Lue lisää

19.3.2009 Lapset tietoisia terveellisestä ja epäterveellisestä

Lapset ovat hyvin tietoisia siitä, mikä ruoka on terveellistä ja mikä epäterveellistä. Lasten suosikkiruuat kuuluvat silti usein epäterveellisiksi laskettuihin ruokiin, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä sanoo. Suomalaisten, ruotsalaisten, tanskalaisten ja norjalaisten lasten ruokakäsityksiä käsittelevä artikkeli on julkaistu Food, Culture & Society -lehdessä.

Lue lisää

 

19.3.2009 Kuluttajat kannattavat aikaan sidottua sunnuntaiaukioloa kaupoille

Kuluttajatutkimuskeskusken kuluttajapanelistit kannattavat aikaan sidotun sunnuntaiaukiolon sallimista suurille kaupoille. Nykyisen aukiolosääntelyn purkamista ja vapaata aukioloaikaa panelistit eivät pidä hyvänä vaihtoehtona. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen työ- ja elinkeinoministeriölle laatimasta aukioloa käsittelevästä laajennetusta asaintuntijalausunnosta. Lausunto perustuu aukiolovaihtoehtojen SWOT-analyysiin ja Kuluttajatutkimuskeskusken kuluttajapanelisteille tehtyyn nettikyselyyn. Kuluttajapaneeli ei ole edustava otos väestöstä.

Lue lisää

 

10.3.2009 Kuluttajat tarvitsevat välineitä vastuullisuuden arviointiin

Kuluttajat tarvitsevat välineitä siihen, miten he voivat arvioida omien valintojensa vastuullisuutta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä sanoo. Kuluttajien vaikuttamista helpottaisi vastuullisuusmerkki, joka sisältäisi kaikki vastuullisuuden ulottuvuudet. MTT:n ja Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteisessä tutkimushankeessa laadittiin kriteerit ja mittarit, joiden avulla ruisleivän, broilerituotteiden ja margariinin tuotantoketjun vastuullisuutta voidaan arvioida.

Lue lisää

9.3.2009 Habbon vastakulttuuri voi toimia inspiroijana

Verkkoyhteisöissä moni nuori tapaa ystäviään, viettää aikaa ja chattailee. Habbo on virtuaalinen hotelli, jossa voi osallistua ja pelata monella eri tavalla ja tyylillä. Vastakulttuurista pelaamista, kuten goottina pelaaminen Habbossa, pidetään yleensä häiritsevänä, mutta goottipelaajat ovat usein kekseliäitä ja tuottavia yhteisön jäseniä. Goottipelaajat eivät ole pelkästään kuluttajia, vaan myös sisällöntuottajia, jotka inspiroivat Habbon kehittäjiä, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikael Johnson ja tutkija Tanja Sihvonen kirjoittavat tuoreessa Journal of Virtual Worlds Research -lehden erikoisnumerossa.

Lue lisää

27.2.2009 Suomalainen ruokakulttuuri muuntuu moneksi

Millaista on suomalainen ruokakulttuuri? Monet suomalaiset perinneruoat, kuten karjalanpiirakka ja maksalaatikko, ovat kaikkien mielestä suomalaista ruokaa, vaikka osa niiden raaka-aineista tuodaan ulkomailta. Suomalaisten makumieltymyksistä kielivät ruoat, joita suomalaiset kaipaavat maailmalla. Yhden ruokakulttuurin sijasta voidaan puhua useista ruokakulttuureista, joita muodostuu eettisten katsomusten tai erilaisten muotivirtausten pohjalta sekä maahanmuuttajaryhmien keskuuteen. Finfood - Suomen Ruokatieto ry kokosi ammattilaisjoukon rakentamaan yhteistä näkemystä suomalaisesta ruokakulttuurista. Projektissa syntyvän aineiston analyysistä on vastannut tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Lue lisää

24.2.2009 Kuljeskelu kiinnostaa enemmän kuin luonnon hyödyntäminen

Kaupungistunut elämäntapa on vahvistanut erityisesti keski-ikäisten luontoharrastuksissa retkeilyä ja keräilyä. Hyötyviljelyn harrastus puolestaan on menettänyt merkitystään. Käsitys kävelystä on muuttunut terveysliikuntaa korostavaksi: kävellen ei niinkään siirrytä paikasta toiseen, vaan sen avulla hoidetaan kuntoa. Luontoharrastuksissa korostuu hyödyn ja haltuunoton sijaan keräily, etsiskely ja kuljeskelu, kirjoittaa tutkimusjohtaja Päivi Timonen luontoharrastuksia käsittelevässä tuoreessa artikkelissaan.

Lue lisää

23.2.2009 Vaatteissa suuria vaihteluja kokomerkinnän ja todellisen koon välillä

Kokonumero ei aina kerro vaatteen kokoa. Yhteispohjoismaisen tutkimuksen mukaan vaatekokojen välillä on suuria eroja: L-kokoiset housut saattavat olla pienemmät kuin toiset housut, jotka ovat S-kokoa. Todellisen koon vaihtelu samankokoiseksi merkittyjen vaatteiden välillä on suurempaa naisten kuin miesten vaatteissa.

Lue lisää

6.2.2009 Kaupallisuus voi kaventaa tutkimuksen kuvaa

Yhteiskunnassa, jossa kaupalliset toimistot ja yliopistot tekevät kaupallista tutkimusta, kaikesta tulee myös herkästi samaa. Tutkimuksen koko kuva muuttuu lyhytjänteiseksi ja käytännölliseksi. Kuka silloin tekee pitkäjänteistä työtä, kysyi ennakointipäällikkö Riitta Nieminen-Sundell Sitrasta puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen Valon päivän seminaarissa Helsingissä perjantaina 6.2.

Lue lisää

6.2.2009 Tieteelliset ja kaupalliset tavoitteet yhteensovitettavia

Tieteelliset ja kaupalliset tavoitteet ovat yhteensovitettavia, ylitarkastaja Pirjo Kutinlahti työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen Valon päivän seminaarissa Helsingissä perjantaina 6.2. Tutkimuksen hyödyntämisen tärkein ja pääasiallisin reitti on yritysten ja tutkimuksen välinen yhteistyö.

Lue lisää

6.2.2009 Kuluttajien osallistuminen tuo demokraattista uskottavuutta

Kaupallisessa yhteiskunnassa kuluttajapolitiikka on muuttunut kuluttajien suojelusta kulutusyhteiskunnan muutoksia ennakoivaksi. Kuluttajapolitiikan muutoksen myötä myös kuluttajatutkimuksessa on siirrytty 1990-luvun alun tuotetestauksista kuluttajia osallistaviin tutkimuksiin. Tämä tuo tutkimukselle demokraattista uskottavuutta, tutkimusjohtaja Päivi Timonen Kuluttajatutkimuskeskuksesta sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen Valon päivän seminaarissa Helsingissä perjantaina 6.2.

Lue lisää

6.2.2009 Yritysten mukanaolo suuntaa tutkimusta

Yritysten mukanaolo tutkimuksissa näkyy myös käytännön tutkimustyössä vahvasti. Jo tutkimuskysymysten asettelussa otetaan huomioon yritysten ja tieteellisen tutkimuksen erilaiset lähtökohdat, tutkija Mika Saastamoinen Kuluttajatutkimuskeskuksesta sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen Valon päivän seminaarissa Helsingissä perjantaina 6.2.

Lue lisää

29.1.2009 Kuluttaja tarvitsee varallisuuden hallintaan tukea

Kokonaisvarallisuuden hallintaan liittyvä VINHA-tutkimushanke 2006–2008 on tuottanut uutta tietoa kuluttajien varallisuuden hallinnasta. Hankkeessa kehitettiin palvelukonsepti, joka hyödyttää sekä kuluttajaa että finanssiyritystä helpottamalla varallisuuden hallintaan liittyvien vaihtoehtoisten ratkaisujen esittämistä havainnollisella ja ymmärrettävällä tavalla. Palvelua voi käyttää joko verkkoympäristössä tai henkilökohtaisessa palvelutilanteessa. Projektin tuloksia esiteltiin loppuseminaarissa Finanssialan Keskusliitossa 29.1.2009.

Lue lisää

9.1.2009 Arjen hyvinvointi koostuu pienistä palasista

Arjen hyvinvointi koostuu tyytyväisyydestä arjen toimivuuteen sekä kuluttajien kokemasta luottamuksesta markkinoiden ja yhteiskunnan toimivuuteen. Arjen hyvinvointia voidaan ymmärtää vain, jos ihmisten elinolosuhteita ymmärretään paremmin. Esimerkiksi asuinympäristön turvallisuus ja palveluiden saatavuus vaikuttavat arjen sujuvuuden kautta koettuun hjyvinvointiin vahvasti, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas sanoi puhuessaan Tieteen päivillä Helsingissä.

Lue lisää

9.1.2009 Kuva kotitöistä muuttunut

Kotitöiden evoluutio on muuttanut erilaisten kotona tehtävien töiden keskinäisiä suhteita: toiset ovat paisuneet, toiset kutistuneet ja uusia tehtäviäkin on noussut esille. Muutos on vaikuttanut myös siihen, mitkä työt miellämme kotitöiksi ja mitkä ovat esimerkiksi harrastuksia. Teknologian kehitys on pääasiassa keventänyt ja nopeuttanut yksittäisten kotitöiden tekemistä ja muuttanut töiden organisointia, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Johanna Varjonen sanoi puhuessaan Tieteen päivillä Helsingissä.

Lue lisää

9.1.2009 Ruoan valintatavat tilannesidonnaisia

Kuluttajien tavat valita ruokaa ovat vahvasti riippuvaisia tilanteesta. Jossain tilanteessa painavinta on terveellisyys tai kotimaisuus, toisessa vaikkapa hinta. Sama kuluttaja valitsee eri tilanteessa eri tavoin, mutta myös erilaiset kuluttajaryhmät toimivat yhä erilaistuneemmin. Erilaistumiseen liittyy myös eriarvoistuminen: kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia nauttia valinnanmahdollisuuksista, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mari Niva sanoi puhuessaan Tieteen päivillä Helsingissä.

Lue lisää

8.1.2009 Elintarvikkeiden arvonlisäveron alennuksen hintaseuranta aloitettu

Elintarvikkeiden arvonlisävero alenee 17 prosentista 12 prosenttiin lokakuun 2009 alussa. Kuluttajatutkimuskeskus seuraa yhteistyössä Kuluttajaviraston ja lääninhallitusten kanssa alennuksen siirtymistä elintarvikkeiden kuluttajahintoihin. Tutkimus selvittää, missä laajuudessa veron alennus näkyy kuluttajahinnoissa ja millaisia eroja hintavaikutuksissa mahdollisesti on eri tuotteiden ja tuoteryhmien, kaupparyhmien ja myymälätyyppien välillä. Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta 8.1.2009.

Lue lisää

30.12.2008 Kuluttajatutkimuskeskus Tieteen päivillä

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat esiintyvät perjantaina 9.1. Tieteen päivillä otsikolla Arjen evoluutio. Tutkimuspäällikkö Johanna Varjonen puhuu kotityöstä, erikoistutkija Mari Niva syömisestä ja tutkimuspäällikkö Anu Raijas arjen hyvinvoinnista. Puheenvuorot pidetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa salissa 6 (3. krs) klo 12.15–14.15. Tervetuloa!

Lue lisää

30.12.2008 Changing Behaviour kokoontui Tallinnassa

Changing Behaviour -tutkimushankkeen työpaja järjestettiin joulukuussa Tallinnassa. Changing Behaviour on Kuluttajatutkimukeskuksen koordinoima EU-hanke, jossa tutkitaan ja kehitetään energiansäästön edistämisen keinoja ja toimijoita. Hankkeessa on mukana 13 partneria kahdeksasta maasta: tutkimuslaitoksia, energiapalveluyrityksiä, alueellisia verkostoja ja kansalaisjärjestöjä.

Lue lisää

29.12.2008 Kuluttajien hintatietoisuus palautunut hitaasti euroaikana

Kuluttajien hintatietoisuus on palautunut euroaikana hitaasti sille tasolle, mikä se oli ennen euron käyttöönottoa. Erityisesti tietoisuus ruuan hinnasta on heikentynyt, eikä se ole vieläkään palautunut markka-ajan tasolle. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijaksen ja Länsi-Suomen Osuuspankin OP-Private johtajan Ville Aalto-Setälän Journal of Retailing and Consumer Services -lehdessä julkaistusta artikkelista.

Lue lisää

 

18.12.2008 Kulutuksen politiikat arjen muovaajana

Kuluttajuus leviää nyky-yhteiskunnassa yhä laajemmalle. Yhteiskunnan odotukset kulutukselle eivät ole yksioikoisia tai ristiriidattomia. Kuluttajuus korostuu myös politiikassa: kansalaisten ajatellaan yhä enemmän toimivan kuluttajien kaltaisina subjekteina,asiakkaina, jotka tekevät harkittuja valintoja yksilöllisten halujensa ja uskomustensa varassa. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjassa tutkijat, poliitikot ja virkamiehet tarkastelevat useista näkökulmista kuluttajuutta, kulutusyhteiskunnan kehitystä ja sen tulevaisuutta.

Lue lisää

16.12.2008 Mitä ruoaksi huomenna? – Suomalaisten ruoankulutusrakenteen tulevaisuus ja sitä ohjaavat muutostekijät

Syödäänkö tulevaisuudessa leväpullia pimeässä? Tuoko jakeluauto gourmetannoksen lounasaikaan toimistolle? Korvautuvatko aidot raaka-aineet keinotekoisilla valmisteilla? Ruoan kulutuksen tulevaisuutta luotaavia kysymyksiä selvitettiin Mitä ruoaksi huomenna? eli MIRHAMI 2030 -hankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2006–2008 eri toimijoiden yhteistyönä.

Lue lisää

15.12.2008 Mainonta saattaa kasvattaa myös säästäväisyyteen

Lasten ja nuorten kulutusasenteet ovat melko säästäväisiä. Yllättäen mainosten seuraamisella näyttää olevan merkittävä rooli säästäväisyydessä. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemasta tuoreesta kirjasta Perhe kulutusyhteiskunnassa.

Lue lisää

10.12.2008 Hyvässä elinympäristössä metsä on lähempänä kotia kuin työpaikka

Kuluttajat haluavat asua kävelymatkan päässä metsästä ja peruspalveluista. Työpaikka voi hyvin sijaita kauempana, noin puolen tunnin matkan päässä kotoa. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa kuluttajat kertoivat, millainen hyvä elinympäristö heidän mielestään on.

Lue lisää

3.12.2008 Kilpiölle ja Hallmanille kunniamerkit

Kuluttajatutkimuskeskuksen johtajalle Eila Kilpiölle on myönnetty Suomen Leijonan komentajamerkki ja kehitysjohtaja Hannele Hallmanille Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan ritarimerkki.

Lue lisää

26.11.2008 Kuluttajat näkevät tulevaisuuden ruuan entistä jalostetumpana

Kuluttajien tulevaisuuskuvissa esiintyy usein ajatus pillereistä valmisruuan extreme-versiona. Tulevaisuuden ruoka nähdään entistä jalostetumpana ja keinotekoisempana. Tulevaisuuskuvien toteutuminen on kuluttajien näkemyksissä alkanut valmisruokien käytön lisääntymisenä. Tämä yhtenäistää ja latteuttaa syömistä, kirjoittavat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkija Anna Kirveennummi, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä, Turun yliopiston tutkija Riikka Saarimaa ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Päivi Timonen tuoreessa Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Futura-lehdessä.

Lue lisää

26.11.2008 Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjaan toivotaan artikkelitarjokkaita

Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjan 2009 teemaksi on valittu kulutuksen moninaistuminen. Kirjaan toivotaan niin teoreettisia näkökulmia esitteleviä kuin empiirisiä aineistoja hyödyntäviä artikkeliehdotuksia.

Lue lisää

26.11.2008 Vuorovaikutteisella päätöksenteolla kohti globaalia vastuullisuutta

Globaali vastuullisuus edellyttää vuorovaikutteista päätöksentekoa yhteiskunnan eri toimijoiden välillä. Ilmastonmuutoksen hallinta on tästä hyvä esimerkki. Vuorovaikutteisen päätöksenteon kehittäminen globaalilla tasolla on välttämätön tehtävä, jos demokratiaa halutaan kehittää ja laajentaa kansainvälisessä päätöksenteossa, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Minna Lammi ja Mikko Rask kirjoittavat tuoreessa Kasvaminen globaaliin vastuuseen –artikkelikirjassa. Kirjan on toimittanut Liisa Rohweder ja se on opetusministeriön julkaisema (Opetusministeriön julkaisuja 2008:40).

Lue lisää

26.11.2008 Asiantuntemuksen laajentuminen tuo haasteita päätöksentekoon

Aiempaa useammat kansalaiset ja kansalaisryhmät pystyvät kriittisesti arvioimaan asioita, jotka aikaisemmin kuuluivat vain teknologian kehittäjien ja asiantuntijoiden vastuulle. Monet kansalaiset ovat myös halukkaita osallistumaan aiemmin asiantuntijoille jätettyyn päätöksentekoon, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Rask kirjoittaa tuoreessa Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Futura-lehdessä julkaistussa lektiossa.

Lue lisää

16.11.2008 Vapaakauppaliike rakensi kuluttajuutta

Vapaakauppaan suuntautuvaa kauppajärjestelmää on kritisoitu voimakkaasti vuosien mittaan, koska sen on katsottu suosivan suuryrityksiä ja teollisuusmaita. Kuluttajat ovat usein yhtyneet kritiikkiin. Brittiläisen professorin Frank Trentmannin vapaakauppaa käsittelevä kirja Free Trade Nation kertoo, ettei näin ole aina ollut. Trentmannin kirjaa voi vilpittömästi suositella kuluttajista kiinnostuneille: se tarjoaa näkemyksen siitä, kuinka vapaakauppaliike osaltaan rakensi modernia kuluttajuutta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo kirjoittaa kirja-arvostelussa tuoreessa Kulutustutkimus.Nyt-lehdessä.

Lue lisää

6.11.2008 Ruokamyynti syrjäytti autohuollon huoltoasemilla

Huoltoasemat ovat mullistuneet viimeisen kymmenen vuoden kuluessa: yhä harvemmin asemilla on tarjolla auton huoltoa, entistä useammin niissä voi tehdä ruokaostoksia. Liikennemyymälöiden etuna on se, että ne ovat avoinna myös viikonloppuisin. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta huoltamopalveluja käsittelevästä työselosteesta.

Lue lisää

31.10.2008 Pieniin ekotekoihin helppo tarttua

Kuluttajien on helppo toteuttaa sellaisia ekotekoja, joissa on jo jonkinlainen rutiini olemassa. Roskille on joka tapauksessa pakko tehdä jotain, joten kierrätys on suhteellisen helppoa toteuttaa. Osa käytännöistä, esimerkiksi liikennevalinnat, liittyvät kiinteästi muuhun elämäntapaan ja niiden muuttaminen ilman koko elämän radikaalia muuttamista on hankalaa. Näihin tarvitaankin yhteiskunnan tukea. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemasta työselosteesta, jossa selvitettiin informaatio-ohjauksen mahdollisuuksia kuluttajien käyttäytymisen muokkaamisessa.

Lue lisää

27.10.2008 Kulutustutkimuksen Syysseminaari 17.11.2008

Kulutustutkimuksen Seuran Syysseminaari järjestetään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) maanantaina 17.11.2008 klo 10-16. Seminaarin teema on Kulutuksen materiaalisuus, josta Turo-Kimmo Lehtonen pitää keynoten. Lisäksi järjestetään väitöskirjakavalkadi, jossa esiintyvät myös Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Mari Niva ja Mikko Rask. Töryhmiin toivotaan esityksiä ja osallistujia.

Lue lisää

23.10.2008 Visa Heinonen johtokunnan puheenjohtajaksi

Valtioneuvosto asetti 23.10. Kuluttajatutkimuskeskukselle uuden johtokunnan, jonka puheenjohtajaksi tulee professori Visa Heinonen Helsingin yliopistosta. Johtokunnan toimikausi alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.10.2012. Varapuheenjohtajana toimii ylitarkastaja Tero Kuitunen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäseninä johtaja Eila Kilpiö Kuluttajatutkimuskeskuksesta, professori Marja Vehviläinen Tampereen yliopistosta, ylitarkastaja Taina Nikula ympäristöministeriöstä, professori Ilpo Koskinen Taideteollisesta korkeakoulusta ja erikoistutkija Mari Niva Kuluttajatutkimuskeskuksesta henkilöstön edustajana.

Lue lisää

10.10.2008 Kulutuksen megatrendit

"Kulutus elämäntapana laajenee kaikkialle", arvioivat tutkimuspäälliköt Anu Raijas ja Petteri Repo Tekesin Megatrendit ja me -projektin vastavalmistuneessa osaraportissa. Kulutukseen on enemmän varaa kuin ennen, mikä näkyy siten, että ihmisillä on monia koteja, joiden laitevaranto on entistä yksilöllisempi. Kulutusta jarruttavat Raijaksen ja Revon mukaan ympäristövaikutukset, asenteiden hidas muuttuminen käytännöiksi ja kuluttajien ajan rajallisuus.

Lue lisää

24.9.2008 Lihan kulutus säilynyt tasaisena vuosikymmenet

Suomalaisten lihan kulutus on säilynyt ennallaan viimeiset kolmekymmentä vuotta ainakin vuoteen 2006 saakka. Nuoret miehet ostavat kotiin lihaa saman verran kuin väestö keskimäärin. Naiset ja nuoret puolestaan ovat siirtyneet käyttämään enemmän siipikarjan lihaa naudan tai sianlihan sijasta. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin kotiin ostettavien elintarvikkeiden kulutuksen muutoksia vuodesta 1966 vuoteen 2006.

Lue lisää

23.9.2008 Verkkokauppa on aina auki

Jos kauppojen aukioloajat säilyvät ennallaan, voittajat löytyvät verkkokaupoista. Verkkokaupan kasvu tulee entistä enemmän siirtymään pikkutavaroista kestokulutushyödykkeiden suuntaan. Ilman perinteisten kauppojen poikkeuksellisia sunnuntaiaukioloja jouluisin ja kesäisin, verkkokauppa olisi jo merkittävästi suurempi kaupan muoto, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Petteri Repo sähköisen kaupan palvelukeskuksen E-Commerce Finlandin sivuilla julkaistussa kolumnissa.

Lue lisää

16.9.2008 Piensijoittajille tarjolla niukasti räätälöityjä ratkaisuja

Finanssiyhtiöillä ei juurikaan ole tarjolla piensijoittajille räätälöityjä ratkaisuja. Asiakkaalle tarjotaan lähinnä valmiita tuotteita ja jopa erilaisia sijoitusaikoja kuin on toivottu. Tiedot käyvät ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksesta, jossa haamuostajien avulla arvioitiin täyden palvelun finanssiyhtiöiden sijoitustarjontaa, asiakaspalvelua ja asiantuntemusta.

Lue lisää

9.9.2008 Kaupasta tullut samankaltaista

”Kaupasta on tullut samankaltaista ja anonyymiä. Myös kuluttamisesta on tullut samankaltaista ja anonyymiä”, Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Antti Blåfield sanoi Kuluttajatutkimuskeskuksen seminaarissa 9.9.2008.

Lue lisää

9.9.2008 Politiikassa tahtoa käyttää tutkimustietoa

Politiikassa on tahtoa käyttää tutkimustietoa apuna, mutta käytännössä se on vaikeaa, ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede opetusministeriöstä sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen seminaarissa 9.9.2008.

Lue lisää

9.9.2008 Mediassa mahdollisuus esitellä tutkimusta laajalle yleisölle

Median antama huomio on tärkeä mahdollisuus päästä esittämään tutkimustietoa, tuloksia ja uusia näkökulmia yhteiskunnan kehittämiseen. Tutkimuksen ei silti pidä typistyä sellaisiin asioihin, joilla saadaan julkinen kiinnostus heräämään takuuvarmasti, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Lammi sanoi puhuessaan Kuluttajatutkimuskeskuksen seminaarissa 9.9.2008.

Lue lisää

9.9.2008 Professori Trentmann luennoi Helsingissä

Professori Frank Trentmann Birkbeck Collegesta luennoi keskiviikkona 17.9. 2008 klo 10.00 yliopiston suuressa juhlasalissa (Aleksanterinkatu 5) aiheesta "Free Trade Nation: Globalization and Consumer Power in Historical Perspective". Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Luento käsittelee vapaakaupan historiallista kehitystä Britanniassa. Trentmann on julkaissut laajasti kuluttajahistorian tieteellisissä lehdissä ja kirjoittanut useita kirjoja. Tilaisuuden järjestää Kuluttajaekonomian oppiaine ja Kulutusyhteiskunnan muutoksen tutkijakoulu.

Lue lisää

29.8.2008 Kokonaisuutta painottavat ravitsemusohjeet saivat haasteen

Ravitsevan ruoan valmistaminen on ollut elintarviketeollisuudelle haasteellinen tehtävä. Siksi terveysvaikutteiset tai funktionaaliset elintarvikkeet ovat olleet teollisuudelle tervetullut uutuus. Kun ravitsemusvalistuksen perussanoma on, että terveellisyys syntyy ruokavalion kokonaisuudesta, terveysvaikutteiset elintarvikkeet viestivät, että yksittäinen tuote vaikuttaa terveyteen nyt ja tulevaisuudessa. Ravitsemusohjeet ja valistus joutuvat tulevaisuudessa ottamaan kantaa siihen, mikä on yksittäisten elintarvikkeiden rooli terveyden edistämisessä ja ylläpidossa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mari Niva Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

28.8.2008 Jääkö muuttaja verkostokaupungin verkkoon?

Ihanne pysyvästä kodista on murenemassa tulevaisuuden muuttuessa epävarmaksi talouden heilahtelujen myötä. Yleinen suuntaus Etelä-Suomeen, pääkaupunkiseudulle ja yleensä kaupungista toiseen kertoo muuttajien halusta varmistaa elämän edellytykset. Hillitäkseen lähtömuuttoa kaupunkiseutujen keskuskuntien täytyisi huomioida nykyistä paremmin suomalaisten asuinympäristön arvostukseen sekä muuttuvaan eurooppalaiseen aluerakenteeseen liittyvät tekijät. Panostaminen viihtyisään ympäristöön ja palveluihin voi tuottaa vanhojen ja uusien asukkaiden maksamina veroina paremmin kuin perinteiset, yhä riskialttiimmat yritystuet, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

26.8.2008 Pienetkin metsiköt ovat tärkeitä

Asuinalueiden lähistöillä olevat metsät tarjoavat ihmisille vapauden tunteen ja mahdollisuuden rauhoittumiseen myös arjen kiireen keskellä, tutkija Eveliina Asikainen Tampereen yliopistosta ja tutkija Kirsi Mäkinen Helsingin yliopistosta sanoivat. Asikainen ja Mäkinen puhuivat Kuluttajatutkimuskeskuksen seminaarissa, jossa julkaistiin kirja Koti – tehtävistä uusiin ihanteisiin.

Lue lisää

26.8.2008 Asuinympäristöihin halutaan vaikuttaa

Suomalaiset ovat tyytyväisiä koteihinsa, mutta he ovat tyytymättömiä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa kansalaisina asuinympäristöönsä. Siksi kuluttajat hakevat asuntomarkkinoilta ratkaisuja, jotka vastaavat heidän asumisen unelmiaan asuntopolitiikasta riippumatta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Päivi Timonen sanoi Koti - tehtävistä uusiin ihanteisiin -kirjan julkistamistilaisuudessa.

Lue lisää

24.8.2008 Uusien asuntojen tuotannossa kuultava kuluttajia

Kuluttajien kiinnostus asuntoihinsa on muutakin kuin sisustamista. Asuntotuotannossa valinnanmahdollisuuksia on ollut vähän, sillä kuluttajien tarpeita ja toiveita ei ole tunnistettu. Uudistuotannossa tarvittaisiin selvästi enemmän kuluttajien omaa panosta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Jenni Väliniemi kirjoittaa Helsingin Sanomien vieraskynä-palstalla.

Lue lisää

18.8.2008 Cronberg ei kannata Kuluttajatutkimuskeskuksen siirtoa STM:ään

Työministeri Tarja Cronberg ei kannata selvitysmies Jorma Rantasen ehdotusta siirtää Kuluttajatutkimuskeskus (KTK) sosiaali- ja terveysministeriöön. Hän pitää esitystä yllättävänä. KTK:n toiminta sopii hyvin työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteisiin ja sillä on tärkeä rooli kuluttajapolitiikan ja markkinoiden toimintaan liittyvän tutkimuksen tekijänä.

Lue lisää

16.08.2008 Kuluttajan epävarmuus kasvaa

Laajamittainen ja pitkäikäinen säästäväisyysliike olisi todellinen haaste Suomen kansantaloudelle. Kuluttajalla onkin vastuu ensisijaisesti omasta taloudenpidostaan. On kyseenalaista ja lyhytnäköistä ajatella, että kuluttajilta pitäisi edellyttää suurempaa vastuunottoa kansantalouden menestyksestä. Se tarkoittaisi käytännössä säästöjen tuhlausta tai velanottoa sellaisen hankintaan, jota ei koe tarvitsevansa, tutkimuspäällikkö Petteri Repo kirjoittaa sanomalehti Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

12.08.2008 Arkielämä määrää energiaratkaisut

Viime vuosina on alettu odottaa tavallisten kuluttajien muuttuvan aktiivisiksi toimijoiksi energiapolitiikassa ja energiamarkkinoilla. Silti virallinen energiapolitiikka näkee kansalaiset yhä kohteena, johon kohdistetaan vain ohjauskeinoja. Energiatehokkaat ja hiilineutraalit ratkaisut tulevat asiantuntijoiden parista ja ne siirretään arkielämään ilman käyttäjien aktiivista panosta. Ajattelutapojen muutosta tarvitaan monessa paikassa. Päättäjien on aika huomata, että me tavalliset ihmiset emme ole mitään energiatehokkaan ja hiilineutraalin tulevaisuuden esteitä, vaan sen tekijöitä, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Eva Heiskanen kirjoittaa sanomalehti Keskisuomalaisen mielipidekirjoituksessa.

Lue lisää

02.08.2008 Ilmastonmuutos ei ole vain kuluttajan asia

Ilmastonmuutoksen pysäyttämistä ei pidä jättää pelkästään kuluttajien vastuulle. Ihmisillä on hyvää tahtoa ottaa kulutuksen ympäristövaikutukset huomioon, mutta he eivät voi yksittäisillä toimillaan vaikuttaa kulutuksen suureen suuntaan. Jos muutosta halutaan, yhteiskunnan on ohjattava energian käytön tehostamista taloudellisilla keinoilla ja neuvonnalla. Tarvitaan myös ymmärrystä kulutuksen rutiineista ja niiden muuttamisesta, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Lammi ja tutkimuspäällikkö Päivi Timonen sanomalehti Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

29.07.2008 Itse tekeminen askel ekologiseen elämäntapaan

Yhtenä keinona vastata ilmastonmuutokseen on pohtia, millä tavoin ruokailutottumuksia saataisiin muutettua ekologisempaan suuntaan. Esimerkiksi marjojen käyttö ja niiden itse poiminta sekä myös perunan syönti on vanhenevien ihmisten suosiossa. Olisi tärkeää saada nuoret innostumaan itse tehdystä ruoasta, ja mahdollisuuksien mukaan myös kulkemaan metsissä marjoja ja sieniä keräämässä, kirjoittavat Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat Marita Nikkilä ja Mirja Viinisalo sanomalehti Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

23.07.2008 Asiantuntemuksen laajeneminen voi jarruttaa kehitystä

Koulutustason nousun ansiosta aiempaa useammat kansalaiset ja kansalaisryhmät pystyvät kriittisesti arvioimaan asioita, jotka aikaisemmin kuuluivat vain teknologian kehittäjien ja asiantuntijoiden vastuulle. Asiantuntemuksen hallitsematon laajentuminen voi kuitenkin hidastaa tieteen ja teknologian kehittymistä, sanoo Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Mikko Rask. Raskin väitöskirja tarkastetaan perjantaina 25.7. Teknillisessä korkeakoulussa.

Lue lisää

23.07.2008 Sunnuntairuokaa kävelyetäisyydeltä

Jokaisen päivittäistavarakaupan suuryksikön myötä menetetään monta mahdollisuutta parantaa lähipalveluita. Liikeaikalain muutos kuitenkin osoitti, että kauppa pystyi kehittämään toimivan ja kannattavan konseptin pienille myymälöille. Jos kauppa haluaa, se voi varmasti kehittää myös vaativaa asiakasta tyydyttävän ja kannattavan keskikokoisen ruokakaupan konseptin, erikoistutkija Katri Koistinen kirjoittaa sanomalehti Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

17.7.2008 Kuluttajat kaipaavat paikallisia tuotteita verkkoon

Kuluttajat kaipaavat vaihtelua elintarvikevalikoimiin, jotka Suomen voimakkaasti keskittyneillä päivittäistavaramarkkinoilla ovat harmittavan yhdenmukaiset. Paikallisten ja pienten elintarvikeyrittäjien tuotteet koetaan erilaisina ja erottautumiskykyisinä vaihtoehtoina kaupan perusvalikoimissa, Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Kaarina Hyvönen ja tutkija Katja Järvelä kirjoittavat sanomalehti Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

11.7.2008 Elintapamme eivät kestä päivänvaloa

Kuluttajat pitäisi herättää pohtimaan pieniä ja suuria valintoja arjessaan. Yhteiskunnassa tarvitaan asenneilmaston muutosta, jotta tavaroiden loppuun käyttäminen tulisi ihanteeksi, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Anu Raijas kirjoittaa Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 11.7.

Lue lisää

9.7.2008 Palveluihin suhtautuminen muuttuu

Uusia hyvinvointipalveluja kehiteltäessä joudutaan ottamaan kantaa siihen, missä menee kansalaisten vastuun raja ja mitä voidaan vaatia julkiselta sektorilta. Tämän päivän kansalaiset ovat tottuneet vaatimaan palveluja, mutta tulevaisuudessa ihmiset joutuvat kantamaan itse entistä suuremman vastuun tarvitsemistaan palveluista, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Helena Tuorila sanomalehti Keskisuomalaisen puheenvuoroja-palstalla.

Lue lisää

26.6.2008 Liikenne harrastuksiin kuluttaa luonnonvaroja

jopa harrastusta enemmän. Liikenteellä on suuri merkitys harrastusten aiheuttamassa luonnonvarojen kulutuksessa. Tunti uimahallissa kuluttaa 11 kg luonnonvaroja. Jos uimahalliin mennään autolla 15 kilometrin päästä, uintireissun luonnonvarojen kulutus kolminkertaistuu. Veneilyssä on yli satakertaiset erot luonnonvarojen kulutuksessa sen mukaan, missä ja miten veneilyä harrastetaan. Kodin tavaroiden luonnonvarojen kulutuksesta merkittävin osa aiheutuu sähkö- ja elektroniikkalaitteista. Nämä tiedot käyvät ilmi kolmesta Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemasta raportista, joissa tarkasteltiin kuluttajien harrastusten ja kotitalouksien omistamien tavaroiden luonnonvarojen kulutusta.

Lue lisää

25.6.2008 Changing Behaviourin ensimmäinen uutiskirje

Changing Behaviourin ensimmäinen uutiskirje kertoo muun muassa energiansäästöä mahdollistavista ja rajaavista tekijöistä kotitalouksissa ja organisaatioissa. Uutiskirjeessä myös kartoitetaan uusien välittäjäorganisaatioiden roolia kestävän energiatalouden rakentumisessa. Changing Behaviour on Kuluttajatutkimukeskuksen koordinoima EU-hanke, jossa tutkitaan ja kehitetään energiansäästön edistämisen keinoja ja toimijoita. Hankkeessa on mukana 13 partneria kahdeksasta maasta: tutkimuslaitoksia, energiapalveluyrityksiä, alueellisia verkostoja ja kansalaisjärjestöjä.

Lue lisää

16.6.2008 Globaali kansalaiskeskustelu herää

Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkijat Minna Lammi ja Mikko Rask kirjoittavat 16.6. Helsingin Sanomien Vierakynä-palstalla globaalista päätöksenteosta - kuinka kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon aletaan pikku hiljaa ottaa vakavasti. Mikko Rask ja Minna Lammi ovat mukana suunnittelemassa World Wide Views on Global Warming (WWViews) -hankkeen toteuttamista. Hannkeen avulla pyritään järjestämään "globaali kansalaiskeskustelu" ilmastonmuutospolitiikasta.

Lue lisää

12.6.2007 Liukuhihnamaisterin kunnia

Runkopelaajat ja pelinrakentajat jäävät organisaatioissa maalintekijöiden varjoon. Ammattinsa osaavista "liukuhihnamaistereista" voi kuitenkin tulevaisuudessa tulla suurempi pula kuin putkimiehistä, kirjoittaa Mika Pantzar Taloussanomien kolumnissa 10.6.2008.

Lue lisää

5.6.2008 Eila Kilpiö kunniatohtoriksi

Kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja, professori Eila Kilpiö vihittiin kunniatohtoriksi Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan promootiossa 5.-7.6.2008.

Lue lisää

3.6.2008 Palkattoman kotitaloustuotannon Saksa-Suomi-vertailu

Palkattoman kotitaloustuotannon arvo on Saksassa hiukan suurempi kuin Suomessa.Kotityön rakenne sen sijaan on hyvin samanlainen: lähes yhtä suuri osuus kotityöstä menee ruoan valmistukseen ja hankintaan sekä vaatetuksen ja asumisen huoltamiseen molemmissa maissa. Hoiva sen sijaan korostuu Saksassa Suomea enemmän. Tulokset käyvät ilmi vertailusta, joka toteutettiin saksalais-suomalaisena yhteistyönä.

Lue lisää

23.5.2008 Kuluttajilla vähän vaikutusvaltaa asuntotuotantoon

Kuluttajat voivat vaikuttaa vain vähän asuntotuotantoon. Rakennusyritykset tarjoavat kuluttajille lähinnä sisustusvaihtoehtoja ja varusteita. Sen sijaan mahdollisuudet vaikuttaa rakenteilla olevaan alueeseen yhteistyössä rakennusyhtiöiden kanssa ovat vähäiset. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksesta, jossa verrattiin pääkaupunkiseudun rakennusliikkeiden asumiskonsepteja.

Lue lisää

23.5.2008 Kulutustutkimuksen gradupalkinto Maarit Laaksolle

Kulutustutkimuksen gradupalkinto on myönnetty Maarit Laaksolle koululaisten kulutusta käsittelevästä lopputyöstä. Palkintotyö oli innovatiivinen ja rohkea, palkitun työn valinnut professori Kaija Turkki Helsingin yliopistosta kehui. Kulutustutkimuksen seuran jakama pro gradu –palkinto jaettiin perjantaina Helsingissä.

Lue lisää

22.5.2008 Suomalaiset arvostavat siipikarjanlihan terveellisyyttä

Kuluttajat arvostavat siipikarjanlihan terveellisyyttä ja vähärasvaisuutta. Erityisesti broileria pidetään monipuolisena ja helppona raaka-aineena. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tutkimuksesta, jossa tutkittiin siipikarjanlihan käyttöä ja valintaan vaikuttavia tekijöitä kotitalouksissa ja ruokapalveluissa.

Lue lisää

21.5.2008 Terveysvaikutteiseen ruokaan suhtaudutaan ristiriitaisesti

Suomalaiset kuluttajat uskovat terveysvaikutteisten elintarvikkeiden edistävän terveyttä, jos tuotteet ovat tutkittuja ja valvottuja. Jokapäiväisen ruuan uskotaan silti vaikuttavan terveyteen enemmän kuin terveysvaikutteisten elintarvikkeiden, erikoistutkija Mari Niva Kuluttajatutkimuskeskuksesta sanoo. Mari Nivan terveysvaikutteisten elintarvikkeiden haltuunottoa käsittelevä väitöskirja tarkastetaan maanantaina 26.5. Helsingin yliopistossa.

Lue lisää

15.5.2008 Markkinoinnin tutkija Lisa Peñaloza Helsingissä

Professori Lisa Peñaloza pitää yleisöluennon Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa perjantaina 23.5. Helsingin kauppakorkeakoululla. Samassa tilaisuudessa jaetaan myös seuran pro gradu -palkinto ansioituneelle kulutustutkimuksen alueen lopputyölle.

Lue lisää

15.5.2008 Kuluttajat etsivät tarkempia tuotetietoja Internetistä

Ruoan alkuperä ja tuotantotavat kiinnostavat kuluttajia, mutta näitä tietoja ei useinkaan löydy kauppojen hyllyiltä. Tietoa haetaan erityisesti Internetin kautta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tutkimus kertoo. Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien käsityksiä ruokaan liittyvästä tiedosta verkossa ja ruoan verkkokaupasta.

Lue lisää

12.5.2008 Vakuutussäästämisen vertailu hankalaa kuluttajille

Vapaaehtoisten säästöhenki- ja eläkevakuutusten vertaileminen on erityisesti Internetissä kuluttajille työlästä. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreesta selvityksestä, jossa vertailtiin Suomen markkinoilla olevia säästöhenki- ja eläkevakuutustuotteita sekä niihin liittyviä sähköisiä palveluita.

Lue lisää

1.5.2008 Kuluttajan ääntä kuultava julkisia palveluja kehitettäessä

Veronmaksajien vaatimukset julkisen palvelutason säilyttämisestä tai parantamisesta ovat oikeutettuja ja mahdollista toteuttaa, kirjoittaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Hannu Kytö Helsingin Sanomien vierakynäpalstalla 1.5.2008.

Lue lisää

29.4.2008 Pienet taloudet asuvat väljästi Vantaalla ja Espoossa

Vantaalla ja Espoossa asuntokunnan koon pienentyessä asutaan yhä väljemmin. Näissä kunnissa verraten huomattava määrä pieniä talouksia asuu suurehkoissa asunnoissa. Lapsiperheet puolestaan hakevat väljyyttä asumiseen ympäristökunnista. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksesta, jossa selvitettiin tilastojen avulla asumista Espoon ja Vantaan eri kaupunginosissa.

Lue lisää

21.4.2008 Joutsen-ympäristömerkki kasvattaa yhä suosiotaan

Pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenen suosio kasvaa yhä: käyttölupien määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2 000. Ruotsi on Pohjoismaiden innokkain Joutsen-ympäristömerkin käyttäjä. Ruotsissa Joutsenen käyttölupia on yli 900, Suomessa yli 200, Norjassa noin 320 ja Tanskassa yli 400. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Lundin yliopiston Pohjoismaiden ministerineuvostolle tekemästä tutkimuksesta.

Lue lisää

16.4.2008 Varallisuuden hallinnassa keskeistä luottamus

Kuluttajien mielestä asiakkaan ja finanssiyrityksen neuvojan välinen luottamus on keskeistä varallisuuden hallinnassa. Kuluttajat miettivät, kumman puolella asiakasneuvojat ovat, asiakkaan vai finanssiyrityksen. Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Helsingin kauppakorkeakoulun tuoreesta tutkimuksesta Kuluttajien varallisuuden hallinta. Vertaileva tutkimus kuluttajien ja palveluntarjoajien näkemyksistä.